fbpx
วิกิพีเดีย

การเบนคนละทิศ

ในจักษุวิทยา การเบนคนละทิศ (อังกฤษ:vergence) เป็นการขยับตาทั้งสองข้างพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อดำรงการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา

ตาทั้งสองจะเบนเพื่อเล็งไปที่วัตถุเดียวกัน

เมื่อสัตว์ที่มองเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตาจ้องดูวัตถุ ตาทั้งสองจะต้องหมุนไปตามแกนแนวตั้ง เพื่อให้ภาพของวัตถุตกลงที่กลางจอตา เพื่อจะดูวัตถุใกล้ ๆ ตาจะต้องหมุนเข้าหากัน (convergence) เพื่อจะดูวัตถุไกล ๆ ตาจะต้องหมุนออกจากกัน (divergence) เมื่อตาเบนเข้ามาก นี่เรียกว่าตาเหล่เข้า แต่เมื่อมองวัตถุที่ไกล ๆ ตาจะเบนออกจนกระทั่งมีแนวตาขนานกัน โดยเท่ากับตรึงตาที่ระยะอนันต์ (คือไกลมาก)

การเบนตาคนละทิศ (vergence) สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการปรับตาดูใกล้ไกล (accommodation) ในสถานการณ์ปกติ การเปลี่ยนโฟกัสของตาทั้งสองเพื่อดูวัตถุที่ใกล้หรือไกล จะทำให้เกิดกระบวนการเบนตาคนละทิศและการปรับตาดูใกล้ไกลโดยอัตโนมัติ ซึ่งคู่กันบางครั้งเรียกว่า accommodation-convergence reflex เมื่อเทียบกับการขยับตาแบบ saccade ที่ไวถึง 500 องศา/วินาที การเบนตาคนละทิศช้ากว่ามากที่ประมาณ 25 องศา/วินาที โดยกล้ามเนื้อตาอาจมีใยประสาทสั่งการสำหรับการขยับตาแต่ละอย่างโดยเฉพาะ คือเป็นกลไกต่างหากสองอย่าง[ต้องการอ้างอิง]

เนื้อหา

ในจักษุวิทยา การเบนเข้า (convergence) เป็นการขยับตาทั้งสองข้างพร้อมกันเข้าหากัน ปกติเพื่อดำรงการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตาเมื่อกำลังจ้องดูวัตถุ การเบนเข้าเป็นกระบวนการ 1 ใน 3 อย่างที่ทำให้ตาส่งภาพไปยังจอตาได้อย่างถูกต้อง สำหรับตาแต่ละข้าง แกนสายตา (visual axis) จะอยู่ในแนวตรงกับวัตถุเป้าหมายเพื่อให้ภาพตกลงที่รอยบุ๋มจอตา ซึ่งอำนวยด้วยกล้ามเนื้อตา medial rectus และควบคุมโดยเส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (CN-3) นี่เป็นการเบนตาคนละทิศอย่างหนึ่งที่กล้ามเนื้อด้านนอกทำ การเห็นภาพซ้อน (Diplopia, double vision) อาจเกิดขึ้นถ้ากล้ามเนื้อด้านนอกอ่อนแอกว่ากล้ามเนื้อตรงกันข้าม เพราะวัตถุที่ต้องการมองจะมีภาพตกลงในส่วนที่ไม่คล้องจองกันของจอตาทั้งสอง ทำให้สมองเห็นสองภาพ

ตาเบนเข้าไม่พอ (Convergence insufficiency) เป็นปัญหาสามัญเกี่ยวกับตา และเป็นตัวการหลักของความล้าตา ภาพไม่ชัด และปวดหัว เป็นปัญหาซึ่งพบมากที่สุดในเด็ก

เมื่อตรวจการเบนของตาเมื่อมองใกล้ ๆ (near point of convergence test, NPC) แพทย์จะขยับวัตถุที่ให้มอง เช่นนิ้ว เข้าไปใกล้ ๆ หน้าของคนไข้จนกระทั่งเห็นว่า ตาได้ได้เบนออกหรือคนไข้เริ่มเห็นภาพซ้อน ค่าความห่างปกติจะอยู่ที่ 10 ซม. ถ้าค่ามากกว่านั้น ปกติก็จะเป็นเพราะมีภาวะตาเหล่ออกแฝงเมื่อมองใกล้ ๆ

left ตาขวาเบนออกในขณะที่ตาซ้ายอยู่แทบนิ่ง ๆ นี่เป็นตัวอย่างของการเบนออกเป็นบางส่วน (partial divergence)

ในจักษุวิทยา การเบนออก (divergence) เป็นการขยับตาออกพร้อมกัน ๆ ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ปกติเพื่อดำรงการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตาเมื่อกำลังจ้องดูวัตถุ เป็นการเบนตาคนละทิศอีกอย่างหนึ่ง

การเบนตาคนละทิศอาจทำงานผิดปกติได้หลายอย่าง รวมทั้ง

 • ตาเหล่ออกแฝงแบบธรรมดา (exophoria)
 • ตาเบนเข้าไม่พอ (Convergence insufficiency)
 • อาการเห็นภาพเล็กลงเมื่อตาเบนเข้า (Convergence micropsia)
 • ตาเบนออกมากเกินไป (Divergence excess)
 • ตาเหล่เข้าแฝงแบบธรรมดา (esophoria)
 • ตาเบนเข้ามากเกินไป (Convergence excess)
 • ตาเบนออกไม่พอ (Divergence insufficiency)
 • Fusional vergence dysfunction
 • ตาเหล่แฝง (Heterophoria)
 1. "vergence", ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕, (จักษุวิทยา) การเบน (คนละทิศ)
 2. Cassin, B (1990). Dictionary of Eye Terminology. Solomon S. Gainesville, Fl: Triad Publishing Company. ISBN 0-937404-68-3.
 3. Cassin, B; Solomon, S (1990). Dictionary of Eye Terminology. Gainesville, Florida: Triad Publishing Company.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 4. Saladin, KS (2010a). "16 Sense Organs". Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function (5th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 621 (637). ISBN 978-0-39-099995-5.
 5. . Convergenceinsufficiency.org. สืบค้นเมื่อ2012-03-05.
 6. (PDF). American Optometric Association. 1998.
 7. Duane A. "A new classification of the motor anomalies of the eyes based upon physiological principles, together with their symptoms, diagnosis and treatment." Ann Ophthalmol. Otolaryngol. 5:969.1869;6:94 and 247.1867.

การเบนคนละทิศ
การเบนคนละท, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, vergence, ในจ, กษ, ทยา, งกฤษ, vergence, เป, นการขย, บตาท, งสองข, างพร, อมก, นในท, ศทางตรงก, นข, ามเพ, อดำรงการเห, นเป, นภาพเด, ยวด, วยสองตา, ตาท, งสองจะเบนเพ, อเล, งไปท, ตถ, เด, ยวก, เม, อส, ตว, มองเห, นเป, นภ. karebnkhnlathis phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Vergence incksuwithya karebnkhnlathis 1 xngkvs vergence epnkarkhybtathngsxngkhangphrxmkninthisthangtrngknkhamephuxdarngkarehnepnphaphediywdwysxngta 2 tathngsxngcaebnephuxelngipthiwtthuediywkn emuxstwthimxngehnepnphaphediywdwysxngtacxngduwtthu tathngsxngcatxnghmuniptamaeknaenwtng ephuxihphaphkhxngwtthutklngthiklangcxta ephuxcaduwtthuikl tacatxnghmunekhahakn convergence ephuxcaduwtthuikl tacatxnghmunxxkcakkn divergence emuxtaebnekhamak nieriykwataehlekha aetemuxmxngwtthuthiikl tacaebnxxkcnkrathngmiaenwtakhnankn odyethakbtrungtathirayaxnnt khuxiklmak karebntakhnlathis vergence smphnthxyangiklchidkbkarprbtaduiklikl accommodation insthankarnpkti karepliynofkskhxngtathngsxngephuxduwtthuthiiklhruxikl cathaihekidkrabwnkarebntakhnlathisaelakarprbtaduikliklodyxtonmti sungkhuknbangkhrngeriykwa accommodation convergence reflex emuxethiybkbkarkhybtaaebb saccade thiiwthung 500 xngsa winathi karebntakhnlathischakwamakthipraman 25 xngsa winathi odyklamenuxtaxacmiiyprasathsngkarsahrbkarkhybtaaetlaxyangodyechphaa khuxepnkliktanghaksxngxyang txngkarxangxing enuxha 1 karebnekha 2 karebnxxk 3 karthanganphidpkti 4 duephim 5 echingxrrthaelaxangxingkarebnekha aekikhincksuwithya karebnekha convergence epnkarkhybtathngsxngkhangphrxmknekhahakn pktiephuxdarngkarehnepnphaphediywdwysxngtaemuxkalngcxngduwtthu 3 karebnekhaepnkrabwnkar 1 in 3 xyangthithaihtasngphaphipyngcxtaidxyangthuktxng sahrbtaaetlakhang aeknsayta visual axis caxyuinaenwtrngkbwtthuepahmayephuxihphaphtklngthirxybumcxta 4 sungxanwydwyklamenuxta medial rectus aelakhwbkhumodyesnprasathklamenuxta CN 3 niepnkarebntakhnlathisxyanghnungthiklamenuxdannxktha karehnphaphsxn Diplopia double vision xacekidkhunthaklamenuxdannxkxxnaexkwaklamenuxtrngknkham ephraawtthuthitxngkarmxngcamiphaphtklnginswnthiimkhlxngcxngknkhxngcxtathngsxng thaihsmxngehnsxngphaph taebnekhaimphx Convergence insufficiency epnpyhasamyekiywkbta aelaepntwkarhlkkhxngkhwamlata phaphimchd aelapwdhw 5 epnpyhasungphbmakthisudinedk emuxtrwckarebnkhxngtaemuxmxngikl near point of convergence test NPC aephthycakhybwtthuthiihmxng echnniw ekhaipikl hnakhxngkhnikhcnkrathngehnwa taididebnxxkhruxkhnikherimehnphaphsxn khakhwamhangpkticaxyuthi 10 sm thakhamakkwann pktikcaepnephraamiphawataehlxxkaefngemuxmxngikl karebnxxk aekikh left takhwaebnxxkinkhnathitasayxyuaethbning niepntwxyangkhxngkarebnxxkepnbangswn partial divergence incksuwithya karebnxxk divergence epnkarkhybtaxxkphrxmkn inthisthangtrngknkhamkn pktiephuxdarngkarehnepnphaphediywdwysxngtaemuxkalngcxngduwtthu epnkarebntakhnlathisxikxyanghnungkarthanganphidpkti aekikhkarebntakhnlathisxacthanganphidpktiidhlayxyang rwmthng 6 7 taehlxxkaefngaebbthrrmda exophoria taebnekhaimphx Convergence insufficiency xakarehnphaphelklngemuxtaebnekha Convergence micropsia taebnxxkmakekinip Divergence excess taehlekhaaefngaebbthrrmda esophoria taebnekhamakekinip Convergence excess taebnxxkimphx Divergence insufficiency Fusional vergence dysfunction taehlaefng Heterophoria duephim aekikhxxotsetxrioxaekrm Orthopticsechingxrrthaelaxangxing aekikh vergence sphthbyytixngkvs ithy ithy xngkvs chbbrachbnthitysthan khxmphiwetxr run 1 1 chbb 2545 cksuwithya karebn khnlathis Cassin B 1990 Dictionary of Eye Terminology Solomon S Gainesville Fl Triad Publishing Company ISBN 0 937404 68 3 Cassin B Solomon S 1990 Dictionary of Eye Terminology Gainesville Florida Triad Publishing Company CS1 maint uses authors parameter link Saladin KS 2010a 16 Sense Organs Anatomy and Physiology The Unity of Form and Function 5th ed New York McGraw Hill pp 621 637 ISBN 978 0 39 099995 5 FOR PARENTS STUDENTS FARSIGHTED CHILDREN What is Convergence Insufficiency Disorder Eyestrain with reading or close work blurred vision blurry eyesight exophoria double vision problems with near vision or seeing up close headaches exophoric Convergenceinsufficiency org subkhnemux 2012 03 05 Optometric Clinical Practice Guideline Care of the Patient with Accommodative and Vergence Dysfunction PDF American Optometric Association 1998 Duane A A new classification of the motor anomalies of the eyes based upon physiological principles together with their symptoms diagnosis and treatment Ann Ophthalmol Otolaryngol 5 969 1869 6 94 and 247 1867 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title karebnkhnlathis amp oldid 7371345, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม