fbpx
วิกิพีเดีย

ชาววิซิกอท

วิซิกอท (อังกฤษ:Visigoths, ละติน: Visigothi, Wisigothi, แปลว่า "กอทตะวันตก") เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์สองสาขาหลักของชาวกอท ซึ่งเป็นชนเผ่าเจอร์มานิคตะวันออกกลุ่มหนึ่ง โดยอีกสาขาหนึ่งในกลุ่มนี้คือชาวออสโตรกอทหรือ "กอทตะวันออก" สันนิษฐานกันว่าชาวกอททั้งสองสาขานี้มีต้นกำเนิดอยู่แถบประเทศยูเครนในปัจจุบัน

เส้นทางการอพยพของชาววิซิกอท

ชาววิซิกอทเป็นหนึ่งในอนารยชนกลุ่มชนเจอร์มานิคต่าง ๆ ที่เข้ามารุกรานจักรวรรดิโรมันตอนปลายในสมัยการอพยพ เนื่องจากประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้น ความขาดแคลนอาหาร ประกอบกับการถูกกดดันจากอนารยชนชาวฮัน ที่มาจากเอเชียกลาง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 410 กองทัพวิซิกอทที่นำโดยพระเจ้าอาลาริกที่ 1 ประสบความสำเร็จในการพิชิตกรุงโรม และหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกเป็นต้นมา ชาววิซิกอทก็มีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคยุโรปตะวันตกอยู่เป็นเวลานานถึงสองศตวรรษครึ่ง

 • Amory, Patrick. People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-52152-635-3.
 • Bachrach, Bernard S. "A Reassessment of Visigothic Jewish Policy, 589-711." American Historical Review 78, no. 1 (1973): 11-34.
 • Collins, Roger. The Arab Conquest of Spain, 710-797. Oxford: Blackwell Publishers, 1989. Reprinted 1998.
 • Collins, Roger. Law, Culture, and Regionalism in Early Medieval Spain. Great Yarmouth: Variorum, 1992. ISBN 0-86078-308-1.
 • Collins, Roger. Visigothic Spain, 409–711. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. ISBN 0-631-18185-7.
 • Constable, Olivia Remie. "A Muslim-Christian Treaty: The Treaty of Tudmir (713)." In Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources, ed. Olivia Remie Constable, 37-38. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
 • Constable, Olivia Remie, and Jeremy duQ. Adams. "Visigothic Legislation Concerning the Jews." In Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources, ed. Olivia Remie Constable, 21-23. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
 • Garcia Moreno, Luis A. "Spanish Gothic consciousness among the Mozarabs in al-Andalus (VIII-Xth centuries." In The Visigoths. Studies in Culture and Society, ed. Alberto Ferreiro, 303-323. Leiden-Boston-Köln: Brill, 1999.
 • Glick, Thomas F. Princeton: Princeton University Press, 1979.
 • Guizot, François. The History of Civilization: From the Fall of the Roman Empire to the French Revolution. trans. William Hazlitt. 1856.
 • Heather, Peter. The Goths. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
 • Helal Ouriachen, El Housin, 2009, La ciudad bética durante la Antigüedad Tardía. Persistencias y mutaciones locales en relación con la realidad urbana del Mediterraneo y del Atlántico, Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada.
 • James, Edward, ed. Visigothic Spain: New Approaches. Oxford: Oxford University Press, 1980. ISBN 0-19-822543-1.
 • Kennedy, Hugh. Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus. Harlow, Essex: Longman, 1996.
 • Lacarra, José María. Estudios de alta edad media española. Valencia: 1975.
 • Mathisen, Ralph W. "Barbarian Bishops and the Churches in Barbaricis Gentibus During Late Antiquity." Speculum, 72, no. 3 (1997): 664-697.
 • Mierow, Charles Christopher (translator). 1915. Reprinted by Evolution Publishing, 2006. ISBN 1-889758-77-9.
 • Nirenberg, David. "The Visigothic Conversion to Catholicism." In Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources, ed. Olivia Remie Constable, 12-20. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
 • Rosales, Jūratė. Los Godos. Barcelona, Ed. Ariel S.A., 2nd edition, 2004. (edition in Spanish)
 • Sivan, Hagith. "On Foederati, Hospitalitas, and the Settlement of the Goths in A.D. 418." American Journal of Philology 108, no. 4 (1987): 759-772.
 • Stevenson, W. H. "The Beginnings of Wessex." The English Historical Review, 14:53 (January 1899, pp. 32–46).
 • Velázquez, Isabel. "Jural Relations as an Indicator of Syncretism: From the Law of Inheritance to the Dum Inlicita of Chindaswinth." In The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century: An Ethnographic Perspective, ed. Peter Heather, 225-259. Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 1999.
 • Thompson, E. A.. "The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain", Nottingham Mediaeval Studies, 7 (1963:4n11).
 • Thompson, E. A.. The Visigoths in the Time of Ulfila. Oxford: Oxford University Press, 1966.
 • Thompson, E. A.. The Goths in Spain. Oxford: Clarendon Press, 1969.
 • Vékony, Gábor. Toronto: Matthias Corvinus Publishing, 2000. ISBN 1-882785-13-4.
 • Wallace-Hadrill, John Michael. The Barbarian West, 400–1000. 3rd ed. London: Hutchison, 1967.
 • Wolf, Kenneth Baxter, ed. and trans. Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. Vol. 9, Translated Texts for Historians. Liverpool: Liverpool University Press, 1999.
 • Wolfram, Herwig. History of the Goths. Thomas J. Dunlap, trans. Berkeley: University of California Press, 1988.


บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

ชาววิซิกอท
ชาวว, กอท, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, visigoths, กอท, งกฤษ, visigoths, ละต, visigothi, wisigothi, แปลว, กอทตะว, นตก, เป, นหน, งในชาต, นธ, สองสาขาหล, กของชาวกอท, งเป, นชนเผ, าเจอร, มาน, คตะว, นออกกล, มหน, โดยอ, กสาขาหน, งในกล, มน, อชาวออสโตรกอทหร, กอ. chawwisikxth phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Visigoths wisikxth xngkvs Visigoths latin Visigothi Wisigothi aeplwa kxthtawntk epnhnunginchatiphnthusxngsakhahlkkhxngchawkxth sungepnchnephaecxrmanikhtawnxxkklumhnung odyxiksakhahnunginklumnikhuxchawxxsotrkxthhrux kxthtawnxxk snnisthanknwachawkxththngsxngsakhanimitnkaenidxyuaethbpraethsyuekhrninpccubnesnthangkarxphyphkhxngchawwisikxth chawwisikxthepnhnunginxnarychnklumchnecxrmanikhtang thiekhamarukranckrwrrdiormntxnplayinsmykarxphyph enuxngcakprachakrthiephimcanwnkhun khwamkhadaekhlnxahar prakxbkbkarthukkddncakxnarychnchawhn thimacakexechiyklang cnkrathnginpi kh s 410 kxngthphwisikxththinaodyphraecaxalarikthi 1 prasbkhwamsaercinkarphichitkrungorm aelahlngcakkarlmslaykhxngckrwrrdiormntawntkepntnma chawwisikxthkmibthbathsakhyindantang khxngphumiphakhyuorptawntkxyuepnewlananthungsxngstwrrskhrungxangxing aekikhAmory Patrick People and Identity in Ostrogothic Italy 489 554 Cambridge Cambridge University Press 2003 ISBN 0 52152 635 3 Bachrach Bernard S A Reassessment of Visigothic Jewish Policy 589 711 American Historical Review 78 no 1 1973 11 34 Collins Roger The Arab Conquest of Spain 710 797 Oxford Blackwell Publishers 1989 Reprinted 1998 Collins Roger Law Culture and Regionalism in Early Medieval Spain Great Yarmouth Variorum 1992 ISBN 0 86078 308 1 Collins Roger Visigothic Spain 409 711 Oxford Blackwell Publishing 2004 ISBN 0 631 18185 7 Constable Olivia Remie A Muslim Christian Treaty The Treaty of Tudmir 713 In Medieval Iberia Readings from Christian Muslim and Jewish Sources ed Olivia Remie Constable 37 38 Philadelphia University of Pennsylvania Press 1997 Constable Olivia Remie and Jeremy duQ Adams Visigothic Legislation Concerning the Jews In Medieval Iberia Readings from Christian Muslim and Jewish Sources ed Olivia Remie Constable 21 23 Philadelphia University of Pennsylvania Press 1997 Garcia Moreno Luis A Spanish Gothic consciousness among the Mozarabs in al Andalus VIII Xth centuries In The Visigoths Studies in Culture and Society ed Alberto Ferreiro 303 323 Leiden Boston Koln Brill 1999 Glick Thomas F Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation Princeton Princeton University Press 1979 Guizot Francois The History of Civilization From the Fall of the Roman Empire to the French Revolution trans William Hazlitt 1856 Heather Peter The Goths Oxford Blackwell Publishers 1996 Helal Ouriachen El Housin 2009 La ciudad betica durante la Antiguedad Tardia Persistencias y mutaciones locales en relacion con la realidad urbana del Mediterraneo y del Atlantico Tesis doctoral Universidad de Granada Granada James Edward ed Visigothic Spain New Approaches Oxford Oxford University Press 1980 ISBN 0 19 822543 1 Kennedy Hugh Muslim Spain and Portugal A Political History of al Andalus Harlow Essex Longman 1996 Lacarra Jose Maria Estudios de alta edad media espanola Valencia 1975 Mathisen Ralph W Barbarian Bishops and the Churches in Barbaricis Gentibus During Late Antiquity Speculum 72 no 3 1997 664 697 Mierow Charles Christopher translator The Gothic History of Jordanes In English Version with an Introduction and a Commentary 1915 Reprinted by Evolution Publishing 2006 ISBN 1 889758 77 9 Nirenberg David The Visigothic Conversion to Catholicism In Medieval Iberia Readings from Christian Muslim and Jewish Sources ed Olivia Remie Constable 12 20 Philadelphia University of Pennsylvania Press 1997 Rosales Jurate Los Godos Barcelona Ed Ariel S A 2nd edition 2004 edition in Spanish Sivan Hagith On Foederati Hospitalitas and the Settlement of the Goths in A D 418 American Journal of Philology 108 no 4 1987 759 772 Stevenson W H The Beginnings of Wessex The English Historical Review 14 53 January 1899 pp 32 46 Velazquez Isabel Jural Relations as an Indicator of Syncretism From the Law of Inheritance to the Dum Inlicita of Chindaswinth In The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century An Ethnographic Perspective ed Peter Heather 225 259 Woodbridge Suffolk Boydell Press 1999 Thompson E A The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain Nottingham Mediaeval Studies 7 1963 4n11 Thompson E A The Visigoths in the Time of Ulfila Oxford Oxford University Press 1966 Thompson E A The Goths in Spain Oxford Clarendon Press 1969 Vekony Gabor Dacians Romans Romanians Toronto Matthias Corvinus Publishing 2000 ISBN 1 882785 13 4 Wallace Hadrill John Michael The Barbarian West 400 1000 3rd ed London Hutchison 1967 Wolf Kenneth Baxter ed and trans Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain Vol 9 Translated Texts for Historians Liverpool Liverpool University Press 1999 Wolfram Herwig History of the Goths Thomas J Dunlap trans Berkeley University of California Press 1988 duephim aekikhchawkxth ckrwrrdiormn bthkhwamekiywkbprawtisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy prawtisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title chawwisikxth amp oldid 9482795, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม