fbpx
วิกิพีเดีย

ลู่ตูง

ลู่ตูง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ปลายยุคไพลโอซีน - ปัจจุบัน (3 ล้านปีก่อน)
3–0Ma
ค่างแว่นถิ่นใต้ (T. obscurus) ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Primates
วงศ์: Cercopithecidae
วงศ์ย่อย: Colobinae
สกุล: Trachypithecus
Reichenbach, 1862
ชนิดต้นแบบ
Semnopithecus pyrrhus
Horsfield, 1823
(= Cercopithecus auratus Geoffroy, 1812)
ชนิด
17 ชนิด (ดูในเนื้อหา)
ชื่อพ้อง
  • Kasi Reichenbach, 1862

ลู่ตูง (อังกฤษ:Lutung) เป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับวานร (Primates) สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Trachypithecus จัดอยู่ในจำพวกค่าง ในวงศ์ลิงโลกเก่า (Cercopithecidae)

โดยชื่อสามัญคำว่า "Lutung" มาจากภาษามลายู เนื่องจากมีความแตกต่างจากค่างสกุลที่พบในอนุทวีปอินเดีย

เนื้อหา

มีรูปร่างที่เพรียวบาง หางมีความยาวกว่าลำตัวถึง 2 เท่า สีขนมีหลากหลายทั้งสีทอง, สีเทา หรือสีดำ แตกต่างกันไปตามชนิด โดยมากขนส่วนท้องจะเป็นสีจาง ขนบนหัวตั้งแหลมเหมือนสวมมงกุฏ แขนนับว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับเท้า และนิ้วหัวแม่มือก็มีขนาดสั้น ที่หลังมือและหลังเท้ามีขน มีความยาวเฉลี่ย 40–80 เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ 5–15 กิโลกรัม ในตัวผู้โดยทั่วไปขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย

ค่างสกุลนี้ กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะต่าง ๆ กลางทะเล อาศัยอยู่ในป่าดิบ หรือป่าบนภูเขาสูง หรือแม้แต่ป่าชายหาดหรือป่าชายเลนติดทะเล ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลาเช้าและเวลาบ่ายในการหากิน ด้วยการปีนป่ายและกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้แต่ละต้น อาศัยอยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 5–20 ตัว มีลักษณะแบบฮาเร็ม โดยตัวผู้ปกครองเพียงตัวเดียวเป็นจ่าฝูง มีตัวเมียรายล้อม มีนิสัยรักสงบและกลัวมนุษย์ แต่ถ้ามีตัวผู้อื่นจากฝูงอื่นบุกรุกเข้ามา จ่าฝูงจะต่อสู้เพื่อปกป้องและอาจถึงขั้นฆ่ากันตายได้ มีการระแวดระวังภัยสูง โดยเสียงร้องที่ดังเพื่อเตือนภัยในฝูง และจะร้องเตือนกัน เป็นสัตว์ที่กินพืชจำพวกใบไม้ หรือยอดไม้อ่อนเป็นอาหาร เนื่องจากกระเพาะสามารถที่จะย่อยอาหารจำพวกพืชได้เพียงอย่างเดียว อาจกินแมลงบ้าง เพื่อเสริมโปรตีน

ไม่ค่อยพบการเกิดแบบฝาแฝด ส่วนมากจะเกิดเพียงตัวเดียว ลูกค่างวัยอ่อนจะมีขนตามลำตัวสีเหลืองทองแลดูสวยงาม และจะค่อย ๆ เข้มขึ้นตามวัยที่เจริญเติบโตขึ้น หากแม่ค่างตายลง ค่างตัวเมียตัวอื่นในรุ่นเดียวกันกับแม่ หรืออาจเป็นเครือญาติกันจะทำหน้าที่เลี้ยงดูต่อ โดยจะเกาะที่หน้าท้องของตัวเมียหรือแม่แม้แต่กระทั่งขณะหาอาหาร หย่านมในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากเกิด เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 4–5 ปี อายุขัยโดยเฉลี่ย 20 ปี

มีการอนุกรมวิธานค่างในสกุลนี้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ทั้งหมด 17 ชนิด (ในบางข้อมูลแบ่งเป็น 9 ชนิด ) สำหรับในประเทศไทยพบ 3 ชนิด

กะโหลกของค่างเทา (T. cristatus robustus)

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของค่างสกุลนี้ วิวัฒนาการตัวเองจนมีความแตกต่างครั้งแรกจากสกุลอื่นอย่างน้อยเมื่อกว่า 3 ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงปลายยุคไพลโอซีน ชนิดต่าง ๆ ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ แยกตัวออกมาในยุคไพลสโตซีน สันนิษฐานว่าเกิดเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในช่วงยุคน้ำแข็ง ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นของสกุลนี้อยู่ในกลางยุคไพลสโตซีน ในเวียดนามและประเทศลาว ฟอสซิลที่ต่อมาเป็นที่รู้จักมาจากประเทศไทย, เกาะชวา และเกาะสุมาตรา ความสัมพันธ์ระหว่างค่างสกุลนี้กับค่างสกุลอื่น ๆ (เช่น Semnopithecus) ยังไม่มีข้อสรุป อาจจะเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสกุลเหล่านี้ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการก็เป็นได้

  1. Harding, L.E. (2010). . Mammalian Species. 42 (1): 149–165. doi:.
  2. . ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ.
  3. Groves, C. (2005). Wilson, D. E.; Reeder, D. M. eds. Mammal Species of the World (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 175-178. OCLC 62265494. ISBN 0-801-88221-4. .
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
Trachypithecus

ลู่ตูง
ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, trachypithecus, วงเวลาท, ตอย, ปลายย, คไพลโอซ, จจ, านป, อน, preЄ, างแว, นถ, นใต, obscurus, ทยานแห, งชาต, แก, งกระจานการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, mammaliaอ, นด, primatesวงศ, cercopithecidaeว. lutung phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Trachypithecus lutung chwngewlathimichiwitxyu playyukhiphloxsin pccubn 3 lanpikxn 3 0Ma PreYe Ye O S D C P T J K Pg N khangaewnthinit T obscurus thixuthyanaehngchatiaekngkracankarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Mammaliaxndb Primateswngs Cercopithecidaewngsyxy Colobinaeskul Trachypithecus Reichenbach 1862chnidtnaebbSemnopithecus pyrrhus Horsfield 1823 Cercopithecus auratus Geoffroy 1812 chnid17 chnid duinenuxha chuxphxngKasi Reichenbach 1862 lutung xngkvs Lutung epnskulkhxngstweliynglukdwynm inxndbwanr Primates skulhnung ichchuxskulwa Trachypithecus cdxyuincaphwkkhang inwngslingolkeka Cercopithecidae odychuxsamykhawa Lutung macakphasamlayu enuxngcakmikhwamaetktangcakkhangskulthiphbinxnuthwipxinediy 1 enuxha 1 lksna 2 phvtikrrmaelakarkracayphnthu 3 karcaaenk 4 wiwthnakar 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunlksna aekikhmiruprangthiephriywbang hangmikhwamyawkwalatwthung 2 etha sikhnmihlakhlaythngsithxng sietha hruxsida aetktangkniptamchnid odymakkhnswnthxngcaepnsicang khnbnhwtngaehlmehmuxnswmmngkut aekhnnbwasnmakemuxethiybkbetha aelaniwhwaemmuxkmikhnadsn thihlngmuxaelahlngethamikhn mikhwamyawechliy 40 80 esntiemtraelaminahnkpraman 5 15 kiolkrm intwphuodythwipkhnadihykwatwemiyphvtikrrmaelakarkracayphnthu aekikhkhangskulni kracayphnthuthwipinphumiphakhexechiyxakheny thngthiepnaephndinihy aelahmuekaatang klangthael xasyxyuinpadib hruxpabnphuekhasung hruxaemaetpachayhadhruxpachayelntidthael ichewlaswnihyinewlaechaaelaewlabayinkarhakin dwykarpinpayaelakraoddipmarahwangtnimaetlatn xasyxyurwmepnfungpraman 5 20 tw milksnaaebbhaerm odytwphupkkhrxngephiyngtwediywepncafung mitwemiyraylxm minisyrksngbaelaklwmnusy aetthamitwphuxuncakfungxunbukrukekhama cafungcatxsuephuxpkpxngaelaxacthungkhnkhakntayid mikarraaewdrawngphysung odyesiyngrxngthidngephuxetuxnphyinfung aelacarxngetuxnkn epnstwthikinphuchcaphwkibim hruxyxdimxxnepnxahar enuxngcakkraephaasamarththicayxyxaharcaphwkphuchidephiyngxyangediyw xackinaemlngbang ephuxesrimoprtin imkhxyphbkarekidaebbfaaefd swnmakcaekidephiyngtwediyw lukkhangwyxxncamikhntamlatwsiehluxngthxngaelduswyngam aelacakhxy ekhmkhuntamwythiecriyetibotkhun hakaemkhangtaylng khangtwemiytwxuninrunediywknkbaem hruxxacepnekhruxyatikncathahnathieliyngdutx odycaekaathihnathxngkhxngtwemiyhruxaemaemaetkrathngkhnahaxahar hyanminchwngkhrungpihlng hlngcakekid ekhasuwyecriyphnthuemuxxayuid 4 5 pi xayukhyodyechliy 20 pi 1 karcaaenk aekikhmikarxnukrmwithankhanginskulnixxkepnklum idthnghmd 17 chnid inbangkhxmulaebngepn 9 chnid 2 sahrbinpraethsithyphb 3 chnid klumkhanghnamwng T vetulus khanghnamwng Trachypithecus vetulus khangnilkiri Trachypithecus johnii klumkhangetha T cristatus khangchwa Trachypithecus auratus khangetha Trachypithecus cristatus khangxinodcin Trachypithecus germaini khangtanawsri Trachypithecus barbei klumkhangaewn T obscurus khangaewnthinit Trachypithecus obscurus khangaewnthinehnux Trachypithecus phayrei klumkhangaehlm T pileatus khangaehlm Trachypithecus pileatus khangsnaehlm Trachypithecus shortridgei khangthxngci Trachypithecus geei klumkhanghwmngkud T francoisi khanghwmngkud Trachypithecus francoisi khanghatingh Trachypithecus hatinhensis khangkrahmxmkhaw Trachypithecus poliocephalus khanglaw Trachypithecus laotum khangsaophkkhaw Trachypithecus delacouri khangdaxinodcin Trachypithecus ebenus 3 wiwthnakar aekikh kaohlkkhxngkhangetha T cristatus robustus karwiekhraahthangphnthukrrmaesdngihehnwabrrphburuskhxngkhangskulni wiwthnakartwexngcnmikhwamaetktangkhrngaerkcakskulxunxyangnxyemuxkwa 3 lanpithiphanmainchwngplayyukhiphloxsin chnidtang thiyngdarngephaphnthuxyucnthungpccubnni aeyktwxxkmainyukhiphlsotsin snnisthanwaekidepliynaeplngthixyuxasyinchwngyukhnaaekhng 4 fxssilthiekaaekthisudrabuiwxyangchdecnwaepnkhxngskulnixyuinklangyukhiphlsotsin inewiydnamaelapraethslaw fxssilthitxmaepnthiruckmacakpraethsithy ekaachwa aelaekaasumatra khwamsmphnthrahwangkhangskulnikbkhangskulxun echn Semnopithecus yngimmikhxsrup xaccaekidcakkarphsmkhamsayphnthurahwangskulehlaniinchwngewlakhxngprawtisastrwiwthnakarkepnid 1 xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 Harding L E 2010 Trachypithecus cristatus Primates Cercopithecidae Mammalian Species 42 1 149 165 doi 10 1644 862 1 Trachypithecus rabbkhxmulkarcaaenkphnthuaebbburnakar Groves C 2005 Wilson D E Reeder D M eds Mammal Species of the World 3rd ed Baltimore Johns Hopkins University Press pp 175 178 OCLC 62265494 ISBN 0 801 88221 4 http www bucknell edu msw3 Roos C et al 2008 Mitochondrial phylogeny taxonomy and biogeography of the silvered langur species group Trachypithecus cristatus Molecular Phylogenetics and Evolution 47 2 629 636 doi 10 1016 j ympev 2008 03 006 PMID 18406631 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Trachypithecusaehlngkhxmulxun aekikh khxmulekiywkhxngkb Trachypithecus cakwikispichisekhathungcak https th wikipedia org w index php title lutung amp oldid 7847432, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม