fbpx
วิกิพีเดีย

ไฟน้ำค้าง

หัวข้อของบทความนี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไป กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
  2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
  3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
  4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (พฤษภาคม 2021) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ไฟน้ำค้าง เป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติก-ดราม่า บทประพันธ์ของ ชลาลัย บทโทรทัศน์โดย นภนัย กำกับการแสดงโดย จารึก สงวนพงศ์ ผลิตโดย บริษัท มายาแชนแนล จำกัด ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.15 - 21.30 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นำแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2544 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2544

ไฟน้ำค้าง
ประเภทโรแมนติก-ดราม่า
สร้างโดยบริษัท มายาแชนแนล จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์: ชลาลัย
บทโทรทัศน์: นภนัย
กำกับโดยจารึก สงวนพงศ์
แสดงนำยุรนันท์ ภมรมนตรี
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
ธีมเปิด-
ธีมปิด-
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย
ภาษาต้นฉบับ ไทย
จำนวนตอน13
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างบริษัท มายาแชนแนล จำกัด
ความยาวตอน60 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ออกอากาศพ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2544
สถานีออกอากาศ ช่อง 5
ผู้สร้าง บริษัท มายาแชนแนล จำกัด
ผู้กำกับการแสดง จารึก สงวนพงศ์
บทโทรทัศน์ นภนัย
วันเวลาออกอากาศ วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.15 - 21.30 น.
ภีม ยุรนันท์ ภมรมนตรี
พลับพลา (พลับ) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
พอล วิสุทธิ์ แครี่
ตอง รุ่งเรือง อนันตยะ
ปานดาว ชฎาธิรัฏฐ์ เลิศทวีสิน
ชนานา นุตาคม
อรัญญา นามวงศ์
ตรีประดับ (ตรี) คัทรียา กาญจนโรจน์
สุธี ธนายง ว่องตระกูล
ณัฐชา นฤกวิน
ดารณีนุช ปสุตนาวิน
นักแสดงรับเชิญ
แตงกวา พิมประภา ตั้งประภาพร
  • เพลง ถ้าเธอรักฉัน (เพลงเปิดและเพลงปิด) - ขับร้องโดย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์
  • ไฟน้ำค้าง 01

ไฟน้ำค้าง
ไฟน, ำค, าง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของบทความน, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล, กน, อย. ifnakhang phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngbthkhwamnixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwipkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul ifnakhang khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR phvsphakhm 2021 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir ifnakhang epnlakhrothrthsnaenworaemntik drama bthpraphnthkhxng chlaly bthothrthsnody nphny kakbkaraesdngody caruk sngwnphngs phlitody bristh mayaaechnaenl cakd xxkxakasthukwnphuth phvhsbdi ewla 20 15 21 30 n thang sthaniwithyuothrthsnkxngthphbkchxng 5 naaesdngody yurnnth phmrmntri sieriym phkdidarngvththi aelankaesdngchnnaxikmakmay erimtxnaerkwnthi 5 knyayn ph s 2544 18 tulakhm ph s 2544ifnakhangpraephthoraemntik dramasrangodybristh mayaaechnaenl cakdekhiynodybthpraphnth chlaly bthothrthsn nphnykakbodycaruk sngwnphngsaesdngnayurnnth phmrmntri sieriym phkdidarngvththithimepid thimpid praethsaehlngkaenidithyphasatnchbbithycanwntxn13karphlitphuxanwykarsrangbristh mayaaechnaenl cakdkhwamyawtxn60 nathi txnxxkxakasekhruxkhaysthaniwithyuothrthsnkxngthphbkchxng 5xxkxakasph s 2544 ph s 2544raychuxnkaesdngaelakarsrang aekikhpi ph s 2544sthanixxkxakas chxng 5phusrang bristh mayaaechnaenl cakdphukakbkaraesdng caruk sngwnphngsbthothrthsn nphnywnewlaxxkxakas wnphuth wnphvhsbdi ewla 20 15 21 30 n phim yurnnth phmrmntriphlbphla phlb sieriym phkdidarngvththiphxl wisuththi aekhritxng rungeruxng xnntyapandaw chdathirtth elisthwisinchnana nutakhmxryya namwngstripradb tri khthriya kaycnorcnsuthi thnayng wxngtrakulnthcha nvkwindarninuch psutnawinnkaesdngrbechiyaetngkwa phimprapha tngpraphaphrephlngprakxblakhr aekikhephlng thaethxrkchn ephlngepidaelaephlngpid khbrxngody nnthkant vththiwngsxangxing aekikh yxnrxylakhr madulakhrekathangchxng5thihlaykhnxaccalumipaelwknkhrb pantip com https www youtube com watch v UEfrr7zZ4og ifnakhang 01ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ifnakhang amp oldid 9390077, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม