fbpx
วิกิพีเดีย

ไฟนอลแฟนตาซี XVI

ไฟนอลแฟนตาซี XVI เป็นเกมสมมติบทบาทที่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสแควร์เอนิกซ์ สำหรับเครื่องเล่นเกม เพลย์สเตชัน 5 กำกับโดย ฮิโรชิ ทากาอิ และอำนวยการสร้างโดย นาโอกิ โยชิดะ ซึ่งเคยมีผลงานสำคัญคือ ไฟนอลแฟนตาซี XIV เดิมมีการประกาศเพื่อวางจำหน่ายสำหรับไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ด้วย แต่ได้ถอนชื่อในเวลาต่อมา

ไฟนอลแฟนตาซี XVI
ผู้พัฒนาสแควร์เอนิกซ์
ผู้จัดจำหน่ายสแควร์เอนิกซ์
กำกับฮิโรชิ ทากาอิ
อำนวยการผลิตนาโอกิ โยชิดะ
ชุดไฟนอลแฟนตาซี
เครื่องเล่นเพลย์สเตชัน 5
วางจำหน่ายยังไม่กำหนด
แนวเกมเล่นตามบทบาท
รูปแบบผู้เล่นเดี่ยว

เนื้อหา

ไฟนอลแฟนตาซี XVI ดำเนินเนื้อเรื่องอยู่บนโลกที่ชื่อว่าวาลิสเธีย (Valisthea) ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาคริสตัลขนาดมหึมาที่เรียกว่า คริสตัลมารดา (Mothercrystal) ภูเขาคริสตัลเหล่านี้ตั้งตระหง่านสูงขึ้นไปเหนืออาณาจักรที่ตั้งอยู่รายรอบพวกมันเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน และอำนวยพรแห่งความสมบูรณ์ให้ พรของคริสตัลทำให้อาณาจักรเหล่านี้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความเป็นอยู่สุข สงครามขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งเพื่อแย่งชิงคริสตัลมารดา นำไปสู่การกำเนิดของรัฐชาติต่างๆ อาทิ โรซาเรีย, ซันแบร์ก, วาเลิด, ธัลเมเคียน, อีรอน และคริสตัลลีน แต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรมและอุดมการณ์เป็นของตนเอง

ในโลกวาลิสเธียมีกลุ่มคนพิเศษที่เรียกว่าดอมิแนนท์ (Dominant) ภายในร่างของพวกเขามีพลังของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเอคอน (Eikon) สถิตอยู่

ดินแดน

โลกวาลิสเธียแบ่งออกเป็นสองทวีปหลัก ได้แก่ทวีปบูรพาและทวีปประจิม ตรงกลางของแผนที่โลกมีช่องแคบที่เกือบจะเชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกัน โลกวาลิสเธียประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่:

 • รัฐแกรนด์ดยุกแห่งโรซาเรีย (Grand Duchy of Rosaria)
 • จักรวรรดิซันแบร์กอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Empire of Sanbreque)
 • ราชอาณาจักรวาเลิด (Kingdom of Waloed)
 • สาธารณรัฐธัลเมเคียน (Dhalmekian Republic)
 • ราชอาณาจักรอีรอน (Iron Kingdom)
 • แคว้นคริสตัลลีน (Crystalline Dominion)
 • คลีฟ รอสฟีลด์ (Clive Rosfield) เป็นตัวเอกของเรื่อง เป็นโอรสคนโตของแกรนด์ดยุกแห่งโรซาเรีย เขาเป็นโล่ผู้คอยปกป้องโจชัวผู้น้อง
 • โจชัว รอสฟีลด์ (Joshua Rosfield) เป็นน้องชายของคลีฟ และเป็นเป็นผู้ใช้พลังของเอคอนแห่งอัคคี โจชัวจะกลายร่างเป็นนกฟินิกซ์เพื่อปกป้องประเทศของเขา
 • จิล วอร์ริก (Jill Warrick) เป็นคนที่สองพี่น้องไว้ใจมากที่สุด เธอถูกนำตัวจากบ้านเกิดซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือมายังโรซาเรียตั้งแต่ยังเล็กเพื่อรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ

รายการอ้างอิง

 1. Jenni Lada (September 16, 2020). . Siliconera. สืบค้นเมื่อSeptember 16, 2020.
 2. . PlayStation Blog. 2020-09-16. สืบค้นเมื่อ2020-09-16.
 3. (ภาษาอังกฤษ), สืบค้นเมื่อ2020-09-17
 4. Naoki Yoshida. Square Enix

เชิงอรรถ

 1. ญี่ปุ่น:ファイナルファンタジーXVI โรมาจิ: Fainaru Fantajī Shikkusutīn
บทความเกี่ยวกับวิดีโอเกม หรือ เกมคอมพิวเตอร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:วิดีโอเกม

ไฟนอลแฟนตาซี XVI
ไฟนอลแฟนตาซ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นเกมสมมต, บทบาทท, ฒนาและจ, ดจำหน, ายโดยบร, ทสแควร, เอน, กซ, สำหร, บเคร, องเล, นเกม, เพลย, สเตช, กำก, บโดย, โรช, ทากาอ, และอำนวยการสร, างโดย, นาโอก, โยช, ดะ, งเคยม, ผลงานสำค, ญค, ไฟนอลแฟนตาซ, เด, มม, การประกาศเพ, อวางจำหน. ifnxlaefntasi XVI phasaxun efadu aekikh ifnxlaefntasi XVI a epnekmsmmtibthbaththiphthnaaelacdcahnayodybristhsaekhwrexniks sahrbekhruxngelnekm ephlysetchn 5 1 kakbody hiorchi thakaxi aelaxanwykarsrangody naoxki oychida sungekhymiphlngansakhykhux ifnxlaefntasi XIV 2 edimmikarprakasephuxwangcahnaysahrbimokhrsxfth winodws dwy aetidthxnchuxinewlatxma 3 ifnxlaefntasi XVIphuphthnasaekhwrexniksphucdcahnaysaekhwrexnikskakbhiorchi thakaxixanwykarphlitnaoxki oychidachudifnxlaefntasiekhruxngelnephlysetchn 5wangcahnayyngimkahndaenwekmelntambthbathrupaebbphuelnediyw enuxha 1 enuxeruxng 1 1 dinaedn 2 twlakhrhlk 3 xangxing 3 1 raykarxangxing 3 2 echingxrrthenuxeruxng aekikhifnxlaefntasi XVI daeninenuxeruxngxyubnolkthichuxwawalisethiy Valisthea sungetmipdwyphuekhakhristlkhnadmhumathieriykwa khristlmarda Mothercrystal phuekhakhristlehlanitngtrahngansungkhunipehnuxxanackrthitngxyurayrxbphwkmnepnewlananhlaychwxayukhn 4 aelaxanwyphraehngkhwamsmburnih phrkhxngkhristlthaihxanackrehlaniecriyrungeruxng prachachnmikhwamepnxyusukh sngkhramkhunnbkhrngimthwnekidkhunthwthukhnaehngephuxaeyngchingkhristlmarda naipsukarkaenidkhxngrthchatitang xathi orsaeriy snaebrk waelid thlemekhiyn xirxn aelakhristllin aetlapraethstangmiwthnthrrmaelaxudmkarnepnkhxngtnexng inolkwalisethiymiklumkhnphiessthieriykwadxmiaennth Dominant phayinrangkhxngphwkekhamiphlngkhxngstwxsurskdisiththithieriykwaexkhxn Eikon sthitxyu dinaedn aekikh olkwalisethiyaebngxxkepnsxngthwiphlk idaekthwipburphaaelathwippracim trngklangkhxngaephnthiolkmichxngaekhbthiekuxbcaechuxmsxngthwipekhadwykn olkwalisethiyprakxbdwy 6 praeths idaek rthaekrnddyukaehngorsaeriy Grand Duchy of Rosaria ckrwrrdisnaebrkxnskdisiththi Holy Empire of Sanbreque rachxanackrwaelid Kingdom of Waloed satharnrththlemekhiyn Dhalmekian Republic rachxanackrxirxn Iron Kingdom aekhwnkhristllin Crystalline Dominion twlakhrhlk aekikhkhlif rxsfild Clive Rosfield epntwexkkhxngeruxng epnoxrskhnotkhxngaekrnddyukaehngorsaeriy ekhaepnolphukhxypkpxngocchwphunxng occhw rxsfild Joshua Rosfield epnnxngchaykhxngkhlif aelaepnepnphuichphlngkhxngexkhxnaehngxkhkhi occhwcaklayrangepnnkfiniksephuxpkpxngpraethskhxngekha cil wxrrik Jill Warrick epnkhnthisxngphinxngiwicmakthisud ethxthuknatwcakbanekidsungtngxyuthangehnuxmayngorsaeriytngaetyngelkephuxrksasntiphaphrahwangpraethsxangxing aekikhraykarxangxing aekikh Jenni Lada September 16 2020 Final Fantasy XVI Announced for PlayStation 5 and PC Siliconera subkhnemux September 16 2020 Final Fantasy XVI announced for PS5 PlayStation Blog 2020 09 16 subkhnemux 2020 09 16 Final Fantasy 16 Announced for PS5 Update Square Retracts PC Announcement IGN phasaxngkvs subkhnemux 2020 09 17 Naoki Yoshida Introducing the world and characters of Final Fantasy XVI Square Enix echingxrrth aekikh yipun ファイナルファンタジーXVI ormaci Fainaru Fantaji Shikkusutin bthkhwamekiywkbwidioxekm hrux ekmkhxmphiwetxrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy widioxekmekhathungcak https th wikipedia org w index php title ifnxlaefntasi XVI amp oldid 9117870, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม