fbpx
วิกิพีเดีย

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล (เยอรมัน: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ออกเสียง: [ˈɡeɔɐ̯k ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈheːɡəl]; 27 สิงหาคม ค.ศ. 1770 – 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันสำนักคิดจิตนิยม (idealism) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของสำนักคิดจิตนิยมเยอรมัน แนวคิดของเฮเกิลเป็นแนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันตกและการขยายขอบเขตการศึกษาปรัชญาร่วมสมัยทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์ ภววิทยา และ การเมืองการปกครอง

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล
เกิด27 สิงหาคม ค.ศ. 1770(1770-08-27)
ชตุทท์การ์ท เวือร์ทเทิมแบร์ค
เสียชีวิต14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831 (61 ปี)
เบอร์ลินปรัสเซีย
ถิ่นพำนักเยอรมนี
สัญชาติเยอรมัน
ยุคปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักจิตนิยมเยอรมัน
ปรัชญาเฮเกเลียน (Hegelianism)
ประวัติศาสตร์นิยม (historicism)
ความสนใจหลัก
ตรรกศาสตร์ · จริยศาสตร์ · ศาสนา
ปรัชญาประวัติศาสตร์
อภิปรัชญา · ญาณวิทยา
ปรัชญาการเมือง
แนวคิดเด่น
จิตนิยมสัมบูรณ์ · วิภาษวิธี
วิภาษวิธีของนายกับทาส · Sublation
ลายมือชื่อ

ผลงานสำคัญของเฮเกิลคือการพัฒนาแนวคิดจิตนิยม [บ้างเรียกว่าจิตนิยมสัมบูรณ์ (absolute idealism)] ปรัชญาเรื่องจิตของเฮเกิลส่งอิทธิพลต่อกรอบความคิดในเรื่องจิตวิทยา รัฐ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา และปรัชญา ผลงานเรื่องวิภาษวิธีของนายกับทาส (master–slave dialectic) ของเขามีความสำคัญอย่างมากต่อความคิดของปัญญาชนฝรั่งเศสในคริสต์ศตววรษที่ 20 ใจความสำคัญของปรัชญาแบบเฮเกิลคือความคิดเรื่องจิตหรือจิตวิญญาณ (Geist หรือบางครั้งแทนด้วยคำว่า mind) ในฐานะที่จิตวิญญาณจะแสดงตัวตนออกในรูปของประวัติศาสตร์ ทุกสิ่งดำเนินการไปบนหลักการของวิภาษวิธีหรือหลักคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีความขัดแย้งระหว่างบทตั้งต้น (thesis) กับบทแย้ง (antithesis) อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่หรือบทสรุป (synthesis)

  • - freely available resources (under the GNU FDL)
  • - Works on Hegel in Université du Québec site (in French)
  • ในห้องสมุดต่าง ๆ ในแคตาลอกของเวิลด์แคต
  • Lowenberg J., (1913) . in German classics of the nineteenth and twentieth centuries. New York: German Publication Society.
  • Karl Rosenkranz, Granville Stanley Hall, William Torrey Harris, Gray, Baker & Co. 1874

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล
เกออร, ลเฮ, ฟร, ดร, เฮเก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, georg, wilhelm, friedrich, hegel, เยอรม, georg, wilhelm, friedrich, hegel, ออกเส, ยง, ˈɡeɔɐ, ˈvɪlhɛlm, ˈfʁiːdʁɪç, ˈheːɡəl, งหาคม, 1770, พฤศจ, กายน, 1831, เป, นน, กปร, ชญาชาวเยอรม, นสำน, กค, ดจ, ตน. ekxxrkh wilehlm fridrich ehekil phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Georg Wilhelm Friedrich Hegel ekxxrkh wilehlm fridrich ehekil eyxrmn Georg Wilhelm Friedrich Hegel xxkesiyng ˈɡeɔɐ k ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪc ˈheːɡel 27 singhakhm kh s 1770 14 phvscikayn kh s 1831 epnnkprchyachaweyxrmnsankkhidcitniym idealism sungepnbukhkhlsakhykhxngsankkhidcitniymeyxrmn aenwkhidkhxngehekilepnaenwkhidphunthankhxngprchyatawntkaelakarkhyaykhxbekhtkarsuksaprchyarwmsmythngindansunthriysastr phwwithya aela karemuxngkarpkkhrxngekxxrkh wilehlm fridrich ehekilekid27 singhakhm kh s 1770 1770 08 27 chtuththkarth ewuxrthethimaebrkhesiychiwit14 phvscikayn kh s 1831 61 pi ebxrlin prsesiythinphankeyxrmnisychatieyxrmnyukhprchyakhriststwrrsthi 19aenwthangprchyatawntksankcitniymeyxrmn prchyaehekeliyn Hegelianism prawtisastrniym historicism khwamsnichlktrrksastr criysastr sasna prchyaprawtisastr xphiprchya yanwithya prchyakaremuxngaenwkhidedncitniymsmburn wiphaswithi wiphaswithikhxngnaykbthas Sublationlaymuxchux phlngansakhykhxngehekilkhuxkarphthnaaenwkhidcitniym bangeriykwacitniymsmburn absolute idealism prchyaeruxngcitkhxngehekilsngxiththiphltxkrxbkhwamkhidineruxngcitwithya rth prawtisastr silpa sasna aelaprchya phlnganeruxngwiphaswithikhxngnaykbthas master slave dialectic khxngekhamikhwamsakhyxyangmaktxkhwamkhidkhxngpyyachnfrngessinkhriststwwrsthi 20 ickhwamsakhykhxngprchyaaebbehekilkhuxkhwamkhideruxngcithruxcitwiyyan Geist hruxbangkhrngaethndwykhawa mind inthanathicitwiyyancaaesdngtwtnxxkinrupkhxngprawtisastr thuksingdaeninkaripbnhlkkarkhxngwiphaswithihruxhlkkhidthiechuxwathuksingmikhwamkhdaeyngrahwangbthtngtn thesis kbbthaeyng antithesis xncanaipsuphllphthihmhruxbthsrup synthesis aehlngkhxmulxun aekikhHegel page in The History Guide Hegel net freely available resources under the GNU FDL Der Instinkt der Vernunftigkeit and other texts Works on Hegel in Universite du Quebec site in French nganodyhruxekiywkb ekxxrkh wilehlm fridrich ehekil inhxngsmudtang inaekhtalxkkhxngewildaekht Lowenberg J 1913 The Life of Georg Wilhelm Friedrich Hegel in German classics of the nineteenth and twentieth centuries New York German Publication Society Hegel as the National Philosopher of Germany 1874 Karl Rosenkranz Granville Stanley Hall William Torrey Harris Gray Baker amp Co 1874ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekxxrkh wilehlm fridrich ehekil amp oldid 9138201, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม