fbpx
วิกิพีเดีย

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (อังกฤษ:International Union for Conservation of Nature) หรือ ไอยูซีเอ็น (IUCN) ชื่อเต็มว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ทำโครงการภาคสนาม ให้การสนับสนุน และจัดการศึกษา ภายใต้ภารกิจ "ชักจูง กระตุ้น และสงเคราะห์สังคมทั่วโลกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความเชื่อมั่นว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยประการใด ๆ จะเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีความยั่งยืนทางนิเวศ" ("influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable")

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น)
ประเภทองค์การระหว่างประเทศ
ก่อตั้ง5 ตุลาคม 1948; 72 ปีก่อน (1948-10-05) (ในชื่อ องค์การระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ธรรมชาติ)
ฟงเตนโบล ประเทศฝรั่งเศส
สถานที่แกลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
บุคคลสำคัญอิงเจอร์ แอนเดอร์เซน (ผู้อำนวยการใหญ่)
จาง ซินเชิ่ง (ประธาน)
พื้นที่ให้บริการทั่วโลก
จุดความสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
รายได้CHF 114 ล้าน / USD 116 ล้าน (2013)
อาสาสมัคร16,000
พนักงานกว่า 1,000 คน (ทั่วโลก)
สมาชิก1,400 ราย
เว็บไซต์

หลายสิบปีที่ผ่านมา ไอยูซีเอ็นขยายเป้าหมายออกไปยังการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และปัจจุบันได้รวมประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไว้ในโครงการของตนด้วย แต่ไอยูซีเอ็นต่างจากองค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมองค์การอื่น ๆ ตรงที่ไอยูซีเอ็นไม่มีเป้าหมายโดยตรงที่จะระดมการสนับสนุนจากสาธารณชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่พยายามจะชักจูงกิจกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำ ตลอดจนการสร้างแนวร่วม ไอยูซีเอ็นมีชื่อเสียงมากในการประมวลและเผยแพร่บัญชีแดงไอยูซีเอ็นเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (threatened species) ซึ่งมีการประเมินสถานะการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั่วโลก

ไอยูซีเอ็นมีมีสมาชิกเป็นองค์การรัฐบาลและองค์การนอกรัฐบาลกว่า 1,400 แห่ง คณะกรรมการของไอยูซีเอ็นมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโดยสมัครใจกว่า 16,000 คน ไอยูซีเอ็นยังมีพนักงานราว 1,000 คนที่ทำงานเต็มเวลาในประเทศกว่า 50 แห่ง ส่วนไอยูซีเอ็นเองนั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ แกลนด์ สวิตเซอร์แลนด์

ไอยูซีเอ็นมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ ณ สหประชาชาติ และมีอำนาจให้คำปรึกษาแก่สหประชาชาติ ทั้งมีบทบาทในการบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ไอยูซีเอ็นมีบทบาทในการจัดตั้งกองทุนทั่วโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wide Fund for Nature) และศูนย์เฝ้าระวังการอนุรักษ์โลก (World Conservation Monitoring Centre) ไอยูซีเอ็นยังเคยถูกวิจารณ์ที่ให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติยิ่งกว่าผู้คนดั้งเดิมในท้องถิ่น ทั้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ไอยูซีเอ็นมีต่อภาคธุรกิจในปัจจุบันนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันมาก

ไอยูซีเอ็นจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1948 ระหว่าง ค.ศ. 1948–1956 ใช้ชื่อว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ธรรมชาติ (International Union for the Protection of Nature) และระหว่าง ค.ศ. 1990–2008 ใช้ชื่อว่า องค์การสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (World Conservation Union)

  1. . IUCN. The organisation changed its name to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources in 1956 with the acronym IUCN (or UICN in French and Spanish). This remains our full legal name to this day.
  2. . iucn.org. IUCN. สืบค้นเมื่อ27 November 2015.
  3. . IUCN. สืบค้นเมื่อ17 November 2014.
  4. . World Rainforest Movement. สืบค้นเมื่อ2 December 2014.
  5. Block, Ben. . Worldwatch Institute. worldwatch.org (updated version). สืบค้นเมื่อ26 March 2018.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
IUCN
บทความเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
องค, การระหว, างประเทศเพ, อการอน, กษ, ธรรมชาต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, iucn, งกฤษ, international, union, conservation, nature, หร, ไอย, เอ, iucn, อเต, มว, และทร, พยากรธรรมชาต, international, union, conservation, nature, natural, resources, เป, นอ. xngkhkarrahwangpraethsephuxkarxnurksthrrmchati phasaxun efadu aekikh epliynthangcak IUCN xngkhkarrahwangpraethsephuxkarxnurksthrrmchati xngkvs International Union for Conservation of Nature hrux ixyusiexn IUCN chuxetmwa xngkhkarrahwangpraethsephuxkarxnurksthrrmchatiaelathrphyakrthrrmchati International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1 epnxngkhkarrahwangpraethsthithangandankarxnurksthrrmchatiaelakarichthrphyakrthrrmchatixyangyngyun odymiswnrwminkarrwbrwmaelawiekhraahkhxmul wicy thaokhrngkarphakhsnam ihkarsnbsnun aelacdkarsuksa phayitpharkic chkcung kratun aelasngekhraahsngkhmthwolkihxnurksthrrmchati aelasrangkhwamechuxmnwa karichthrphyakrthrrmchatidwyprakarid caepnipxyangesmxphakhaelamikhwamyngyunthangniews influence encourage and assist societies throughout the world to conserve nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable 2 xngkhkarrahwangpraethsephuxkarxnurksthrrmchati ixyusiexn praephthxngkhkarrahwangpraethskxtng5 tulakhm 1948 72 pikxn 1948 10 05 inchux xngkhkarrahwangpraethsephuxphithksthrrmchati fngetnobl praethsfrngesssthanthiaeklnd praethsswisesxraelndbukhkhlsakhyxingecxr aexnedxresn phuxanwykarihy cang sineching prathan phunthiihbrikarthwolkcudkhwamsnickarxnurksthrrmchatiaelakhwamhlakhlaythangchiwphaphrayidCHF 114 lan USD 116 lan 2013 xasasmkhr16 000phnkngankwa 1 000 khn thwolk smachik1 400 rayewbistwww wbr iucn wbr org hlaysibpithiphanma ixyusiexnkhyayepahmayxxkipyngkarxnurksrabbniews aelapccubnidrwmpraedntang thangdankarphthnaxyangyngyunekhaiwinokhrngkarkhxngtndwy aetixyusiexntangcakxngkhkarrahwangpraethsdansingaewdlxmxngkhkarxun trngthiixyusiexnimmiepahmayodytrngthicaradmkarsnbsnuncaksatharnchninkarxnurksthrrmchati aetphyayamcachkcungkickrrmkhxngphakhrthaelaphakhexkchnodykarihkhxmulkhawsaraelakhaaenana tlxdcnkarsrangaenwrwm ixyusiexnmichuxesiyngmakinkarpramwlaelaephyaephrbychiaedngixyusiexnekiywkbsayphnthuthithukkhukkham threatened species sungmikarpraeminsthanakarxnurkssingmichiwitsayphnthutang thwolk 3 ixyusiexnmimismachikepnxngkhkarrthbalaelaxngkhkarnxkrthbalkwa 1 400 aehng khnakrrmkarkhxngixyusiexnminkwithyasastraelaphuechiywchayekharwmodysmkhrickwa 16 000 khn ixyusiexnyngmiphnknganraw 1 000 khnthithanganetmewlainpraethskwa 50 aehng swnixyusiexnexngnnmisanknganihyxyu n aeklnd switesxraelnd 3 ixyusiexnmiphusngektkarnpracaxyu n shprachachati aelamixanacihkhapruksaaekshprachachati thngmibthbathinkarbngkhbichxnusyyarahwangpraethshlaychbbekiywkbkarxnurksthrrmchatiaelakhwamhlakhlaythangchiwphaph ixyusiexnmibthbathinkarcdtngkxngthunthwolkephuxthrrmchati World Wide Fund for Nature aelasunyefarawngkarxnurksolk World Conservation Monitoring Centre ixyusiexnyngekhythukwicarnthiihkhwamsakhyaekthrrmchatiyingkwaphukhndngediminthxngthin thngkhwamsmphnthiklchidthiixyusiexnmitxphakhthurkicinpccubnnnkepnthithkethiyngknmak 4 5 ixyusiexncdtngkhunin kh s 1948 rahwang kh s 1948 1956 ichchuxwa xngkhkarrahwangpraethsephuxphithksthrrmchati International Union for the Protection of Nature aelarahwang kh s 1990 2008 ichchuxwa xngkhkarsaklwadwykarxnurks World Conservation Union duephim aekikhphunthikhumkhrxng sthanakarxnurks bychiaedngixyusiexn sphakarobransthanrahwangpraeths ICOMOS xangxing aekikh About IUCN The organisation changed its name to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources in 1956 with the acronym IUCN or UICN in French and Spanish This remains our full legal name to this day About IUCN IUCN s Vision and Mission iucn org IUCN subkhnemux 27 November 2015 3 0 3 1 About IUCN IUCN subkhnemux 17 November 2014 Kenya The Maasai Stand up to IUCN Displacement Attempts from their Forest World Rainforest Movement subkhnemux 2 December 2014 Block Ben Environmentalists Spar Over Corporate Ties Worldwatch Institute worldwatch org updated version subkhnemux 26 March 2018 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb IUCNOfficial website Review of the 2008 Red List of Threatened Species IUCN publications Netherlands Commission for Environmental Assessment IUCN Rights Based Approach to Conservation portal bthkhwamekiywkbhnwynganhruxxngkhkrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xngkhkarrahwangpraethsephuxkarxnurksthrrmchati amp oldid 9243617, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม