fbpx
วิกิพีเดีย

พืช

พืช เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่งอยู่ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์ ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แค่เอียงตัว จะสามารถเห็นได้ชัดเจน เมื่อมีแดดส่อง พืชจะเอียงตัวไปที่แดด ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์และเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่มีพืชจำพวกปรสิตประมาณ 300 สปีชีส์ที่ไม่สังเคราะห์ด้วยแสงเอง แต่เกาะดูดอาหารจากพืชชนิดอื่น

พืช
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
ตอนต้นยุคแคมเบรียนถึงปัจจุบัน,520–0Ma
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: พืช
ส่วน

เนื้อหา

อริสโตเติลแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นพืช (โดยทั่วไปไม่เคลื่อนไหว) และสัตว์ (ซึ่งเคลื่อนไหวบ่อยครั้งและหาอาหารกิน) ในระบบของลินเนียสแบ่งเป็นอาณาจักร Vegetabilia (ภายหลังเป็น Metaphyta หรือ Plantae) และ สัตว์ (Metazoa) ตั้งแต่นั้นมาพืชได้มีรากฐานที่ชัดเจนทำให้หลาย ๆ กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างฟังไจและกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวหลาย ๆ กลุ่มถูกย้ายไปอาณาจักรใหม่ อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ยังคงมีการพิจารณาในหลายๆบริบทขึ้นอยู่กับวิธีการและความนิยม

เมื่อชื่อ Plantae หรือพืชเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะในอนุกรมวิธาน ทั่วไปมันจะอ้างถึง 1 ใน 3 กลุ่ม ก็คือ:

สิ่งที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เรามักเรียกว่าพืชได้อย่างไม่เป็นทางการ แต่เมื่อเราพิจารณาทางอนุกรมวิธานแล้วมันอาจไม่ใช่แม้กระทั่งญาติใกล้ชิดของพืชเลยก็ได้ มีพืชราวๆ 375,000 ชนิดและทุกปีมีการค้นพบและจัดจำแนกใหม่ๆโดยนักวิทยาศาสตร์

ประมาณ 350,000 สปีชีส์ของพืชที่ถูกกะประมาณว่ายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ แบ่งออกเป็นพืชมีเมล็ด, พืชไม่มีท่อลำเลียง, เฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ในปีพ.ศ. 2547 มีการระบุไปแล้ว 287,655 ชนิด เป็นพืชมีดอก 258,650 ชนิด, เป็นพืชไม่มีท่อลำเลียง 16,000 ชนิด,เป็นเฟิร์น 11,000 ชนิดและเป็นสาหร่ายสีเขียว 8,000 ชนิด

ความหลากหลายในหมวดของพืช
กลุ่ม ชื่อสามัญ จำนวนชนิด
สาหร่ายสีเขียว คลอโรไฟตา (Chlorophyta) 3,800
คาโรไฟตา (Charophyta) 4,000 - 6,000
พืชไม่มีท่อลำเลียง ลิเวอร์เวิร์ต (Hepatophyta) 6,000 - 8,000
ฮอร์นเวิร์ต (Anthocerotophyta) 100 - 200
มอสส์ (Bryophyta) 12,000
เทอริโดไฟต์ ไลโคไฟตา (Lycopodiophyta) 1,200
เฟิร์น (Pteridophyta) 11,000
พืชมีเมล็ด ปรง (Cycadophyta) 160
แปะก๊วย (Ginkgophyta) 1
สน (Pinophyta) 630
นีโทไฟตา (Gnetophyta) 70
พืชดอก (Magnoliophyta) 258,650

วิวัฒนาการชาติพันธุ์Prasinophyceae (micromonads)สเตร็ปโตไบโอนตา (Streptobionta)

พืชบก (Embryophyte)

สโตมาโตไฟต์ (Stomatophytes)

โพลีสโปรันจีโอไฟต์ (Polysporangiophytes)

พืชมีท่อลำเลียง (Tracheophytes)
ยูตราชีโอไฟต์ (Eutracheophytes)
ยูฟิลโลไฟตินา (Euphyllophytina)
ลิกโนไฟเตีย (Lignophytia)

พืชมีเมล็ด (Spermatophytes)โปรจิมโนสเปอร์โมไฟตา (Progymnospermophyta) †เฟิร์น (Pteridophyta)


เฟิร์นแท้ (Pteridopsida)มารัททิโอฟิดา (Marattiopsida)หญ้าถอดปล้อง (Equisetopsida)หวายทะนอย (Psilotopsida)Cladoxylopsida

ไลโคไฟตินา (Lycophytina)Rhyniophyta

AglaophytonHorneophytopsida

Bryophyta (มอสส์)Anthocerotophyta (ฮอร์นเวิร์ต)

Marchantiophyta (ลิเวอร์เวิร์ต)

Charophyta
  1. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae:An Introduction to Phycology. pages 343, 350, 392, 413, 425, 439, & 448 (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
  2. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae:An Introduction to Phycology. pages 457, 463, & 476. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
  3. Crandall-Stotler, Barbara. & Stotler, Raymond E., 2000. "Morphology and classification of the Marchantiophyta". page 21 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.) , Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1
  4. Schuster, Rudolf M., The Hepaticae and Anthocerotae of North America, volume VI, pages 712-713. (Chicago: Field Museum of Natural History, 1992). ISBN 0-914868-21-7.
  5. Goffinet, Bernard; Buck, William R. (2004). "Systematics of the Bryophyta (Mosses) : From molecules to a revised classification". Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical Garden Press. 98: 205–239.
  6. Raven, Peter H., Ray F. Evert, & Susan E. Eichhorn, 2005. Biology of Plants, 7th edition. (New York: W. H. Freeman and Company). ISBN 0-7167-1007-2.
  7. Gifford, Ernest M. & Adriance S. Foster, 1988. Morphology and Evolution of Vascular Plants, 3rd edition, page 358. (New York: W. H. Freeman and Company). ISBN 0-7167-1946-0.
  8. Taylor, Thomas N. & Edith L. Taylor, 1993. The Biology and Evolution of Fossil Plants, page 636. (New Jersey: Prentice-Hall). ISBN 0-13-651589-4.
  9. lnternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2006.
บทความเกี่ยวกับพืชนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:พรรณพฤกษา


พืช
อาณาจ, กร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, plant, เป, นส, งม, ตกล, มใหญ, ประเภทหน, งอย, ในอาณาจ, กร, kingdom, plantae, ประกอบด, วย, ไม, นต, ไม, ดอก, มล, และเฟ, พบได, งบนบกและในน, เป, นส, งม, ตท, เน, อเย, อส, วนใหญ, ประกอบด, วยหลายเซลล, วเคล, ยสม, ผน, งเซ. phuch xanackrphuch phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Plant phuch epnsingmichiwitklumihypraephthhnungxyuinxanackrphuch Kingdom Plantae prakxbdwy imyuntn imdxk phuchlmluk aelaefirn phbidthngbnbkaelainna epnsingmichiwitthienuxeyuxswnihyprakxbdwyhlayesll niwekhliysmiphnngesll hxhum ekhluxnthiimid idaekhexiyngtw casamarthehnidchdecn emuxmiaeddsxng phuchcaexiyngtwipthiaedd immixwywaekiywkbkhwamrusuk mikhlxorfillsungepnsarsiekhiyw chwyinkarsngekhraahaelaecriyetibot nxkcakniyngmilksnaphiessthitangipcaksingmichiwitchnidxunkkhuxkarsngekhraahdwyaesng aetmiphuchcaphwkprsitpraman 300 spichisthiimsngekhraahdwyaesngexng aetekaadudxaharcakphuchchnidxunphuch chwngewlathimichiwitxyu txntnyukhaekhmebriynthungpccubn 520 0Ma PreYe Ye O S D C P T J K Pg Nkarcaaenkchnthangwithyasastrodemn yuaekhrioxtaxanackr phuchswnsahraysiekhiyw khlxorifta Chlorophyta aekhorifta Charophyta phuchbk embryophytes phuchimmithxlaeliyng bryophytes liewxrewirt Marchantiophyta hxrnewirt Anthocerotophyta mxss Bryophyta Horneophytopsida phuchmithxlaeliyng tracheophytes Rhyniophyta rhyniophytes Zosterophyllophyta zosterophylls khlbmxss Lycopodiophyta Trimerophytophyta trimerophytes efirnaelahyathxdplxng Pteridophyta Progymnospermophyta phuchmiemld spermatophytes efirnmiemld Pteridospermatophyta sn Pinophyta prng Cycadophyta aepakwy Ginkgophyta niothifta Gnetophyta phuchdxk Magnoliophyta Nematophytes enuxha 1 niyam 2 khwamhlakhlay 2 1 wiwthnakarchatiphnthu 3 duephim 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunniyam aekikhxrisotetilaebngsingmichiwitxxkepnphuch odythwipimekhluxnihw aelastw sungekhluxnihwbxykhrngaelahaxaharkin inrabbkhxnglineniysaebngepnxanackr Vegetabilia phayhlngepn Metaphyta hrux Plantae aela stw Metazoa tngaetnnmaphuchidmirakthanthichdecnthaihhlay klumthiimekiywkhxngxyangfngicaelaklumkhxngsahraysiekhiywhlay klumthukyayipxanackrihm xyangirktambxykhrngthiyngkhngmikarphicarnainhlaybribthkhunxyukbwithikaraelakhwamniym emuxchux Plantae hruxphuchekiywkhxngkblksnaechphaainxnukrmwithan thwipmncaxangthung 1 in 3 klum kkhux phuchchnsung hruxthiruckkninchux Embryophyta hrux Metaphyta phuchsiekhiyw hruxthiruckkninchux Viridiplantae Viridiphyta hrux Chlorobionta prakxbipdwy Embryophyte thiehlux Charophyta stonewort obran aela Chlorophyta sahraysiekhiyw echn sea lettuce Archaeplastida hruxthiruckkninchuxphuch Plantae sensu lato Plastida hrux Primoplantae prakxbdwyphuchsiekhiywthiehlux xyang Rhodophyta sahraysiaedng aela Glaucophyta sahray glaucophyte klumkhxngphuchthikwangthisudniprakxbipdwyyuaekhrioxtcanwnmakthirbexakhlxorphlastmaodykardudklunsahraysiekhiywaekmnaenginemuxhlaylanpimaaelw singthisamarthsngekhraahaesngideramkeriykwaphuchidxyangimepnthangkar aetemuxeraphicarnathangxnukrmwithanaelwmnxacimichaemkrathngyatiiklchidkhxngphuchelykid miphuchraw 375 000 chnidaelathukpimikarkhnphbaelacdcaaenkihmodynkwithyasastrkhwamhlakhlay aekikhpraman 350 000 spichiskhxngphuchthithukkapramanwayngmichiwitxyuinkhnani aebngxxkepnphuchmiemld phuchimmithxlaeliyng efirn aelaphuchiklekhiyngefirn inpiph s 2547 mikarrabuipaelw 287 655 chnid epnphuchmidxk 258 650 chnid epnphuchimmithxlaeliyng 16 000 chnid epnefirn 11 000 chnidaelaepnsahraysiekhiyw 8 000 chnid khwamhlakhlayinhmwdkhxngphuch klum chuxsamy canwnchnidsahraysiekhiyw khlxorifta Chlorophyta 3 800 1 khaorifta Charophyta 4 000 6 000 2 phuchimmithxlaeliyng liewxrewirt Hepatophyta 6 000 8 000 3 hxrnewirt Anthocerotophyta 100 200 4 mxss Bryophyta 12 000 5 ethxriodift ilokhifta Lycopodiophyta 1 200 6 efirn Pteridophyta 11 000 6 phuchmiemld prng Cycadophyta 160 7 aepakwy Ginkgophyta 1 8 sn Pinophyta 630 6 niothifta Gnetophyta 70 6 phuchdxk Magnoliophyta 258 650 9 wiwthnakarchatiphnthu aekikh Prasinophyceae micromonads setrpotiboxnta Streptobionta phuchbk Embryophyte sotmaotift Stomatophytes ophlisoprncioxift Polysporangiophytes phuchmithxlaeliyng Tracheophytes yutrachioxift Eutracheophytes yufiloliftina Euphyllophytina likonifetiy Lignophytia phuchmiemld Spermatophytes oprcimonsepxromifta Progymnospermophyta efirn Pteridophyta efirnaeth Pteridopsida marththioxfida Marattiopsida hyathxdplxng Equisetopsida hwaythanxy Psilotopsida Cladoxylopsida ilokhiftina Lycophytina LycopodiophytaZosterophyllophyta Rhyniophyta Aglaophyton Horneophytopsida Bryophyta mxss Anthocerotophyta hxrnewirt Marchantiophyta liewxrewirt CharophytaChlorophyta Trebouxiophyceae Pleurastrophyceae ChlorophyceaeUlvophyceaeduephim aekikhphvkssastrxangxing aekikh Van den Hoek C D G Mann amp H M Jahns 1995 Algae An Introduction to Phycology pages 343 350 392 413 425 439 amp 448 Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 30419 9 Van den Hoek C D G Mann amp H M Jahns 1995 Algae An Introduction to Phycology pages 457 463 amp 476 Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 30419 9 Crandall Stotler Barbara amp Stotler Raymond E 2000 Morphology and classification of the Marchantiophyta page 21 in A Jonathan Shaw amp Bernard Goffinet Eds Bryophyte Biology Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 66097 1 Schuster Rudolf M The Hepaticae and Anthocerotae of North America volume VI pages 712 713 Chicago Field Museum of Natural History 1992 ISBN 0 914868 21 7 Goffinet Bernard Buck William R 2004 Systematics of the Bryophyta Mosses From molecules to a revised classification Monographs in Systematic Botany Missouri Botanical Garden Press 98 205 239 6 0 6 1 6 2 6 3 Raven Peter H Ray F Evert amp Susan E Eichhorn 2005 Biology of Plants 7th edition New York W H Freeman and Company ISBN 0 7167 1007 2 Gifford Ernest M amp Adriance S Foster 1988 Morphology and Evolution of Vascular Plants 3rd edition page 358 New York W H Freeman and Company ISBN 0 7167 1946 0 Taylor Thomas N amp Edith L Taylor 1993 The Biology and Evolution of Fossil Plants page 636 New Jersey Prentice Hall ISBN 0 13 651589 4 lnternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources 2006 IUCN Red List of Threatened Species Summary Statisticsaehlngkhxmulxun aekikh phrrnphvksa bthkhwamekiywkbphuchniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phrrnphvksaekhathungcak https th wikipedia org w index php title phuch amp oldid 9364055, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม