fbpx
วิกิพีเดีย

โพรทิสต์

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
โพรทิสต์
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: กลางยุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก – ปัจจุบัน 2100-0 mya
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: Eukaryota
อาณาจักร: Protista*
Haeckel, 1866
ไฟลัมทั่วไป
อื่น ๆ; จำแนกชั้นต่างกันไป

โพรทิสต์ (อังกฤษ:protist มาจากคำในภาษากรีกว่า protiston แปลว่า สิ่งแรกสุด) หมายถึงจุลชีพยูแคริโอตหลากหลายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง ในอดีตกลุ่มโพรทิสต์มีสถานะเป็นอาณาจักร โพรทิสตา (อังกฤษ:Protista) ซึ่งรวมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่สามารถจัดประเภทลงอาณาจักรอื่นได้เลย ซึ่งต่อมาก็ถูกคัดค้านในอนุกรมวิธานสมัยใหม่ มันอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มอย่างหลวม ๆ ของสิ่งมีชีวิต 30-40 ไฟลัมที่ผสมผสานกันต่าง ๆ นานาในเรื่องภาวะโภชนาการ กลไกของการเคลื่อนไหวเอง ผนังที่ห่อหุ้มเซลล์ และวงจรชีวิต

คำศัพท์ โพรทิสตา ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย แอร์นสท์ เฮคเคิล (Ernst Haeckel) เมื่อ ค.ศ. 1866 โพรทิสต์ดั้งเดิมจัดประเภทเป็นกลุ่ม ๆ ตามความคล้ายของอาณาจักร "ที่สูงกว่า" เป็นต้นว่า สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่คล้ายสัตว์เรียกว่าโพรโทซัว (protozoa) ที่คล้ายพืชเรียกว่าโพรโทไฟตา (protophyta; คือสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นส่วนมาก) และที่คล้ายเห็ดราเรียกว่าราเมือกและราน้ำ ต่อมาการจัดประเภทดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยการจำแนกทางชีววิทยาโดยใช้พื้นฐานของวิวัฒนาการชาติพันธุ์ (ความสัมพันธ์ในวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต) อย่างไรก็ตาม ศัพท์คำนี้ก็ยังคงใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการเพื่ออธิบายสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของโพรทิสต์ต่าง ๆ

โพรทิสต์อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดก็ได้เกือบทั้งหมดที่มีน้ำในรูปของเหลว โพรทิสต์หลายชนิดเช่นสาหร่ายสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเป็นผู้ผลิตปฐมภูมิที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลงก์ตอนที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร ส่วนโพรทิสต์อื่น ๆ อย่างเช่นคิเนโทพลาสติด (Kinetoplastid) และเอพิคอมเพล็กซา (Apicomplexa) ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์เช่นมาลาเรียและโรคเหงาหลับ

  1. Simonite T (2005). "Protists push animals aside in rule revamp". Nature. 438 (7064): 8–9. doi:. PMID .Unknown parameter |month= ignored (help)
  2. Harper, David; Benton, Michael (2009). Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. Wiley-Blackwell. p. 207. ISBN 1-4051-4157-3.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
บทความเกี่ยวกับชีววิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล


โพรทิสต์
โพรท, สต, อานาจ, กรโพรท, สตา, wikipidia, ชาว, ทยาศาสตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะ. ophrthist xanackrophrthista wikipidia wichawithyasastr phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir ophrthist chwngewlathimichiwitxyu klangyukhaephlioxophrethxorosxik pccubn 2100 0 myakarcaaenkchnthangwithyasastrodemn Eukaryotaxanackr Protista Haeckel 1866iflmthwipChromalveolata Heterokontophyta Haptophyta Cryptophyta cryptomonads Alveolata Dinoflagellata Apicomplexa Ciliophora ciliates Excavata Euglenozoa Percolozoa Metamonada Rhizaria Radiolaria Foraminifera Cercozoa Archaeplastida in part Rhodophyta red algae Glaucophyta basal archaeplastids Unikonta in part Amoebozoa Choanozoaxun caaenkchntangknip ophrthist xngkvs protist macakkhainphasakrikwa protiston aeplwa singaerksud hmaythungculchiphyuaekhrioxthlakhlayklumihyklumhnung inxditklumophrthistmisthanaepnxanackr ophrthista xngkvs Protista sungrwmsingmichiwitesllediywthiimsamarthcdpraephthlngxanackrxunidely sungtxmakthukkhdkhaninxnukrmwithansmyihm 1 mnxacphicarnaidwaepnkarrwmklumxyanghlwm khxngsingmichiwit 30 40 iflmthiphsmphsankntang nanaineruxngphawaophchnakar klikkhxngkarekhluxnihwexng phnngthihxhumesll aelawngcrchiwit 2 khasphth ophrthista thukichepnkhrngaerkody aexrnsth ehkhekhil Ernst Haeckel emux kh s 1866 ophrthistdngedimcdpraephthepnklum tamkhwamkhlaykhxngxanackr thisungkwa epntnwa singmichiwitesllediywthikhlaystweriykwaophrothsw protozoa thikhlayphucheriykwaophrothifta protophyta khuxsahrayesllediywepnswnmak aelathikhlayehdraeriykwaraemuxkaelarana txmakarcdpraephthdngklawthukaethnthidwykarcaaenkthangchiwwithyaodyichphunthankhxngwiwthnakarchatiphnthu khwamsmphnthinwiwthnakarrahwangsingmichiwit xyangirktam sphthkhanikyngkhngicheriykxyangimepnthangkarephuxxthibaysnthanwithyaaelaniewswithyakhxngophrthisttang ophrthistxasyxyuinsphawaaewdlxmidkidekuxbthnghmdthiminainrupkhxngehlw ophrthisthlaychnidechnsahraysamarthsngekhraahdwyaesngid aelaepnphuphlitpthmphumithisakhyyinginrabbniews odyechphaaxyangyingaephlngktxnthixasyxyuinmhasmuthr swnophrthistxun xyangechnkhienothphlastid Kinetoplastid aelaexphikhxmephlksa Apicomplexa kxihekidorkhrayaernginmnusyechnmalaeriyaelaorkhehngahlbxangxing aekikh Simonite T 2005 Protists push animals aside in rule revamp Nature 438 7064 8 9 doi 10 1038 438008b PMID 16267517 Unknown parameter month ignored help Harper David Benton Michael 2009 Introduction to Paleobiology and the Fossil Record Wiley Blackwell p 207 ISBN 1 4051 4157 3 CS1 maint multiple names authors list link bthkhwamekiywkbchiwwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ophrthist amp oldid 8490137, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม