fbpx
วิกิพีเดีย

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ:Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,479,210 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 625 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธง
ตรา
คำขวัญ: "One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
สำนักงานใหญ่ จาการ์ตา, อินโดนีเซีย
ภาษาทางการภาษาอังกฤษ
Official languages
of contracting states
รัฐสมาชิก
2 รัฐผู้สังเกตการณ์
ผู้นำ
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์
ลิม จก โฮย
ก่อตั้ง
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
พื้นที่
• รวม
4,479,210 ตารางกิโลเมตร (1,729,430 ตารางไมล์)
ประชากร
• 2020 ประมาณ
661 ล้านคน
144 ต่อตารางกิโลเมตร (373.0 ต่อตารางไมล์)
จีดีพี(อำนาจซื้อ)2020 (ประมาณ)
• รวม
9.727 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
14,025 ดอลลาร์สหรัฐ
จีดีพี(ราคาตลาด)2020 (ประมาณ)
• รวม
3.317 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
5,017 ดอลลาร์สหรัฐ
HDI(2019) 0.729
สูง
เขตเวลาUTC+6:30 ถึง UTC+9 (เวลามาตรฐานอาเซียน)
เว็บไซต์
ทำเนียบเลขาธิการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น

เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

เนื้อหา

██ ประเทศสมาชิกอาเซียน
██ ผู้สังเกตการณ์อาเซียน
██ ประเทศที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
อาเซียนบวกสาม
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum)

สมาคมอาสาและปฏิญญากรุงเทพ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองประเทศฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

การขยายตัว

ในปี พ.ศ. 2519 ปาปัวนิวกินีได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ และตลอดช่วงพุทธทศวรรษ 2510 กลุ่มประเทศสมาชิกได้มีการจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง หลังจากผลของการประชุมที่จังหวัดบาหลี ในปี พ.ศ. 2519 แต่ว่าความร่วมมือดังกล่าวได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักในช่วงพุทธทศวรรษ 2520 ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากไทยเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้น ต่อมา บรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่หก เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังบรูไนประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม เพียงสัปดาห์เดียว

ในปัจจุบัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549) ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาคากาโบราซีในพม่า ซึ่งมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังกลาเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 °C พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าหาดทรายชายทะเล ป่าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพริกไทย

ธงของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ชาติ

จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ ดังนี้

 1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
 2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
 5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ข้อ 31 ระบุว่า ตำแหน่งประธานอาเซียนจะเวียนกันทุกปีตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษของชื่อรัฐสมาชิก รัฐสมาชิกที่เป็นประธานจะเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาประสานงานอาเซียน สภาประชาคมอาเซียนสามสภา องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและข้าราชการอาวุโส และคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวร

สำนักเลขาธิการ

สำนักเลขาธิการอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 ในตอนนั้นตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 70A Jalan Sisingamangaraja กรุงจาการ์ตา ซึ่งซูฮาร์โต ประธานาธิบดีอินโดนีเซียขณะนั้น ก่อตั้งในปี 2524

หน้าที่หลักของสำนักเลขาธิการอาเซียนคือเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานขององค์กรอาเซียน และให้การนำโครงการและกิจกรรมของอาเซียนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลขาธิการ

เลขาธิการอาเซียนได้รับแต่งตั้งโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นระยะเวลาดำรงตำแหน่งห้าปี สมัยเดียว โดยเลือกมาจากผู้มีสัญชาติรัฐสมาชิกอาเซียนตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ

เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ ดาโตะก์ ปาดูกา ลิม จก โฮย ชาวบรูไน ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2561–2565

ชาติสมาชิกอาเซียนตาม
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
:22-24
ประเทศ HDI(2019)
สิงคโปร์ 0.938 สูงมาก
บรูไน 0.838 สูงมาก
มาเลเซีย 0.810 สูงมาก
ไทย 0.777 สูง
อาเซียน 0.729 สูง
อินโดนีเซีย 0.718 สูง
ฟิลิปปินส์ 0.718 สูง
เวียดนาม 0.704 สูง
ลาว 0.613 ปานกลาง
กัมพูชา 0.594 ปานกลาง
พม่า 0.583 ปานกลาง

กลุ่มอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภูมิภาค อันประกอบด้วย "หลักสามประการ" ของความมั่นคง สังคมวัฒนธรรมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มกันในภูมิภาคได้ทำให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จในการก่อตั้งประชาคมเศษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีประชากรรวมกัน 560 ล้านคน และมูลค่าการค้ากว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เขตการค้าเสรี

รากฐานของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มต้นมาจากเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน เขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นข้อตกลงโดยสมาชิกกลุ่มอาเซียนซึ่งกังวลต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นของตน ได้รับการลงนามในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย เวียดนาม (เข้าร่วมในปี 2538) ลาว พม่า (เข้าร่วมในปี 2540) และกัมพูชา (เข้าร่วมในปี 2542)

เขตการลงทุนร่วม

เขตการลงทุนร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนหมุนเวียนภายในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้:

 • เปิดให้อุตสาหกรรมทุกรูปแบบเกิดการลงทุนและลดขั้นตอนตามกำหนดการ
 • ทำสัญญากับผู้ลงทุนในกลุ่มอาเซียนที่เขามาลงทุนในทันที
 • กำจัดการกีดขวางทางการลงทุน
 • ปรับปรุงกระบวนการและระเบียบการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว
 • สร้างความโปร่งใส
 • ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกในการลงทุน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเขตการลงทุนร่วมจะเป็นการกำจัดการกีดกันในกิจการเกษตรกรรม การประมง การป่าไม้และการทำเหมืองแร่ ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จภายในปี พ.ศ. 2553 สำหรับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเป็นส่วนใหญ่ และคาดว่าจะสำเร็จในปี พ.ศ. 2558 สำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม

การแลกเปลี่ยนบริการ

สมาชิก 16 ประเทศของ RCEP
Blue: อาเซียน
Purple: อาเซียนบวกสาม
Teal: อาเซียนบวกหก

ข้อตกลงการวางกรอบเรื่องการแลกเปลี่ยนบริการเริ่มต้นขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว รัฐสมาชิกของกลุ่มอาเซียนจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาอย่างเสรีในด้านการแลกเปลี่ยนบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ผลของการเจรจาการแลกเปลี่ยนบริการซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามหมายกำหนดการเป็นรายเฉพาะจะถูกรวมเข้ากับกรอบข้อตกลง ซึ่งหมายกำหนดการดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริการ ในปัจจุบัน พบว่ามีกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริการจำนวนเจ็ดกลุ่มภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว

ตลาดการบินเดียว

แนวคิดเรื่องตลาดการบินเดียวเป็นความคิดเห็นที่เสนอโดยกลุ่มงานขนส่งทางอากาศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนในการประชุมการขนส่งอย่างเป็นทางการของอาเซียน และได้รับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมของรัฐสมาชิก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดระเบียบน่านฟ้าเปิดในภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2558 โดยตลาดการบินเดียวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดการคมนาคมทางอากาศระหว่างรัฐสมาชิกเป็นไปอย่างเสรี ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มอาเซียนจากการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในปัจจุบัน และยังเป็นการเพิ่มการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการบริการให้กับรัฐสมาชิกทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ข้อจำกัดเสรีภาพทางอากาศที่สามและที่สี่ระหว่างเมืองหลวงของรัฐสมาชิกสำหรับบริการสายการบินจะถูกยกเลิก ในขณะที่หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จะมีเสรีภาพบริการการบินในภูมิภาค และภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จะมีการเปิดเสรีเสรีภาพทางอากาศข้อที่ห้าระหว่างเมืองหลวงทั้งหมด

ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

อาเซียนได้เปิดการค้าเสรีกับประเทศภายนอกหลายประเทศ ทั้งจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และล่าสุด อินเดีย ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศจีนได้สร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ในปัจจุบัน อาเซียนนั้นกำลังเจรจากับสหภาพยุโรปในการที่จะทำการค้าเสรีด้วยกัน ผลดีของข้อตกลงนั้น คือการเปิดโอกาสการค้าของอาเซียน ให้มีศักยภาพและขยายตัวมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนจากต่างชาติด้วย ไต้หวันยังแสดงความสนใจที่จะทำข้อตกลงกับอาเซียน แต่ได้รับการคัดค้านทางการทูตจากประเทศจีน

เมื่อก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเด็นปัญหาเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกลุ่มประเทศสมาชิกได้เริ่มเจรจากันถึงข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในปี พ.ศ. 2545 ในความพยายามที่จะจำกัดขอบเขตของมลภาวะฟ้าหลัวในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทว่าในพื้นที่ก็ยังเกิดปัญหาฟ้าหลัวในประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2548 และปัญหาฟ้าหลัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2549 ส่วนสนธิสัญญาฉบับอื่นที่ได้รับการลงนามโดยสมาชิกอาเซียนได้แก่ ปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก เครือข่ายกำกับดูแลสัตว์ป่าอาเซียนในปี พ.ศ. 2549 และ หุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อปรากฏการณ์โลกร้อน และผลกระทบทางด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใน พ.ศ. 2550 ปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก ซึ่งลงนามในกลุ่มอาเซียน ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการหาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมนั้น มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยสร้างภาพรวมในด้านต่าง ๆให้ดีขึ้น โดยการให้การสนับสนุน ทั้งการกีฬา การศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลซีไรต์

ดูบทความหลักที่: รางวัลซีไรต์

ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เพื่อมอบรางวัลแก่นักประพันธ์หรือนักเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้สร้างผลงานที่ดีมีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จในช่วงชีวิตของนักเขียนนั้น ๆ ผลงานนั้นเป็นผลงานเขียนทุกประเภท ทั้งวรรณกรรมต่าง ๆ เรื่องสั้น กลอน รวมไปถึงผลงานทางศาสนา ซึ่งจะมีการจัดงานที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ไทยเป็นผู้พระราชทานรางวัล

การศึกษา

สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน เป็นองค์การเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อที่จะพัฒนาระดับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูง การสอน การบริการสาธารณะที่ดีได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมและพื้นที่นั้น ๆ

อุทยานมรดก

ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 และเริ่มใหม่อีกรอบในปี พ.ศ. 2547 เป็นการรวมรายชื่อของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปัจจุบันมีรวมทั้งหมด 35 แห่ง

การประชุมสุดยอดอาเซียน

ดูบทความหลักที่: การประชุมสุดยอดอาเซียน
ป้ายประกาศในกรุงจาการ์ตาต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18

ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุมขึ้น เรียกว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งหัวหน้ารัฐบาลแต่ละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2519 จากผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่สาม ณ กรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2530 สรุปว่าผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนควรจะจัดการประชุมขึ้นทุกห้าปี อย่างไรก็ตาม ผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อมาที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้เสนอให้จัดการประชุมให้บ่อยขึ้น และได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดการประชุมสุดยอดขึ้นทุกสามปีแทน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2544 ผู้นำสมาชิกประเทศกลุ่มอาเซียนได้เสนอให้จัดการประชุมขึ้นทุกปีเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาด่วนที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ประเทศสมาชิกจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดขึ้นเรียงตามตัวอักษร ยกเว้นประเทศพม่า ซึ่งถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

การประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการมีกำหนดการสามวัน ดังนี้

 • ผู้นำของรัฐสมาชิกจะจัดการประชุมภายใน
 • ผู้นำของรัฐสมาชิกจะหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในที่ประชุมกลุ่มอาเซียน
 • การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม" ผู้นำรัฐสมาชิกจะประชุมร่วมกับผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสุดยอดอาเซียน
 • การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียน-เซอร์" ผู้นำรัฐสมาชิกจะประชุมร่วมกับผู้นำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ครั้งที่ วันที่ ประเทศ สถานที่
1 23-24 กุมภาพันธ์ 2519 อินโดนีเซีย บาหลี
2 4-5 สิงหาคม 2520 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 14-15 ธันวาคม 2530 ฟิลิปปินส์ มะนิลา
4 27-29 มกราคม 2535 สิงคโปร์ สิงคโปร์
5 14-15 ธันวาคม 2538 ไทย กรุงเทพมหานคร
6 15-16 ธันวาคม 2541 เวียดนาม ฮานอย
7 5-6 พฤศจิกายน 2544 บรูไน บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
8 4-5 พฤศจิกายน 2545 กัมพูชา พนมเปญ
9 7-8 ตุลาคม 2546 อินโดนีเซีย บาหลี
10 29-30 พฤศจิกายน 2547 ลาว เวียงจันทน์
11 12-14 ธันวาคม 2548 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
12 11-14 มกราคม 25501 ฟิลิปปินส์2 มันดาเว
13 18-22 พฤศจิกายน 2550 สิงคโปร์ สิงคโปร์
143 27 กุมภาพันธ์ 2552-1 มีนาคม 2552 ไทย ชะอำ, หัวหิน
10-11 เมษายน 2552 พัทยา
15 23-25 ตุลาคม 2552 ชะอำ, หัวหิน
16 8-9 เมษายน 2553 เวียดนาม ฮานอย
17 28-31 ตุลาคม 2553
18 7-8 พฤษภาคม 2554 อินโดนีเซีย4 จาการ์ตา
19 14-19 พฤศจิกายน 2554 บาหลี
20 3-4 เมษายน 2555 กัมพูชา พนมเปญ
21 17-20 พฤศจิกายน 2555
22 24-25 เมษายน 2556 บรูไน บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
23 9-10 ตุลาคม 2556
24 10-11 พฤษภาคม 2557 พม่า กรุงเนปยีดอ
25 10-12 พฤศจิกายน 2557
26 26-27 เมษายน 2558 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์, ลังกาวี
27 18-22 พฤศจิกายน 2558 กัวลาลัมเปอร์
28 6-8 กันยายน 2559 ลาว เวียงจันทน์
29
30 26-27 เมษายน 2560 ฟิลิปปินส์ ปาไซ
31 10-14 พฤศจิกายน 2560
32 25-28 เมษายน 2561 สิงคโปร์ สิงคโปร์
33 11-15 พฤศจิกายน 2561
34 20-23 มิถุนายน 2562 ไทย กรุงเทพมหานคร
35 31 ตุลาคม 2562-4 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
พิเศษ 14 เมษายน 2563 5 ประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
36 26 มิถุนายน 2563 6 ประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
37 เมษายน/พฤษภาคม 2564 บรูไน บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
1 การประชุมเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10-14 ธันวาคม เนื่องจากภัยไต้ฝุ่น
2 พม่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนื่องจากความกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
3 การประชุมถูกเลื่อนออกไปสองครั้งเนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
4 อินโดนีเซียเสนอแลกเปลี่ยนกับบรูไนซึ่งอาจจะเป็นเจ้าภาพเอเปค (และอาจมีการประชุม G20) ในปี พ.ศ. 2556
5 เวียดนามเป็นประธานการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
6 เลื่อนจากกำหนดเดิมปลายเดือนเมษายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเวียดนามเป็นประธานการประชุม

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก:
อาเซียน
อาเซียนบวกสาม
สมาชิกเพิ่มเติม
ผู้สังเกตการณ์

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นการจัดการประชุมทั่วเอเชียซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยผู้นำเอเชียตะวันออก 16 ประเทศ หัวข้อการประชุมนั้นเกี่ยวกับการค้า พลังงานและความมั่นคง และการประชุมสุดยอดดังกล่าวยังมีบทบาทในการสร้างประชาคมภูมิภาค

ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ชาติอาเซียน 10 ประเทศร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลก เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 รัสเซียและสหรัฐอมริกาได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มตัวอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดใน พ.ศ. 2554

การประชุมสุดยอดครั้งแรกจัดขึ้นในกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และการประชุมครั้งต่อ ๆ มาถูกจัดขึ้นหลังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประจำปี

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ประเทศ สถานที่ วันที่ หมายเหตุ
1 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 14 ธันวาคม 2548 รัสเซียได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
2 ฟิลิปปินส์ มันดาเว 15 มกราคม 2550 ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 13 ธันวาคม 2549

มีการลงนามปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก

3 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 21 พฤศจิกายน 2550 ปฏิญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการก่อตั้งสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก
4 ไทย ชะอำ,หัวหิน 25 ตุลาคม 2552 วันที่และสถานที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง เดิมการประชุมสุดยอดถูกกำหนดไว้วันที่ 12 เมษายน 2552 ที่พัทยา แต่ถูกยกเลิกเมื่อผู้ประท้วงล้อมสถานที่ประชุม การประชุมถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2552 และย้ายจากภูเก็ตมาเป็นชะอำและหัวหิน.
5 เวียดนาม ฮานอย 30 ตุลาคม 2553 เชิญสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกในอนาคต
6 อินโดนีเซีย บาหลี 19 พฤศจิกายน 2554 สหรัฐอเมริกาและรัสเซียเข้าร่วมประชุม
7 กัมพูชา พนมเปญ 20 พฤศจิกายน 2555 -
8 บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 10 ตุลาคม 2556 -
9 พม่า กรุงเนปยีดอ 13 พฤศจิกายน 2557 -
10 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 21-22 พฤศจิกายน 2558 -
11 ลาว เวียงจันทน์ 6-8 กันยายน 2559 -
12 ฟิลิปปินส์ ปาไซ 13-14 พฤศจิกายน 2560 -
13 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 14-15 พฤศจิกายน 2561 -
14 ไทย กรุงเทพมหานคร 4 พฤศจิกายน 2562 -
15 เวียดนาม ยังไม่ได้กำหนด 2563 -

การประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรี

การประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรีเป็นการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชาติอาเซียน ถูกจัดตั้งขึ้นเนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูต ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนจะเป็นผู้เชิญชวนผู้นำชาติอาเซียนเพื่อประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในอนาคต

ที่ประชุมกลุ่มอาเซียน

ที่ประชุมกลุ่มอาเซียนเป็นการประชุมหลายฝ่ายอย่างเป็นทางการในภาคพื้นแปซิฟิก ในเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ประเทศสมาชิก 27 ประเทศ; ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มองโกเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี รัสเซีย ติมอร์-เลสเต สหรัฐอเมริกา และศรีลังกา จุดประสงค์ของที่ประชุมเพื่อการปรึกษาหารือ นำเสนอความไว้วางใจและธำรงความสัมพันธ์ทางการทูตในกลุ่มสมาชิก ที่ประชุมกลุ่มอาเซียนจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2537

การประชุมอื่น

นอกเหนือจากการประชุมที่กล่าวมาข้างต้น อาเซียนยังได้มีการจัดการประชุมอื่นขึ้นอีก ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนประจำปี รวมไปถึงคณะกรรมการย่อย อย่างเช่น ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมดังกล่าวมักจะมีหัวข้อการประชุมที่เฉพาะเจาะจง อย่างเช่น ความมั่นคงระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นรัฐมนตรีแทนที่จะเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลทั้งหมด

การประชุมอาเซียนบวกสาม

ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เกาหลีใต้ก็ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก ด้วยการผนึกสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เรียกชื่อว่า "อาเซียนบวกสาม" (APT) แต่สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินหน้าจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน โดยกีดกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยความจงใจ แม้ว่าตามข้อตกลงในการจัดซื้อเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน จะมีแผนที่จะผนวกเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้ามาในภายหลังเพื่อเป็นอาเซียนบวกสาม แต่มิได้กำหนดเงื่อนเวลาอันแน่นอน อันทำให้เขตการค้าเสรีอาเซียนบวกสาม

การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป

การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปเป็นกระบวนการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ มีขึ้นครั้งแรกในปี 2538 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกของสหภาพยุโรปและอาเซียน โดยกลุ่มอาเซียนจะส่งเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนอีก 45 คน และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้บริหารของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเอเชียกับยุโรป

การประชุมอาเซียน-รัสเซีย

เป็นการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำของประเทศกลุ่มอาเซียนร่วมกับประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซีย

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน (อังกฤษ:ASEAN Navy Chiefs' Meeting หรือ ANCM) เป็นกิจกรรมทางทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อว่า ASEAN Navy Interaction (ANI) หลังการประชุมครั้งที่ 3 ได้เว้นช่วงไประยะหนึ่ง จึงดำเนินการจัดการประชุมต่อในครั้งที่ 4 ที่อินโดนีเซีย และในการประชุมครั้งที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อการประชุมเป็น ASEAN Navy Chiefs' Meeting

ครั้งที่ เจ้าภาพ หัวข้อ
1 (2544) ไทย -
2 (2546) มาเลเซีย -
3 (2548) สิงคโปร์ -
4 (2553) อินโดนีเซีย -
5 (2554) เวียดนาม ASEAN Naval Cooperation for Peace and Sea Security
6 (2555) บรูไน Friendship at Sea for Regional Maritime Peace and Security
7 (2556) ฟิลิปปินส์ Partnership for Peace and Prosperity
8 (2557) ไทย ASEAN Underway: Navies After 2015
 1. [The ASEAN Charter](PDF) (ภาษาฟิลิปปินส์). Association of Southeast Asian Nations. สืบค้นเมื่อ10 January 2018.
 2. [The ASEAN Charter](PDF) (ภาษามาเลย์). Association of Southeast Asian Nations. สืบค้นเมื่อ10 January 2018.
 3. [The ASEAN Charter](PDF) (ภาษาเวียดนาม). Association of Southeast Asian Nations. สืบค้นเมื่อ10 January 2018.
 4. [The ASEAN Charter](PDF) (ภาษาอินโดนีเซีย). Association of Southeast Asian Nations. สืบค้นเมื่อ10 January 2018.
 5. . ASEAN.org. ASEAN. สืบค้นเมื่อ9 May 2015.
 6. (PDF). Association of Southeast Asian Nations. p. 29. Article 34. The working language of ASEAN shall be English.
 7. . ASEAN.org. ASEAN. สืบค้นเมื่อ9 May 2015.
 8. (PDF). ASEAN.org. ASEANstats. สืบค้นเมื่อ9 May 2015.
 9. (PDF) (6th ed.). Jakarta: ASEAN. Feb 2014. p. 1. ISBN 978-602-7643-73-4. สืบค้นเมื่อ9 May 2015.
 10. (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก (PDF) เมื่อ 20 May 2012. สืบค้นเมื่อ5 September 2010.
 11. , European Union Relations with ASEAN. Retrieved 29 October 2010.
 12. Termsak Chalermpalanupap. . Aseansec.org. ASEAN Secretariat. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 14 November 2011. สืบค้นเมื่อ27 June 2008.
 13. (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 5 November 2012.
 14. . (8 สิงหาคม 2553). โพสต์ทูเดย์. สืบค้น 05-09-2010.
 15. . ASEAN. 23 July 1999. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 21 July 2012. สืบค้นเมื่อ2009-01-12.
 16. . United States State Department. สืบค้นเมื่อ2007-03-06.
 17. (ภาษาอังกฤษ).
 18. . Netherlandsworldwide.nl (ภาษาอังกฤษ).
 19. (อังกฤษ)
 20. ASEAN Secretariat. สืบค้น 13 เมษายน 2557.
 21. . New York: United Nations Development Programme (UNDP). 2020. pp. 22–24. สืบค้นเมื่อ20 May 2021.
 22. Sim, Edmund "Introduction to the ASEAN Economic Community",
 23. . Aseansec.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 24 October 2012. สืบค้นเมื่อ2008-12-21.
 24. . Aseansec.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 21 July 2012. สืบค้นเมื่อ2008-12-21.
 25. . Aseansec.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 5 December 2008. สืบค้นเมื่อ2008-12-21.
 26. . Aseansec.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 31 October 2012. สืบค้นเมื่อ21 December 2008.
 27. . Aseansec.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 6 August 2011. สืบค้นเมื่อ21 December 2008.
 28. . The Straits Times. 2 February 2008. สืบค้นเมื่อ26 September 2008.
 29. . chinaview.cn. Xinhua News Agency. 1 November 2007. สืบค้นเมื่อ26 September 2008.
 30. Kaur, Karamjit (25 September 2008). . The Straits Times. สืบค้นเมื่อ26 September 2008.
 31. . Centre for Asia Pacific Aviation. 28 September 2008. สืบค้นเมื่อ26 September 2008.
 32. . Fta.gov.sg. สืบค้นเมื่อ21 December 2008.
 33. . Fta.gov.sg. สืบค้นเมื่อ21 December 2008.
 34. . ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์. 31 March 2004. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 5 August 2009.
 35. . Taipeitimes.com. สืบค้นเมื่อ21 December 2008.
 36. . ASEAN Secretariat. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 5 November 2012. สืบค้นเมื่อ12 October 2006.
 37. , Philippine Daily Inquirer, 13 March 2007.
 38. . ASEAN. 1 December 2005. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 21 May 2012. สืบค้นเมื่อ2009-01-12.
 39. , ASEAN Primer
 40. Denis Hew (2005). Roadmap to an Asean Economic Community. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-347-2.
 41. . สืบค้นเมื่อ14 June 2015.
 42. . Findarticles.com. สืบค้นเมื่อ8 August 2011.
 43. , . Retrieved 12 June 2006
 44. . Retrieved 3 August 2008
 45. . ASEAN Secretariat. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 17 August 2010. สืบค้นเมื่อ13 March 2007.
 46. . ASEAN Secretariat. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 13 November 2012. สืบค้นเมื่อ13 March 2007.
 47. . The Malaysian Bar. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 15 December 2007. สืบค้นเมื่อ2007-03-13.
 48. Lay Hwee Yeo (2003). Asia and Europe: the development and different dimensions of ASEM. Routledge (UK). ISBN 0-415-30697-3.
เกี่ยวกับอาเซียน
 • Retrieved on 13 March 2007.
การประชุมสุดยอดอาเซียน
 • Retrieved on 16 September 2007.
 • , คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 21 December 2012, สืบค้นเมื่อ13 March 2007
 • , คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 1 May 2006, สืบค้นเมื่อ13 March 2007
 • 12 December–14, 2005, Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved on 13 March 2007.
องค์กรอาเซียน


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมประชาชาต, แห, งเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, องค, กรระหว, างประเทศของประเทศในเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ancm, งกฤษ, association, south, east, asian, nations, หร, อาเซ, ยน, asean, เป, นองค, การทางภ, ฐศาสตร, และเศรษฐก, จในเอ. smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xngkhkrrahwangpraethskhxngpraethsinexechiytawnxxkechiyngit phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ANCM smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xngkvs Association of South East Asian Nations hrux xaesiyn ASEAN epnxngkhkarthangphumirthsastraelaesrsthkicinexechiytawnxxkechiyngit mipraethssmachikthnghmd 10 praeths idaek kmphucha ithy bruin phma filippins maelesiy law ewiydnam singkhopr aelaxinodniesiy xaesiynmiphunthiraw 4 479 210 tarangkiolemtr miprachakrraw 625 lankhn 10 inpi ph s 2553 cidiphikhxngpraethssmachikrwmknkhidepnmulkharaw 1 8 lanlandxllarshrth 11 khidepnladbthi 9 khxngolkeriyngtamcidiphi xaesiynmiphasaxngkvsepnphasathangkar 12 smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xngkvs Association of South East Asian Nationsekhmr សម គមប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ cin 东南亚国家联盟thmil த ன க ழக க ச ய ந ட கள ன க ட டம ப ப phma အရ တ င အ ရ န င င မ အသင filippins Samahan ng mga Bansa sa Timog Silangang Asya 1 mlayu Persatuan Negara Negara Asia Tenggara 2 law ສະມາຄ ມປະຊາຊາດແຫ ງອາຊ ຕະເວ ນອອກສຽງໃຕ ewiydnam Hiệp hội cac quốc gia Đong Nam A 3 xinodniesiy Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara 4 thng trakhakhwy One Vision One Identity One Community hnungwisythsn hnungexklksn hnungprachakhm 5 ephlngchati dixaesiynewy sanknganihycakarta xinodniesiyphasathangkarphasaxngkvs 6 Official languages of contracting states10 phasa phmafilipionxinodniesiyekhmrlawmlayuaemndarinthmilithyewiydnamrthsmachik10 rthsmachik kmphucha ithy bruin phma filippins maelesiy law ewiydnam singkhopr xinodniesiy 2 rthphusngektkarn timxr elset papwniwkiniphuna prathansmedcphrarachathibdisultanhssanl oblekiyh elkhathikarlim ck ohy 7 kxtng ptiyyakrungethph8 singhakhm ph s 2510 kdbtrxaesiyn16 thnwakhm ph s 2551phunthi rwm4 479 210 8 tarangkiolemtr 1 729 430 tarangiml prachakr 2020 praman661 lankhn 8 khwamhnaaenn144 txtarangkiolemtr 373 0 txtarangiml cidiphi xanacsux 2020 praman rwm9 727 lanlandxllarshrth 9 txhw14 025 dxllarshrth 9 cidiphi rakhatlad 2020 praman rwm3 317 lanlandxllarshrth 9 txhw5 017 dxllarshrth 9 HDI 2019 0 729 sungekhtewlaUTC 6 30 thung UTC 9 ewlamatrthanxaesiyn ewbist www wbr asean wbr orgthaeniybelkhathikarxaesiyn thipraethsxinodniesiy xaesiynmicuderimtncaksmakhmxasa sungkxtngkhunemuxeduxnkrkdakhm ph s 2504 odyithy maelesiy aelafilippins txmainpi ph s 2510 idmikarlngnamin ptiyyakrungethph xaesiynidthuxkaenidkhunodymirthsmachikerimtn 5 praeths odymiwtthuprasngkhephuxkhwamrwmmuxinkarephimxtrakaretibotthangesrsthkic karphthnasngkhm wthnthrrminklumpraethssmachik aelakartharngrksasntiphaphaelakhwammnkhnginphumiphakh aelaepidoxkasihkhlaykhxphiphathrahwangpraethssmachikxyangsnti 13 hlngcak ph s 2527 epntnma xaesiynmirthsmachikephimkhuncnmi 10 praethsinpccubn kdbtrxaesiynidmikarlngnamemuxeduxnthnwakhm ph s 2551 sungthaihxaesiynmisthanakhlaykbshphaphyuorpmakyingkhun ekhtkarkhaesrixaesiyniderimprakasichtngaettnpi ph s 2553 aelakalngkawsukhwamepnprachakhmxaesiyn sungcaprakxbdwysamdan khux prachakhmxaesiyndankaremuxngaelakhwammnkhng prachakhmesrsthkicxaesiyn aelaprachakhmsngkhmaelawthnthrrmxaesiyn inpi ph s 2558 14 enuxha 1 prawti 1 1 smakhmxasaaelaptiyyakrungethph 1 2 karkhyaytw 2 phumisastr 3 wtthuprasngkh 4 karemuxng 4 1 prathanxaesiyn 4 2 sankelkhathikar 4 3 elkhathikar 5 prachakhmesrsthkic 5 1 ekhtkarkhaesri 5 2 ekhtkarlngthunrwm 5 3 karaelkepliynbrikar 5 4 tladkarbinediyw 5 5 khxtklngkarkhaesrikbpraethsnxkklumxaesiyn 6 khwamrwmmuxdansingaewdlxm 7 khwamrwmmuxthangwthnthrrm 7 1 rangwlsiirt 7 2 karsuksa 7 3 xuthyanmrdk 8 karprachum 8 1 karprachumsudyxdxaesiyn 8 2 karprachumsudyxdexechiytawnxxk 8 3 karprachumechuxmsmphnthimtri 8 4 thiprachumklumxaesiyn 8 5 karprachumxun 8 5 1 karprachumxaesiynbwksam 8 5 2 karprachumphunaexechiy yuorp 8 5 3 karprachumxaesiyn rsesiy 8 5 4 karprachumphubychakarthhareruxxaesiyn 9 xangxing 10 aehlngkhxmulxunprawti aekikh praethssmachikxaesiyn phusngektkarnxaesiyn praethsthikhxsmkhrekhaepnsmachikxaesiyn xaesiynbwksam karprachumsudyxdexechiytawnxxk karprachumxaesiynwadwykhwamrwmmuxdankaremuxngaelakhwammnkhnginphumiphakhexechiy aepsifik ASEAN Regional Forum smakhmxasaaelaptiyyakrungethph aekikh smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngitmicuderimtnnbtngaeteduxnkrkdakhm ph s 2504 odypraethsithy maelesiy aelafilippinsidrwmkncdtng smakhmxasa ASA Association of South East Asia khunephuxkarrwmmuxknthang esrsthkic sngkhmaelawthnthrrm aetdaeninkaridephiyng 2 pi ktxnghyudchangklng enuxngcakkhwamphkphnthangkaremuxngrahwangxinodniesiyaelamaelesiy cnemuxthngsxngpraethsfunfukhwamsmphnthrahwangkn cungidmikaraeswnghaluthangcdtngxngkhkarkhwamrwmmuxthangesrsthkickhuninphumiphakh smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit aelathnd khxmntr rthmntriwakarkrathrwngkartangpraethskhxngithysmyrthbalcxmphlthnxm kittikhcr odymikarlngnam ptiyyakrungethph thiphrarachwngsrayrmy emuxwnthi 8 singhakhm ph s 2510 karkhyaytw aekikh dubthkhwamhlkthi karkhyaytwkhxngsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit inpi ph s 2519 papwniwkiniidrbsthanaphusngektkarn 15 aelatlxdchwngphuthththswrrs 2510 klumpraethssmachikidmikarcdtngokhrngkarkhwamrwmmuxthangesrsthkicxyangcringcng hlngcakphlkhxngkarprachumthicnghwdbahli inpi ph s 2519 aetwakhwamrwmmuxdngklawidrbphlkrathbkraethuxnxyanghnkinchwngphuthththswrrs 2520 kxncaidrbkarfunfuemuxpi ph s 2534 enuxngcakithyesnxihmikarcdtngekhtkarkhaesrikhun txma bruinidekharwmepnsmachikepnpraethsthihk emuxwnthi 8 mkrakhm ph s 2527 hlngbruinprakasexkrachemuxwnthi 1 mkrakhm ephiyngspdahediyw 16 phumisastr aekikhinpccubn smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngitprakxbdwypraethssmachikcanwn 10 praeths khidepnphunthipraman 4 5 lantarangkiolemtr aelamiprachakrpraman 560 lankhn khxmulinpi ph s 2549 13 yxdekhathisungsudinphumiphakh khux yxdekhakhakaobrasiinphma sungmikhwamsung 5 881 emtr aelamixanaekhttidtxkbcin xinediy bngklaeths phumiphakhexechiytawnxxkechiyngitmisphaphphumixakasaebbrxnchun xunhphumixyurahwang 27 36 C 17 phuchphrrnthrrmchatiepnpafnekhtrxn sungmikhnadihyepnxndbthisxngkhxngolk padngdib paebycphrrn pasn pahadthraychaythael paimpluk miphuchesrsthkicthisakhy khux khaw khawophd mnsapahlng sbpard yangphara palmnamn aelaphrikithy 18 wtthuprasngkh aekikh thngkhxngchatiexechiytawnxxkechiyngit 10 chati caksnthisyyaimtriaelakhwamrwmmuxinexechiytawnxxkechiyngit idmikarsrupaenwthangkhxngsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngitiwcanwnhkkhx dngni 19 ihkhwamekharphaekexkrach xanacxthipity khwamethaethiym burnphaphaehngdinaednaelaexklksnkhxngchatismachikthnghmd rthsmachikaetlarthmisiththithicaplxdcakkaraethrkaesngcakphaynxk karrukrandinaednaelakarbngkhbkhuekhy caimekhaipyungekiywkbkickarphayinkhxngrthsmachikxun yxmrbinkhwamaetktangrahwangkn hruxaekpyharahwangknxyangsnti pranamhruximyxmrbkarkhukkhamhruxkarichkalng ihkhwamrwmmuxrahwangknxyangmiprasiththiphaphkaremuxng aekikhprathanxaesiyn aekikh kdbtrxaesiyn khx 31 rabuwa taaehnngprathanxaesiyncaewiynknthukpitamladbphyychnaphasaxngkvskhxngchuxrthsmachik rthsmachikthiepnprathancaepnprathankarprachumsudyxdxaesiynaelakarprachumsudyxdthiekiywkhxng idaek sphaprasannganxaesiyn sphaprachakhmxaesiynsamspha xngkhkrradbrthmntrixaesiynechphaasakhaaelakharachkarxawuos aelakhnakrrmathikarphuaethnthawr sankelkhathikar aekikh sankelkhathikarxaesiynkxtngkhunodyrthmntrikrathrwngkartangpraethskhxngxaesiynemuxeduxnkumphaphnth 2519 intxnnntngxyuthikrathrwngkartangpraethskhxngxinodniesiy sankelkhathikarxaesiynaehngpccubntngxyuthi 70A Jalan Sisingamangaraja krungcakarta sungsuharot prathanathibdixinodniesiykhnann kxtnginpi 2524 hnathihlkkhxngsankelkhathikarxaesiynkhuxephimprasiththiphaphkarprasanngankhxngxngkhkrxaesiyn aelaihkarnaokhrngkaraelakickrrmkhxngxaesiynipptibtimiprasiththiphaphyingkhun 20 elkhathikar aekikh duephimetimthi raynamelkhathikarsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit elkhathikarxaesiynidrbaetngtngodykarprachumsudyxdxaesiynepnrayaewladarngtaaehnnghapi smyediyw odyeluxkmacakphumisychatirthsmachikxaesiyntamladbphyychnaphasaxngkvs elkhathikarxaesiynkhnpccubn khux daotak paduka lim ck ohy chawbruin sungdarngtaaehnngrahwangpi ph s 2561 2565prachakhmesrsthkic aekikhchatismachikxaesiyntam dchnikarphthnamnusy 21 22 24 praeths HDI 2019 singkhopr 0 938 sungmak bruin 0 838 sungmak maelesiy 0 810 sungmak ithy 0 777 sung xaesiyn 0 729 sung xinodniesiy 0 718 sung filippins 0 718 sung ewiydnam 0 704 sung law 0 613 panklang kmphucha 0 594 panklang phma 0 583 panklang klumxaesiynidihkhwamsakhykbkhwamrwmmuxinphumiphakh xnprakxbdwy hlksamprakar khxngkhwammnkhng sngkhmwthnthrrmaelakarrwmtwthangesrsthkic 13 karrwmklumkninphumiphakhidthaihkarrwmtwthangesrsthkicdaeninipxyangrwderw sungkhadwacaprasbkhwamsaercinkarkxtngprachakhmessthkicxaesiynphayinpi ph s 2558 22 prachakhmesrsthkicdngklawcamiprachakrrwmkn 560 lankhn aelamulkhakarkhakwa 1 4 lanlandxllarshrth 13 ekhtkarkhaesri aekikh rakthankhxngkarkxtngprachakhmesrsthkicxaesiynerimtnmacakekhtkarkhaesrixaesiyn 22 sungepnkarldxtraphasisulkakrephuxihsinkhaphayinxaesiynekidkarhmunewiyn ekhtkarkhaesrixaesiynepnkhxtklngodysmachikklumxaesiynsungkngwltxphlitphnthhtthkrrmthxngthinkhxngtn idrbkarlngnaminsingkhopremuxwnthi 28 mkrakhm 2535 prakxbipdwypraethssmachik 10 praeths khux bruin xinodniesiy maelesiy filippins singkhopraelaithy ewiydnam ekharwminpi 2538 law phma ekharwminpi 2540 aelakmphucha ekharwminpi 2542 23 24 ekhtkarlngthunrwm aekikh ekhtkarlngthunrwmmiwtthuprasngkhephuxsngesrimkarlngthunhmunewiynphayinxaesiyn sungprakxbdwyhlkkardngtxipni 25 epidihxutsahkrrmthukrupaebbekidkarlngthunaelaldkhntxntamkahndkar thasyyakbphulngthuninklumxaesiynthiekhamalngthuninthnthi kacdkarkidkhwangthangkarlngthun prbprungkrabwnkaraelaraebiybkarlngthunihekidkhwamkhlxngtw srangkhwamoprngis daeninkartammatrkarxanwykhwamsadwkinkarlngthun praoychnthikhadwacaidrbcakekhtkarlngthunrwmcaepnkarkacdkarkidkninkickarekstrkrrm karpramng karpaimaelakarthaehmuxngaer sungkhadwacasaercphayinpi ph s 2553 sahrbpraethssmachikklumxaesiynepnswnihy aelakhadwacasaercinpi ph s 2558 sahrbpraethskmphucha law phmaaelaewiydnam 25 karaelkepliynbrikar aekikh smachik 16 praethskhxng RCEP Blue xaesiyn Purple xaesiynbwksam Teal xaesiynbwkhk khxtklngkarwangkrxberuxngkaraelkepliynbrikarerimtnkhuninkarprachumsudyxdxaesiynthikrungethphmhankhrineduxnthnwakhm ph s 2548 26 phayitkrxbkhxtklngdngklaw rthsmachikkhxngklumxaesiyncasamarthprasbkhwamsaercinkarecrcaxyangesriindankaraelkepliynbrikar odymiepahmayephuxthicasnbsnunihmikaraelkepliynrahwangknmakkhun phlkhxngkarecrcakaraelkepliynbrikarsungiderimdaeninkartamhmaykahndkarepnrayechphaacathukrwmekhakbkrxbkhxtklng sunghmaykahndkardngklawmkcaekiywkhxngkbklumkaraelkepliynbrikar inpccubn phbwamiklumkaraelkepliynbrikarcanwnecdklumphayitkrxbkhxtklngdngklaw 27 tladkarbinediyw aekikh aenwkhideruxngtladkarbinediywepnkhwamkhidehnthiesnxodyklumngankhnsngthangxakasxaesiyn idrbkarsnbsnuninkarprachumkarkhnsngxyangepnthangkarkhxngxaesiyn aelaidrbkarxnumtiodyrthmntriwakarkrathrwngkarkhmnakhmkhxngrthsmachik sungcanaipsukarcdraebiybnanfaepidinphumiphakhphayinpi ph s 2558 28 odytladkarbinediywmiwtthuprasngkhephuxepidkarkhmnakhmthangxakasrahwangrthsmachikepnipxyangesri sungsrangpraoychnihkbklumxaesiyncakkaretibotkhxngkaredinthangthangxakasinpccubn aelayngepnkarephimkarthxngethiyw karkha karlngthunaelakarbrikarihkbrthsmachikthnghmd 28 29 erimtngaetwnthi 1 thnwakhm ph s 2551 khxcakdesriphaphthangxakasthisamaelathisirahwangemuxnghlwngkhxngrthsmachiksahrbbrikarsaykarbincathukykelik 30 inkhnathihlngcakwnthi 1 mkrakhm ph s 2552 camiesriphaphbrikarkarbininphumiphakh 28 29 aelaphayinwnthi 1 mkrakhm ph s 2554 camikarepidesriesriphaphthangxakaskhxthiharahwangemuxnghlwngthnghmd 31 khxtklngkarkhaesrikbpraethsnxkklumxaesiyn aekikh xaesiynidepidkarkhaesrikbpraethsphaynxkhlaypraeths thngcin ekahliit yipun xxsetreliy niwsiaelnd aelalasud xinediy 32 khxtklngkarkhaesrikbpraethscinidsrangekhtkarkhaesricin xaesiyn inpccubn xaesiynnnkalngecrcakbshphaphyuorpinkarthicathakarkhaesridwykn 33 phldikhxngkhxtklngnn khuxkarepidoxkaskarkhakhxngxaesiyn ihmiskyphaphaelakhyaytwmakkhun rwmipthungkarlngthuncaktangchatidwy 34 ithwnyngaesdngkhwamsnicthicathakhxtklngkbxaesiyn aetidrbkarkhdkhanthangkarthutcakpraethscin 35 khwamrwmmuxdansingaewdlxm aekikhemuxkawekhasukhriststwrrsthi 21 praednpyhaerimmikhwamekiywkhxngkbpyhathangdansingaewdlxmmakkhun odyklumpraethssmachikiderimecrcaknthungkhxtklngdansingaewdlxm rwmipthung karlngnaminkhwamtklngxaesiynwadwymlphiscakhmxkkhwnkhamaedn inpi ph s 2545 inkhwamphyayamthicacakdkhxbekhtkhxngmlphawafahlwinekhtphunthiexechiytawnxxkechiyngit 36 aetthwainphunthikyngekidpyhafahlwinpraethsmaelesiy inpi ph s 2548 aelapyhafahlwinexechiytawnxxkechiyngit inpi ph s 2549 swnsnthisyyachbbxunthiidrbkarlngnamodysmachikxaesiynidaek ptiyyaesbuwadwykhwammnkhngthangphlngnganexechiytawnxxk 37 ekhruxkhaykakbduaelstwpaxaesiyninpi ph s 2549 38 aela hunswnexechiy aepsifikwadwykarphthnakhwamsaxadaelasphaphxakas sungepnkartxbsnxngtxpraktkarnolkrxn aelaphlkrathbthangdanlbtxkarepliynaeplngphumixakas in ph s 2550 ptiyyaesbuwadwykhwammnkhngthangphlngnganexechiytawnxxk sunglngnaminklumxaesiyn rwmkbcin yipun ekahliit xinediy xxsetreliyaelaniwsiaelnd sungepnkarsrangkhwammnkhngthangphlngngandwykarhaphlngnganthangeluxkephuxichthdaethnechuxephlingsakdukdabrrphkhwamrwmmuxthangwthnthrrm aekikhkhwamrwmmuxthangwthnthrrmnn micudprasngkhephuxthicachwysrangphaphrwmindantang ihdikhun odykarihkarsnbsnun thngkarkila karsuksa aelakickrrmxun sungidaekkhwamrwmmuxtang dngni rangwlsiirt aekikh dubthkhwamhlkthi rangwlsiirt idcdtngkhuntngaet ph s 2522 ephuxmxbrangwlaeknkpraphnthhruxnkekhiyninexechiytawnxxkechiyngit thiidsrangphlnganthidimichuxesiyng thiprasbkhwamsaercinchwngchiwitkhxngnkekhiynnn phlngannnepnphlnganekhiynthukpraephth thngwrrnkrrmtang eruxngsn klxn rwmipthungphlnganthangsasna sungcamikarcdnganthikrungethphmhankhr odymiechuxphrawngskhxngrachwngsithyepnphuphrarachthanrangwl karsuksa aekikh khxmulephimetim ekhruxkhaymhawithyalyxaesiyn aela ekhruxkhaysthabnkarsuksaaelawicyinxnuphumiphakhlumaemnaokhng sthabnephuxkarsuksakhnsungaehngxaesiyn epnxngkhkarexkchnthicdtngkhun inpi ph s 2499 ephuxthicaphthnaradbkarsuksainradbthisungkhun thngsthabnkarsuksaradbsung karsxn karbrikarsatharnathidiidmatrthanthisungkhun odysxdkhlxngipkbwthnthrrmaelaphunthinn xuthyanmrdk aekikh idcdtngkhuninpi ph s 2527 aelaerimihmxikrxbinpi ph s 2547 epnkarrwmraychuxkhxngxuthyanaehngchatithnghmdinexechiytawnxxkechiyngit odymicudprasngkhthicaxnurksthrphyakrthangthrrmchatiaelasingaewdlxmpaim pccubnmirwmthnghmd 35 aehngkarprachum aekikhkarprachumsudyxdxaesiyn aekikh dubthkhwamhlkthi karprachumsudyxdxaesiyn payprakasinkrungcakartatxnrbphuekharwmprachumsudyxdxaesiynkhrngthi 18 praethssmachikklumxaesiynidcdkarprachumkhun eriykwa karprachumsudyxdxaesiyn sunghwhnarthbalaetlapraethssmachikcamaxphiprayaelaaekikhpraednpyhathiekidkhuninphunthi rwmipthungkarcdkarprachumrwmkbpraethsnxkklumsmachikephuxechuxmkhwamsmphnthrahwangpraeths karprachumsudyxdxaesiynkhrngaerkcdkhunthicnghwdbahli praethsxinodniesiy inpi ph s 2519 cakphlkhxngkarprachumsudyxdxaesiynkhrngthisam n krungmanila inpi ph s 2530 srupwaphunapraethssmachikklumxaesiynkhwrcacdkarprachumkhunthukhapi 39 xyangirktam phlkhxngkarprachumsudyxdxaesiynkhrngtxmathipraethssingkhopr inpi ph s 2535 idesnxihcdkarprachumihbxykhun aelaidkhxsrupwacamikarcdkarprachumsudyxdkhunthuksampiaethn 39 txma inpi ph s 2544 phunasmachikpraethsklumxaesiynidesnxihcdkarprachumkhunthukpiephuxaekikhpraednpyhadwnthisngphlkrathbinphunthi praethssmachikcaidrbeluxkihepnecaphaphcdkarprachumsudyxdkhuneriyngtamtwxksr ykewnpraethsphma sungthukykelikkarepnecaphaphkarprachuminpi ph s 2549 enuxngcakpyhathangdansiththimnusychn sungmiaerngkddncakshrthxemrikaaelashphaphyuorpmatngaetpi ph s 2547 40 karprachumxaesiynxyangepnthangkarmikahndkarsamwn dngni phunakhxngrthsmachikcacdkarprachumphayin phunakhxngrthsmachikcaharuxrwmknkbrthmntriwakarkrathrwngkartangpraethsinthiprachumklumxaesiyn karprachumthieriykwa xaesiynbwksam phunarthsmachikcaprachumrwmkbphunasatharnrthprachachncin yipunaelaekahliit odycdkhunphrxmkbkarprachumsudyxdxaesiyn karprachumthieriykwa xaesiyn esxr phunarthsmachikcaprachumrwmkbphunaxxsetreliyaelaniwsiaelndkarprachumsudyxdxaesiynxyangepnthangkar khrngthi wnthi praeths sthanthi1 23 24 kumphaphnth 2519 xinodniesiy bahli2 4 5 singhakhm 2520 maelesiy kwlalmepxr3 14 15 thnwakhm 2530 filippins manila4 27 29 mkrakhm 2535 singkhopr singkhopr5 14 15 thnwakhm 2538 ithy krungethphmhankhr6 15 16 thnwakhm 2541 ewiydnam hanxy7 5 6 phvscikayn 2544 bruin bndaresxriebxkawn8 4 5 phvscikayn 2545 kmphucha phnmepy9 7 8 tulakhm 2546 xinodniesiy bahli10 29 30 phvscikayn 2547 law ewiyngcnthn11 12 14 thnwakhm 2548 maelesiy kwlalmepxr12 11 14 mkrakhm 25501 filippins2 mndaew13 18 22 phvscikayn 2550 singkhopr singkhopr143 27 kumphaphnth 2552 1 minakhm 2552 ithy chaxa hwhin10 11 emsayn 2552 phthya15 23 25 tulakhm 2552 chaxa hwhin16 8 9 emsayn 2553 ewiydnam hanxy17 28 31 tulakhm 255318 7 8 phvsphakhm 2554 xinodniesiy4 cakarta19 14 19 phvscikayn 2554 bahli20 3 4 emsayn 2555 kmphucha phnmepy21 17 20 phvscikayn 255522 24 25 emsayn 2556 bruin bndaresxriebxkawn23 9 10 tulakhm 255624 10 11 phvsphakhm 2557 phma krungenpyidx25 10 12 phvscikayn 255726 26 27 emsayn 2558 maelesiy kwlalmepxr lngkawi27 18 22 phvscikayn 2558 kwlalmepxr28 6 8 knyayn 2559 law ewiyngcnthn2930 26 27 emsayn 2560 filippins pais31 10 14 phvscikayn 256032 25 28 emsayn 2561 singkhopr singkhopr33 11 15 phvscikayn 256134 20 23 mithunayn 2562 ithy krungethphmhankhr35 31 tulakhm 2562 4 phvscikayn 2562 krungethphmhankhr nnthburiphiess 14 emsayn 2563 5 prachumthangiklphanwidithsn36 26 mithunayn 2563 6 prachumthangiklphanwidithsn37 emsayn phvsphakhm 2564 bruin bndaresxriebxkawn1 karprachumeluxnxxkipepnwnthi 10 14 thnwakhm enuxngcakphyitfun2 phmaimidrbxnuyatihepnecaphaphcdkarprachumenuxngcakkhwamkddnxyanghnkcakshrthxemrikaaelashphaphyuorp3 karprachumthukeluxnxxkipsxngkhrngenuxngcakkarchumnumprathwngkhxngklumtxtanrthbal4 xinodniesiyesnxaelkepliynkbbruinsungxaccaepnecaphaphexepkh aelaxacmikarprachum G20 inpi ph s 25565 ewiydnamepnprathankarprachumsmyphiesswadwyorkhtidechuxiwrsokhorna 2019 okhwid 19 phanrabbkarprachumthangikl6 eluxncakkahndedimplayeduxnemsayn enuxngcaksthankarnkarrabadkhxngorkhokhwid 19 odyewiydnamepnprathankarprachumkarprachumsudyxdexechiytawnxxk aekikh dubthkhwamhlkthi karprachumsudyxdexechiytawnxxk praethsphuekharwmprachumsudyxdexechiytawnxxk xaesiyn xaesiynbwksam smachikephimetim phusngektkarn karprachumsudyxdexechiytawnxxkepnkarcdkarprachumthwexechiysungcdkhunthukpiodyphunaexechiytawnxxk 16 praeths hwkhxkarprachumnnekiywkbkarkha phlngnganaelakhwammnkhng aelakarprachumsudyxddngklawyngmibthbathinkarsrangprachakhmphumiphakh praethsphuekharwmprachumprakxbdwy chatixaesiyn 10 praethsrwmkbcin yipun ekahliit xinediy xxsetreliyaelaniwsiaelnd sungmiprachakrrwmknekuxbkhrunghnungkhxngolk emuxeduxntulakhm ph s 2553 rsesiyaelashrthxmrikaidrbechiyekharwmepnsmachiketmtwxyangepnthangkar prathanathibdikhxngthngsxngpraethsekharwmkarprachumsudyxdin ph s 2554 karprachumsudyxdkhrngaerkcdkhuninkwlalmepxremuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2548 aelakarprachumkhrngtx mathukcdkhunhlngkarprachumsudyxdphunaxaesiynpracapi karprachumsudyxdexechiytawnxxkkhrngthi praeths sthanthi wnthi hmayehtu1 maelesiy kwlalmepxr 14 thnwakhm 2548 rsesiyidrbechiyekharwmprachum2 filippins mndaew 15 mkrakhm 2550 thukeluxnmacakwnthi 13 thnwakhm 2549 mikarlngnamptiyyaesbuwadwykhwammnkhngthangphlngnganexechiytawnxxk3 singkhopr singkhopr 21 phvscikayn 2550 ptiyyasingkhoprwadwykarepliynaeplngsphaphxakas phlngnganaelasingaewdlxmwadwykarkxtngsthabnwicythangesrsthkicxaesiynaelaexechiytawnxxk4 ithy chaxa hwhin 25 tulakhm 2552 wnthiaelasthanthiprachummikarepliynaeplnghlaykhrng edimkarprachumsudyxdthukkahndiwwnthi 12 emsayn 2552 thiphthya aetthukykelikemuxphuprathwnglxmsthanthiprachum karprachumthukeluxnxxkipepneduxntulakhm 2552 aelayaycakphuekt 41 maepnchaxaaelahwhin 42 5 ewiydnam hanxy 30 tulakhm 2553 echiyshrthxemrikaaelarsesiyekharwmepnsmachikxyangepnthangkarkhxngkarprachumsudyxdphunaexechiytawnxxkinxnakht6 xinodniesiy bahli 19 phvscikayn 2554 shrthxemrikaaelarsesiyekharwmprachum7 kmphucha phnmepy 20 phvscikayn 2555 8 bruin bndaresriebkawn 10 tulakhm 2556 9 phma krungenpyidx 13 phvscikayn 2557 10 maelesiy kwlalmepxr 21 22 phvscikayn 2558 11 law ewiyngcnthn 6 8 knyayn 2559 12 filippins pais 13 14 phvscikayn 2560 13 singkhopr singkhopr 14 15 phvscikayn 2561 14 ithy krungethphmhankhr 4 phvscikayn 2562 15 ewiydnam yngimidkahnd 2563 karprachumechuxmsmphnthimtri aekikh karprachumechuxmsmphnthimtriepnkarprachumrahwangpraethsephuxechuxmsmphnthimtrirahwangchatixaesiyn thukcdtngkhunenuxnginwarakhrbrxbkarkxtngkhwamsmphnththangkarthut praethsnxkklumxaesiyncaepnphuechiychwnphunachatixaesiynephuxprachumechuxmsmphnthimtriaelakhwamrwmmuxinxnakht thiprachumklumxaesiyn aekikh thiprachumklumxaesiynepnkarprachumhlayfayxyangepnthangkarinphakhphunaepsifik ineduxnkrkdakhm 2550 thiprachumdngklawprakxbdwy praethssmachik 27 praeths xxsetreliy bngklaeths aekhnada satharnrthprachachncin shphaphyuorp xinediy yipun ekahliehnux ekahliit mxngokeliy niwsiaelnd pakisthan papwniwkini rsesiy timxr elset shrthxemrika aelasrilngka cudprasngkhkhxngthiprachumephuxkarpruksaharux naesnxkhwamiwwangicaelatharngkhwamsmphnththangkarthutinklumsmachik thiprachumklumxaesiyncdkarprachumkhrngaerkinpi 2537 43 44 karprachumxun aekikh nxkehnuxcakkarprachumthiklawmakhangtn xaesiynyngidmikarcdkarprachumxunkhunxik 45 prakxbdwy karprachumrthmntrixaesiynpracapi 46 rwmipthungkhnakrrmkaryxy xyangechn sunyphthnakarpramngaehngexechiytawnxxkechiyngit karprachumdngklawmkcamihwkhxkarprachumthiechphaaecaacng xyangechn khwammnkhngrahwangpraeths 45 singaewdlxm 45 47 sungphuthiekharwmprachumcaepnrthmntriaethnthicaepnhwhnakhnarthbalthnghmd karprachumxaesiynbwksam aekikh inkhnathisatharnrthprachachncin phlkdnihcdtngekhtkarkhaesricin xaesiyn ekahliitkidphlkdnihmikarcdtngekhtkarkhaesriexechiytawnxxk dwykarphnuksatharnrthprachachncin yipunaelaekahliitekhakbklumpraethsxaesiynthieriykchuxwa xaesiynbwksam APT aetsatharnrthprachachncin edinhnacdtngekhtkarkhaesricin xaesiyn odykidknyipunaelaekahliitdwykhwamcngic aemwatamkhxtklnginkarcdsuxekhtkarkhaesricin xaesiyn camiaephnthicaphnwkekahliitaelayipunekhamainphayhlngephuxepnxaesiynbwksam aetmiidkahndenguxnewlaxnaennxn xnthaihekhtkarkhaesrixaesiynbwksam karprachumphunaexechiy yuorp aekikh karprachumphunaexechiy yuorpepnkrabwnkarprachumxyangimepnthangkar mikhunkhrngaerkinpi 2538 ephuxepnkarechuxmkhwamsmphnthrahwangpraethsinyuorpaelaexechiy odyechphaaxyangying smachikkhxngshphaphyuorpaelaxaesiyn 48 odyklumxaesiyncasngelkhathikarxaesiynepnphuaethnekharwmprachumrwmkbphuaethnxik 45 khn aelaidrbaetngtngihepnkhnaphubriharkhxngmulnithiexechiy yuorp sungepnxngkhkarkhwamrwmmuxknthangdansngkhmaelawthnthrrmrahwangexechiykbyuorp karprachumxaesiyn rsesiy aekikh epnkarprachumpracapirahwangphunakhxngpraethsklumxaesiynrwmkbprathanathibdikhxngshphnthrthrsesiy karprachumphubychakarthhareruxxaesiyn aekikh karprachumphubychakarthhareruxxaesiyn xngkvs ASEAN Navy Chiefs Meeting hrux ANCM epnkickrrmthangthharkhxngpraethssmachikxaesiyn erimkhuninpi ph s 2544 odykxngthpheruxithyepnecaphaph ichchuxwa ASEAN Navy Interaction ANI hlngkarprachumkhrngthi 3 idewnchwngiprayahnung cungdaeninkarcdkarprachumtxinkhrngthi 4 thixinodniesiy aelainkarprachumkhrngthi 5 idepliynchuxkarprachumepn ASEAN Navy Chiefs Meeting khrngthi ecaphaph hwkhx1 2544 ithy 2 2546 maelesiy 3 2548 singkhopr 4 2553 xinodniesiy 5 2554 ewiydnam ASEAN Naval Cooperation for Peace and Sea Security6 2555 bruin Friendship at Sea for Regional Maritime Peace and Security7 2556 filippins Partnership for Peace and Prosperity8 2557 ithy ASEAN Underway Navies After 2015xangxing aekikh Ang Saligang Batas ng ASEAN The ASEAN Charter PDF phasafilippins Association of Southeast Asian Nations subkhnemux 10 January 2018 Piagam Persatuan Negara Asia Tenggara The ASEAN Charter PDF phasamaely Association of Southeast Asian Nations subkhnemux 10 January 2018 Hiến chương của Hiệp hội cac Quốc gia Đong Nam A The ASEAN Charter PDF phasaewiydnam Association of Southeast Asian Nations subkhnemux 10 January 2018 Piagam Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara The ASEAN Charter PDF phasaxinodniesiy Association of Southeast Asian Nations subkhnemux 10 January 2018 ASEAN Motto ASEAN org ASEAN subkhnemux 9 May 2015 ASEAN Charter PDF Association of Southeast Asian Nations p 29 Article 34 The working language of ASEAN shall be English Secretary General of ASEAN Le Luong Minh ASEAN org ASEAN subkhnemux 9 May 2015 8 0 8 1 Selected Basic ASEAN Indicators PDF ASEAN org ASEANstats subkhnemux 9 May 2015 9 0 9 1 9 2 9 3 ASEAN Community in Figures ACIF 2013 PDF 6th ed Jakarta ASEAN Feb 2014 p 1 ISBN 978 602 7643 73 4 subkhnemux 9 May 2015 Selected basic ASEAN indicators PDF khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 20 May 2012 subkhnemux 5 September 2010 EC Europa eu European Union Relations with ASEAN Retrieved 29 October 2010 Termsak Chalermpalanupap ASEAN 10 Meeting the Challenges Aseansec org ASEAN Secretariat khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 14 November 2011 subkhnemux 27 June 2008 13 0 13 1 13 2 13 3 ASEAN Overview phasaxngkvs khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 November 2012 ekhatdawnsu prachakhmxaesiyn 8 singhakhm 2553 ophstthuedy subkhn 05 09 2010 ASEAN secretariat ASEAN 23 July 1999 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 21 July 2012 subkhnemux 2009 01 12 Background Note Brunei Darussalam Profile Foreign Relations United States State Department subkhnemux 2007 03 06 Asean Tourism phasaxngkvs Agriculture in ASEAN Netherlandsworldwide nl phasaxngkvs ASEAN at About com Geography xngkvs About ASEAN Secretariat ASEAN Secretariat subkhn 13 emsayn 2557 Global 2019 Human Development Report Overview English New York United Nations Development Programme UNDP 2020 pp 22 24 subkhnemux 20 May 2021 22 0 22 1 Sim Edmund Introduction to the ASEAN Economic Community http www asil org aseanevent Sim Intro to ASEAN pdf Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area Singapore 28 January 1992 Aseansec org khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 24 October 2012 subkhnemux 2008 12 21 Overview Trade Aseansec org khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 21 July 2012 subkhnemux 2008 12 21 25 0 25 1 Highlights of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement ACIA Aseansec org khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 December 2008 subkhnemux 2008 12 21 ASEAN Framework Agreement on Services 1995 Aseansec org khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 31 October 2012 subkhnemux 21 December 2008 Overview Services Aseansec org khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 6 August 2011 subkhnemux 21 December 2008 28 0 28 1 28 2 Asean Single Aviation Market The Straits Times 2 February 2008 subkhnemux 26 September 2008 29 0 29 1 Singaporean PM urges ASEAN to liberalise aviation chinaview cn Xinhua News Agency 1 November 2007 subkhnemux 26 September 2008 Kaur Karamjit 25 September 2008 Tiger offers 50 000 free seats The Straits Times subkhnemux 26 September 2008 Three quarters of a million more seats and counting KL Singapore benefits from liberalisation Centre for Asia Pacific Aviation 28 September 2008 subkhnemux 26 September 2008 Welcome to Singapore FTA Network Fta gov sg subkhnemux 21 December 2008 Welcome to Singapore FTA Network Fta gov sg subkhnemux 21 December 2008 karetibotthangkarkharahwangithykbxaesiyn kbaenwonmkhxng AFTA hxngsmudthnakharithyphanichy 31 March 2004 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 August 2009 Taipei Times archives Taipeitimes com subkhnemux 21 December 2008 ASEAN Cooperation on Environment ASEAN Secretariat khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 November 2012 subkhnemux 12 October 2006 East Asian leaders to promote biofuel Philippine Daily Inquirer 13 March 2007 ASEAN Statement on Launching of the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network ASEAN WEN ASEAN 1 December 2005 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 21 May 2012 subkhnemux 2009 01 12 39 0 39 1 ASEAN Structure ASEAN Primer Denis Hew 2005 Roadmap to an Asean Economic Community Institute of Southeast Asian Studies ISBN 981 230 347 2 Thai PM woos Chinese businesses subkhnemux 14 June 2015 Thailand changes venue for ASEAN 3 East Asia summits Findarticles com subkhnemux 8 August 2011 About Us ASEAN Regional Forum official website Retrieved 12 June 2006 Official Website of Australian Department of Foreign Affairs and Trade Retrieved 3 August 2008 45 0 45 1 45 2 ASEAN Calendar of Meetings and Events November 2006 ASEAN Secretariat khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 17 August 2010 subkhnemux 13 March 2007 ASEAN Ministerial Meetings ASEAN Secretariat khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 13 November 2012 subkhnemux 13 March 2007 Malaysians have had enough of haze woes The Malaysian Bar khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 15 December 2007 subkhnemux 2007 03 13 Lay Hwee Yeo 2003 Asia and Europe the development and different dimensions of ASEM Routledge UK ISBN 0 415 30697 3 aehlngkhxmulxun aekikhekiywkbxaesiynewbistthangkar ASEAN News Network ASEAN Blog ASEAN Regional Forum BBC Country Profile Asean Retrieved on 13 March 2007 karprachumsudyxdxaesiyn14th ASEAN Summit 13th ASEAN Summit Retrieved on 16 September 2007 12th ASEAN Summit khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 21 December 2012 subkhnemux 13 March 2007 11th ASEAN Summit 12 14 December 2005 Kuala Lumpur Malaysia khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 1 May 2006 subkhnemux 13 March 2007 11th ASEAN Summit 12 December 14 2005 Kuala Lumpur Malaysia Retrieved on 13 March 2007 xngkhkrxaesiynOfficial directory of ASEAN organizations ASEAN Law Association ASEAN Ports Association US ASEAN Business Councilekhathungcak https th wikipedia org w index php title smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit amp oldid 9537483 karprachumphubychakarthhareruxxaesiyn, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม