fbpx
วิกิพีเดีย

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (อังกฤษ:International Rice Research Institute, ย่อ: IRRI) เป็นองค์การวิจัยและฝึกระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ในลอสบาโนส ลากูนา (Los Banos, Laguna) ประเทศฟิลิปปินส์ และมีสำนักงานในสิบเจ็ดประเทศ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,300 คน IRRI ขึ้นชื่อจากงานด้านการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดการปฏิวัติสีเขียวในคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งป้องกันทุพภิกขภัยในทวีปเอเชีย

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ
คําขวัญ"วิทยาศาสตร์ข้าวเพื่อโลกที่ดีกว่า"
ก่อตั้ง1960
ประเภทศูนย์วิจัยและฝึกไม่แสวงผลกำไรระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
สํานักงานใหญ่Los Baños, Laguna, Philippines
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ทั่วโลก
ผู้อำนวยการใหญ่
Dr. Matthew Morrell
งบประมาณ
US$99.19 ล้าน (2557)
พนักงาน
1,300
เว็บไซต์

สถาบันฯ ก่อตั้งในปี 2503 โดยมุ่งลดความยากจนและความอดอยาก พัฒนาสุขภาพของชาวนาและผู้บริโภคข้าว และประกันความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของการทำนาข้าว สถาบันฯ เจริญภารกิจผ่านการวิจัยร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน และการเสริมสร้สางการวิจัยเกษตรกรรมของชาติและขยายระบบของประเทศที่ IRRI ทำงานอยู่

IRRI เป็นศูนย์หนึ่งจาก 15 ศูนย์วิจัยการเกษตรในโลกซึ่งรวมเป็นกลุ่มศูนย์วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consortium Group of International Agriculture Research Centers, CGIAR) ความเป็นหุ้นส่วนทั่วโลกขององค์การที่ดูแลการวิจัยความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์วิจัยการเกษตรไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย

  1. . สืบค้นเมื่อ16 Dec 2015.
  2. . สืบค้นเมื่อ17 Dec 2015.
  3. . สืบค้นเมื่อ11 May 2015.
  4. .
  5. .
  6. .
  7. . The Economist. สืบค้นเมื่อ7 December 2015.
  8. . สืบค้นเมื่อ7 December 2015.
  9. . Manila Bulletin. Manila Bulletin Publishing Corp. 2009-12-09. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2012-08-19. สืบค้นเมื่อ2010-05-31.

พิกัดภูมิศาสตร์:14°10′12″N121°15′25″E /14.170°N 121.257°E /14.170; 121.257

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ
สถาบ, นว, ยข, าวระหว, างประเทศ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, irri, งกฤษ, international, rice, research, institute, irri, เป, นองค, การว, ยและฝ, กระหว, างประเทศม, สำน, กงานใหญ, ในลอสบาโนส, ลาก, นา, banos, laguna, ประเทศฟ, ปป, นส, และม, สำน, กงานในส, บเ. sthabnwicykhawrahwangpraeths phasaxun efadu aekikh epliynthangcak IRRI sthabnwicykhawrahwangpraeths xngkvs International Rice Research Institute yx IRRI epnxngkhkarwicyaelafukrahwangpraethsmisanknganihyinlxsbaons lakuna Los Banos Laguna praethsfilippins aelamisanknganinsibecdpraeths miecahnathipraman 1 300 khn 5 6 IRRI khunchuxcakngandankarphthnasayphnthukhawsungepnpccyihekidkarptiwtisiekhiywinkhristthswrrs 1960 sungpxngknthuphphikkhphyinthwipexechiy 7 sthabnwicykhawrahwangpraethskhakhwy withyasastrkhawephuxolkthidikwa kxtng1960praephthsunywicyaelafukimaeswngphlkairrahwangpraethswtthuprasngkhkarwicysanknganihyLos Banos Laguna PhilippinesphumiphakhthirbphidchxbthwolkphuxanwykarihyDr Matthew Morrell 1 2 ngbpramanUS 99 19 lan 2557 3 phnkngan1 300 4 ewbistwww irri org sthabn kxtnginpi 2503 odymungldkhwamyakcnaelakhwamxdxyak phthnasukhphaphkhxngchawnaaelaphubriophkhkhaw aelapraknkhwamyngyunthangsingaewdlxmkhxngkarthanakhaw sthabn ecriypharkicphankarwicyrwmmux khwamepnhunswn aelakaresrimsrsangkarwicyekstrkrrmkhxngchatiaelakhyayrabbkhxngpraethsthi IRRI thanganxyu 8 IRRI epnsunyhnungcak 15 sunywicykarekstrinolksungrwmepnklumsunywicykarekstrrahwangpraeths Consortium Group of International Agriculture Research Centers CGIAR khwamepnhunswnthwolkkhxngxngkhkarthiduaelkarwicykhwammnkhngthangxahar nxkcakni yngepnsunywicykarekstrimaeswngphlkairthiihythisudinthwipexechiy 9 xangxing aekikh IRRI Trustees announce next director general subkhnemux 16 Dec 2015 IRRI leadership changes hands during stirring turnover ceremony subkhnemux 17 Dec 2015 IRRI website Funding and donors subkhnemux 11 May 2015 IRRI website Our people IRRI website About IRRI International Rice Research Institute on Google maps A bigger rice bowl The Economist subkhnemux 7 December 2015 IRRI Our mission subkhnemux 7 December 2015 International Rice Research Institute celebrates its 50th Anniversary Manila Bulletin Manila Bulletin Publishing Corp 2009 12 09 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2012 08 19 subkhnemux 2010 05 31 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb sthabnwicykhawrahwangpraethsewbistthangkar phikdphumisastr 14 10 12 N 121 15 25 E 14 170 N 121 257 E 14 170 121 257ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthabnwicykhawrahwangpraeths amp oldid 6282835, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม