fbpx
วิกิพีเดีย

ใบปิด

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ใบปิด หรือ โปสเตอร์ (อังกฤษ:poster) คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง ใบปิดอาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์; การโฆษณาชวนเชื่อ; หรือในการสื่อสารของผู้ประท้วงที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่

ประโยชน์ของใบปิดอาจมีหลายจุดประสงค์ โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่าง ๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอนต่าง ๆ

นอกจากนั้นใบปิดก็ยังใช้ในการพิมพ์ภาพจิตรกรรมของศิลปินคนสำคัญ ๆ หรือภาพถ่าย เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซึ่งกลายมาเป็นศิลปะการค้าที่ทำรายได้ดีให้ทั้งพิพิธภัณฑ์และบริษัทการค้าหรือร้านทางอินเทอร์เน็ต เช่นภาพเขียนของโคลด โมเนท์ หรือ เลโอนาร์โด ดา วินชี หรืองานของช่างภาพอเมริกันโรเบิร์ต เมเปิลธอร์พ (Robert Mapplethorpe)

งานศิลปะการสร้างใบปิดเริ่มเมื่อราวคริสต์ทศวรรษ 1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป ศิลปินคนสำคัญที่สุดที่ริเริ่มความนิยมในการสร้างใบปิดก็คืออองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) เชเรท์ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย

คนส่วนใหญ่ที่สะสมใบปิด และใบปิดที่มีชื่อเสียง นักสะสมใบปิดจะเก็บใบปิดเก่าโดยมักจะใส่กรอบรูปและมีแผ่นรองหลังด้วย โดยขนาดใบปิดที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปอยู่ที่ 24x36 นิ้ว แต่ใบปิดก็มีหลายขนาดหลากหลาย และใบปิดขนาดเล็กที่ไว้โฆษณาจะเรียกว่า แฮนด์บิลล์ หรือ “ใบปลิว” (flyer)

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ใบปิด
 • ใบปิดศิลปะ
  “Troupe de Mlle Elegantine” ราว ค.ศ. 1896 โดยอองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค

 • ใบปิดการเมือง
  “ประตูเป็นของฉันที่จะเปิด”
  (The Gates Are Mine to Open)
  ค.ศ. 1930 จากประเทศแคนาดา เป็นภาพเทพีแคนาดาเปิดประตูภายใต้งบประมาณ 1930 ของ “British Preferential Tariff”

 • ใบปิดโฆษณาไวน์
  “อคาดามาพอร์ตไวน์”
  ค.ศ. 1922, เป็นภาพโฆษณาเปลือยภาพแรก จากประเทศญี่ปุ่น โดยนางแบบเอมิโกะ มัทสุชิมา (Emiko Matsushima)

 • ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์
  “เด็ก” (The Kid)
  โดยชาร์ลี แชปลิน
  ราว ค.ศ. 1921

 • ใบปิดงานแสดงศิลปะ
  ที่บรุคลิน ค.ศ. 1921
  โดยอัลฟอนส์ มูชา
  สหรัฐอเมริกา

 • ใบปิดศิลปะ
  “ศิลปะและการตกแต่งเยอรมัน”
  (Deutsche-Kunst & Dekoration)
  ราว ค.ศ. 1898, โดยรูดอล์ฟ วิทเซล จากประเทศเยอรมนี

 • ใบปิดโฆษณาละครร้อง
  “มิคาโด” เป็นภาพของเคท ฟอสเตอร์, เจอราลดีน อุลมาร์ และ เจอราลดีน เซนต์มอร์ ราว ค.ศ. 1885

บทความเกี่ยวกับศิลปกรรมนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ใบปิด
ใบป, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ประกาศ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, าง. ibpid phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ibpidprakas bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir ibpid hrux opsetxr xngkvs poster khuxphaphkhnadihyphimphbnkradasxxkaebbephuxichtidhruxaekhwnbnphnnghruxkaaephng ibpidxaccaepnphaphphimphaelaphaphekhiyn hruxxaccaepnxyangediywxyangidxyanghnungodyechphaa cudprasngkhkephuxthaihetataphuduaelasuxsarkhxmul ibpidxaccaichsxyidhlayprakaraetswnihymkcaichinkarephyaephrephuxkarprachasmphnthodyechphaakarokhsnanganaesdngsilpa ngandntri hruxphaphyntr karokhsnachwnechux hruxinkarsuxsarkhxngphuprathwngthitxngkarsuxsarkhwamechuxtxkhnklumihy praoychnkhxngibpidxacmihlaycudprasngkh odyswnmakcaepnekhruxngmuxinkarokhsna prachasmphnth imwacaepnngantang ngandntri phaphyntr aelainbangkhrngkphlitmaephuxichinkarsuksa hruxepnsuxkarsxntang nxkcaknnibpidkyngichinkarphimphphaphcitrkrrmkhxngsilpinkhnsakhy hruxphaphthay ephuxichinkartkaetng sungklaymaepnsilpakarkhathitharayiddiihthngphiphithphnthaelabristhkarkhahruxranthangxinethxrent echnphaphekhiynkhxngokhld omenth hrux eloxnarod da winchi hruxngankhxngchangphaphxemriknorebirt emepilthxrph Robert Mapplethorpe ngansilpakarsrangibpiderimemuxrawkhristthswrrs 1890 odycitrkrchawfrngessaelaephyaephripthwyuorp silpinkhnsakhythisudthirierimkhwamniyminkarsrangibpidkkhuxxxngri edx thulus olethrkh aela culs echerth Jules Cheret echerththuxknwaepnbidaaehngkarokhsnadwypay khnswnihythisasmibpid aelaibpidthimichuxesiyng nksasmibpidcaekbibpidekaodymkcaiskrxbrupaelamiaephnrxnghlngdwy odykhnadibpidthiepnthiniymknodythwipxyuthi 24x36 niw aetibpidkmihlaykhnadhlakhlay aelaibpidkhnadelkthiiwokhsnacaeriykwa aehndbill hrux ibpliw flyer xangxing aekikhibpidhnngithy suxsilp idmakaekhihn 1 phs dr chwna phwkannthaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ibpidaehlngphaphmakkwa 100 000 phaphephuxichinkarsuksakhxng Visual Arts Data Service VADS ibpidthihxsmudkhxngrthokholraodsmudphaph aekikh ibpidsilpa Troupe de Mlle Elegantine raw kh s 1896 odyxxngri edx thulus olethrkh ibpidkaremuxng pratuepnkhxngchnthicaepid The Gates Are Mine to Open kh s 1930 cakpraethsaekhnada epnphaphethphiaekhnadaepidpratuphayitngbpraman 1930 khxng British Preferential Tariff ibpidokhsnaiwn xkhadamaphxrtiwn kh s 1922 epnphaphokhsnaepluxyphaphaerk cakpraethsyipun odynangaebbexmioka mthsuchima Emiko Matsushima ibpidokhsnaphaphyntr edk The Kid odycharli aechplin raw kh s 1921 ibpidnganaesdngsilpa thibrukhlin kh s 1921 odyxlfxns mucha shrthxemrika ibpidsilpa silpaaelakartkaetngeyxrmn Deutsche Kunst amp Dekoration raw kh s 1898 odyrudxlf withesl cakpraethseyxrmni ibpidokhsnalakhrrxng mikhaod epnphaphkhxngekhth fxsetxr ecxraldin xulmar aela ecxraldin esntmxr raw kh s 1885 bthkhwamekiywkbsilpkrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ibpid amp oldid 9242119, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม