fbpx
วิกิพีเดีย

สตาร์ กรุ๊ป

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

STAR Group เป็นบริษัทดำเนินกิจการโทรทัศน์รายใหญ่รายหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 โดยให้บริการในช่วงแรกเพียง 5 ช่อง และได้ขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในภาคพื้นเอเชียมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การถ่ายถอดสัญญาณรายการต่างๆ ผ่านทางดาวเทียม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้นที่แปด, One Harbourfront, ถนน 18 Tak Fung, Hunghom , ฮ่องกง และในปัจจุบันก็ได้มีตัวแทนอยู่ในหลากหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

บริษัท star group จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
ก่อตั้งค.ศ. 1990
สำนักงานใหญ่ชั้นที่แปด, One Harbourfront,18 ถนน Tak Fung, Hunghom , ฮ่องกง
เว็บไซต์


เนื้อหา

ปัจจุบัน STAR ได้ให้บริการมากกว่า 30 ช่อง หลากหลายภาษารวม 9 ภาษาทั่วทั้งเอเชีย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฮินดี้ เป็นต้น และมีช่องรายการหลากหลายประเภท เช่น บันเทิง, กีฬา, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าว และ สารคดี ที่ออกอากาศในประเทศต่างๆ หลายเมือง รวมกว่า 53 เมือง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น รวมถึง อเมริกาใต้อีกด้วย โดยแต่ละรายการแบ่งเป็นรายการที่ STAR จัดซื้อนำมาจากทั่วทุกมุมโลก และรายการที่ STAR สร้างหรือผลิตขึ้นเอง ทั้งในอินเดีย จีน และ ฮ่องกง

ในประเทศไทยนั้นได้มีการออกอากาศ โดยผ่าน บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (TrueVisions Public Company Limited) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่า ยูบีซี ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย โดยให้บริการช่องแบ่งตามประเภท ดังนี้ STAR Movies, STAR World, STAR Sports, ESPN, Channel [V] Thailand, National Geographic, Nat Geo Adventure, The History Channel และอีก 3 ช่องที่ให้บริการผ่านทาง TrueIPTV ได้แก่ Channel [V] International, FOX News, SKY News รวมถึงช่องรายการที่ออกอากาศผ่านทางเคเบิลท้องถิ่นอีกด้วย


เนื่องด้วยช่องรายการของ STAR มีมากกว่า 30 ช่อง(เฉพาะที่ผลิตโดย STAR Group) จึงได้แยกช่องรายการออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

ภาพยนตร์

บันเทิง

กีฬา

เพลง

ข่าว

  • FOX News
  • SKY News

สารคดี

สตาร์ กรุ๊ป
สตาร, กร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, star, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย,. star krup phasaxun efadu aekikh epliynthangcak STAR TV bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir STAR Group epnbristhdaeninkickarothrthsnrayihyrayhnunginphakhphunexechiy odyepidihbrikartngaetpi kh s 1991 odyihbrikarinchwngaerkephiyng 5 chxng aelaidkhyaybrikarihkhrxbkhlumphunthithnghmdinphakhphunexechiymaxyangtxenuxng odyichkarthaythxdsyyanraykartang phanthangdawethiym sanknganihytngxyuthi chnthiaepd One Harbourfront thnn 18 Tak Fung Hunghom hxngkng aelainpccubnkidmitwaethnxyuinhlakhlaypraeths rwmthnginpraethsithydwybristh star group cakd mhachn praephthbristhmhachnkxtngkh s 1990sanknganihychnthiaepd One Harbourfront 18 thnn Tak Fung Hunghom hxngkngewbistwww startv com enuxha 1 STAR inpccubn 2 STAR inpraethsithy 3 chxngraykartang thixxkxakasody STAR Group 3 1 phaphyntr 3 2 bnething 3 3 kila 3 4 ephlng 3 5 khaw 3 6 sarkhdiSTAR inpccubn aekikhpccubn STAR idihbrikarmakkwa 30 chxng hlakhlayphasarwm 9 phasathwthngexechiy echn phasaxngkvs phasacin aelaphasahindi epntn aelamichxngraykarhlakhlaypraephth echn bnething kila phaphyntr ephlng khaw aela sarkhdi thixxkxakasinpraethstang hlayemuxng rwmkwa 53 emuxng echn hxngkng singkhopr maelesiy ithy xinediy xinodniesiy cin ekahliit epntn rwmthung xemrikaitxikdwy odyaetlaraykaraebngepnraykarthi STAR cdsuxnamacakthwthukmumolk aelaraykarthi STAR sranghruxphlitkhunexng thnginxinediy cin aela hxngkngSTAR inpraethsithy aekikhinpraethsithynnidmikarxxkxakas odyphan bristh thruwichns cakd mhachn TrueVisions Public Company Limited hruxepnthiruckkndiinchuxedimwa yubisi sungepnbristhdaeninkickarothrthsnrabbbxkrbepnsmachikinpraethsithy odyihbrikarchxngaebngtampraephth dngni STAR Movies STAR World STAR Sports ESPN Channel V Thailand National Geographic Nat Geo Adventure The History Channel aelaxik 3 chxngthiihbrikarphanthang TrueIPTV idaek Channel V International FOX News SKY News rwmthungchxngraykarthixxkxakasphanthangekhebilthxngthinxikdwychxngraykartang thixxkxakasody STAR Group aekikhenuxngdwychxngraykarkhxng STAR mimakkwa 30 chxng echphaathiphlitody STAR Group cungidaeykchxngraykarxxkepnhmwdhmu dngni phaphyntr aekikh STAR Movies STAR Gold STAR Chinese Moviesbnething aekikh STAR Worldkila aekikh ESPN STAR Sportsephlng aekikh Channel V Thailand Channel V Internationalkhaw aekikh FOX News SKY Newssarkhdi aekikh National Geographic Channel Nat Geo Adventure Nat Geo Wildekhathungcak https th wikipedia org w index php title star krup amp oldid 9354815, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม