fbpx
วิกิพีเดีย

แสนดี เดอะซีรีส์

หัวข้อของบทความนี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไป กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
  2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
  3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
  4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (มีนาคม 2021) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

แสนดี เดอะซีรีส์ เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนว โรแมนติก-คอมเมดี นำแสดงโดย เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, สุภัสสรา ธนชาต, แมทธิว ดีน ฉันทวานิช, สกาวใจ พูลสวัสดิ์, ภัครมัย โปตระนันทน์ และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 20.15 - 21.15 น. และเปลี่ยนวันและเวลาใหม่เป็นทุกวันพุธ - พฤหัสบดี 19.00 - 20.00 น. ทางช่อง ทรูโฟร์ยู ผลิตโดย บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชัน จำกัด โดยผู้จัด บทประพันธ์โดย ทรูวิชั่นส์ บทโทรทัศน์โดย ทรูวิชั่นส์ กำกับการแสดงโดย ทรูโฟร์ยู สเตชัน

แสนดี เดอะซีรีส์
สร้างโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชัน จำกัด
Absolute DRAMA
เขียนโดยบทประพันธ์ / บทโทรทัศน์ :
วรกร วีระกุล
กำกับโดยพันธ์ธัมน์ ทองสังข์
แสดงนำเศรษฐพงศ์ เพียงพอ
สุภัสสรา ธนชาต
แมทธิว ดีน ฉันทวานิช
สกาวใจ พูลสวัสดิ์
ภัครมัย โปตระนันทน์
จำนวนตอน12 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างทรูวิชั่นส์
ความยาวตอน60 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายทรูโฟร์ยู
ออกอากาศ7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557
แหล่งข้อมูลอื่น
[ เว็บไซต์]

เนื้อหา

นักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์

ตัวละครหลัก

รอข้อมูล

ตอนที่ วันที่ออกอากาศ ชื่อตอน นักแสดงรับเชิญ
1 7 พฤศจิกายน 2557 เปลือก เฟียต้า/พนักงาน BLACK&WHITE
น.ส. ธนีศา อินทรชัย
น.ส. พชรา พชรพล
น.ส. พริยาพร พิมพ์สุข
2 13 พฤศจิกายน 2557 ปลอม
3 14 พฤศจิกายน 2557 เป๊ะ
4 20 พฤศจิกายน 2557 คนในปริศนา สุคนธวา เกิดนิมิตร เพียว/นางแบบ
ธัญวิชญ์ เจนอักษร เวรี่ / แบร์รี่
5 21 พฤศจิกายน 2557 เปี๊ยบ อ.ฟุ้ง สุนันท์วิจิตร
คุณฝน
6 27 พฤศจิกายน 2557 เปี๊ยบได้อีก
7 28 พฤศจิกายน 2557 ป้อน
8 4 ธันวาคม 2557 ป้าย
9 5 ธันวาคม 2557 ป่วน
10 11 ธันวาคม 2557 เปิด นิศาชล สิ่วไธสง บท
11 12 ธันวาคม 2557 ปม
12 18 ธันวาคม 2557 จุดเปลี่ยน (ตอนจบ Season 1) นิศาชล สิ่วไธสง
อัญชลี สายสุนทร
  1. เพลง เปลือก - ขับร้องโดย รัชเชล แม็คมิลแลน
  2. เพลง เปล่าเปลี่ยว - ขับร้องโดย เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (เพียว KPN)
ทรูโฟร์ยู: ละครวันพุธ - พฤหัสบดี 19:00 - 20:00 น.
ก่อนหน้า แสนดี เดอะซีรีส์ ถัดไป
- แอลโอแอล ชีวิตคิดบวก
บทความเกี่ยวกับโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:โทรทัศน์

แสนดี เดอะซีรีส์
แสนด, เดอะซ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของบทความน, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล, กน, อย. aesndi edxasiris phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngbthkhwamnixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwipkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul aesndi edxasiris khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR minakhm 2021 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir aesndi edxasiris epnlakhrothrthsnithyaenw oraemntik khxmemdi naaesdngody esrsthphngs ephiyngphx suphssra thnchat aemththiw din chnthwanich skawic phulswsdi phkhrmy optrannthn aelankaesdngchnnaxikmakmay erimxxkxakastxnaerkwnthi 7 phvscikayn ph s 2557 thukwnphvhsbdi sukr ewla 20 15 21 15 n aelaepliynwnaelaewlaihmepnthukwnphuth phvhsbdi 19 00 20 00 n thangchxng thruofryu phlitody bristh thruofryu setchn cakd odyphucd bthpraphnthody thruwichns bthothrthsnody thruwichns kakbkaraesdngody thruofryu setchn 1 aesndi edxasirissrangodybristh thruofryu setchn cakd Absolute DRAMAekhiynodybthpraphnth bthothrthsn wrkr wirakulkakbodyphnththmn thxngsngkhaesdngnaesrsthphngs ephiyngphx suphssra thnchat aemththiw din chnthwanich skawic phulswsdi phkhrmy optrannthncanwntxn12 txnkarphlitphuxanwykarsrangthruwichnskhwamyawtxn60 nathixxkxakasekhruxkhaythruofryuxxkxakas7 phvscikayn ph s 2557 18 thnwakhm ph s 2557aehlngkhxmulxun edxasiris ewbist enuxha 1 raychuxnkaesdngna 1 1 nkaesdngrbechiykittimskdi 2 twlakhr 2 1 twlakhrhlk 3 raychuxtxn 4 ephlngprakxblakhr 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunraychuxnkaesdngna aekikhesrsthphngs ephiyngphx rbbthepn pkpxng khriexthif chaya khwanphasak suphssra thnchat rbbthepn aesndi okhksaray ecakhxngchayamnusy 5 si aemththiw din chnthwanich rbbthepn willi samiphichchi chaya phukakbcxmecachu skawic phulswsdi rbbthepn phichchi wilasini chaya ecaaemokhsna phkhrmy optrannthn rbbthepn waricit na chaya ecaaemokhsna hnaenuxicesux kirti siwaekux rbbthepn ekng elkhathanprathan chaya fipakkrrikreriykphi ismxn ekhrselxr rbbthepn ecms phrphssrn chyxnntnithi rbbthepn fais sunntha yurniym rbbthepn aethmaethm cnskr kittiwthnakar rbbthepn hnghyk nnthnicha disthphanichy rbbthepn wiphawi ixlda suonga rbbthepn wlli wryya hmunaekw rbbthepn kala nnth haytrakul rbbthepn paaemw rbbthepn efiyta phnkngan BLACK amp WHITE rbbthepn n s thnisa xinthrchy rbbthepn n s phchra phchrphl rbbthepn n s phriyaphr phimphsukh rbbthepn phnkngan BLACK amp WHITE CHECK LIST rbbthepn rbbthepn rbbthepn rbbthepn rbbthepn khunhyingnuchnkaesdngrbechiykittimskdi aekikh mntri ecnxksr rbbthepn thanprathan d ch nrcht ehluxngtakar rbbth lukhmu hlanpaaemw d y epmika wrrnsnthya rbbth hnuna lukaesndi d ch nkhrinthr wileliym rbbth kaerth edkwd d ch aedn ebekhxr rbbth pkpxng txnedk d ch thitiwthn limphimphephraa rbbth willi txnedk d y chnikant tngkbdi rbbth phichchi txnedk twlakhr aekikhtwlakhrhlk aekikh rxkhxmulraychuxtxn aekikhtxnthi wnthixxkxakas chuxtxn nkaesdngrbechiy1 7 phvscikayn 2557 epluxk efiyta phnkngan BLACK amp WHITE n s thnisa xinthrchy n s phchra phchrphl n s phriyaphr phimphsukh2 13 phvscikayn 2557 plxm3 14 phvscikayn 2557 epa4 20 phvscikayn 2557 khninprisna sukhnthwa ekidnimitr ephiyw nangaebb thywichy ecnxksr ewri aebrri5 21 phvscikayn 2557 epiyb x fung sunnthwicitr khunfn6 27 phvscikayn 2557 epiybidxik7 28 phvscikayn 2557 pxn8 4 thnwakhm 2557 pay9 5 thnwakhm 2557 pwn10 11 thnwakhm 2557 epid nisachl siwithsng bth11 12 thnwakhm 2557 pm12 18 thnwakhm 2557 cudepliyn txncb Season 1 nisachl siwithsng xychli saysunthrephlngprakxblakhr aekikhephlng epluxk khbrxngody rchechl aemkhmilaeln ephlng eplaepliyw khbrxngody exkphnth wrrnsuththi ephiyw KPN xangxing aekikh 1 aehlngkhxmulxun aekikhthruofryu lakhrwnphuth phvhsbdi 19 00 20 00 n kxnhna aesndi edxasiris thdip aexloxaexl chiwitkhidbwk bthkhwamekiywkbothrthsn raykarothrthsnniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy othrthsnekhathungcak https th wikipedia org w index php title aesndi edxasiris amp oldid 9316037, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม