fbpx
วิกิพีเดีย

ดูม (วีดิโอเกม พ.ศ. 2536)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ดูม (แก้ความกำกวม)

ดูม (อังกฤษ:Doom หรือ DOOM) เป็นผลงานที่โดดเด่น ในปีพ.ศ. 2536 ของเกมคอมพิวเตอร์แนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง โดย id Software มันเป็นรู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะ เกมที่บุกเบิกภาพแบบสามมิติที่เหมือนจริง ระบบผู้เล่นหลายคนผ่านเน็ตเวิร์กบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สนับสนุนภาคเสริมที่สร้างเองอีกด้วย ตัวเกมมีภาพ และ การปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรง ทำให้ตัวเกมกลายเป็นหัวข้อในการโต้แย้งถึงความเหมาะสมในวงการเกม

Doom
Cover art by Don Ivan Punchatz
ผู้พัฒนาid Software
Nerve Software (XBLA)
ผู้จัดจำหน่ายGT Interactive (Windows, Mac, Saturn)
Activision (GBA, XBLA)
Atari (Jaguar)
Bethesda Softworks (XBLA)
Sega (32X)
Valve Corporation (Steam)
Williams Entertainment (SNES, PSX)
Ocean Software (PAL SNES)
Imagineer (SFC)
กำกับTom Hall
ออกแบบSandy Petersen
John Romero
Shawn Green
Tom Hall
โปรแกรมเมอร์John Carmack
John Romero
Dave Taylor
ศิลปินAdrian Carmack
Kevin Cloud
เขียนบทTom Hall
แต่งเพลงRobert Prince
Aubrey Hodges (PS1 version)
ชุดDoom
เอนจินid Tech 1
Reality (SNES)
เครื่องเล่นMS-DOS
...more
วางจำหน่าย
December 10, 1993
 • MS-DOS, Mac
  Sega 32X
  Atari Jaguar
  SNES
  PlayStation
  3DO
  Windows
  Sega Saturn
  Game Boy Advance
  Xbox Live Arcade (Activision)
  Xbox Live Arcade (Bethesda)
แนวFirst-person shooter
รูปแบบSingle-player, multiplayer

หนึ่งในสามของตัวเกม (9 ฉาก) แจกจ่ายในรูปของแชร์แวร์ ดูมมีผู้เล่นโดยประมาณสิบล้านคน ภายในเวลาสองปีที่ออกวางตลาด สร้างความนิยมด้วยระบบการเล่น และ ก่อให้เกิดกระแสใหม่ในวงการเกม ซึ่งผลที่เห็นได้กับอุตสาหกรรมเกม คือ ความนิยมในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งในช่วงกลางทศวรรษที่เก้าสิบ(ช่วงกลางของค.ศ. 1991-2000) ซึ่งเกมโดยส่วนใหญ่ถูกเรียกว่า "เกมเลียนแบบดูม"("Doom clones") ข้อมูลจาก GameSpy ดูมได้รับการเลือกจากผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรม ให้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ในปีพ.ศ. 2547

มีการพัฒนาเกมในชุดของดูมต่อ ภาค Doom II: Hell on Earth (1994) และ ภาคเสริมอีกหลายภาค รวมไปถึง ภาค The Ultimate Doom (1995),Master Levels for Doom II (1995) และ Final Doom (1996) ซึ่งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการดอส และมีการทำลงะบบปฏิบัติการวินโดวส์ในเวลาต่อมา ต่อมาตัวเกมได้มีการแปลงไปลงในเครื่องแบบอื่น อันได้แก่ เกมคอนโซลอีกเก้าเครื่อง Rockbox firmware พีดีเอ และ แม้กระทั่งใน แฟลชเกม เกมในชุดเสียความน่าสนใจจากการที่มีเทคโนโลยีใหม่ ที่เหนือกว่าของเกมดูม ในช่วงกลางทศวรรษที่เก้าสิบ ถึงแม้ว่าบรรดาแฟนๆของเกมยังสร้างฉากเสริม การปรับปรุงระบบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตัวโปรแกรมเกมหลักในปีพ.ศ. 2540 เกมชุดนี้ได้รับความนิยมอีกครั้งในปีพ.ศ. 2547 เมื่อมีการวางตลาด Doom 3 ด้วยเนื้อหาที่นำมาทำใหม่ของเกมภาคดั้งเดิม โดยการอาศัยเทคโนโลยีใหม่ และ การออกฉายของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจากเกมดูมในปีพ.ศ. 2548

ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จากการคาดหวังของ John Carmack ในงาน QuakeCon ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศการสร้างเกมภาค Doom 4 ตัวเกมไม่ได้เป็นภาคต่อของเกมภาค Doom 3 หรือ เนื้อเรื่องใหม่ของเกมชุดนี้ และ จะใช้เทคโนโลยี id Tech 5 engine ในการสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเกมใหม่นี้อีกเลย

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 John Carmack วางจำหน่าง Doom Resurrection เกมภาคใหม่ที่พัฒนาโดย Escalation Studios สำหรับเครื่อง iPhone และจัดจำหน่ายโดย id Software เนื้อเรื่องของ Doom Resurrection เกิดขึ้นคู่ขนานกับเนื้อหาของภาค Doom 3 ใช้ตัวละคร และ ภาพจากเกมภาคนี้อีกด้วย

บทความเกี่ยวกับวิดีโอเกม หรือ เกมคอมพิวเตอร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:วิดีโอเกม

ดูม (วีดิโอเกม พ.ศ. 2536)
โอเกม, 2536, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, doom, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, งกฤษ, doom, หร, doom, เป, นผลงานท, โดดเด, ในป, 2536, ของเกมคอมพ, วเตอร, แนวย, งม, มมองบ, คคลท, หน, โดย, software, นเป, นร, กอย, างแพร, หลายในฐานะ, เกมท, กเบ, กภาพแบบสามม,. dum widioxekm ph s 2536 phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Doom sahrbkhwamhmayxun duthi dum aekkhwamkakwm dum xngkvs Doom hrux DOOM epnphlnganthioddedn inpiph s 2536 khxngekmkhxmphiwetxraenwyingmummxngbukhkhlthihnung ody id Software mnepnruckxyangaephrhlayinthana ekmthibukebikphaphaebbsammitithiehmuxncring rabbphuelnhlaykhnphanentewirkbnekhruxngkhxmphiwetxr aela snbsnunphakhesrimthisrangexngxikdwy twekmmiphaph aela karptismphnththirunaerng thaihtwekmklayepnhwkhxinkarotaeyngthungkhwamehmaasminwngkarekmDoomCover art by Don Ivan Punchatzphuphthnaid Software Nerve Software XBLA phucdcahnayGT Interactive Windows Mac Saturn Activision GBA XBLA Atari Jaguar Bethesda Softworks XBLA Sega 32X Valve Corporation Steam Williams Entertainment SNES PSX Ocean Software PAL SNES Imagineer SFC kakbTom Hall xxkaebbSandy Petersen John Romero Shawn Green Tom HallopraekrmemxrJohn Carmack John Romero Dave TaylorsilpinAdrian Carmack Kevin CloudekhiynbthTom HallaetngephlngRobert Prince Aubrey Hodges PS1 version chudDoomexncinid Tech 1 Reality SNES ekhruxngelnMS DOS morewangcahnayDecember 10 1993 MS DOS Mac Sega 32X Atari Jaguar SNES PlayStation 3DO Windows Sega Saturn Game Boy Advance Xbox Live Arcade Activision Xbox Live Arcade Bethesda aenwFirst person shooterrupaebbSingle player multiplayer hnunginsamkhxngtwekm 9 chak aeckcayinrupkhxngaechraewr dummiphuelnodypramansiblankhn phayinewlasxngpithixxkwangtlad srangkhwamniymdwyrabbkareln aela kxihekidkraaesihminwngkarekm sungphlthiehnidkbxutsahkrrmekm khux khwamniyminekmyingmummxngbukhkhlthihnunginchwngklangthswrrsthiekasib chwngklangkhxngkh s 1991 2000 sungekmodyswnihythukeriykwa ekmeliynaebbdum Doom clones khxmulcak GameSpy dumidrbkareluxkcakphuchanaykarinxutsahkrrm ihepnekmthiyingihythisudtlxdkal inpiph s 2547 mikarphthnaekminchudkhxngdumtx phakh Doom II Hell on Earth 1994 aela phakhesrimxikhlayphakh rwmipthung phakh The Ultimate Doom 1995 Master Levels for Doom II 1995 aela Final Doom 1996 sunglnginekhruxngkhxmphiwetxr inrabbptibtikardxs aelamikarthalngabbptibtikarwinodwsinewlatxma txmatwekmidmikaraeplngiplnginekhruxngaebbxun xnidaek ekmkhxnoslxikekaekhruxng Rockbox firmware phidiex aela aemkrathngin aeflchekm ekminchudesiykhwamnasniccakkarthimiethkhonolyiihm thiehnuxkwakhxngekmdum inchwngklangthswrrsthiekasib thungaemwabrrdaaefnkhxngekmyngsrangchakesrim karprbprungrabb rwmthngkarprbepliyntwopraekrmekmhlkinpiph s 2540 ekmchudniidrbkhwamniymxikkhrnginpiph s 2547 emuxmikarwangtlad Doom 3 dwyenuxhathinamathaihmkhxngekmphakhdngedim odykarxasyethkhonolyiihm aela karxxkchaykhxngphaphyntrthimienuxhacakekmduminpiph s 2548 inwnthi 7 phvsphakhm ph s 2551 cakkarkhadhwngkhxng John Carmack inngan QuakeCon inwnthi 3 singhakhm ph s 2550 mikarprakaskarsrangekmphakh Doom 4 twekmimidepnphakhtxkhxngekmphakh Doom 3 hrux enuxeruxngihmkhxngekmchudni aela caichethkhonolyi id Tech 5 engine inkarsrang tngaetwnthi 10 emsayn ph s 2552 immikhawkhrawekiywkbekmihmnixikely inwnthi 26 mithunayn ph s 2552 John Carmack wangcahnang Doom Resurrection ekmphakhihmthiphthnaody Escalation Studios sahrbekhruxng iPhone aelacdcahnayody id Software enuxeruxngkhxng Doom Resurrection ekidkhunkhukhnankbenuxhakhxngphakh Doom 3 ichtwlakhr aela phaphcakekmphakhnixikdwy bthkhwamekiywkbwidioxekm hrux ekmkhxmphiwetxrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy widioxekmekhathungcak https th wikipedia org w index php title dum widioxekm ph s 2536 amp oldid 9100729, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม