fbpx
วิกิพีเดีย

สัตว์

สัตว์ (อังกฤษ:animal) เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตหลายเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจักร Animalia สัตว์เกือบทั้งหมดบริโภคอินทรียวัตถุ หายใจด้วยออกซิเจน สามารถเคลื่อนไหวได้เอง สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และเติบโตจากเซลล์ทรงกลมกลวงในช่วงการเกิดเอ็มบริโอ มีสปีชีส์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า 1.5 ล้านสปีชีส์ที่ได้รับการบรรยายลักษณะแล้ว ประมาณ 1 ล้านในจำนวนนี้เป็นแมลง แต่ก็มีการประมาณจำนวนสปีชีส์ของสัตว์ทั้งหมดที่ 7 ล้านสปีชีส์ สัตว์มีขนาดได้ตั้งแต่ 8.5 ล้านส่วนของเมตรไปจนถึง 33.6 เมตร (110 ฟุต) สัตว์มีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต่อสัตว์อื่นและสภาพแวดล้อม สามารถทำให้เกิดเป็นสายใยอาหารที่สลับซับซ้อนได้ อาณาจักร Animalia รวมมนุษย์ไปด้วย แต่คำว่า "สัตว์" โดยทั่วไปนั้นมักหมายถึงสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ การศึกษาสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นเรียกว่าสัตววิทยา

สัตว์
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: กลางยุคไครโอเจเนียนปัจจุบัน,665–0Ma
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: ยูแคริโอตา
ไม่ได้จัดลำดับ: อูนิคอนตา
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว
อาณาจักร: สัตว์
Linnaeus, 1758
ไฟลัม
ชื่อพ้อง
 • เมทาซัว
 • โคอาโนบลาสเทีย

สปีชีส์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากอยู่ในกลุ่มไบลาทีเรีย ซึ่งเป็นเคลดที่แผนกายของสมาชิกมีสมมาตรด้านข้าง ไบลาทีเรียประกอบด้วยสัตว์จำพวกโพรโทสโทเมีย อันประกอบด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายกลุ่ม เช่น นีมาโทดา สัตว์ขาปล้อง มอลลัสกา เป็นต้น และสัตว์จำพวกดิวเทอโรสโทเมีย อันประกอบไปด้วยอิคีเนอเดอร์เมอเทอและสัตว์มีแกนสันหลังที่รวมสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วย สิ่งมีชีวิตที่จัดว่าเป็นสัตว์ยุคแรกนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในกลุ่มสิ่งมีชีวิตยุคอีดีแครัน (Edicaran biota) แห่งพรีแคมเบรียนตอนปลาย ไฟลัมของสัตว์ยุคปัจจุบันจำนวนมากมีซากดึกดำบรรพ์ระบุว่าเคยเป็นสปีชีส์น้ำมาก่อนในช่วงการระเบิดยุคแคมเบรียน เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 542 ล้านปีก่อน มีการพบกลุ่มยีนจำนวน 6,331 กลุ่มที่ปรากฏร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมกันของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ล้านปีก่อน

ในอดีต อริสโตเติลจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเลือดและไม่มีเลือด คาร์ล ลินเนียสสร้างการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นลำดับเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2301 ด้วยผลงาน Systema Naturae ของเขา ซึ่งต่อมาฌ็อง-บาติส ลามาร์กขยายเพิ่มเป็น 14 ไฟลัมในปี พ.ศ. 2352 ในปี พ.ศ. 2417 แอ็นสท์ แฮเคิลแบ่งอาณาจักรสัตว์ออกเป็นเมทาซัวหลายเซลล์ (พ้องกับ Animalia) และโพรโทซัว อันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัตว์อีกต่อไป ในยุคปัจจุบัน การจำแนกประเภทของสัตว์ขึ้นอยู่กับวิธีการขั้นสูง เช่น วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล (Molecular phylogenetics) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างดี

มนุษย์นำสัตว์มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น นำมาบริโภคเป็นอาหาร (รวมทั้งเนื้อสัตว์ นม และไข่) นำมาใช้เป็นวัสดุ (เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ เป็นต้น) และนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับขนส่งหรือใช้แรงงาน เป็นต้น มนุษย์นำสุนัขมาใช้ในการล่าสัตว์ขณะที่มีสัตว์บกและสัตว์น้ำจำนวนมากถูกล่าเป็นกีฬา สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ปรากฏในงานศิลปะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของมนุษย์ และยังปรากฏในปรัมปราวิทยาและศาสนาด้วย

เนื้อหา

คำว่า "สัตว์" มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า सत्त्व (สตฺตฺว) แปลว่าความเป็น

คำว่า "animal" ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า animalis แปลว่ามีลมหายใจ มีวิญญาณ หรือสิ่งมีชีวิต ส่วนนิยามในทางชีววิทยานั้นหมายถึงทุกสมาชิกในอาณาจักร Animalia แต่เมื่อใช้โดยทั่วไป คำว่า "สัตว์" บางครั้งหมายถึงแค่สัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ อันเป็นผลมาจากแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

สัตว์มีลักษณะหลายประการที่จำแนกชัดเจนจากสิ่งมีชีวิตอื่น สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตและหลายเซลล์ ต่างจากแบคทีเรียที่เป็นโพรแคริโอต ต่างจากโพรทิสตาที่เป็นยูแคริโอตแต่เป็นเซลล์เดียว และต่างจากพืชและสาหร่ายที่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่สัตว์นั้นเป็นเฮเทโรทรอพ กล่าวคือต้องรับอาหารจากแหล่งอื่นมาย่อยสลายภายใน สัตว์เกือบทั้งหมดหายใจด้วยออกซิเจน สัตว์ทั้งหมดเคลื่อนไหวได้เอง (สามารถขยับร่างกายได้โดยธรรมชาติ) อย่างน้อยในช่วงหนึ่งของวัฎจักรชีวิต แต่ในสัตว์บางชนิด ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการัง หอยแมลงภู่ และเพรียง มักจะเกาะอยู่กับที่ในช่วงหลังของชีวิต บลาสตูลาเป็นระยะหนึ่งในช่วงการเกิดเอ็มบริโอที่เป็นเอกลักษณ์ของสัตว์ส่วนใหญ่ อันเป็นกระบวนการที่ทำให้เซลล์สามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ได้

โครงสร้าง

สัตว์ทั้งหมดประกอบขึ้นจากเซลล์ที่ล้อมไปด้วยสารเคลือบเซลล์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นจากคอลลาเจนและไกลโคโปรตีนที่ยืดหยุ่น ระหว่างการเจริญเติบโต สารเคลือบเซลล์ของสัตว์ก่อตัวเป็นโครงร่างที่ค่อนข้างยืดหยุ่น เซลล์สามารถขยับและจัดเรียงตัวเองใหม่ได้ ทำให้โครงสร้างที่ซับซ้อนสามารถก่อตัวขึ้นได้ โครงร่างนี้สามารถแข็งตัวขึ้นและกลายเป็นโครงร่างเปลือก กระดูก หรือ ขวาก ในทางกลับกัน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อื่น (สาหร่าย พืช และเห็ดราเป็นหลัก) จะยึดอยู่กับที่ด้วยผนังเซลล์ และพัฒนาขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตเรื่อย ๆ เซลล์สัตว์มีรอยต่อระหว่างเซลล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ไทต์ จังก์ชัน แกบจังก์ชัน และเดสโมโซม

ร่างกายของสัตว์ส่วนมาก ยกเว้นฟองน้ำและพลาโคซัว แยกออกเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ รวมถึงกล้ามเนื้อที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ และเนื้อเยื่อประสาทที่ถ่ายทอดสัญญาณและควบคุมร่างกาย โดยปกตินั้นจะมีห้องย่อยอาหารภายใน ไม่ว่าจะมีทางเข้าเดียว (อย่างในทีโนโฟรา ไนดาเรีย และหนอนตัวแบน) หรือสองทางเข้า (อย่างในไบลาทีเรียส่วนใหญ่)

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกือบจะปรากฏในสัตว์ทุกชนิด ดังเช่นในแมลงปอเหล่านี้

สัตว์เกือบทั้งหมดสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ สัตว์เหล่านี้จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แฮพล็อยด์สองชนิดจากไมโอซิส อันได้แก่สเพอร์แมโทซูน เซลล์สืบพันธุ์ขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวเองได้ และเซลล์ไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเคลื่อนไหวเองไม่ได้ สองเซลล์นี้จะรวมตัวกันเป็นไซโกต ที่เจริญเติบโตขึ้นด้วยไมโอซิสอยู่ภายในทรงกลมกลวง เรียกว่า บลาสตูลา ในฟองน้ำ ตัวอ่อนบลาสตูลาจะว่ายน้ำไปสู่ตำแหน่งใหม่ ยึดติดกับก้นทะเล และเจริญเติบโตกลายเป็นฟองน้ำตัวใหม่ ในสัตว์กลุ่มอื่น ๆ ส่วนใหญ่ บลาสตูลาจะเข้าสู่การจัดเรียงใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น เริ่มแรกมันจะบุ๋มลงไป เกิดเป็นแกสตรูลาที่มีห้องย่อยอาหารและเนื้อเยื่อคัพภะสองชั้น ได้แก่ เอ็กโทเดิร์มอยู่ด้านนอก และเอนโดเดิร์มอยู่ด้านใน ในกรณีส่วนใหญ่นั้น ชั้นที่สามที่เรียกว่า เมโซเดิร์ม จะเจริญขึ้นระหว่างสองชั้นนั้น เนื้อเยื่อคัพภะเหล่านี้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ

กรณีซ้ำ ๆ ของการผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศระหว่างสายเลือดเดียวกันโดยปกติจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางสายเลือดภายในกลุ่มประชากร เนื่องจากความชุกที่เพิ่มขึ้นของลักษณะด้อยอันตราย สัตว์ได้วิวัฒนาการกลไกจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ระหว่างสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน ในบางสปีชีส์ เช่น Malurus splendens ตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัว ทำให้เกิดรุ่นลูกที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมมากขึ้น

สัตว์บางชนิดสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ ซึ่งมักก่อให้เกิดการโคลนของพันธุกรรมรุ่นพ่อแม่ การสืบพันธุ์ในลักษณะนี้อาจเกิดได้จากการขาดออกเป็นท่อน การแตกหน่อดังเช่นในไฮดราและไนดาเรียอื่น ๆ หรือไม่ผสมพันธุ์เลยโดยไข่ซึ่งเจริญพันธุ์แล้วไม่ได้ผ่านการผสมพันธุ์ดังเช่นในเพลี้ยอ่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อสัตว์

สัตว์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียว กล่าวคือสัตว์ทุกชนิดมีบรรพบุรุษร่วมกัน สัตว์เป็น "พี่น้อง" กับโคอาโนแฟลกเจลลาตา ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นโคอาโนซัว สัตว์แรกเริ่มที่สุดนั้น ได้แก่ ฟองน้ำ ทีโนฟอรา ไนดาเรีย และพลาโคซัว มีแผนกายที่ขาดสมมาตรด้านข้าง ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เหล่านี้ยังเป็นที่กังขา กลุ่มพี่น้องของสัตว์อื่นทั้งหมดอาจเป็นฟองน้ำหรือทีโนฟอรา โดยที่ทั้งคู่นั้นขาดยีนฮอกซ์ ซึ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของแผนกาย

ยีนเหล่านี้พบได้ในพลาโคซัว และสัตว์ชั้นสูงกว่าอย่างไบลาทีเรีย กลุ่มยีนทั้งหมด 6,331 กลุ่มมีร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกชนิดที่ได้รับการระบุสายพันธุ์แล้ว นี่อาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมตัวเดียวกันที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ล้านปีก่อนในยุคพรีแคมเบรียน 25 กลุ่มจากกลุ่มยีนเหล่านี้เป็นกลุ่มยืนแกนกลางซึ่งพบได้เฉพาะในสัตว์ 8 ใน 25 กลุ่มนี้เป็นส่วนประกอบจำเป็นของทางส่งสัญญาณแบบดับเบิลยูเอ็นทีและทีจีเอฟ-เบตา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โดยให้แบบแผนแก่ระบบแกนของร่างกาย (ในสามมิติ) และอีก 7 กลุ่มเป็นแฟกเตอร์ของการถอดรหัส รวมถึงโปรตีนโฮเมโอโดเมนที่มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโต

สายวิวัฒนาการ (เฉพาะของสายหลัก) นี้ระบุจำนวนล้านปีโดยประมาณที่สายวิวัฒนาการนั้นแยกจากกัน


สัตว์พวกไม่ใช่ไบลาทีเรีย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สัตว์พวกไบลาทีเรีย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

โพรโทสโทเมียและดิวเทอโรสโทเมีย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

เอคดีโซซัว

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สไปราเลีย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
 1. . สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 2. Cresswell, Julia (2010). The Oxford Dictionary of Word Origins (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-954793-7. 'having the breath of life', from anima 'air, breath, life'.
 3. "Animal". The American Heritage Dictionary (4th ed.). Houghton Mifflin Company. 2006.
 4. . English Oxford Living Dictionaries. จากแหล่งเดิมเมื่อ 26 July 2018. สืบค้นเมื่อ26 July 2018.
 5. Boly, Melanie; Seth, Anil K.; Wilke, Melanie; Ingmundson, Paul; Baars, Bernard; Laureys, Steven; Edelman, David; Tsuchiya, Naotsugu (2013). . Frontiers in Psychology. 4: 625. doi:. PMC. PMID .
 6. . Royal Society. จากแหล่งเดิมเมื่อ 12 June 2018. สืบค้นเมื่อ7 June 2018.
 7. . Collins English Dictionary. จากแหล่งเดิมเมื่อ 12 June 2018. สืบค้นเมื่อ7 June 2018.
 8. Avila, Vernon L. (1995). . Jones & Bartlett Learning. pp. 767–. ISBN 978-0-86720-942-6.
 9. . Palaeos. จากแหล่งเดิมเมื่อ 28 February 2018. สืบค้นเมื่อ25 February 2018.
 10. Davidson, Michael W. . จากแหล่งเดิมเมื่อ 20 September 2007. สืบค้นเมื่อ20 September 2007.
 11. Bergman, Jennifer. . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 29 August 2007. สืบค้นเมื่อ30 September 2007.
 12. Douglas, Angela E.; Raven, John A. (January 2003). . Philosophical Transactions of the Royal Society B. 358 (1429): 5–17. doi:. PMC. PMID .
 13. Mentel, Marek; Martin, William (2010). . BMC Biology. 8: 32. doi:. PMC. PMID .
 14. Saupe, S.G. . จากแหล่งเดิมเมื่อ 21 November 2007. สืบค้นเมื่อ30 September 2007.
 15. Minkoff, Eli C. (2008). Barron's EZ-101 Study Keys Series: Biology (2nd, revised ed.). Barron's Educational Series. p. 48. ISBN 978-0-7641-3920-8.
 16. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter (2002). (4th ed.). Garland Science. ISBN 978-0-8153-3218-3. จากแหล่งเดิมเมื่อ 23 December 2016. สืบค้นเมื่อ29 August 2017.
 17. Sangwal, Keshra (2007). Additives and crystallization processes: from fundamentals to applications. John Wiley and Sons. p. 212. ISBN 978-0-470-06153-4.
 18. Becker, Wayne M. (1991). . Benjamin/Cummings. ISBN 978-0-8053-0870-9.
 19. Magloire, Kim (2004). . The Princeton Review. p. . ISBN 978-0-375-76393-9.
 20. Starr, Cecie (2007-09-25). . Cengage Learning. pp. 362, 365. ISBN 978-0-495-38150-1.
 21. Hillmer, Gero; Lehmann, Ulrich (1983). . Translated by J. Lettau. CUP Archive. p. 54. ISBN 978-0-521-27028-1. จากแหล่งเดิมเมื่อ 7 May 2016. สืบค้นเมื่อ8 January 2016.
 22. Knobil, Ernst (1998). . Academic Press. p. . ISBN 978-0-12-227020-8.
 23. Schwartz, Jill (2010). . Peterson's. p. . ISBN 978-0-7689-2885-3.
 24. Hamilton, Matthew B. (2009). Population genetics. Wiley-Blackwell. p. 55. ISBN 978-1-4051-3277-0.
 25. Ville, Claude Alvin; Walker, Warren Franklin; Barnes, Robert D. (1984). General zoology. Saunders College Pub. p. 467. ISBN 978-0-03-062451-3.
 26. Hamilton, William James; Boyd, James Dixon; Mossman, Harland Winfield (1945). Human embryology: (prenatal development of form and function). Williams & Wilkins. p. 330.
 27. Philips, Joy B. (1975). . Mosby. p. . ISBN 978-0-8016-3927-2.
 28. The Encyclopedia Americana: a library of universal knowledge, Volume 10. Encyclopedia Americana Corp. 1918. p. 281.
 29. Romoser, William S.; Stoffolano, J.G. (1998). The science of entomology. WCB McGraw-Hill. p. 156. ISBN 978-0-697-22848-2.
 30. Charlesworth, D.; Willis, J.H. (2009). "The genetics of inbreeding depression". Nat. Rev. Genet. 10 (11): 783–796. doi:. PMID .
 31. Bernstein, H.; Hopf, F.A.; Michod, R.E. (1987). The molecular basis of the evolution of sex. Adv. Genet. Advances in Genetics. 24. pp. 323–370. doi:. ISBN 978-0-12-017624-3. PMID .
 32. Pusey, Anne; Wolf, Marisa (1996). "Inbreeding avoidance in animals". Trends Ecol. Evol. 11 (5): 201–206. doi:. PMID .
 33. Petrie, M.; Kempenaers, B. (1998). "Extra-pair paternity in birds: Explaining variation between species and populations". Trends in Ecology and Evolution. 13 (2): 52–57. doi:. PMID .
 34. Adiyodi, K.G.; Hughes, Roger N.; Adiyodi, Rita G. (July 2002). Reproductive Biology of Invertebrates, Volume 11, Progress in Asexual Reproduction. Wiley. p. 116. ISBN 978-0-471-48968-9.
 35. Schatz, Phil. . OpenStax College. จากแหล่งเดิมเมื่อ 6 March 2018. สืบค้นเมื่อ5 March 2018.
 36. Budd, Graham E; Jensen, Sören (2017). "The origin of the animals and a 'Savannah' hypothesis for early bilaterian evolution". Biological Reviews. 92 (1): 446–473. doi:. PMID .
 37. Giribet, Gonzalo (27 September 2016). "Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects". Zoologica Scripta. 45: 14–21. doi:.
 38. (PDF). Carnegie Institution for Science Department of Embryology. 1 May 2012. p. 38. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก (PDF) เมื่อ 2 March 2014. สืบค้นเมื่อ4 March 2018.
 39. Dellaporta, Stephen; Holland, Peter; Schierwater, Bernd; Jakob, Wolfgang; Sagasser, Sven; Kuhn, Kerstin (April 2004). "The Trox-2 Hox/ParaHox gene of Trichoplax (Placozoa) marks an epithelial boundary". Development Genes and Evolution. 214 (4): 170–175. doi:. PMID .
 40. Peterson, Kevin J.; Eernisse, Douglas J (2001). "Animal phylogeny and the ancestry of bilaterians: Inferences from morphology and 18S rDNA gene sequences". Evolution and Development. 3 (3): 170–205. CiteSeerX. doi:. PMID .
 41. Kraemer-Eis, Andrea; Ferretti, Luca; Schiffer, Philipp; Heger, Peter; Wiehe, Thomas (2016). (PDF). bioRxiv. doi:. (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 26 February 2018.
 42. Zimmer, Carl (4 May 2018). . The New York Times. จากแหล่งเดิมเมื่อ 4 May 2018. สืบค้นเมื่อ4 May 2018.
 43. Paps, Jordi; Holland, Peter W.H. (30 April 2018). . Nature Communications. 9 (1730 (2018)): 1730. Bibcode:. doi:. PMC. PMID .
 44. Peterson, Kevin J.; Cotton, James A.; Gehling, James G.; Pisani, Davide (27 April 2008). . Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 363 (1496): 1435–1443. doi:. PMC. PMID .
 45. Parfrey, Laura Wegener; Lahr, Daniel J.G.; Knoll, Andrew H.; Katz, Laura A. (16 August 2011). . Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (33): 13624–13629. Bibcode:. doi:. PMC. PMID .
 46. . Fossil Calibration Database. จากแหล่งเดิมเมื่อ 7 March 2018. สืบค้นเมื่อ3 March 2018.
 47. Laumer, Christopher E.; Gruber-Vodicka, Harald; Hadfield, Michael G.; Pearse, Vicki B.; Riesgo, Ana; Marioni, John C.; Giribet, Gonzalo (2018). . eLife. 2018;7: e36278. doi:. PMC. PMID .
 48. Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2018). . Journal of Eukaryotic Microbiology. 66 (1): 4–119. doi:. PMC. PMID .
ค้นหาเกี่ยวกับ Animalia เพิ่มที่โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
บทนิยาม จากวิกิพจนานุกรม
สื่อ จากคอมมอนส์
ทรัพยากรการเรียน จากวิกิวิทยาลัย
อัญพจน์ จากวิกิคำคม
ข้อความต้นฉบับ จากวิกิซอร์ซ
ตำรา จากวิกิตำรา

สัตว์
ตว, อาณาจ, กร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, animal, งกฤษ, animal, เป, นส, งม, ตย, แคร, โอตหลายเซลล, ประกอบก, นข, นเป, นอาณาจ, กร, animalia, เก, อบท, งหมดบร, โภคอ, นทร, ยว, ตถ, หายใจด, วยออกซ, เจน, สามารถเคล, อนไหวได, เอง, สามารถส, บพ, นธ, แบบอาศ, ยเพศ. stw xanackrstw phasaxun efadu aekikh epliynthangcak Animal stw xngkvs animal epnsingmichiwityuaekhrioxthlayesllthiprakxbknkhunepnxanackr Animalia stwekuxbthnghmdbriophkhxinthriywtthu hayicdwyxxksiecn samarthekhluxnihwidexng samarthsubphnthuaebbxasyephsid aelaetibotcakesllthrngklmklwnginchwngkarekidexmbriox mispichisstwthiyngmichiwitxyumakkwa 1 5 lanspichisthiidrbkarbrryaylksnaaelw praman 1 lanincanwnniepnaemlng aetkmikarpramancanwnspichiskhxngstwthnghmdthi 7 lanspichis stwmikhnadidtngaet 8 5 lanswnkhxngemtripcnthung 33 6 emtr 110 fut stwmiptismphnththisbsxntxstwxunaelasphaphaewdlxm samarththaihekidepnsayiyxaharthislbsbsxnid xanackr Animalia rwmmnusyipdwy aetkhawa stw odythwipnnmkhmaythungstwxunthiimichmnusy karsuksastwthiimichmnusynneriykwastwwithyastw chwngewlathimichiwitxyu klangyukhikhroxeceniyn pccubn 665 0Ma Had n Archean Proterozoic Pha karcaaenkchnthangwithyasastrodemn yuaekhrioxtaimidcdladb xunikhxntaimidcdladb oxphisothkhxntaimidcdladb oholswimidcdladb ifolswxanackr stw Linnaeus 1758iflmchuxphxngemthasw okhxaonblasethiy spichisstwthiyngmichiwitxyuswnmakxyuinklumiblathieriy sungepnekhldthiaephnkaykhxngsmachikmismmatrdankhang iblathieriyprakxbdwystwcaphwkophrothsothemiy xnprakxbdwystwimmikraduksnhlnghlayklum echn nimaothda stwkhaplxng mxllska epntn aelastwcaphwkdiwethxorsothemiy xnprakxbipdwyxikhienxedxremxethxaelastwmiaeknsnhlngthirwmstwmikraduksnhlngdwy singmichiwitthicdwaepnstwyukhaerknnpraktkhunkhrngaerkinklumsingmichiwityukhxidiaekhrn Edicaran biota aehngphriaekhmebriyntxnplay iflmkhxngstwyukhpccubncanwnmakmisakdukdabrrphrabuwaekhyepnspichisnamakxninchwngkarraebidyukhaekhmebriyn erimtnkhunemuxpraman 542 lanpikxn mikarphbklumyincanwn 6 331 klumthipraktrwmkninstwthiyngmichiwitxyuthnghmd lksnadngklawxacekidkhuncakbrrphburusrwmknkhxngstwthimichiwitxyuemux 650 lanpikxn inxdit xrisotetilcaaenkstwxxkepnsxngklum khux klumthimieluxdaelaimmieluxd kharl lineniyssrangkarcaaenksingmichiwitxyangepnladbepnkhrngaerkinpi ph s 2301 dwyphlngan Systema Naturae khxngekha sungtxmachxng batis lamarkkhyayephimepn 14 iflminpi ph s 2352 inpi ph s 2417 aexnsth aehekhilaebngxanackrstwxxkepnemthaswhlayesll phxngkb Animalia aelaophrothsw xnepnsingmichiwitesllediywthiimidrbkarphicarnawaepnstwxiktxip inyukhpccubn karcaaenkpraephthkhxngstwkhunxyukbwithikarkhnsung echn wiwthnakarchatiphnthuechingomelkul Molecular phylogenetics sungsamarthaesdngkhwamsmphnthechingwiwthnakarrahwangstwaetlachnididxyangdi mnusynastwmaichpraoychninhlakhlaydan echn namabriophkhepnxahar rwmthngenuxstw nm aelaikh namaichepnwsdu echn hnngstw khnstw epntn aelanamaepnstweliyngsahrbkhnsnghruxichaerngngan epntn mnusynasunkhmaichinkarlastwkhnathimistwbkaelastwnacanwnmakthuklaepnkila stwthiimichmnusypraktinngansilpatngaetyukherimaerkkhxngmnusy aelayngpraktinprmprawithyaaelasasnadwy enuxha 1 raksphth 2 lksna 2 1 okhrngsrang 2 2 karsubphnthuaelakarecriyetibot 3 saywiwthnakar 3 1 stwphwkimichiblathieriy 3 2 stwphwkiblathieriy 3 2 1 ophrothsothemiyaeladiwethxorsothemiy 3 2 2 exkhdiossw 3 2 3 sipraeliy 4 duephim 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunraksphth aekikhkhawa stw miraksphthmacakphasasnskvtwa सत त व st t w aeplwakhwamepn 1 khawa animal inphasaxngkvsmiraksphthmacakphasalatinwa animalis aeplwamilmhayic miwiyyan hruxsingmichiwit 2 swnniyaminthangchiwwithyannhmaythungthuksmachikinxanackr Animalia 3 aetemuxichodythwip khawa stw bangkhrnghmaythungaekhstwxunthiimichmnusy xnepnphlmacakaenwkhidmnusyepnsunyklang 4 5 6 7 lksna aekikhstwmilksnahlayprakarthicaaenkchdecncaksingmichiwitxun stwepnsingmichiwityuaekhrioxtaelahlayesll 8 9 tangcakaebkhthieriythiepnophraekhrioxt tangcakophrthistathiepnyuaekhrioxtaetepnesllediyw aelatangcakphuchaelasahraythisamarthsrangxaharidexng 10 aetstwnnepnehethorthrxph 9 11 klawkhuxtxngrbxaharcakaehlngxunmayxyslayphayin 12 stwekuxbthnghmdhayicdwyxxksiecn 13 stwthnghmdekhluxnihwidexng 14 samarthkhybrangkayidodythrrmchati xyangnxyinchwnghnungkhxngwdckrchiwit aetinstwbangchnid idaek fxngna pakarng hxyaemlngphu aelaephriyng mkcaekaaxyukbthiinchwnghlngkhxngchiwit blastulaepnrayahnunginchwngkarekidexmbrioxthiepnexklksnkhxngstwswnihy 15 xnepnkrabwnkarthithaihesllsamarthepliynsphaphipepnenuxeyuxaelaxwywatang id okhrngsrang aekikh stwthnghmdprakxbkhuncakesllthilxmipdwysarekhluxbeslltang thiprakxbkhuncakkhxllaecnaelaiklokhoprtinthiyudhyun 16 rahwangkarecriyetibot sarekhluxbesllkhxngstwkxtwepnokhrngrangthikhxnkhangyudhyun esllsamarthkhybaelacderiyngtwexngihmid thaihokhrngsrangthisbsxnsamarthkxtwkhunid okhrngrangnisamarthaekhngtwkhunaelaklayepnokhrngrangepluxk kraduk hrux khwak 17 inthangklbkn esllkhxngsingmichiwithlayesllxun sahray phuch aelaehdraepnhlk cayudxyukbthidwyphnngesll aelaphthnakhunrahwangkarecriyetiboteruxy 18 esllstwmirxytxrahwangesllthiepnexklksn idaek itht cngkchn aekbcngkchn aelaedsomosm 19 rangkaykhxngstwswnmak ykewnfxngnaaelaphlaokhsw aeykxxkepnenuxeyuxtang 20 rwmthungklamenuxthithaihekhluxnihwid aelaenuxeyuxprasaththithaythxdsyyanaelakhwbkhumrangkay odypktinncamihxngyxyxaharphayin imwacamithangekhaediyw xyanginthionofra indaeriy aelahnxntwaebn hruxsxngthangekha xyanginiblathieriyswnihy 21 karsubphnthuaelakarecriyetibot aekikh karsubphnthuaebbxasyephsekuxbcapraktinstwthukchnid dngechninaemlngpxehlani stwekuxbthnghmdsubphnthuodyxasyephs 22 stwehlanicasrangesllsubphnthuaehphlxydsxngchnidcakimoxsis xnidaeksephxraemothsun esllsubphnthukhnadelkthiekhluxnihwexngid aelaesllikhthimikhnadihykwaaelaekhluxnihwexngimid 23 sxngesllnicarwmtwknepnisokt 24 thiecriyetibotkhundwyimoxsisxyuphayinthrngklmklwng eriykwa blastula infxngna twxxnblastulacawaynaipsutaaehnngihm yudtidkbknthael aelaecriyetibotklayepnfxngnatwihm 25 instwklumxun swnihy blastulacaekhasukarcderiyngihmthisbsxnmakkhun 26 erimaerkmncabumlngip ekidepnaekstrulathimihxngyxyxaharaelaenuxeyuxkhphphasxngchn idaek exkothedirmxyudannxk aelaexnodedirmxyudanin 27 inkrniswnihynn chnthisamthieriykwa emosedirm caecriykhunrahwangsxngchnnn 28 enuxeyuxkhphphaehlaniphayhlngcaepliynsphaphipepnenuxeyuxaelaxwywatang 29 krnisa khxngkarphsmphnthuodyxasyephsrahwangsayeluxdediywknodypkticanaipsukhwamesuxmothrmthangsayeluxdphayinklumprachakr enuxngcakkhwamchukthiephimkhunkhxnglksnadxyxntray 30 31 stwidwiwthnakarklikcanwnmakephuxhlikeliyngkarphsmphnthurahwangsayeluxdthiiklchidkn 32 inbangspichis echn Malurus splendens twemiycaphsmphnthukbtwphuhlaytw thaihekidrunlukthimikhunphaphthangphnthukrrmmakkhun 33 stwbangchnidsamarthsubphnthuodyimxasyephs sungmkkxihekidkarokhlnkhxngphnthukrrmrunphxaem karsubphnthuinlksnanixacekididcakkarkhadxxkepnthxn karaetkhnxdngechninihdraaelaindaeriyxun hruximphsmphnthuelyodyikhsungecriyphnthuaelwimidphankarphsmphnthudngechninephliyxxn 34 35 saywiwthnakar aekikhkhxmulephimetim raychuxstw stwepnklumchatiphnthuediyw klawkhuxstwthukchnidmibrrphburusrwmkn stwepn phinxng kbokhxaonaeflkecllata sungprakxbknkhunepnokhxaonsw 36 stwaerkerimthisudnn idaek fxngna thionfxra indaeriy aelaphlaokhsw miaephnkaythikhadsmmatrdankhang khwamsmphnthrahwangstwehlaniyngepnthikngkha klumphinxngkhxngstwxunthnghmdxacepnfxngnahruxthionfxra odythithngkhunnkhadyinhxks sungsakhysahrbkarecriyetibotkhxngaephnkay 37 yinehlaniphbidinphlaokhsw 38 39 aelastwchnsungkwaxyangiblathieriy 40 41 klumyinthnghmd 6 331 klummirwmkninstwthiyngmichiwitxyuthukchnidthiidrbkarrabusayphnthuaelw nixacekidkhuncakbrrphburusrwmtwediywknthimichiwitxyuemux 650 lanpikxninyukhphriaekhmebriyn 25 klumcakklumyinehlaniepnklumyunaeknklangsungphbidechphaainstw 8 in 25 klumniepnswnprakxbcaepnkhxngthangsngsyyanaebbdbebilyuexnthiaelathiciexf ebta sungxacepnsingthithaihstwklayepnsingmichiwithlayesllodyihaebbaephnaekrabbaeknkhxngrangkay insammiti aelaxik 7 klumepnaefketxrkhxngkarthxdrhs rwmthungoprtinohemoxodemnthimiswninkarkhwbkhumkarecriyetibot 42 43 saywiwthnakar echphaakhxngsayhlk nirabucanwnlanpiodypramanthisaywiwthnakarnnaeykcakkn 44 45 46 47 48 Choanozoa okhxaonaeflkeclata Animalia fxngna Eumetazoa thionfxra ParaHoxozoa phlaokhsw indaeriy Bilateria esnasiolmxrfa Nephrozoa Deuterostomia stwmiaeknsnhlng xmbulakhraeriy Protostomia Ecdysozoa skaliodfxrastwkhaplxngaelaphwk nimaothdaaelaphwk Spiralia Gnathifera ortiefxraaelaphwk khiothnatha Platytrochozoa hnxntwaebnaelaphwk Lophotrochozoa mxllskaaelaphwk hnxnplxngaelaphwk stwphwkimichiblathieriy aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidstwphwkiblathieriy aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidophrothsothemiyaeladiwethxorsothemiy aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidexkhdiossw aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsipraeliy aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidduephim aekikh olkkhxngstwraychuxstw 11 xndbstwolkthiekhythukichinkxngthphthharxangxing aekikh stw 16 phvsphakhm 2553 sanknganrachbnthityspha subkhnemux 3 mkrakhm 2563 Check date values in accessdate help Cresswell Julia 2010 The Oxford Dictionary of Word Origins 2nd ed New York Oxford University Press ISBN 978 0 19 954793 7 having the breath of life from anima air breath life Animal The American Heritage Dictionary 4th ed Houghton Mifflin Company 2006 animal English Oxford Living Dictionaries ekb cakaehlngedimemux 26 July 2018 subkhnemux 26 July 2018 Boly Melanie Seth Anil K Wilke Melanie Ingmundson Paul Baars Bernard Laureys Steven Edelman David Tsuchiya Naotsugu 2013 Consciousness in humans and non human animals recent advances and future directions Frontiers in Psychology 4 625 doi 10 3389 fpsyg 2013 00625 PMC 3814086 PMID 24198791 The use of non human animals in research Royal Society ekb cakaehlngedimemux 12 June 2018 subkhnemux 7 June 2018 Nonhuman definition and meaning Collins English Dictionary ekb cakaehlngedimemux 12 June 2018 subkhnemux 7 June 2018 Avila Vernon L 1995 Biology Investigating Life on Earth Jones amp Bartlett Learning pp 767 ISBN 978 0 86720 942 6 9 0 9 1 Palaeos Metazoa Palaeos ekb cakaehlngedimemux 28 February 2018 subkhnemux 25 February 2018 Davidson Michael W Animal Cell Structure ekb cakaehlngedimemux 20 September 2007 subkhnemux 20 September 2007 Bergman Jennifer Heterotrophs khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 29 August 2007 subkhnemux 30 September 2007 Douglas Angela E Raven John A January 2003 Genomes at the interface between bacteria and organelles Philosophical Transactions of the Royal Society B 358 1429 5 17 doi 10 1098 rstb 2002 1188 PMC 1693093 PMID 12594915 Mentel Marek Martin William 2010 Anaerobic animals from an ancient anoxic ecological niche BMC Biology 8 32 doi 10 1186 1741 7007 8 32 PMC 2859860 PMID 20370917 Saupe S G Concepts of Biology ekb cakaehlngedimemux 21 November 2007 subkhnemux 30 September 2007 Minkoff Eli C 2008 Barron s EZ 101 Study Keys Series Biology 2nd revised ed Barron s Educational Series p 48 ISBN 978 0 7641 3920 8 Alberts Bruce Johnson Alexander Lewis Julian Raff Martin Roberts Keith Walter Peter 2002 Molecular Biology of the Cell 4th ed Garland Science ISBN 978 0 8153 3218 3 ekb cakaehlngedimemux 23 December 2016 subkhnemux 29 August 2017 Sangwal Keshra 2007 Additives and crystallization processes from fundamentals to applications John Wiley and Sons p 212 ISBN 978 0 470 06153 4 Becker Wayne M 1991 The world of the cell Benjamin Cummings ISBN 978 0 8053 0870 9 Magloire Kim 2004 Cracking the AP Biology Exam 2004 2005 Edition The Princeton Review p 45 ISBN 978 0 375 76393 9 Starr Cecie 2007 09 25 Biology Concepts and Applications without Physiology Cengage Learning pp 362 365 ISBN 978 0 495 38150 1 Hillmer Gero Lehmann Ulrich 1983 Fossil Invertebrates Translated by J Lettau CUP Archive p 54 ISBN 978 0 521 27028 1 ekb cakaehlngedimemux 7 May 2016 subkhnemux 8 January 2016 Knobil Ernst 1998 Encyclopedia of reproduction Volume 1 Academic Press p 315 ISBN 978 0 12 227020 8 Schwartz Jill 2010 Master the GED 2011 Peterson s p 371 ISBN 978 0 7689 2885 3 Hamilton Matthew B 2009 Population genetics Wiley Blackwell p 55 ISBN 978 1 4051 3277 0 Ville Claude Alvin Walker Warren Franklin Barnes Robert D 1984 General zoology Saunders College Pub p 467 ISBN 978 0 03 062451 3 Hamilton William James Boyd James Dixon Mossman Harland Winfield 1945 Human embryology prenatal development of form and function Williams amp Wilkins p 330 Philips Joy B 1975 Development of vertebrate anatomy Mosby p 176 ISBN 978 0 8016 3927 2 The Encyclopedia Americana a library of universal knowledge Volume 10 Encyclopedia Americana Corp 1918 p 281 Romoser William S Stoffolano J G 1998 The science of entomology WCB McGraw Hill p 156 ISBN 978 0 697 22848 2 Charlesworth D Willis J H 2009 The genetics of inbreeding depression Nat Rev Genet 10 11 783 796 doi 10 1038 nrg2664 PMID 19834483 Bernstein H Hopf F A Michod R E 1987 The molecular basis of the evolution of sex Adv Genet Advances in Genetics 24 pp 323 370 doi 10 1016 s0065 2660 08 60012 7 ISBN 978 0 12 017624 3 PMID 3324702 Pusey Anne Wolf Marisa 1996 Inbreeding avoidance in animals Trends Ecol Evol 11 5 201 206 doi 10 1016 0169 5347 96 10028 8 PMID 21237809 Petrie M Kempenaers B 1998 Extra pair paternity in birds Explaining variation between species and populations Trends in Ecology and Evolution 13 2 52 57 doi 10 1016 s0169 5347 97 01232 9 PMID 21238200 Adiyodi K G Hughes Roger N Adiyodi Rita G July 2002 Reproductive Biology of Invertebrates Volume 11 Progress in Asexual Reproduction Wiley p 116 ISBN 978 0 471 48968 9 Schatz Phil Concepts of Biology How Animals Reproduce OpenStax College ekb cakaehlngedimemux 6 March 2018 subkhnemux 5 March 2018 Budd Graham E Jensen Soren 2017 The origin of the animals and a Savannah hypothesis for early bilaterian evolution Biological Reviews 92 1 446 473 doi 10 1111 brv 12239 PMID 26588818 Giribet Gonzalo 27 September 2016 Genomics and the animal tree of life conflicts and future prospects Zoologica Scripta 45 14 21 doi 10 1111 zsc 12215 Evolution and Development PDF Carnegie Institution for Science Department of Embryology 1 May 2012 p 38 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2 March 2014 subkhnemux 4 March 2018 Dellaporta Stephen Holland Peter Schierwater Bernd Jakob Wolfgang Sagasser Sven Kuhn Kerstin April 2004 The Trox 2 Hox ParaHox gene of Trichoplax Placozoa marks an epithelial boundary Development Genes and Evolution 214 4 170 175 doi 10 1007 s00427 004 0390 8 PMID 14997392 Peterson Kevin J Eernisse Douglas J 2001 Animal phylogeny and the ancestry of bilaterians Inferences from morphology and 18S rDNA gene sequences Evolution and Development 3 3 170 205 CiteSeerX 10 1 1 121 1228 doi 10 1046 j 1525 142x 2001 003003170 x PMID 11440251 Kraemer Eis Andrea Ferretti Luca Schiffer Philipp Heger Peter Wiehe Thomas 2016 A catalogue of Bilaterian specific genes their function and expression profiles in early development PDF bioRxiv doi 10 1101 041806 ekb PDF cakaehlngedimemux 26 February 2018 Zimmer Carl 4 May 2018 The Very First Animal Appeared Amid an Explosion of DNA The New York Times ekb cakaehlngedimemux 4 May 2018 subkhnemux 4 May 2018 Paps Jordi Holland Peter W H 30 April 2018 Reconstruction of the ancestral metazoan genome reveals an increase in genomic novelty Nature Communications 9 1730 2018 1730 Bibcode 2018NatCo 9 1730P doi 10 1038 s41467 018 04136 5 PMC 5928047 PMID 29712911 Peterson Kevin J Cotton James A Gehling James G Pisani Davide 27 April 2008 The Ediacaran emergence of bilaterians congruence between the genetic and the geological fossil records Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biological Sciences 363 1496 1435 1443 doi 10 1098 rstb 2007 2233 PMC 2614224 PMID 18192191 Parfrey Laura Wegener Lahr Daniel J G Knoll Andrew H Katz Laura A 16 August 2011 Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks Proceedings of the National Academy of Sciences 108 33 13624 13629 Bibcode 2011PNAS 10813624P doi 10 1073 pnas 1110633108 PMC 3158185 PMID 21810989 Raising the Standard in Fossil Calibration Fossil Calibration Database ekb cakaehlngedimemux 7 March 2018 subkhnemux 3 March 2018 Laumer Christopher E Gruber Vodicka Harald Hadfield Michael G Pearse Vicki B Riesgo Ana Marioni John C Giribet Gonzalo 2018 Support for a clade of Placozoa and Cnidaria in genes with minimal compositional bias eLife 2018 7 e36278 doi 10 7554 eLife 36278 PMC 6277202 PMID 30373720 Adl Sina M Bass David Lane Christopher E Lukes Julius Schoch Conrad L Smirnov Alexey Agatha Sabine Berney Cedric Brown Matthew W 2018 Revisions to the Classification Nomenclature and Diversity of Eukaryotes Journal of Eukaryotic Microbiology 66 1 4 119 doi 10 1111 jeu 12691 PMC 6492006 PMID 30257078 aehlngkhxmulxun aekikhkhnhaekiywkb Animalia ephimthiokhrngkarphinxngkhxngwikiphiediy bthniyam cakwikiphcnanukrm sux cakkhxmmxns thrphyakrkareriyn cakwikiwithyaly xyphcn cakwikikhakhm khxkhwamtnchbb cakwikisxrs tara cakwikitara khxmulekiywkhxngkb Animalia cakwikispichisaemaebb Eol Tree of Life Projectekhathungcak https th wikipedia org w index php title stw amp oldid 9510834, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม