fbpx
วิกิพีเดีย

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (อังกฤษ:Satellite television) เป็นบริการที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังผู้ชมโดยถ่ายทอดจากดาวเทียมสื่อสารที่โคจรรอบโลกไปยังตำแหน่งของผู้รับชมโดยตรง สัญญาณที่ได้รับผ่านเสาอากาศรูปโค้งกลางแจ้งทั่วไป เรียกว่า จานดาวเทียม และตัวแปลงลงบล็อกสัญญาณรบกวนต่ำ

จากนั้น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะถอดรหัสรายการโทรทัศน์ที่ต้องการสำหรับรับชมบนเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับอาจเป็นกล่องรับสัญญาณภายนอก หรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในตัว โทรทัศน์ดาวเทียมมีช่องรายการและบริการหลากหลาย โดยปกติจะเป็นโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียวที่มีอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลหลายแห่ง ซึ่งไม่มีโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล

สัญญาณระบบที่ทันสมัยถูกถ่ายทอดจากดาวเทียมสื่อสารในย่านความถี่เคยูแบนด์ (12-18 GHz) ที่ต้องการเพียงจานเล็ก ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เมตร ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเครื่องแรกเป็นระบบที่ล้าสมัยซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนาม โทรทัศน์รับสัญญาณเฉพาะทาง ระบบเหล่านี้ได้รับสัญญาณแอนะล็อกที่อ่อนแอกว่าที่ส่งไปยังซีแบนด์ (4–8 GHz) จากดาวเทียมประเภทบริการดาวเทียมคงที่ ต้องใช้จานขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 เมตร ดังนั้น ระบบเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า "จานใหญ่" และมีราคาแพงกว่า จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า

ระบบแรกใช้สัญญาณแอนะล็อก แต่สมัยใหม่ใช้สัญญาณดิจิทัลที่อนุญาตให้ส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูงแบบทันสมัย เนื่องจากประสิทธิภาพสเปกตรัมที่ดีขึ้นของการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ในปี ค.ศ. 2018 สตาร์วันซีทู จากประเทศบราซิล เป็นดาวเทียมออกอากาศประเภทเดียวที่เหลืออยู่ในสัญญาณแอนะล็อกเช่นเดียวกับหนึ่งช่อง (C-SPAN) บน AMC-11 จากสหรัฐ

จำเป็นต้องใช้ตัวรับสัญญาณที่แตกต่างกันสำหรับทั้ง 2 ประเภท การส่งสัญญาณและช่องสัญญาณบางรายการไม่มีการเข้ารหัส ดังนั้นจึงสามารถออกอากาศฟรีหรือรับชมฟรี ขณะที่ช่องอื่น ๆ อีกมากมายถูกส่งด้วยการเข้ารหัส (โทรทัศน์ประเภทเสียเงินรับชม) ทำให้ผู้ชมต้องสมัครและชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อรับชมรายการ

ปัจจุบันโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกำลังได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่จะเกิดการตัดสาย คือการที่ผู้คนกำลังเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ผ่านสัญญาณต่อเนื่องทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
  1. ITU Radio Regulations, Section IV. Radio Stations and Systems – Article 1.39, definition: Broadcasting-satellite service
  2. . Microwaves101.com. 25 เมษายน 2008.
  3. . FCC. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2008.
  4. . sathint.com.
  5. Campbell, Dennis; Cotter, Susan (1998). . Kluwer Law International. ISBN 90-247-3002-3. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2014.
  6. Newman, Jared (2019-02-13). . Fast Company (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ2019-07-05.

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
โทรท, ศน, านดาวเท, ยม, บร, การส, งส, ญญาณท, โคจรรอบโลก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, satellite, television, เป, นบร, การท, งส, ญญาณโทรท, ศน, ไปย, งผ, ชมโดยถ, ายทอดจากดาวเท, ยมส, อสารท, โคจรรอบโลกไปย, งตำแหน, งของผ, บชมโดยตรง, ญญาณท, ได, บผ, านเสาอากาศร, ปโค, ง. othrthsnphandawethiym brikarsngsyyanothrthsnphandawethiymthiokhcrrxbolk phasaxun efadu aekikh othrthsnphandawethiym xngkvs Satellite television epnbrikarthisngsyyanothrthsnipyngphuchmodythaythxdcakdawethiymsuxsarthiokhcrrxbolkipyngtaaehnngkhxngphurbchmodytrng 1 syyanthiidrbphanesaxakasrupokhngklangaecngthwip eriykwa candawethiym aelatwaeplnglngblxksyyanrbkwnta caknn ekhruxngrbsyyandawethiymcathxdrhsraykarothrthsnthitxngkarsahrbrbchmbnekhruxngrbothrthsn ekhruxngrbxacepnklxngrbsyyanphaynxk hruxekhruxngrbsyyanothrthsnintw othrthsndawethiymmichxngraykaraelabrikarhlakhlay odypkticaepnothrthsnephiyngekhruxngediywthimixyuinphunthithangphumisastrthihangiklhlayaehng sungimmiothrthsnphakhphundinhruxothrthsnphansayekhebil syyanrabbthithnsmythukthaythxdcakdawethiymsuxsarinyankhwamthiekhyuaebnd 12 18 GHz thitxngkarephiyngcanelk thimiesnphasunyklangnxykwa 1 emtr 2 rabbothrthsnphandawethiymekhruxngaerkepnrabbthilasmysungpccubnepnthiruckkninnam othrthsnrbsyyanechphaathang rabbehlaniidrbsyyanaexnalxkthixxnaexkwathisngipyngsiaebnd 4 8 GHz cakdawethiympraephthbrikardawethiymkhngthi txngichcankhnadihypraman 2 3 emtr dngnn rabbehlanicungthukeriykwa canihy aelamirakhaaephngkwa cungidrbkhwamniymnxykwa 3 rabbaerkichsyyanaexnalxk aetsmyihmichsyyandicithlthixnuyatihsngsyyanothrthsnkhwamlaexiydsungaebbthnsmy enuxngcakprasiththiphaphsepktrmthidikhunkhxngkarxxkxakasothrthsnrabbdicithlxyangminysakhy inpi kh s 2018 starwnsithu cakpraethsbrasil epndawethiymxxkxakaspraephthediywthiehluxxyuinsyyanaexnalxkechnediywkbhnungchxng C SPAN bn AMC 11 cakshrth 4 caepntxngichtwrbsyyanthiaetktangknsahrbthng 2 praephth karsngsyyanaelachxngsyyanbangraykarimmikarekharhs dngnncungsamarthxxkxakasfrihruxrbchmfri khnathichxngxun xikmakmaythuksngdwykarekharhs othrthsnpraephthesiyenginrbchm thaihphuchmtxngsmkhraelacharakhathrrmeniymrayeduxnephuxrbchmraykar 5 pccubnothrthsnphandawethiymkalngidrbphlkrathbcakaenwonmthicaekidkartdsay khuxkarthiphukhnkalngepliynipsuothrthsnphansyyantxenuxngthangxinethxrent 6 othrthsnphandawethiyminpraethsithy aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxangxing aekikh ITU Radio Regulations Section IV Radio Stations and Systems Article 1 39 definition Broadcasting satellite service Frequency letter bands Microwaves101 com 25 emsayn 2008 Installing Consumer Owned Antennas and Satellite Dishes FCC subkhnemux 21 phvscikayn 2008 Analog Channel List sathint com Campbell Dennis Cotter Susan 1998 Copyright Infringement Kluwer Law International ISBN 90 247 3002 3 subkhnemux 18 knyayn 2014 Newman Jared 2019 02 13 Cable and satellite TV companies need a miracle to save them from cord cutting Fast Company phasaxngkvs subkhnemux 2019 07 05 duephim aekikhothrthsnphakhphundin othrthsnphansayekhebilekhathungcak https th wikipedia org w index php title othrthsnphandawethiym amp oldid 9051128, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม