fbpx
วิกิพีเดีย

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ
ลูกเขยตายแม่ยายทำศพกระถางหนึ่ง
ในนครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Malpighiales
วงศ์: Euphorbiaceae
วงศ์ย่อย: Euphorbioideae
เผ่า: Euphorbieae
เผ่าย่อย: Euphorbiinae
สกุล: Euphorbia
สปีชีส์: E. heterophylla
ชื่อทวินาม
Euphorbia heterophylla
L.
ชื่อพ้อง

Euphorbia cyathophora Murr.

สำหรับพืชวงศ์ Rutaceae ดูที่ เขยตาย

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิด Euphorbia cyathophora Murr. ในวงศ์ Euphorbiaceae มีสรรพคุณเป็นยา ทั้งยารักษาโรคและยาเสพติด นอกจากนี้ ยังเป็นวัชพืชที่ทนสารกำจัดวัชพืช แต่สวยงาม จึงมักใช้ประดับถนนหนทาง

เนื้อหา

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น "ลูกเขยตายแม่ยายชักปรก", "หญ้ายาง", ตำรายาโบราณเรียก "พิษนาคราช", ชาวเหนือเรียก "หญ้าน้ำหมึก", ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียก "หญ้าหลังอึ่ง", และชาวสงขลาเรียก "ใบต่างดอก"

ชาวลาวเรียก "ดอกบานบา"

ส่วนชื่อชนิด Euphorbia cyathophora นั้น Euphorbia heterophylla หรือ Poinsettia cyathophora ก็ว่า

อนึ่ง ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษของลูกเขยตายแม่ยายทำศพ คือ fireplant, Mexican fireplant, painted euphorbia, desert poinsettia, wild poinsettia, fire on the mountain, paint leaf หรือ kaliko plant

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นตั้งตรง อาจสูงได้ตั้งแต่หนึ่งเมตรถึงหกเมตร และมียางสีขาวขุ่นทั้งลำ ยางนั้นเป็นพิษ ทำให้ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) และก่อแอนาฟิแล็กซิส (anaphylaxis) ได้

ใบนั้นเดี่ยว เป็นรูปรี หรือรูปแถบดังใบหอก กว้างราวหนึ่งถึงห้าเซนติเมตร ยาวได้ตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบเซนติเมตร และเรียงเวียน ด้านบนสีเขียว และด้านล่างสีเขียวอ่อน ผิวใบมีขน และก้านใบก็มีขน

ขณะที่ดอกออกแต่ในฤดูฝน เป็นช่อที่แต่ละยอด โดยแยกเพศแต่ก็รวมกันอยู่ในช่อหนึ่ง ๆ นั้น ดอกเมียมีสัณฐานกลม ส่วนดอกผู้อยู่เคียงดอกเมียและมีเกสรสีเหลือง ดอกแต่ละช่อมีใบกระจุกรองรับ

ผลของลูกเขยตายแม่ยายทำศพมีลักษณะกลม เมื่อแห้งจะแตกกลางเป็นพูสามพู

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพเป็นพืชประจำถิ่นในประเทศเม็กซิโก แต่อาจแพร่มาจากดินแดนแถวรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงทางตะวันออกของรัฐเท็กซัสหรือถึงอเมริกากลาง และแพร่เป็นอันมากในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและประเทศไทย ซึ่งน่าจะแพร่มานมนานถึงขนาดที่ปรากฏอยู่ในตำรายาไทยโบราณด้วย

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพขึ้นได้ตามดินสวนทั่วไป และรุกรานพืชอื่น โดยจะดำรงอยู่เพียงหนึ่งปี

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า ลูกเขยตายแม่ยายทำศพใช้ทำยาได้ แต่ไม่ได้ระบุว่ายาอะไร ตำรายาไทยโบราณว่า เปลือกลำต้นมีรสร้อน ใช้รักษาฝี ทั้งฝีภายนอก และฝีภายใน, รักษาพิษนาคราช และช่วยขับน้ำนมได้ แต่ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยว่า ส่วนที่ใช้คือ ราก มิใช่เปลือกลำต้น ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกลางแห่งปารานา (Federal Technological University of Paraná) ประเทศบราซิล ว่า ใบยังใช้ทำยาเสพติดอย่างใบกัญชาหรือใบกระท่อมได้ด้วย

นอกจากเป็นยา ทั้งยารักษาโรคและยาเสพติดแล้ว เพราะสีสันอันโดดเด่น หลาย ๆ เมืองจึงใช้ลูกเขยตายแม่ยายทำศพประดับหนทางเป็นทิวแถวเสมอ

อนึ่ง ลูกเขยตายแม่ยายทำศพทนสารกำจัดวัชพืช

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
Euphorbia heterophylla
  1. . ราชบัณฑิตยสถาน. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. . Kanchanapisek.or.th. 2006. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate= (help)
  3. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (ม.ป.ป.). . สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  4. . ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  5. . สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2009. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate= (help)
  6. . Rob's plants. 2009, 28 August. สืบค้นเมื่อ15 November 2011.Check date values in: |date= (help)
  7. A. K. Wilson (1981). . accessdate=15 November 2011.Missing pipe in: |publisher= (help)
  8. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2553. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ
กเขยตายแม, ยายทำศพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ใบต, างดอก, กระถางหน, ในนครเค, ยวโตะ, ประเทศญ, นการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, plantaeไม, ได, ดลำด, angiospermsไม, ได, ดลำด, eudicotsไม, ได, ดลำด, rosidsอ, นด, malpighialesวงศ, euphorbiaceaeวงศ,. lukekhytayaemyaythasph phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ibtangdxk lukekhytayaemyaythasphlukekhytayaemyaythasphkrathanghnung innkhrekhiywota praethsyipunkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaeimidcdladb Angiospermsimidcdladb Eudicotsimidcdladb Rosidsxndb Malpighialeswngs Euphorbiaceaewngsyxy Euphorbioideaeepha Euphorbieaeephayxy Euphorbiinaeskul Euphorbiaspichis E heterophyllachuxthwinamEuphorbia heterophylla L chuxphxngEuphorbia cyathophora Murr sahrbphuchwngs Rutaceae duthi ekhytay lukekhytayaemyaythasph 1 epnchuximlmlukchnid Euphorbia cyathophora Murr inwngs Euphorbiaceae 1 misrrphkhunepnya thngyarksaorkhaelayaesphtid nxkcakni yngepnwchphuchthithnsarkacdwchphuch aetswyngam cungmkichpradbthnnhnthang enuxha 1 chux 2 lksna 3 karaephrphnthu 4 srrphkhun 5 xangxingchux aekikhlukekhytayaemyaythasphyngmichuxxun xik echn lukekhytayaemyaychkprk 1 hyayang 2 tarayaobraneriyk phisnakhrach 3 chawehnuxeriyk hyanahmuk 4 ithihyincnghwdaemhxngsxneriyk hyahlngxung 4 aelachawsngkhlaeriyk ibtangdxk 5 chawlaweriyk dxkbanba 5 swnchuxchnid Euphorbia cyathophora nn Euphorbia heterophylla hrux Poinsettia cyathophora kwa 6 xnung chuxsamyinphasaxngkvskhxnglukekhytayaemyaythasph khux fireplant Mexican fireplant painted euphorbia desert poinsettia wild poinsettia fire on the mountain paint leaf hrux kaliko plantlksna aekikhlukekhytayaemyaythasphepnimlmluk 1 milatntngtrng xacsungidtngaethnungemtrthunghkemtr 3 aelamiyangsikhawkhunthngla 2 yangnnepnphis thaihphiwhnngxkesb dermatitis aelakxaexnafiaelksis anaphylaxis id ibnnediyw epnrupri hruxrupaethbdngibhxk kwangrawhnungthunghaesntiemtr yawidtngaethathungyisibesntiemtr aelaeriyngewiyn danbnsiekhiyw aeladanlangsiekhiywxxn 2 3 phiwibmikhn aelakanibkmikhn 4 khnathidxkxxkaetinvdufn 3 epnchxthiaetlayxd odyaeykephsaetkrwmknxyuinchxhnung nn dxkemiymisnthanklm swndxkphuxyuekhiyngdxkemiyaelamieksrsiehluxng dxkaetlachxmiibkracukrxngrb 2 phlkhxnglukekhytayaemyaythasphmilksnaklm emuxaehngcaaetkklangepnphusamphu 2 karaephrphnthu aekikhlukekhytayaemyaythasphepnphuchpracathininpraethsemksiok aetxacaephrmacakdinaednaethwrthaekhlifxreniyipcnthungthangtawnxxkkhxngrthethksshruxthungxemrikaklang aelaaephrepnxnmakinexechiyitaelaexechiytawnxxkechiyngit odyechphaainpraethsxinediyaelapraethsithy 7 sungnacaaephrmanmnanthungkhnadthipraktxyuintarayaithyobrandwy 3 lukekhytayaemyaythasphkhunidtamdinswnthwip 6 aelarukranphuchxun 8 odycadarngxyuephiynghnungpi 2 6 srrphkhun aekikhphcnanukrmchbbrachbnthitysthan ph s 2542 wa lukekhytayaemyaythasphichthayaid aetimidrabuwayaxair 1 tarayaithyobranwa epluxklatnmirsrxn ichrksafi thngfiphaynxk aelafiphayin rksaphisnakhrach aelachwykhbnanmid 3 aetthankhxmulsmuniphrithywa swnthiichkhux rak miichepluxklatn 4 khnathi mhawithyalyethkhonolyiklangaehngparana Federal Technological University of Parana praethsbrasil wa ibyngichthayaesphtidxyangibkychahruxibkrathxmiddwy 6 nxkcakepnya thngyarksaorkhaelayaesphtidaelw ephraasisnxnoddedn hlay emuxngcungichlukekhytayaemyaythasphpradbhnthangepnthiwaethwesmx xnung lukekhytayaemyaythasphthnsarkacdwchphuch 6 xangxing aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Euphorbia heterophylla 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 phcnanukrm chbbrachbnthitysthan ph s 2542 rachbnthitysthan m p p subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate date help 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 hyayang Kanchanapisek or th 2006 subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate help 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 withy ethiyngburnthrrm m p p phcnanukrmsmuniphrithy subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate date help 4 0 4 1 4 2 4 3 thankhxmulsmuniphr hyayang m p p subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate date help 5 0 5 1 Euphorbia cyathophora Murr sanknganphthnaesrsthkiccakthanchiwphaph xngkhkarmhachn 2009 subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate help 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 Euphorbia cyathophora Rob s plants 2009 28 August subkhnemux 15 November 2011 Check date values in date help A K Wilson 1981 Euphorbia heterophylla a Review of Distribution Importance and Control accessdate 15 November 2011 Missing pipe in publisher help hyayang Euphorbia heterophylla L krmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch 2553 subkhnemux 15 phvscikayn 2554 Check date values in accessdate date help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title lukekhytayaemyaythasph amp oldid 8275430, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม