fbpx
วิกิพีเดีย

แสตมป์ทั่วไป

แสตมป์ทั่วไป (อังกฤษ definitive stamp) เป็นแสตมป์ที่วัตถุประสงค์ในการพิมพ์เพื่อใช้งาน แทนที่จะพิมพ์ขึ้นเพื่อการสะสมเหมือนแสตมป์ที่ระลึก ลักษณะของแสตมป์ทั่วไป มักมีหลายราคาครอบคลุมอัตราค่าไปรษณีย์ต่าง ๆ กัน มักทยอยพิมพ์และนำออกจำหน่ายต่อเนื่องกันหลายปี และมีการพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อแสตมป์ที่มีอยู่ถูกใช้งานจนเหลือน้อย

แสตมป์ทั่วไปของสหรัฐอเมริกา มีภาพจอร์จ วอชิงตัน ออกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2510

คำว่า definitive stamp เริ่มแพร่หลายช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อใช้แยกความแตกต่างจากแสตมป์ที่ระลึก สำหรับประเทศไทยแสตมป์ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้น เรียกว่า แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์

เนื้อหา

แสตมป์ราคา 9.50 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าส่งในอดีต
แสตมป์ราคา A ซึ่งแทน 15 เซนต์ ของสหรัฐอเมริกา

ราคาบนดวงแสตมป์จะขึ้นอยู่กับอัตราค่าไปรษณีย์ในแต่ละสมัย แสตมป์ทั่วไปมีทั้งชุดขนาดเล็กที่มีราคาเดียวหรือไม่กี่ราคา จนถึงชุดขนาดใหญ่ที่มีแสตมป์แตกต่างกันหลายสิบดวง ซึ่งราคาจะมีตั้งแต่ต่ำสุดซึ่งแทนหน่วยเงินที่เล็กที่สุด หรือ อัตราค่าไปรษณีย์ต่ำสุด ไปจนถึงราคาสูงสุดสำหรับส่งพัสดุไปรษณีย์ขนาดใหญ่ ส่วนราคาระดับกลาง ๆ มีเพื่อสะดวกในการติดแสตมป์ให้ได้อัตราค่าส่งต่าง ๆ กัน และอาจมีราคาเป็นตัวเลขประหลาดที่ตรงกับค่าฝากส่งบางประเภทที่ใช้บ่อย

แสตมป์ทั่วไปที่ออกเป็นชุดใหญ่มักจะพิมพ์มาเพื่อใช้งานเป็นเวลานานหลายปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าไปรษณีย์ระหว่างนั้น ก็มักจะออกแสตมป์ราคาใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมรองรับอัตราใหม่

แสตมป์ทั่วไปในบางประเทศยังมีการออกเป็นแสตมป์ไม่ระบุราคา (non-denominatd หรือ no-value indicator, NVI) ซึ่งไม่ใช้ตัวเลขมาแสดงราคาบนดวงแสตมป์ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เคยออกแสตมป์ที่มีราคาบนดวงเป็นตัวอักษร เช่น A, B, C เป็นต้น มีจุดประสงค์เพื่อสามารถเตรียมการและพิมพ์แสตมป์เมื่อมีการปรับอัตราค่าไปรษณีย์ใหม่ แต่ในขณะเตรียมการยังไม่ทราบอัตราใหม่แน่นอน และเมื่อทราบอัตราใหม่แล้วจะมีการพิมพ์ราคาบนแสตมป์ทั่วไปรุ่นต่อ ๆ มา ระยะหลังสหรัฐอเมริกายังพิมพ์แสตมป์ที่แสดงข้อความ First-class แทนราคาจริงสำหรับจดหมายประเภท first-class (จดหมายทั่วไป) แต่ไม่สามารถใช้ในอัตราใหม่หากค่าไปรษณีย์มีการขึ้นอีก

แสตมป์ไม่ระบุราคาอีกแบบ สามารถนำมาใช้เมื่อมีการปรับอัตราใหม่ได้ โดยแสตมป์ถือว่ามีราคาบนดวงเท่ากับอัตราใหม่ทันที ผู้ซื้อไม่ต้องหาแสตมป์มาติดเพิ่มอีก เช่น สหราชอาณาจักรมีการพิมพ์แสตมป์สำหรับ first-class และ second-class (ช้ากว่า) โดยพิมพ์ข้อความ 1ST และ 2ND แทนราคา แคนาดาก็ออกแสตมป์แบบนี้และใช้เครื่องหมายการค้าว่า PERMANENT stamp และใช้ตัวอักษร P บนใบเมเปิลเป็นสัญลักษณ์ ประเทศไทยเคยออกแสตมป์ชุดหนึ่ง เป็นแสตมป์รูปดอกบัว สำหรับส่งจดหมายภายในประเทศ บนแสตมป์ไม่มีราคาหน้าดวง จำหน่ายในรูปสมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็กที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เริ่มจำหน่าย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2540 แสตมป์ออกมาในช่วงที่อัตราจดหมายคือสองบาท และสามารถใช้ได้เมื่อปรับอัตราค่าไปรษณีย์ใหม่ ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว

แสตมป์ทั่วไปมักมีขนาดเล็กไม่เปลืองเนื้อที่ในการติด เนื่องจากเวลาใช้อาจต้องติดแสตมป์จำนวนมาก แสตมป์ราคาสูงอาจพิมพ์ให้มีขนาดใหญ่กว่าแสตมป์ราคาปกติ รูปแบบมักจะเรียบง่าย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แสตมป์ ภาพบนดวงแสตมป์นิยมสื่อถึงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของประเทศ บางประเทศนิยมนำภาพของผู้นำหรือพระมหากษัตริย์มาเป็นแบบบนแสตมป์

เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในการตรวจ แสตมป์ทั่วไปแต่ละราคาจะพิมพ์คนละสีกัน เจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเพียงแต่เห็นแสตมป์สีต่าง ๆ กันบนจดหมายหรือพัสดุก็สามารถบอกได้ทันทีว่าติดแสตมป์ทั้งหมดรวมแล้วราคาเท่าใด

แสตมป์เมชินราคา 4 เพนนีที่ออกใช้ปี พ.ศ. 2512

แสตมป์ทั่วไปที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดดวงหนึ่ง คือ แสตมป์ทั่วไปรุ่น เมชิน (Machin) ของสหราชอาณาจักร ชื่อรุ่นมาจากนักออกแบบชื่ออาโนลด์ เมชิน (Arnold Machin) แสตมป์เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เริ่มจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2510 และใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ออกใช้งานตั้งแต่สมัยเงิน 1 ปอนด์ แตกย่อยได้เป็น 240 เพนนี จนเปลี่ยนแปลงระบบเงินมาเป็น 1 ปอนด์เท่ากับ 100 เพนนี ผ่านการปรับอัตราค่าไปรษณีย์หลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีการออกแสตมป์ราคาใหม่มาเพิ่มเติมจากเดิม จนถึงปัจจุบันมีการพิมพ์แสตมป์แบบไม่ระบุราคาอีกด้วย ในการพิมพ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสี ปรับปรุงแบบแม่พิมพ์ เทคนิกการพิมพ์ ซึ่งถ้าแยกความแตกต่างของแสตมป์ทั้งดูจากราคา สี ลายละเอียด กระดาษ แถบเรืองแสงบนผิวกระดาษ (phosphor) กาว, วิธีการปรุรู ฯลฯ สามารถแยกแสตมป์รุ่นนี้ได้มากกว่าหนึ่งพันแบบ

แสตมป์ทั่วไปของไทยนิยมใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์บนดวงแสตมป์ตั้งแต่ยุคแรกของการไปรษณีย์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมียกเว้นบ้างก็เช่น ชุดในสมัยรัชกาลที่ 8 ชื่อชุดบางปะอิน (เริ่มจำหน่ายเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2484) ที่นำรูปควายไถนาและรูปพระราชวังบางปะอินมาใช้บนดวงแสตมป์

แสตมป์ทั่วไปสมัยรัชกาลที่ 9 ออกเป็นแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ถึงปัจจุบันเป็นชุดที่ 9 (ข้อมูลเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2550) โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์หันพระพักตร์ตรงสองชุด สลับกับพระพักตร์ข้างหนึ่งชุดสลับกันไป แสตมป์ชุดที่ 9 ซึ่งเป็นแบบพระพักตร์ข้าง ออกใช้งานตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยราคา 50 สตางค์, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200 และ 500 บาท โดยแสตมป์ราคา 500 บาทเป็นแสตมป์ที่มีราคาหน้าดวงสูงที่สุดของไทย

แสตมป์ทั่วไปสมัยรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ใช่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เพิ่งเริ่มมีในระยะหลัง ชุดแรกมีวันแรกจำหน่าย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีสี่แบบ ได้แก่ภาพ ธงชาติ เรือนไทย ช้าง และ ดอกราชพฤกษ์ อีกชุดหนึ่งที่จัดเป็นแสตมป์ทั่วไปได้เช่นกัน เป็นแสตมป์รูปดอกบัวซึ่งกล่าวในหัวข้อราคา ไม่จำหน่ายในรูปแผ่นแสตมป์เหมือนปกติ แต่อยู่ในรูปสมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็กแทน

  1. (United States Postal Service), เข้าถึงข้อมูล 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  2. , เข้าถึงข้อมูล 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  3. แสตมป์ชนิดไม่ระบุราคา, จุลสาร ส.ต.ท., พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
  4. , เข้าถึงข้อมูล 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  • ๑๒๐ ปี ตราไปรษณียากรไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด, พ.ศ. 2546
  • ศักดิ์เสริม ศิริวงศ์, แสตมป์ไทย 2547 คู่มือการสะสมแสตมป์ไทย, บริษัท สยามแสตมป์เทรดดิ้ง จำกัด

แสตมป์ทั่วไป
แสตมป, วไป, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, definitive, stamp, เป, นแสตมป, ตถ, ประสงค, ในการพ, มพ, เพ, อใช, งาน, แทนท, จะพ, มพ, นเพ, อการสะสมเหม, อนแสตมป, ระล, กษณะของ, กม, หลายราคาครอบคล, มอ, ตราค, าไปรษณ, าง, กทยอยพ, มพ, และนำออกจำหน, ายต, อเน, องก, นหลายป, และ. aestmpthwip phasaxun efadu aekikh aestmpthwip xngkvs definitive stamp epnaestmpthiwtthuprasngkhinkarphimphephuxichngan aethnthicaphimphkhunephuxkarsasmehmuxnaestmpthiraluk lksnakhxngaestmpthwip mkmihlayrakhakhrxbkhlumxtrakhaiprsniytang kn mkthyxyphimphaelanaxxkcahnaytxenuxngknhlaypi aelamikarphimphephimetimemuxaestmpthimixyuthukichngancnehluxnxyaestmpthwipkhxngshrthxemrika miphaphcxrc wxchingtn xxkichemuxpi ph s 2510 khawa definitive stamp erimaephrhlaychwnghlngsngkhramolkkhrngthi 1 ephuxichaeykkhwamaetktangcakaestmpthiraluk sahrbpraethsithyaestmpthwipswnihyepnphrabrmchayalksnkhxngphrabathsmedcphraecaxyuhwinsmynn eriykwa aestmpphrabrmchayalksn enuxha 1 rakha 2 rupaebb 3 twxyangaestmpthwipthimichuxesiyng 4 aestmpthwipkhxngithy 5 xangxingrakha aekikh aestmprakha 9 50 bath sungepnxtrakhasnginxdit aestmprakha A sungaethn 15 esnt khxngshrthxemrika rakhabndwngaestmpcakhunxyukbxtrakhaiprsniyinaetlasmy aestmpthwipmithngchudkhnadelkthimirakhaediywhruximkirakha cnthungchudkhnadihythimiaestmpaetktangknhlaysibdwng sungrakhacamitngaettasudsungaethnhnwyenginthielkthisud hrux xtrakhaiprsniytasud ipcnthungrakhasungsudsahrbsngphsduiprsniykhnadihy swnrakharadbklang miephuxsadwkinkartidaestmpihidxtrakhasngtang kn aelaxacmirakhaepntwelkhprahladthitrngkbkhafaksngbangpraephththiichbxy aestmpthwipthixxkepnchudihymkcaphimphmaephuxichnganepnewlananhlaypi thamikarepliynaeplngkhaiprsniyrahwangnn kmkcaxxkaestmprakhaihm maephimetimrxngrbxtraihm aestmpthwipinbangpraethsyngmikarxxkepnaestmpimraburakha non denominatd hrux no value indicator NVI sungimichtwelkhmaaesdngrakhabndwngaestmp twxyangechn shrthxemrika ekhyxxkaestmpthimirakhabndwngepntwxksr echn A B C epntn micudprasngkhephuxsamarthetriymkaraelaphimphaestmpemuxmikarprbxtrakhaiprsniyihm aetinkhnaetriymkaryngimthrabxtraihmaennxn 1 aelaemuxthrabxtraihmaelwcamikarphimphrakhabnaestmpthwipruntx ma rayahlngshrthxemrikayngphimphaestmpthiaesdngkhxkhwam First class aethnrakhacringsahrbcdhmaypraephth first class cdhmaythwip aetimsamarthichinxtraihmhakkhaiprsniymikarkhunxik aestmpimraburakhaxikaebb samarthnamaichemuxmikarprbxtraihmid odyaestmpthuxwamirakhabndwngethakbxtraihmthnthi phusuximtxnghaaestmpmatidephimxik echn shrachxanackrmikarphimphaestmpsahrb first class aela second class chakwa odyphimphkhxkhwam 1ST aela 2ND aethnrakha 2 aekhnadakxxkaestmpaebbniaelaichekhruxnghmaykarkhawa PERMANENT stamp aelaichtwxksr P bnibemepilepnsylksn 3 praethsithyekhyxxkaestmpchudhnung epnaestmprupdxkbw sahrbsngcdhmayphayinpraeths bnaestmpimmirakhahnadwng cahnayinrupsmudtraiprsniyakrelmelkthiranesewn xielfewn erimcahnay 4 singhakhm ph s 2540 aestmpxxkmainchwngthixtracdhmaykhuxsxngbath aelasamarthichidemuxprbxtrakhaiprsniyihm 4 pccubnimmicahnayaelwrupaebb aekikhaestmpthwipmkmikhnadelkimepluxngenuxthiinkartid enuxngcakewlaichxactxngtidaestmpcanwnmak aestmprakhasungxacphimphihmikhnadihykwaaestmprakhapkti rupaebbmkcaeriybngay ephuxprahydkhaichcayinkarphimphaestmp phaphbndwngaestmpniymsuxthungwthnthrrmhruxprawtisastrkhxngpraeths bangpraethsniymnaphaphkhxngphunahruxphramhakstriymaepnaebbbnaestmp ephuxkhwamsadwkaekecahnathiiprsniyinkartrwc aestmpthwipaetlarakhacaphimphkhnlasikn ecahnathithichanayephiyngaetehnaestmpsitang knbncdhmayhruxphsduksamarthbxkidthnthiwatidaestmpthnghmdrwmaelwrakhaethaidtwxyangaestmpthwipthimichuxesiyng aekikh aestmpemchinrakha 4 ephnnithixxkichpi ph s 2512 aestmpthwipthiepnthiruckmakthisuddwnghnung khux aestmpthwiprun emchin Machin khxngshrachxanackr chuxrunmacaknkxxkaebbchuxxaonld emchin Arnold Machin aestmpepnphaphphrabrmchayalksnsmedcphrabrmrachininathexlisaebththi 2 erimcahnaykhrngaerkemux 5 mithunayn ph s 2510 aelaichtxenuxngcnthungpccubn xxkichngantngaetsmyengin 1 pxnd aetkyxyidepn 240 ephnni cnepliynaeplngrabbenginmaepn 1 pxndethakb 100 ephnni phankarprbxtrakhaiprsniyhlaykhrng aetlakhrngkmikarxxkaestmprakhaihmmaephimetimcakedim cnthungpccubnmikarphimphaestmpaebbimraburakhaxikdwy inkarphimphcakxditcnthungpccubnmikarprbepliynsi prbprungaebbaemphimph ethkhnikkarphimph sungthaaeykkhwamaetktangkhxngaestmpthngducakrakha si laylaexiyd kradas aethberuxngaesngbnphiwkradas phosphor kaw withikarpruru l samarthaeykaestmprunniidmakkwahnungphnaebb 5 aestmpthwipkhxngithy aekikhaestmpthwipkhxngithyniymichphaphphrabrmchayalksnbndwngaestmptngaetyukhaerkkhxngkariprsniyithyinsmyrchkalthi 5 camiykewnbangkechn chudinsmyrchkalthi 8 chuxchudbangpaxin erimcahnayemux 17 emsayn ph s 2484 thinarupkhwayithnaaelarupphrarachwngbangpaxinmaichbndwngaestmp aestmpthwipsmyrchkalthi 9 xxkepnaestmpphrabrmchayalksnthungpccubnepnchudthi 9 khxmulemuxsinghakhm ph s 2550 odyepnphrabrmchayalksnhnphraphktrtrngsxngchud slbkbphraphktrkhanghnungchudslbknip aestmpchudthi 9 sungepnaebbphraphktrkhang xxkichngantngaet 5 thnwakhm ph s 2539 prakxbdwyrakha 50 stangkh 1 2 4 5 6 7 9 10 12 15 20 25 30 50 100 200 aela 500 bath odyaestmprakha 500 bathepnaestmpthimirakhahnadwngsungthisudkhxngithy aestmpthwipsmyrchkalthi 9 thiimichphaphphrabrmchayalksn ephingerimmiinrayahlng chudaerkmiwnaerkcahnay 1 thnwakhm ph s 2546 misiaebb idaekphaph thngchati eruxnithy chang aela dxkrachphvks xikchudhnungthicdepnaestmpthwipidechnkn epnaestmprupdxkbwsungklawinhwkhxrakha imcahnayinrupaephnaestmpehmuxnpkti aetxyuinrupsmudtraiprsniyakrelmelkaethnxangxing aekikh Answers to FAQ Nondenomination stamps United States Postal Service ekhathungkhxmul 28 singhakhm ph s 2550 All About Machins The Machin FAQ Part 3 ekhathungkhxmul 28 singhakhm ph s 2550 http www canadapost ca textonly personal corporate about newsroom pr default e asp prid 1182 aestmpchnidimraburakha culsar s t th phvscikayn ph s 2540 Machins Great Britain ekhathungkhxmul 28 singhakhm ph s 2550 120 pi traiprsniyakrithy bristhiprsniyithycakd ph s 2546 skdiesrim siriwngs aestmpithy 2547 khumuxkarsasmaestmpithy bristh syamaestmpethrdding cakdekhathungcak https th wikipedia org w index php title aestmpthwip amp oldid 9349982, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม