fbpx
วิกิพีเดีย

Transverse temporal gyrus

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม, ไม่ปรากฏคำอ่านที่แน่ชัด หรือไม่ปรากฏคำแปลที่ใช้ในทางวิชาการ

Transverse temporal gyrus (แปลว่า รอยนูนสมองกลีบขมับแนวขวาง, พหูพจน์ gyri, มีชื่ออื่นว่า อังกฤษ:Heschl's gyri, Heschl's convolutions,gyri temporales transversi) อยู่ในคอร์เทกซ์การได้ยินปฐมภูมิ (primary auditory cortex) ที่ฝังอยู่ในร่องข้างของสมองมนุษย์ เป็นส่วนของเขตบร็อดแมนน์ 41 เป็นเปลือกสมองเขตแรกที่แปลผลข้อมูลที่ได้จากการได้ยิน โดยกายวิภาคแล้ว transverse temporal gyri มีลักษณะพิเศษกว่ารอยนูนอื่น ๆ เพราะว่านอนไปตามแนวขวางสู่ด้านใน (medial) ของสมอง แทนที่จะนอนไปตามแนวหน้าหลังเหมือนกับรอยนูนอื่น ๆ ในสมองกลีบขมับ

Transverse temporal gyrus
(รอยนูนสมองกลีบขมับตามขวาง)
รูปสมองแสดงผิวด้านบนของสมองกลีบขมับ ("Transverse temporal gyri" อยู่ตรงกลางด้านซ้าย)
สมองมนุษย์แสดง transverse temporal gyri (#4) และ insular gyri
รายละเอียด
ส่วนหนึ่งของสมองกลีบขมับ
ส่วนหนึ่งของคอร์เทกซ์การได้ยินปฐมภูมิ (Primary auditory cortex)
หลอดเลือดแดงMiddle cerebral artery
ตัวระบุ
ภาษาละตินgyri temporales transversi
นิวโรเนมส์
TA98
TA2
FMA
ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ของประสาทกายวิภาคศาสตร์

โดยการสร้างภาพในสมองโดยวิธี fMRI ได้พบการทำงานใน transverse temporal gyri ในขณะที่มีการแปลผลการได้ยินเกี่ยวกับความทุ้มแหลมและเกี่ยวกับความหมาย[ต้องการอ้างอิง]

ชื่ออีกชื่อหนึ่งของรอยนูนว่า Heschl's gyri เป็นชื่อตั้งตามชื่อของนักกายวิภาคชาวออสเตรียชื่อว่า Richard L. Heschl


คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
Transverse temporal gyrus
บทความเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์

Transverse temporal gyrus
transverse, temporal, gyrus, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, อเป, นภาษาอ, งกฤษ, เน, องจากย, งไม, อภาษาไทยท, กระช, เหมาะสม, ไม, ปรากฏคำอ, านท, แน, หร, อไม, ปรากฏคำแปลท, ใช, ในทางว, ชาการ, แปลว, รอยน, นสมองกล, บขม, บแนวขวาง, พห, พจน, gyri, ออ, นว, งกฤษ, heschl, . Transverse temporal gyrus phasaxun efadu aekikh bthkhwamnimichuxepnphasaxngkvs enuxngcakyngimmichuxphasaithythikrachb ehmaasm impraktkhaxanthiaenchd hruximpraktkhaaeplthiichinthangwichakar Transverse temporal gyrus aeplwa rxynunsmxngklibkhmbaenwkhwang phhuphcn gyri michuxxunwa xngkvs Heschl s gyri Heschl s convolutions gyri temporales transversi xyuinkhxrethkskaridyinpthmphumi primary auditory cortex thifngxyuinrxngkhangkhxngsmxngmnusy epnswnkhxngekhtbrxdaemnn 41 epnepluxksmxngekhtaerkthiaeplphlkhxmulthiidcakkaridyin odykaywiphakhaelw transverse temporal gyri milksnaphiesskwarxynunxun ephraawanxniptamaenwkhwangsudanin medial khxngsmxng aethnthicanxniptamaenwhnahlngehmuxnkbrxynunxun insmxngklibkhmbTransverse temporal gyrus rxynunsmxngklibkhmbtamkhwang rupsmxngaesdngphiwdanbnkhxngsmxngklibkhmb Transverse temporal gyri xyutrngklangdansay smxngmnusyaesdng transverse temporal gyri 4 aela insular gyriraylaexiydswnhnungkhxngsmxngklibkhmbswnhnungkhxngkhxrethkskaridyinpthmphumi Primary auditory cortex hlxdeluxdaedngMiddle cerebral arterytwrabuphasalatingyri temporales transversiniworenms1520TA98A14 1 09 140TA25491FMA72016sphthkaywiphakhsastrkhxngprasathkaywiphakhsastr aekikhbnwikisneths odykarsrangphaphinsmxngodywithi fMRI idphbkarthanganin transverse temporal gyri inkhnathimikaraeplphlkaridyinekiywkbkhwamthumaehlmaelaekiywkbkhwamhmay txngkarxangxing chuxxikchuxhnungkhxngrxynunwa Heschl s gyri epnchuxtngtamchuxkhxngnkkaywiphakhchawxxsetriychuxwa Richard L Heschlechingxrrthaelaxangxing aekikhThe peri sylvian aphasias Archived 2005 10 31 thi ewyaebkaemchchinkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Transverse temporal gyrus bthkhwamekiywkbkaywiphakhsastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi okhrngkarwikikaywiphakhsastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title Transverse temporal gyrus amp oldid 9557583, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม