fbpx
วิกิพีเดีย

แปะก๊วย

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
แปะก๊วย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:199.6Ma
ใบของต้นแปะก๊วย
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Ginkgophyta
ชั้น: Ginkgoopsida
อันดับ: Ginkgoales
วงศ์: Ginkgoaceae
สกุล: Ginkgo
สปีชีส์: G. biloba
ชื่อทวินาม
Ginkgo biloba
L.
Ginkgo biloba

แปะก๊วย (จีน:银杏จีน:白果, ญี่ปุ่น:イチョウ) เป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดจากทางตะวันออกของประเทศจีน (แถบภูเขาด้านตะวันตกของนครเซี่ยงไฮ้) ที่มีการแยกต้นเป็นเพศผู้ และเพศเมีย ใบมีลักษณะคล้ายใบพัด แยกออกเป็น 2 กลีบพบว่ามีการนำเข้าไปปลูกในประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซน เมื่อประมาณ ช่วงราวค.ศ. 1300 หรือสมัยคามากุระมีลักษณะพิเศษคือจะผลัดใบไม่พร้อมกันทุกต้น แต่เมื่อผลัดใบ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วร่วงหล่นทั้งต้นภายในไม่กี่วัน

  • แปะก๊วยเป็นพืชที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 270 ล้านปีก่อน ถือกำเนิดขึ้นในยุคเพอร์เมียน เมื่อประมาณ 290 ล้านปีมาแล้ว และมีชีวิตต่อมาในมหายุคมีโซโซอิก จึงเป็นอาหารของไดโนเสาร์กินพืช
  • สำหรับชื่อตามความหมายแปลว่า "ลูกไม้สีเงิน" ซึ่งดั้งเดิม ในภาษาจีนเรียกว่าต้น "หยาเจียว" ซึ่งแปลว่าตีนเป็ดจากลักษณะใบ (นกเป็ดน้ำเป็นสัญลักษณ์ดีหมายถึงความรักของในจีน และในญี่ปุ่น) หรือ "ไป๋กั่ว" ในสำเนียงจีนกลาง (จีน:白果) ซึ่งแปลว่า "ลูกขาว" ต่อมามีการเรียกชื่อผลของมันว่าลูกไม้สีเงิน หรือ ลูกไม้สีขาว เนื่องจากผลจะมีสีเงิน และ สีขาวส่วนภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า อิโจว มีรากจากคำว่าตีนเป็ด หรือ คินนัน ซึ่งมีรากความหมายคล้ายกับในภาษาจีนคือลูกไม้สีเงิน สำหรับในภาษาอังกฤษก็นิยมเรียกว่า กิงโกะ หรือ ต้นเมเดนแฮร์ หรือ ต้นขนนิ่ม (maidenhair tree) ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากรูปทรงของใบที่เหมือนกันใบของเฟิร์นที่มีขนนิ่มชื่อเดียวกัน หรือ เรียกว่า ต้นสี่สิบมงกุฎทอง (หมายถึงว่ามีราคาแพง) ของชาวฝรั่งเศส ส่วนชื่ออื่น ๆ ที่มีผู้เรียกได้แก่ ต้นไม้แห่งความหวัง แพนด้าแห่งอาณาจักรพืช ต้นไม้อิสรภาพ
  • สารที่สกัดได้จากใบแปะก๊วยมีหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Free radical) ในบริเวณตา ป้องกันการ เกิดโรคเบาหวานขึ้นตาได้ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปสู่สมอง ปลายมือปลายเท้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เพราะเมื่อสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ย่อมเสื่อมสมรรถภาพและฝ่อไปในที่สุด ส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของสมอง ทำให้เกิดการหลงลืมในผู้สูงอายุ หรือโรคความจำเสื่อม ที่เรียกว่า อัลไซเมอร์ (Alzheimer disease)
  • ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้ให้การยอมรับถึงสรรพคุณของใบแปะก๊วยในการรักษาโรคสมองเสื่อม โดยการนำสารสกัดจากใบแปะก๊วยมารวมกับสารอื่น ๆ ช่วยให้การดูดซับที่ผนังลำไส้เล็กดีขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถนำเอาสารสกัดจากใบแปะก๊วยนี้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำสารสกัดดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อบำรุงสมอง และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ใช้รักษาโรคความจำเสื่อมโรคซึมเศร้า อาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในผู้ป่วยสูงอายุ ผลแปะก๊วยที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารจีนหลากหลายชนิด มีสรรพคุณช่วยบำรุงสมอง ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวก แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าแหล่งใหญ่ของสารที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสุขภาพดังกล่าว กลับพบมากในส่วนของใบมากกว่าผลเสียอีก แปะก๊วย
  • ใบแปะก๊วยยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนต้นแปะก๊วยที่คงทนต่อสภาพแวดล้อม คงความเป็นต้นแปะก๊วยมาแต่ยุคโบราณกาลจนปัจจุบัน และมีความหมายในการปกป้องคุ้มครองภัย จากการที่วัดอันศักด์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวญี่ปุ่น มักจะถูกปกป้องจากอัคคีภัยหรือแผ่นดินไหวโดยต้นแปะก๊วย
  • ส่วนในจีนแปะก๊วยยังใช้แทนตัวขงจื๊อ ผู้เป็นปราชญ์ใต้ต้นแปะก๊วย
  1. Zhiyan Zhou and Shaolin Zheng (2003-06-19). "Palaeobiology: The missing link in Ginkgo evolution". Nature. 423 (423): 821–822. doi:.
  2. Sun (1998). . 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. Retrieved on 11 May 2006. Listed as Endangered (EN B1+2c v2.3)

แปะก๊วย
แปะก, วย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, วงเว. aepakwy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir aepakwy chwngewlathimichiwitxyu 199 6Ma PreYe Ye O S D C P T J K Pg N cuaerssikh iphloxsin 1 ibkhxngtnaepakwysthanakarxnurksiklsuyphnthu IUCN 2 3 2 karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaehmwd Ginkgophytachn Ginkgoopsidaxndb Ginkgoaleswngs Ginkgoaceaeskul Ginkgospichis G bilobachuxthwinamGinkgo biloba L Ginkgo biloba aepakwy cin 银杏 cin 白果 yipun イチョウ epnphuchsmuniphrthimitnkaenidcakthangtawnxxkkhxngpraethscin aethbphuekhadantawntkkhxngnkhresiyngih thimikaraeyktnepnephsphu aelaephsemiy ibmilksnakhlayibphd aeykxxkepn 2 klibphbwamikarnaekhaipplukinpraethsyipun phrxmkbkarephyaephsasnaphuththnikayesn emuxpraman chwngrawkh s 1300 hruxsmykhamakuramilksnaphiesskhuxcaphldibimphrxmknthuktn aetemuxphldib ibcaepliynepnsiehluxngaelwrwnghlnthngtnphayinimkiwn aepakwyepnphuchthimichiwitxyuemux 270 lanpikxn thuxkaenidkhuninyukhephxremiyn emuxpraman 290 lanpimaaelw aelamichiwittxmainmhayukhmiososxik cungepnxaharkhxngidonesarkinphuchsahrbchuxtamkhwamhmayaeplwa lukimsiengin sungdngedim inphasacineriykwatn hyaeciyw sungaeplwatinepdcaklksnaib nkepdnaepnsylksndihmaythungkhwamrkkhxngincin aelainyipun hrux ipkw insaeniyngcinklang cin 白果 sungaeplwa lukkhaw txmamikareriykchuxphlkhxngmnwalukimsiengin hrux lukimsikhaw enuxngcakphlcamisiengin aela sikhawswnphasayipuncaeriykwa xiocw mirakcakkhawatinepd hrux khinnn sungmirakkhwamhmaykhlaykbinphasacinkhuxlukimsiengin sahrbinphasaxngkvskniymeriykwa kingoka hrux tnemednaehr hrux tnkhnnim maidenhair tree sungsnnisthanwamacakrupthrngkhxngibthiehmuxnknibkhxngefirnthimikhnnimchuxediywkn hrux eriykwa tnsisibmngkudthxng hmaythungwamirakhaaephng khxngchawfrngess swnchuxxun thimiphueriykidaek tnimaehngkhwamhwng aephndaaehngxanackrphuch tnimxisrphaphsarthiskdidcakibaepakwymihlaychnidthimivththitanxnumulxisra Free radical inbriewnta pxngknkar ekidorkhebahwankhuntaid ephimkarihlewiynkhxngolhitipsusmxng playmuxplayetha sungepnsaehtuhnungthithaihekidkarxudtnkhxngesneluxdthiipeliyngsmxng ephraaemuxsmxngkhadeluxdiphlxeliyng yxmesuxmsmrrthphaphaelafxipinthisud sngphltxkarthanganaelaprasiththiphaphkhxngsmxng thaihekidkarhlngluminphusungxayu hruxorkhkhwamcaesuxm thieriykwa xlisemxr Alzheimer disease inpccubnhlay praethsidihkaryxmrbthungsrrphkhunkhxngibaepakwyinkarrksaorkhsmxngesuxm odykarnasarskdcakibaepakwymarwmkbsarxun chwyihkardudsbthiphnnglaiselkdikhun thaihrangkaysamarthnaexasarskdcakibaepakwynimaichpraoychnidmakkhun nxkcakniyngmikarnasarskddngklawmathaepnphlitphnthesrimxahar ephuxbarungsmxng aelachwyiheluxdihlewiyniddikhun ichrksaorkhkhwamcaesuxmorkhsumesra xakarhlng lum xnenuxngmacakeluxdipeliyngsmxngimephiyngphxinphupwysungxayu phlaepakwythiichepnswnprakxbinxaharcinhlakhlaychnid misrrphkhunchwybarungsmxng chwyiheluxdlmhmunewiynidsadwk aetthanthrabhruximwaaehlngihykhxngsarthithahnathichwyesrimsukhphaphdngklaw klbphbmakinswnkhxngibmakkwaphlesiyxik aepakwyibaepakwyyngepnsylksnkhxngmhawithyalyotekiywpraethsyipunepntwaethnkhxngkhwamkhngthn imepliynaeplng ehmuxntnaepakwythikhngthntxsphaphaewdlxm khngkhwamepntnaepakwymaaetyukhobrankalcnpccubn aelamikhwamhmayinkarpkpxngkhumkhrxngphy cakkarthiwdxnskdsiththisungepnthiekharphnbthuxkhxngchawyipun mkcathukpkpxngcakxkhkhiphyhruxaephndinihwodytnaepakwyswnincinaepakwyyngichaethntwkhngcux phuepnprachyittnaepakwyxangxing aekikh Zhiyan Zhou and Shaolin Zheng 2003 06 19 Palaeobiology The missing link in Ginkgo evolution Nature 423 423 821 822 doi 10 1038 423821a Sun 1998 Ginkgo biloba 2006 IUCN Red List of Threatened Species IUCN 2006 Retrieved on 11 May 2006 Listed as Endangered EN B1 2c v2 3 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title aepakwy amp oldid 7519369, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม