fbpx
วิกิพีเดีย

แอนโทไซยานิน

แอนโทไซยานิน (อังกฤษ:anthocyanin) เป็นรงควัตถุที่พบในพืชทั้งในดอกและในผลของพืช ให้สีแดง น้ำเงิน หรือม่วง เป็นสารที่ละลายในน้ำได้ดี มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของลิโปโปรตีน และการตกตะกอนของเกล็ดเลือด ทำให้แอนโทไซยานินมีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคระบบหัวใจหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน

โครงสร้างพื้นฐานของแอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานินทำให้ดอกไม้มีสีม่วงเข้ม
สีแดงของแอนโทไซยานินที่เกิดกับใบอ่อนของกุหลาบที่จะหายไปเมื่อใบโตเต็มที่

โครงสร้างของแอนโทไซยานิน ประกอบด้วยสารประกอบ 2 หรือ 3 ชนิด ได้แก่

 • แอนโทไซยานิดิน หรืออะไกลโคน (aglycone) มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย คาร์บอนเชื่อมต่อกันในรูป C-6-C-3-C-6 เชื่อมต่อกัน ซึ่งแอนโทไซยานิดินที่พบมากในปัจจุบันจะมีอยู่ 6 ชนิด คือ เพลาโกนิดินไซยานิดิน เดลฟินิดิน พีโอนิดิน เพทุนิดิน และมอลวิดิน
 • น้ำตาล ซึ่งจะเกิดพันธะกับคาร์บอน ตำแหน่งที่ 3 หรือตำแหน่งที่ 3 และ 5 โดยน้ำตาลที่เกิดพันธะได้ เช่น กลูโคส กาแล็กโทส รูติโนส แรมโนส เป็นต้น
 • โครงสร้างที่เป็นกรด ซึ่งส่วนนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ แอนโทไซยานินที่มีกรดเป็นองค์ประกอบเรียกว่า นอนอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน ถ้าไม่มีกรดเป็นองค์ประกอบเรียกว่า อะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน โดยกรดจะเกิดเอสเทอริฟิเคชัน กับน้ำตาล กรดที่เกิดพันธะเอสเทอร์กับน้ำตาล เช่น กรดคูมาริก กรดเฟอร์รูริก กรดคาร์เฟอิก เป็นต้น
 • อรุษา เชาวนลิขิต. 2554. . วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
 • Anthocyanin Stability During Extrusion Cooking , University of Maine, 1999, Arusa Chaovanalikit, Ph.D.
 • The Possible Health Benefits of Anthocyanin Pigments and Polyphenolics, OREGON STATE UNIVERSITY , Ronald E. Wrolstad, Ph.D.
 • Andersen, O.M. Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press, Boca Raton FL 2006. ISBN 978-0-8493-2021-7.
 • Gould, K. / Davies, K. / Winefield, C. (eds.) Anthocyanins: Biosynthesis, Functions, and Applications. Springer, 2008. ISBN 978-0-387-77334-6
 • on the Australian science series Catalyst.
 • is a modified draft.
 • , a curriculum supplement of Newspaper in Education (NIE) provided by The Washington Post.

แอนโทไซยานิน
แอนโทไซยาน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, anthocyanin, เป, นรงคว, ตถ, พบในพ, ชท, งในดอกและในผลของพ, ให, แดง, ำเง, หร, อม, วง, เป, นสารท, ละลายในน, ำได, ฤทธ, เป, นสารต, านอน, ลอ, สระ, antioxidant, บย, งการเก, ดออกซ, เดช, นของล, โปโปรต, และการตกตะกอนของเกล, ดเล, . aexnothisyanin phasaxun efadu aekikh aexnothisyanin xngkvs anthocyanin epnrngkhwtthuthiphbinphuchthngindxkaelainphlkhxngphuch ihsiaedng naengin hruxmwng epnsarthilalayinnaiddi mivththiepnsartanxnumulxisra antioxidant ybyngkarekidxxksiedchnkhxngliopoprtin aelakartktakxnkhxngekldeluxd thaihaexnothisyaninmibthbathinkarpxngknkarekidorkheruxrngtang echn orkhrabbhwichlxdeluxd maerng ebahwanokhrngsrangphunthankhxngaexnothisyanin aexnothisyaninthaihdxkimmisimwngekhm siaedngkhxngaexnothisyaninthiekidkbibxxnkhxngkuhlabthicahayipemuxibotetmthi okhrngsrangkhxngaexnothisyanin prakxbdwysarprakxb 2 hrux 3 chnid idaek aexnothisyanidin hruxxaiklokhn aglycone miokhrngsrangphunthanprakxbdwy kharbxnechuxmtxkninrup C 6 C 3 C 6 echuxmtxkn sungaexnothisyanidinthiphbmakinpccubncamixyu 6 chnid khux ephlaoknidinisyanidin edlfinidin phioxnidin ephthunidin aelamxlwidin natal sungcaekidphnthakbkharbxn taaehnngthi 3 hruxtaaehnngthi 3 aela 5 odynatalthiekidphnthaid echn kluokhs kaaelkoths rutions aermons epntn okhrngsrangthiepnkrd sungswnnixacmihruximmikid aexnothisyaninthimikrdepnxngkhprakxberiykwa nxnxasieltetht aexnothisyanin thaimmikrdepnxngkhprakxberiykwa xasieltetht aexnothisyanin odykrdcaekidexsethxrifiekhchn kbnatal krdthiekidphnthaexsethxrkbnatal echn krdkhumarik krdefxrrurik krdkharefxik epntnxangxing aekikhxrusa echawnlikhit 2554 karskdaelawithikarwiekhraahaexnothisyanin warsarmhawithyalysrinkhrinthrwiorth sakhawithyasastraelaethkhonolyi pithi 3 chbbthi 6 krkdakhm thnwakhm 2554 Anthocyanin Stability During Extrusion Cooking University of Maine 1999 Arusa Chaovanalikit Ph D The Possible Health Benefits of Anthocyanin Pigments and Polyphenolics OREGON STATE UNIVERSITY Ronald E Wrolstad Ph D duephim aekikhAndersen O M Flavonoids Chemistry Biochemistry and Applications CRC Press Boca Raton FL 2006 ISBN 978 0 8493 2021 7 Gould K Davies K Winefield C eds Anthocyanins Biosynthesis Functions and Applications Springer 2008 ISBN 978 0 387 77334 6aehlngkhxmulxun aekikhWhat do the traditional Maori diet autumn leaves and red wine have in common on the Australian science series Catalyst Anthocyanins FAQ MadSci Network Discussion of carnivorous plants concerning the evolution biosynthesis and function of anthocyanins An excellent overview that provides useful info about the function amp synthesis of anthocyanins Also here is a modified draft Kids oriented overview about leaves with anthocyanins on page 6 a curriculum supplement of Newspaper in Education NIE provided by The Washington Post ekhathungcak https th wikipedia org w index php title aexnothisyanin amp oldid 9140526, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม