fbpx
วิกิพีเดีย

ทรูเรียลิตี

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ทรู เรียลลิตี้ เป็นช่องรายการที่นำเสนอตามติดชีวิตจริงทุกอิริยาบถต่าง ๆ ภายในห้องผ่านทางกล้องวงจรปิด โดยไม่มีบทใด ๆ ทั้งสิ้น ล้วนมีแต่ประสบการณ์จริงทุกประการ ซึ่งจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ออกอากาศครั้งแรก 21 มิถุนายน พ.ศ. 2546 รายการเรียลลีตี้แรกที่ออกอากาศ คือรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 1 (เดิมชื่อ : ยูบีซี อะคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ ยูบีซี-ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย) ออกอากาศเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นยังมีการเรียลลีตี้อื่น ๆ เสริม และ รายการพิเศษรวมอยู่ด้วย

ทรู เรียลลิตี้
ประเทศ ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ ประเทศไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์
แบบรายการ
ระบบภาพ4:3 สำหรับช่อง 67
และ 16:9 สำหรับ ช่อง 120
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของบมจ.ทรูวิชั่นส์
ช่องรองแพนด้า แชนแนล
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ21 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (18 ปี)
ออกอากาศ
เคเบิลทีวี
ทรูวิชั่นส์ช่อง 99 (SD)
ช่อง 119/333 (HD)
ทรูดิจิตอลเอชดีช่อง 99 (SD)
ช่อง 119/333 (HD)
ทีวีดาวเทียม
ทรูวิชั่นส์ช่อง 99 (SD)
ช่อง 119/333 (HD)

เนื้อหา

รายการเรียลลีตี้ที่ออกอากาศในขณะนี้

รายการพิเศษ

 • การประกวดนางสาวไทย (ช่วงที่การจัดประกวดโดย อสมท เฉพาะไฮไลท์ประจำวัน ช่วง 17.00 น. (พ.ศ. 2552)
 • Visak Channel ช่องรายการพิเศษ การประชุมวิสาขบูชาโลก (พ.ศ. 2558)
 • One Young World 2015 Bangkok ช่องรายการพิเศษ สุดยอดการประชุมผู้นำเยาวชนโลก 18 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 • มิวสิควีดีโอ จากค่าย ทรู แฟนเทเชีย
 • สารคดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

รายการเรียลลีตี้ในอดีต(ยุติการออกอากาศแล้ว)

 • บิ๊ก บราเธอร์
 • เดอะ มาสเตอร์
 • ถ่ายทอดการเกาะติดชีวิตของ แพนด้าหลินปิง ในช่อง แพนด้า แชนแนล (ทางช่อง ทรูวิชั่นส์ ช่อง 23) โดยออกอากาศในช่อง ทรู เรียลลิตี้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 11 มกราคม พ.ศ. 2553 ทาง ทรูวิชั่นส์ ช่อง 18 และในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - มิถุนายน พ.ศ. 2555 เปลี่ยนไปออกอากาศในช่อง แพนด้า แชนแนล (ทางช่อง ทรูวิชั่นส์ ช่อง 23)
 • True Stadium By True Coffee

-17.30 น. พร้อมกับทรูอินไซด์ )

 • พ.ศ. 2549-2550 ช่อง 20
 • พ.ศ. 2550-2552 ช่อง 18
 • พ.ศ. 2553-1 เมษายน พ.ศ. 2553 ช่อง 23
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2553 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ช่อง 23 ใช้เป็นช่องของ แพนด้า แชนแนล และ ช่อง 60 ใช้เป็นช่องของ ทรู เรียลลิตี้
 • 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ช่อง 60 (ส่วนการออกในระบบ HD จะออกอากาศในช่อง 113 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปลี่ยนเป็นช่อง 120)
 • 19 เมษายน พ.ศ. 2556 - 11 กันยายน พ.ศ. 2556 ช่อง 67
 • 12 กันยายน พ.ศ. 2556 - 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ช่อง 30
 • 22 เมษายน พ.ศ. 2557 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ช่อง 9
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กล่องทรูดิจิตอลเอชดี ช่อง 99 (ความคมชัดมาตรฐาน) และ ช่อง 111 (ความคมชัดสูง)
 1. ทรู เรียลลิตี้ เป็นช่องรายการที่นำเสนอตามติดชีวิตจริง โดยไม่มีบทใดใดทั้งสิ้น ซึ่งจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ใช้หมายเลขช่อง 67 ทางทรูวิชั่นส์
 2. ทรู เรียลลิตี้ เอชดี เป็นช่องรายการที่นำเสนอตามติดชีวิตจริง โดยไม่มีบทใดใดทั้งสิ้น ซึ่งจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แต่ออกอากาศในระบบที่ภาพคมชัดกว่า ในระบบ HD ใช้หมายเลขช่อง 120 ทางทรูวิชั่นส์

ทรูเรียลิตี
ทร, เร, ยล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, true, reality, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน,. thrueriyliti phasaxun efadu aekikh epliynthangcak True Reality bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir thru eriylliti epnchxngraykarthinaesnxtamtidchiwitcringthukxiriyabthtang phayinhxngphanthangklxngwngcrpid odyimmibthid thngsin lwnmiaetprasbkarncringthukprakar sungcaxxkxakastlxd 24 chwomng thukwn xxkxakaskhrngaerk 21 mithunayn ph s 2546 raykareriyllitiaerkthixxkxakas khuxraykar thru xakhaedmi aefnethechiy sisnthi 1 edimchux yubisi xakhaedmi aefnethechiy hrux yubisi thru xakhaedmi aefnethechiy xxkxakasepnpracathukpi nxkcaknnyngmikareriyllitixun esrim aela raykarphiessrwmxyudwythru eriyllitipraethsithyphunthiaephrphaphpraethsithyekhruxkhaysthaniothrthsnaebbraykarrabbphaph4 3 sahrbchxng 67 aela 16 9 sahrb chxng 120khwamepnecakhxngecakhxngbmc thruwichnschxngrxngaephnda aechnaenlprawtierimxxkxakas21 mithunayn ph s 2546 18 pi xxkxakasekhebilthiwithruwichnschxng 99 SD chxng 119 333 HD thrudicitxlexchdichxng 99 SD chxng 119 333 HD thiwidawethiymthruwichnschxng 99 SD chxng 119 333 HD enuxha 1 raykareriyllitithixxkxakasinpccubn 1 1 raykareriyllitithixxkxakasinkhnani 1 2 raykarphiess 1 3 raykareriyllitiinxdit yutikarxxkxakasaelw 2 karepliynaeplngladbchxngraykar 3 ladbchxngraykar 4 aehlngkhxmulxunraykareriyllitithixxkxakasinpccubn aekikhraykareriyllitithixxkxakasinkhnani aekikh samenrplukpyyathrrm thuksisnraykarphiess aekikh karprakwdnangsawithy chwngthikarcdprakwdody xsmth echphaaihilthpracawn chwng 17 00 n ph s 2552 Visak Channel chxngraykarphiess karprachumwisakhbuchaolk ph s 2558 One Young World 2015 Bangkok chxngraykarphiess sudyxdkarprachumphunaeyawchnolk 18 21 phvscikayn ph s 2558 miwsikhwidiox cakkhay thru aefnethechiy sarkhdiethidphraekiyrti phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 13 tulakhm ph s 2559 pccubn raykareriyllitiinxdit yutikarxxkxakasaelw aekikh bik braethxr edxa masetxr thaythxdkarekaatidchiwitkhxng aephndahlinping inchxng aephnda aechnaenl thangchxng thruwichns chxng 23 odyxxkxakasinchxng thru eriylliti inwnthi 1 phvscikayn ph s 2552 11 mkrakhm ph s 2553 thang thruwichns chxng 18 aelainwnthi 12 mkrakhm ph s 2553 mithunayn ph s 2555 epliynipxxkxakasinchxng aephnda aechnaenl thangchxng thruwichns chxng 23 True Stadium By True Coffee 17 30 n phrxmkbthruxinisd edxa khxmemediyn ithyaelnd Martial Warrior chingfnaexkchnstarkarepliynaeplngladbchxngraykar aekikhph s 2549 2550 chxng 20 ph s 2550 2552 chxng 18 ph s 2553 1 emsayn ph s 2553 chxng 23 1 emsayn ph s 2553 27 mithunayn ph s 2553 chxng 23 ichepnchxngkhxng aephnda aechnaenl aela chxng 60 ichepnchxngkhxng thru eriylliti 27 mithunayn ph s 2553 18 emsayn ph s 2556 chxng 60 swnkarxxkinrabb HD caxxkxakasinchxng 113 cnthungeduxnkrkdakhm ph s 2554 epliynepnchxng 120 19 emsayn ph s 2556 11 knyayn ph s 2556 chxng 67 12 knyayn ph s 2556 21 emsayn ph s 2557 chxng 30 22 emsayn ph s 2557 8 tulakhm ph s 2558 chxng 9 ph s 2558 pccubn klxngthrudicitxlexchdi chxng 99 khwamkhmchdmatrthan aela chxng 111 khwamkhmchdsung ladbchxngraykar aekikhthru eriylliti epnchxngraykarthinaesnxtamtidchiwitcring odyimmibthididthngsin sungcaxxkxakastlxd 24 chwomng ichhmayelkhchxng 67 thangthruwichns thru eriylliti exchdi epnchxngraykarthinaesnxtamtidchiwitcring odyimmibthididthngsin sungcaxxkxakastlxd 24 chwomng aetxxkxakasinrabbthiphaphkhmchdkwa inrabb HD ichhmayelkhchxng 120 thangthruwichnsaehlngkhxmulxun aekikhlinping Exclusive Club hlinping ewbist thru xakhaedmi aefnethechiy The Master truevisionstv com edxamasetxr af studio net COFFEE MASTER True Realityekhathungcak https th wikipedia org w index php title thrueriyliti amp oldid 8559168, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม