fbpx
วิกิพีเดีย

โรมันคาทอลิก

พระศาสนจักรคาทอลิก (อังกฤษ:Catholic Church) หรือ คริสตจักรโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church) เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศาสนิกชนกว่า 1.3 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2017 เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินกิจการอยู่ และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก พระสันตะปาปาทรงเป็นประมุขและปกครองศาสนจักรนี้ผ่านสันตะสำนัก ในศาสนจักรโรมันคาทอลิกประกอบด้วยคริสตจักรละตินและคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูมีพระมหาบัญชาตั้งศาสนจักรขึ้นให้เป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบมาจากอัครทูต โดยมีมุขนายกสืบทอดหน้าที่จากอัครทูต และพระสันตะปาปาสืบมาจากนักบุญเปโตร ซึ่งพระเยซูทรงยกเป็นเอกในบรรดาอัครทูต

ศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญกับศีลมหาสนิทที่สุดในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด และฉลองศีลนี้ในพิธีมิสซา โดยเชื่อว่าไวน์และปังที่บาทหลวงเสกในพิธีนี้จะเปลี่ยนสารเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู และมีหลักคำสอนให้นับถือพระนางมารีย์พรหมจารีเป็นพระมารดาพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์ นอกจากนี้ยังเชื่อในพระเมตตา การชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ การประกาศพระวรสาร และทำงานเพื่อสังคม ศาสนจักรคาทอลิกจึงเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดการศึกษาและบริการสุขภาพ

ในประเทศไทยเรียกคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกว่า "คริสตัง" ซึ่งมีที่มาจากภาษาโปรตุเกส คำว่า Cristão โดยศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิคในไทยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย

ตระกูลนิกายศาสนาคริสต์สำคัญ:
กล่องนี้:
(ศตวรรษที่ 16)
(ศตวรรษที่ 11)
(ไม่ได้แสดงนิกายที่มิใช่ไนซีน, ไม่ถือตรีเอกานุภาพ, และนิกายฟื้นฟูบางนิกาย)
  1. . Holy See Press Office. 6 March 2019. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 7 March 2019. สืบค้นเมื่อ6 March 2019.
  2. Mark A. Noll. The New Shape of World Christianity (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009), 191.
  3. O'Collins, p. v (preface). Woods, T., How the Catholic Church Build Western Civilization.
  4. . Catholic News Service. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 10 July 2007. สืบค้นเมื่อ17 March 2012.
  5. Bokenkotter, Thomas (2004). . New York: Doubleday. p. 7. ISBN 978-0-307-42348-1.
  6. Holy Bible: Matthew
  7. , Vatican.va: "the Eucharist is the sum and summary of our faith"
  8. . Catholic News Agency. สืบค้นเมื่อ25 March 2017.
  9. Agnew, John (12 February 2010). "Deus Vult: The Geopolitics of Catholic Church". Geopolitics. 15 (1): 39–61. doi:.
บทความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

โรมันคาทอลิก
โรม, นคาทอล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, พระศาสนจ, กรคาทอล, งกฤษ, catholic, church, หร, คร, สตจ, กร, roman, catholic, church, เป, นคร, สตจ, กรท, ใหญ, ดในโลก, ศาสน, กชนกว, นล, านคนในป, 2017, เป, นองค, กรระหว, างประเทศท, ใหญ, และเก, าแก, ดท, งดำเน, นก, จการอย, และม, . ormnkhathxlik phasaxun efadu aekikh phrasasnckrkhathxlik xngkvs Catholic Church hrux khristckrormnkhathxlik Roman Catholic Church epnkhristckrthiihythisudinolk misasnikchnkwa 1 3 phnlankhninpi kh s 2017 1 epnxngkhkrrahwangpraethsthiihyaelaekaaekthisudthiyngdaeninkickarxyu 2 aelamibthbathsakhyinprawtisastrxarythrrmtawntk 3 phrasntapapathrngepnpramukhaelapkkhrxngsasnckrniphansntasank insasnckrormnkhathxlikprakxbdwykhristckrlatinaelakhristckrkhathxliktawnxxk chawkhathxlikechuxwaphraeysumiphramhabychatngsasnckrkhunihepnhnungediyw skdisiththi sakl aelasubmacakxkhrthut 4 5 odymimukhnayksubthxdhnathicakxkhrthut aelaphrasntapapasubmacaknkbuyepotr sungphraeysuthrngykepnexkinbrrdaxkhrthut 6 sasnckrkhathxlikihkhwamsakhykbsilmhasniththisudinbrrdasilskdisiththithnghmd aelachlxngsilniinphithimissa 7 odyechuxwaiwnaelapngthibathhlwngeskinphithinicaepliynsarepnphrakayaelaphraolhitkhxngphraeysu aelamihlkkhasxnihnbthuxphranangmariyphrhmcariepnphramardaphraecaaelarachiniaehngswrrkh 8 nxkcakniyngechuxinphraemtta karcharaihbrisuththiodykhwamechux karprakasphrawrsar aelathanganephuxsngkhm sasnckrkhathxlikcungepnxngkhkrexkchnthiihythisudinolkthicdkarsuksaaelabrikarsukhphaph 9 inpraethsithyeriykkhristsasnikchnnikayormnkhathxlikwa khristng sungmithimacakphasaoprtueks khawa Cristao odysasnikchnnikayormnkhathxlikhinithynnxyuphayitkarduaelkhxngsasnckrormnkhathxlikinpraethsithyaephnphaph aekikh trakulnikaysasnakhristsakhy klxngni dukhuyaek sasnakhristtawntk sasnakhristtawnxxk opretsaetnt xiwaneclikhl aexnaaebpthist aexngklikhn khalwin luethxaern khristckrlatin khristckrkhathxlik khristckrkhathxliktawnxxk xisethirnxxrthxdxks xxeriynthlxxrthxdxks khristckrtawnxxk enstxeriyn sngkhephth 1552 khristckrtawnxxkxssieriy khristckrtawnxxkobran karptirupsasnaopretsaetnt stwrrsthi 16 sngkhephthihy stwrrsthi 11 sphaexefss 431 sphaaekhlsidxn 451 sasnakhristyukhaerk sasnapracarth ckrwrrdiormn khristckrihy exkphaphsmburn imidaesdngnikaythimiichinsin imthuxtriexkanuphaph aelanikayfunfubangnikay xangxing aekikh Presentation of the Pontifical Yearbook 2019 and the Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017 Holy See Press Office 6 March 2019 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 7 March 2019 subkhnemux 6 March 2019 Mark A Noll The New Shape of World Christianity Downers Grove IL IVP Academic 2009 191 O Collins p v preface Woods T How the Catholic Church Build Western Civilization Vatican congregation reaffirms truth oneness of Catholic Church Catholic News Service khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 10 July 2007 subkhnemux 17 March 2012 Bokenkotter Thomas 2004 A Concise History of the Catholic Church New York Doubleday p 7 ISBN 978 0 307 42348 1 Holy Bible Matthew 16 19 CCC 1322 1327 Vatican va the Eucharist is the sum and summary of our faith The Four Marian Dogmas Catholic News Agency subkhnemux 25 March 2017 Agnew John 12 February 2010 Deus Vult The Geopolitics of Catholic Church Geopolitics 15 1 39 61 doi 10 1080 14650040903420388 xkhrsngkhmnthlkrungethph phakhwichaprchyaaelasasna khnamnusysastr mhawithyalysrinkhrinthrwiorth prasanmitr krathrwngwthnthrrmduephim aekikhormnkhathxlikinpraethsithy khathxliktawnxxk nikayinsasnakhrist karptirupsasna karptirupsasnafayopretsaetnt bthkhwamekiywkbsasnakhristniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ormnkhathxlik amp oldid 9448131, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม