fbpx
วิกิพีเดีย

ปลาอมไข่ครีบยาว

ปลาอมไข่ครีบยาว
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Perciformes
วงศ์: Apogonidae
สกุล: Pterapogon
Koumans, 1933
สปีชีส์: P. kauderni
ชื่อทวินาม
Pterapogon kauderni
Koumans, 1933

ปลาอมไข่ครีบยาว (อังกฤษ:Banggai cardinalfish, Longfin cardinalfish, Kaudern's cardinal; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pterapogon kauderni) เป็นปลาทะเลขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาอมไข่ (Apogonidae) ถือเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Pterapogon

มีครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนจากกันชัดเจนและมีครีบที่ยาวมาก มีก้านครีบแข็ง 8 ก้าน ก้านครีบอ่อน 14 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน และก้านครีบอ่อน 13 ก้าน ครีบหางยาวเป็นรูปส้อมชัดเจน ลำตัวมีสีขาวเงิน มีแถบสีดำพาดขวางผ่านลำตัว 3 แถบ คือ ที่ตา, ที่ครีบหลังอันที่ 1 และครีบหลังอันที่ 2 มีแถบดำตามความยาวของครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางทั้งด้านบนและด้านล่าง มีจุดสีขาวกระจายทั่วลำตัวและครีบต่าง ๆ ยกเว้นครีบอก ที่มีลักษณะโปร่งแสง การเกิดจุดสีขาวของปลานี้จะแตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว

จัดเป็นปลาขนาดเล็กมีขนาดความยาวเต็มที่ 8 เซนติเมตร ขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไป คือ 4-5 เซนติเมตร

เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่ไม่กี่ตัวจนถึงหลายร้อยตัวในแนวปะการังร่วมกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น ปลาในวัยรุ่นมักหลบซ่อนอยู่ตามหญ้าทะเล, สาหร่าย, เม่นทะเล, ดาวขนนก, ปะการัง, ปะการังอ่อน โดยใช้เป็นที่ซ่อนภัยจากผู้ล่า อาศัยอยู่ในความลึกตั้งแต่ 0.5-6 เมตร แต่มักพบในความลึกประมาณ 1.5-2.5 เมตร ออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น แพลงก์ตอน, ครัสเตเชียนขนาดเล็ก เป็นต้น

พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทะเลแถบอินโด-แปซิฟิก แต่ไม่พบในน่านน้ำไทย แต่จะพบชุกชุมที่เกาะบังไก ประเทศอินโดนีเซีย

ปลาอมไข่ครีบยาว เป็นปลาที่แพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและไวมาก โดยการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 2005 พบมีประชากรอยู่ประมาณ 2.4 ล้านตัว แต่ถูกจับไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามถึงปีละ 700,000-900,000 ตัวต่อปี โดยอายุขัยโดยเฉลี่ยอยู่ได้ราว 2.5 ปี โดยพบที่อายุยืนสูงสุดถึง 4-5 ปี

เป็นปลาที่ปัจจุบันเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในที่เลี้ยง โดยปลาตัวผู้จะอมใข่และกระทั่งลูกปลาฟักเป็นตัว และพัฒนากลายมาเป็นลูกปลา ซึ่งพ่อปลาจะดูแลลูกปลาจนกว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงที่จะเอาตัวรอด จึงปล่อยไป แต่ปลาที่มีขายกันในตลาดปลาสวยงามส่วนใหญ่ ยังเป็นปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำในธรรมชาติ

  1. Vagelli, A. & Wabnitz, C. (2007). . In: IUCN 2007. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 95 January 2010.
  2. Mabuchi, K.; Fraser, T.H.; Song, H.; Azuma, Y.; Nishida, M. (2014). (PDF). Zootaxa. 3846 (2): 151–203. doi:.
  3. นันทวัฒน์ โชติสุวรรณ, ปลาทะเลสวยงาม ที่เพาะพันธุ์ได้ ในประเทศไทย คอลัมน์ Blue Planet หน้า 138 นิตยสาร Aquarium Biz ปีที่ 2 ฉบับที่ 21: มีนาคม 2012
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
Pterapogon kauderni

ปลาอมไข่ครีบยาว
ปลาอมไข, คร, บยาว, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, pterapogon, kauderni, สถานะการอน, กษ, ใกล, ญพ, นธ, iucn, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, actinopterygiiอ, นด, perciformesวงศ, apogonidaeสก, pterapogon, koumans, 1933, สป, k. plaxmikhkhribyaw phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Pterapogon kauderni plaxmikhkhribyawsthanakarxnurksiklsuyphnthu IUCN 2 3 1 karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Actinopterygiixndb Perciformeswngs Apogonidaeskul Pterapogon Koumans 1933 2 spichis P kaudernichuxthwinamPterapogon kauderni Koumans 1933 plaxmikhkhribyaw xngkvs Banggai cardinalfish Longfin cardinalfish Kaudern s cardinal chuxwithyasastr Pterapogon kauderni epnplathaelkhnadelkchnidhnung xyuinwngsplaxmikh Apogonidae thuxepnephiyngchnidediywethannthixyuinskul Pterapogon 2 mikhribhlngaebngxxkepn 2 swncakknchdecnaelamikhribthiyawmak mikankhribaekhng 8 kan kankhribxxn 14 kan khribknmikankhribaekhng 2 kan aelakankhribxxn 13 kan khribhangyawepnrupsxmchdecn latwmisikhawengin miaethbsidaphadkhwangphanlatw 3 aethb khux thita thikhribhlngxnthi 1 aelakhribhlngxnthi 2 miaethbdatamkhwamyawkhxngkhribhlng khribkn aelakhribhangthngdanbnaeladanlang micudsikhawkracaythwlatwaelakhribtang ykewnkhribxk thimilksnaoprngaesng karekidcudsikhawkhxngplanicaaetktangknipepnexklksnaechphaatw cdepnplakhnadelkmikhnadkhwamyawetmthi 8 esntiemtr khnadodyechliythwip khux 4 5 esntiemtr epnplathixyurwmknepnfungtngaetimkitwcnthunghlayrxytwinaenwpakarngrwmkbsingmichiwitxyangxun plainwyrunmkhlbsxnxyutamhyathael sahray emnthael dawkhnnk pakarng pakarngxxn odyichepnthisxnphycakphula xasyxyuinkhwamluktngaet 0 5 6 emtr aetmkphbinkhwamlukpraman 1 5 2 5 emtr xxkhakininewlaklangwn odykinstwnakhnadelkepnxahar echn aephlngktxn khrsetechiynkhnadelk epntn phbkracayphnthuxyuthwipinthaelaethbxinod aepsifik aetimphbinnannaithy aetcaphbchukchumthiekaabngik praethsxinodniesiy plaxmikhkhribyaw epnplathiaephrkhyayphnthuidngayaelaiwmak odykarsarwcemuxpi kh s 2005 phbmiprachakrxyupraman 2 4 lantw aetthukcbipeliyngepnplaswyngamthungpila 700 000 900 000 twtxpi odyxayukhyodyechliyxyuidraw 2 5 pi odyphbthixayuyunsungsudthung 4 5 pi epnplathipccubnephaakhyayphnthuidaelwinthieliyng odyplatwphucaxmikhaelakrathnglukplafkepntw aelaphthnaklaymaepnlukpla sungphxplacaduaellukplacnkwacaetibotxyangaekhngaerngthicaexatwrxd cungplxyip aetplathimikhayknintladplaswyngamswnihy yngepnplathicbmacakaehlngnainthrrmchati 3 4 xangxing aekikh Vagelli A amp Wabnitz C 2007 Pterapogon kauderni In IUCN 2007 IUCN Red List of Threatened Species Downloaded on 95 January 2010 2 0 2 1 Mabuchi K Fraser T H Song H Azuma Y Nishida M 2014 Revision of the systematics of the cardinalfishes Percomorpha Apogonidae based on molecular analyses and comparative reevaluation of morphological characters PDF Zootaxa 3846 2 151 203 doi 10 11646 zootaxa 3846 2 1 karephaaeliyngplaxmikhkhribyaw nnthwthn ochtisuwrrn plathaelswyngam thiephaaphnthuid inpraethsithy khxlmn Blue Planet hna 138 nitysar Aquarium Biz pithi 2 chbbthi 21 minakhm 2012aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Pterapogon kauderni khxmulekiywkhxngkb Pterapogon kauderni cakwikispichisKaudern s Cardinal Pterapogon kauderni xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title plaxmikhkhribyaw amp oldid 6049360, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม