fbpx
วิกิพีเดีย

พับเม็ดเซ็นทรัล

พับเม็ดเซ็นทรัล (PubMed Central; ตัวย่อ PMC) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บบทความทางวิชาการฉบับเต็ม ที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นบทความซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกี่ยวกับชีวการแพทย์ (biomedical) และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (life sciences) โดยเป็นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยที่สำคัญฐานหนึ่งที่พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center of Biotechnology Information; NCBI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) (National Institute of Health; NIH)

ข้อมูลใน PMC ไม่ได้มีแต่ข้อความในเอกสารเท่านั้น แต่จะมีการสร้างดัชนีและการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ เพื่อประกอบข้อความกับเมทาเดตา, ศัพท์การแพทย์ที่มีลิงก์ทางภววิทยา (medical ontologies), และตัวระบุเฉพาะ (unique identifiers) ที่เพิ่มคุณค่าให้กับบทความโดยมีโครงสร้างเป็น XML

เนื้อหาที่บรรจุอยู่ใน PMC สามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่น ๆ ของ NCBI และสามารถเข้าถึงได้โดยระบบค้นหาและค้นคืน Entrez (เป็นเครื่องมือการค้นหา ของ NCBI) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา การอ่าน และการต่อยอดคลังความรู้ทางชีวการแพทย์นี้ ให้แก่สาธารณชน

PMCID ย่อมาจาก PubMed Central identifier เป็นรหัสสำหรับระบุเอกสารที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ PubMed Central คล้ายกับ PMID ซึ่งใช้ระบุเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูลพับเมด PMCID ประกอบด้วยตัวอักษร PMC และตามด้วยตัวเลขเจ็ดหลัก

พับเม็ดเซ็นทรัล
บเม, ดเซ, นทร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, identifier, pubmed, central, วย, เป, นฐานข, อม, ลท, ใช, เก, บบทความทางว, ชาการฉบ, บเต, สามารถเข, าถ, งได, เป, นสาธารณะโดยไม, เส, ยค, าใช, าย, เป, นบทความซ, งได, บการต, มพ, เผยแพร, ในวารสารเก, ยวก, บช, วการแพ. phbemdesnthrl phasaxun efadu aekikh epliynthangcak PMC identifier phbemdesnthrl PubMed Central twyx PMC epnthankhxmulthiichekbbthkhwamthangwichakarchbbetm thisamarthekhathungidepnsatharnaodyimesiykhaichcay epnbthkhwamsungidrbkartiphimphephyaephrinwarsarekiywkbchiwkaraephthy biomedical aelawithyasastrchiwphaph life sciences odyepnthankhxmulephuxnganwicythisakhythanhnungthiphthnaodysunykhxmulethkhonolyichiwphaphaehngchati National Center of Biotechnology Information NCBI sungepnswnhnungkhxngsthabnsukhphaphaehngchati shrthxemrika National Institute of Health NIH khxmulin PMC imidmiaetkhxkhwaminexksarethann aetcamikarsrangdchniaelakarepliynrupaebbkhxngkhxkhwam ephuxprakxbkhxkhwamkbemthaedta sphthkaraephthythimilingkthangphwwithya medical ontologies aelatwrabuechphaa unique identifiers thiephimkhunkhaihkbbthkhwamodymiokhrngsrangepn XML 1 enuxhathibrrcuxyuin PMC samarthechuxmoyngipyngthankhxmulxun khxng NCBI aelasamarthekhathungidodyrabbkhnhaaelakhnkhun Entrez epnekhruxngmuxkarkhnha khxng NCBI sungephimprasiththiphaphkarkhnha karxan aelakartxyxdkhlngkhwamruthangchiwkaraephthyni ihaeksatharnchn 2 PMCID aekikhPMCID yxmacak PubMed Central identifier epnrhssahrbrabuexksarthitiphimphinthankhxmulkhxng PubMed Central khlaykb PMID sungichrabuexksarthixyuinthankhxmulphbemd PMCID prakxbdwytwxksr PMC aelatamdwytwelkhecdhlkechingxrrthaelaxangxing aekikh Beck Jeff Report from the Field PubMed Central an XML based Archive of Life Sciences Journal Articles NCBI Handbook PubMed Central Chris Maloney Ed Sequeira Christopher Kelly Rebecca Orris and Jeffrey Beck Dec 2013aehlngkhxmulxun aekikhewbisthlk PubMed Central PubMed Central FAQ National Institutes of Health Submission System NIHMS NIH Public Access Policyekhathungcak https th wikipedia org w index php title phbemdesnthrl amp oldid 9484961 PMCID, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม