fbpx
วิกิพีเดีย

เอโอแอล

เอโอแอล (อังกฤษ:AOL) ย่อมาจาก American Online, Inc เป็นบริษัทอเมริกันที่ให้บริการทางด้านมัลติมีเดีย ของ Time Warner AOL เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ให้บริการในรูปแบบของศูนย์ BBS และให้บริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่ปี 1993 และนับเป็นศูนย์บริการเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

America Online เปิดให้บริการที่ออกแบบมาอย่างดีและใช้งานง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมไปถึงเนื้อหาสาระที่มีให้บริการในขอบเขตที่กว้างขวาง การให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน ผู้ขาย HW และ SW จำนวนมากจัดเก็บ SW และสถานที่รับความคิดเห็น โดยงดเว้นการใช้คำเฉพาะด้านที่จำเป็น ข่าวสารและการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ รวมไปถึงเรื่องกีฬา งานอดิเรก เกม และการชอปปิ้งแบบออนไลน์ก็มีด้วย อีกอย่างหนี่ง มีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น Mapquest แผนที่ออนไลน์ที่ทำให้สามารถหาสถานที่ได้ง่ายดายรวดเร็ว T9 Text Input ซอฟต์แวร์ใช้กับมือถือ icq บริการ Instant Messaging รายแรกๆของโลก ปัจจุบันมีบริการถึง 19 ภาษา Moviefone เว็บท่าข้อมูลหนัง และดีวีดี ออนไลน์ที่มีผู้เยี่ยมชมสูง รวมทั้งเบราเซอร์อย่าง Netscape และโปรแกรมฟังเพลงอย่าง Winamp

ปัจจุบัน AOL Time Warner มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 19,000 คน มีสมาชิกออนไลน์มากกว่า 32 ล้านราย นอกจากนั้น ยังเป็นเจ้าของเคเบิลทีวีรายใหญ่ของโลก ทั้ง CNN และ HBO รวมทั้งเป็นเจ้าของ Warner Bros. และเป็นเจ้าของนิตยสารชื่อดังมากมายหลายเล่ม อย่างเช่น Time, People และ Sport Illustrated

บทความเกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล เอโอแอล
เอโอแอล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, งกฤษ, อมาจาก, american, online, เป, นบร, ทอเมร, นท, ให, บร, การทางด, านม, ลต, เด, ของ, time, warner, เป, นผ, ให, บร, การข, อม, ลทางเคร, อข, ายรายใหญ, ในสหร, ฐอเมร, กา, ให, บร, การในร, ปแบบของศ, นย, และให, บร, การเ. exoxaexl phasaxun efadu aekikh epliynthangcak AOL exoxaexl xngkvs AOL yxmacak American Online Inc epnbristhxemriknthiihbrikarthangdanmltimiediy khxng Time Warner AOL epnphuihbrikarkhxmulthangekhruxkhayrayihyinshrthxemrika ihbrikarinrupaebbkhxngsuny BBS aelaihbrikarekhaichxinethxrentnbtngaetpi 1993 aelanbepnsunybrikarekhruxkhaykhnadihythisudinshrthxemrika America Online epidihbrikarthixxkaebbmaxyangdiaelaichnganngay esiykhaichcaynxy rwmipthungenuxhasarathimiihbrikarinkhxbekhtthikwangkhwang karihbrikariprsniyxielkthrxniks karihbrikarxinethxrentkhnphunthan phukhay HW aela SW canwnmakcdekb SW aelasthanthirbkhwamkhidehn odyngdewnkarichkhaechphaadanthicaepn khawsaraelakarphyakrnxakascaksankkhawrxyetxraelayuphiix rwmipthungeruxngkila nganxdierk ekm aelakarchxppingaebbxxnilnkmidwy xikxyanghning miaebrndkhxngphlitphnth aelabrikar thiidrbkhwamniymxyangsung echn Mapquest aephnthixxnilnthithaihsamarthhasthanthiidngaydayrwderw T9 Text Input sxftaewrichkbmuxthux icq brikar Instant Messaging rayaerkkhxngolk pccubnmibrikarthung 19 phasa Moviefone ewbthakhxmulhnng aeladiwidi xxnilnthimiphueyiymchmsung rwmthngebraesxrxyang Netscape aelaopraekrmfngephlngxyang Winamp pccubn AOL Time Warner miphnknganthnghmdpraman 19 000 khn mismachikxxnilnmakkwa 32 lanray nxkcaknn yngepnecakhxngekhebilthiwirayihykhxngolk thng CNN aela HBO rwmthngepnecakhxng Warner Bros aelaepnecakhxngnitysarchuxdngmakmayhlayelm xyangechn Time People aela Sport Illustrated bthkhwamekiywkbbristh hanghunswn hruxxngkhkrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title exoxaexl amp oldid 6515077, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม