fbpx
วิกิพีเดีย

เวลาสากลเชิงพิกัด

เวลาสากลเชิงพิกัด (อังกฤษ:Coordinated Universal Time; ตัวย่อ: UTC) คือ หน่วยเวลาที่ใช้ในการอ้างอิงการหมุนของโลก โดยใช้เครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) เทียบจากหน่วยเวลาสากลซึ่งเป็นระบบอ้างอิงจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) จุดอ้างอิงของเวลาสากลเชิงพิกัดคือที่ลองจิจูด ที่ 0° ที่ตัดผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิชในกรีนิช ลอนดอน สหราชอาณาจักร (และเป็นสาเหตุหลักที่เวลามาตรฐานกรีนิชยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน)

แผนที่โลกแสดงเขตเวลาในปัจจุบัน
เขตเวลาสากล เมือง/ประเทศ/เขตที่ใช้
UTC−12 (เขตเวลาสำหรับการเดินเรือ อยู่ระหว่างลองจิจูดที่ 180 องศาตะวันตก และ 172 องศา 30 ลิปดาตะวันตก)
UTC−11
 • มิดเวย์อะทอลล์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • อเมริกันซามัว (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • นีอูเอ (ประเทศนิวซีแลนด์)
UTC−10
 • หมู่เกาะคุก (ประเทศนิวซีแลนด์)
 • เฟรนช์โปลินีเซีย - เขตหมู่เกาะโซไซเอตี (รวมตาฮีตี) , เขตหมู่เกาะทัวโมตู, เขตหมู่เกาะทูบูไอ
 • จอห์นสตันอะทอลล์
 • หมู่เกาะอะลูเชียน (ฝั่งตะวันตกของอะแลสกา สหรัฐอเมริกา)
 • รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
UTC−9.30
 • เฟรนช์โปลินีเซีย - หมู่เกาะมาควีซัส
UTC−9
 • เฟรนช์โปลินีเซีย - หมู่เกาะแกมเบียร์
 • รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกือบทั้งรัฐ)
UTC−8
 • เวลามาตรฐานแปซิฟิก - Pacific Standard Time (PST)
 • เวลาออมแสงรัฐอะแลสกา - Alaska Daylight Time
 • เวลามาตรฐานเกาะกลีแปร์ตอน
UTC−7
 • เขตเวลามาตรฐานบนภูเขาในทวีปอเมริกาเหนือ
 • เวลาออมแสงแปซิฟิก - Pacific Daylight Time Zone
 • ประเทศเม็กซิโก (เฉพาะบายา แคลิฟอร์เนีย ซัว, ชิวาวา, นายาริท, ซินาลัว, โซโนรา)
UTC−6
UTC−5
UTC−4
UTC−3.30
 • ประเทศแคนาดา - เวลามาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ - Newfoundland Standard Time (เฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐลาบราดอร์ และ
  นิวฟันด์แลนด์)
UTC−3
UTC−2.30 เวลาออมแสงมาตรฐานนิวฟันด์แลนด์
UTC−2
UTC−1
UTC±0
 • ประเทศบูร์กินาฟาโซ
 • เกาะบูแว
 • ประเทศโกตดิวัวร์
 • ประเทศแกมเบีย
 • ประเทศกานา
 • กรีนแลนด์ (เฉพาะฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ - เมือง Danmarkshavn และเมืองรอบๆ)
 • ประเทศกีนี
 • ประเทศกินี-บิสเซา
 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • ประเทศมาลี
 • ประเทศไลบีเรีย
 • ประเทศมอริเตเนีย
 • ประเทศโมร็อกโก
 • เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา
 • ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี
 • ประเทศเซเนกัล
 • ประเทศเซียร์ราลีโอน
 • ประเทศโตโก
 • เวสเทิร์นสะฮารา
 • หมู่เกาะแฟโร
 • เกิร์นซีย์
 • ประเทศไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • ประเทศโปรตุเกส (ยกเว้นหมู่เกาะอะโซร์ส)
 • ประเทศสเปน (เฉพาะหมู่เกาะคะแนรี ซึ่งใช้มาตรฐานเวลาออมแสงในกลุ่มสหภาพยุโรป)
 • สหราชอาณาจักร
UTC+1
UTC+2
 • เขตเวลาชาติยุโรปตะวันออก (Eastern European Time - EET)
 • ประเทศอิยิปต์
 • เวลาชาติแอฟริกากลาง
 • ประเทศอิสราเอล
 • ประเทศแอฟริกาใต้
 • เวลาออมแสงชาติยุโรปกลาง - (Central European Summer Time - CEST)
 • เวลาออมแสงชาติแอฟริกาตะวันตก
UTC+3
UTC+3.30
UTC+4
UTC+4.30
UTC+5
UTC+5.30
UTC+5.45
UTC+6
UTC+6.30
UTC+7
UTC+8
UTC+9
UTC+9.30
UTC+10
UTC+11
UTC+12
UTC+13
UTC+14

ตัวอย่างเวลาของที่ต่างๆ ในโลก ถ้าเวลาสากลเชิงพิกัดมีค่า 10:00

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูร้อน ในบางพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร ช่วงเวลาจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาท้องถิ่น จะใช้เวลาออมแสงแทน ซึ่งโดยทั่วไปมีค่าแตกต่างจากเวลาปกติ 1 ชั่วโมง

 • กองทัพเรือสหรัฐ
บทความนี้เกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำลังรอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้
บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

เวลาสากลเชิงพิกัด
เวลาสากลเช, งพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, coordinated, universal, time, วย, หน, วยเวลาท, ใช, ในการอ, างอ, งการหม, นของโลก, โดยใช, เคร, องหมายบวก, หร, อลบ, เท, ยบจากหน, วยเวลาสากลซ, งเป, นระบบอ, างอ, งจากเวลามาตรฐานกร, ดอ, างอ, งของค, อท, ลองจ, ดผ, านหอด, ดา. ewlasaklechingphikd phasaxun efadu aekikh ewlasaklechingphikd xngkvs Coordinated Universal Time twyx UTC khux hnwyewlathiichinkarxangxingkarhmunkhxngolk odyichekhruxnghmaybwk hruxlb ethiybcakhnwyewlasaklsungepnrabbxangxingcakewlamatrthankrinich GMT cudxangxingkhxngewlasaklechingphikdkhuxthilxngcicud thi 0 thitdphanhxdudawhlwngkrinichinkrinich lxndxn shrachxanackr aelaepnsaehtuhlkthiewlamatrthankrinichyngkhngmiichxyuinpccubn aephnthiolkaesdngekhtewlainpccubntarangewlasaklechingphikd aekikhekhtewlasakl emuxng praeths ekhtthiichUTC 12 ekhtewlasahrbkaredinerux xyurahwanglxngcicudthi 180 xngsatawntk aela 172 xngsa 30 lipdatawntk UTC 11 midewyxathxll praethsshrthxemrika xemriknsamw praethsshrthxemrika nixuex praethsniwsiaelnd UTC 10 hmuekaakhuk praethsniwsiaelnd efrnchopliniesiy ekhthmuekaaosisexti rwmtahiti ekhthmuekaathwomtu ekhthmuekaathubuix cxhnstnxathxll hmuekaaxaluechiyn fngtawntkkhxngxaaelska shrthxemrika rthhaway praethsshrthxemrikaUTC 9 30 efrnchopliniesiy hmuekaamakhwissUTC 9 efrnchopliniesiy hmuekaaaekmebiyr rthxaaelska praethsshrthxemrika ekuxbthngrth UTC 8 ewlamatrthanaepsifik Pacific Standard Time PST ewlaxxmaesngrthxaaelska Alaska Daylight Time ewlamatrthanekaakliaeprtxnUTC 7 ekhtewlamatrthanbnphuekhainthwipxemrikaehnux ewlaxxmaesngaepsifik Pacific Daylight Time Zone praethsemksiok echphaabaya aekhlifxreniy sw chiwawa nayarith sinalw osonra UTC 6 praethseblis praethskhxstarika praethsexlslwadxr praethsnikarakw praethskwetmala praethshxndurs praethsaekhnadaaelashrthxemrika ewlamatrthantxnklang Central Standard Time aela ekhtewlaxxmaesngbnphuekhainthwipxemrikaehnux praethschili echphaaekaaxisetxr praethsexkwadxr echphaaekhthmuekaakalapaoks praethsemksiok bangswn UTC 5 hmuekaaekhyaemn praethsokhlmebiy praethskhiwba praethsehti praethscaimka praethspanama praethsepru hmuekaaetiksaelahmuekaaekhkhxs praethsaekhnadaaelapraethsshrthxemrika ewlamatrthantawnxxk Eastern Standard Time aela ewlaxxmaesngtxnklang Central Daylight Time praethsemksiok bangswn praethsexkwadxr thiehlux praethsbrasil echphaarthxakriaelarthxamaosns UTC 4 praethsaeladinaedninbriewnthaelaekhribebiyn echphaaaexngkwilla praethsaexntikaaelabarbuda xaruba praethsbarebods kuxraesa praethsdxminika satharnrthodminikn praethsekrenda kwedxlup martinik mxntesxrrt epxrotriok praethsesntkhitsaelaenwis praethsesntluechiy praethsesntwinesntaelaekrnadins praethstriniaeddaelaotebok ebxrmiwda hmuekaafxlkaelnd praethsobliewiy praethskayxana praethsewensuexla praethsparakwy praethsbrasil echphaamatuokrssu matuokrssudisul parathangtxnit rxnodeniy aelaorirma praethsaekhnada ewlamatrthanaextaelntik Atlantic Standard Time AST echphaarthlabradxr ykewnthangtawntkechiyngitkhxngrth niw brunswikh onwa sokhechiy khwiebkh danfngtawnxxkkhxngaemnanathachkhwann aelahlngesnlxngcicud 63 xngsatawntk ipthangtawnxxk ekaaprins exdewird praethschili ykewnekaaxisetxr UTC 3 30 praethsaekhnada ewlamatrthanniwfndaelnd Newfoundland Standard Time echphaathangtawntkechiyngitkhxngrthlabradxr aela niwfndaelnd UTC 3 praethsxarecntina praethssurinam praethsxurukwy praethsbrasil epnewlathiichepnthangkar aelaichinemuxngxalaoks xamapha baehiy sixara disthriot efedxrrl exspriot sanot okilxas maranhaox minas ekrays fngtawnxxkkhxngemuxngpara paraxiba parana epxrnambuok pixaxuyi riox edx caenor riox kraned od nxrth riox kraned od sul santa khatharina esaw epaol esxrciep othaekhntins krinaelnd chayfngtxnitaelatawntkechiyngit efrnchekiyna aesngpiaeyraelamiekxlngUTC 2 30 ewlaxxmaesngmatrthanniwfndaelndUTC 2 praethsbrasil ekaaklangmhasmuthraextaelntikinekhtpraethsbrasil ekaaesathcxreciyaelahmuekaaesathaesndwichUTC 1 praethskabuewrdi krinaelnd fngtawnxxk emuxng Ittoqqortoormiit aelaemuxngrxb praethsoprtueks echphaahmuekaaxaosrs UTC 0 praethsburkinafaos ekaabuaew praethsoktdiwwr praethsaekmebiy praethskana krinaelnd echphaafngtawnxxkechiyngehnux emuxng Danmarkshavn aelaemuxngrxb praethskini praethskini bisesa praethsixsaelnd praethsmali praethsilbieriy praethsmxrieteniy praethsomrxkok esntehelna xsesnchn aelatristndakunya praethsesatuemaelaprinsipi praethsesenkl praethsesiyrralioxn praethsotok ewsethirnsahara hmuekaaaefor ekirnsiy praethsixraelnd ekaaaemn praethsoprtueks ykewnhmuekaaxaosrs praethssepn echphaahmuekaakhaaenri sungichmatrthanewlaxxmaesnginklumshphaphyuorp shrachxanackrUTC 1 ekhtewlachatiyuorpklang Central European Time CET ewlachatiaexfrikatawntk ewlaxxmaesngchatiyuorptawntk Western European Summern Time WEST ichinhmuekaakhaaenri hmuekaaaefor praethskrinaelndfngtawnxxkechiyngehnux praethsixraelnd emuxngkhunkhrawn hmuekaamaedra oprtueksfngaephndinihyyuorp aelashrachxanackr UTC 2 ekhtewlachatiyuorptawnxxk Eastern European Time EET praethsxiyipt ewlachatiaexfrikaklang praethsxisraexl praethsaexfrikait ewlaxxmaesngchatiyuorpklang Central European Summer Time CEST ewlaxxmaesngchatiaexfrikatawntkUTC 3 praethseblarus praethsosmaeliy praethsesathsudan praethssudan praethsmadakskar praethsekhnya praethsexthioxepiy praethsexriethriy praethscibuti praethskhxomors praethsyuknda praethsaethnsaeniy praethskhuewt praethskatar praethssaxudixaraebiy praethseyemn praethsxirk praethsbahern praethsrsesiy echphaamnthlkhalininkrad UTC 3 30 praethsxihranUTC 4 praethsshrthxahrbexmierts praethsxarmieniy praethsxaesxribcan praethscxreciy praethsoxman praethsmxriechiys praethsesechlsUTC 4 30 praethsxfkanisthanUTC 5 praethsxusebkisthan praethspakisthan praethsthacikisthan praethsmldifs praethsetirkemnisthan praethsxxsetreliy echphaahmuekaa Heard and McDonald praethskhaskhsthan echphaaswntawntk UTC 5 30 praethsxinediy praethssrilngkaUTC 5 45 praethsenpalUTC 6 praethsbngklaeths praethskhirkissthan praethsphutan praethskhaskhsthan echphaaswntawnxxk UTC 6 30 praethsphmaUTC 7 praethslaw praethsithy praethskmphucha praethsewiydnam praethsxinodniesiy echphaafngtawntk praethsrsesiy emuxngkhrasonyask chwngvdurxninemuxngxxmsk fngtawntksudkhxngpraethsmxngokeliyUTC 8 praethscin rwmcinaephndinihy maeka aelahxngkng ithwn praethsxxsetreliy fngtawntk praethsbruin praethsmaelesiy praethsxinodniesiy echphaatxnklang praethssingkhopr praethsfilippins praethsrsesiy echphaaemuxngbrask ebxryaethiy xirkhusk praethsmxngokeliy ekuxbthngpraeths UTC 9 praethsyipun praethsekahliehnux praethstimxr elset ekahliit praethspaela praethsxinodniesiy echphaafngtawnxxk praethsrsesiy echphaaemuxngxmur oxblasth chita oxblasth chikha riphbblikhfngtawntkrwmemuxng yakhusk UTC 9 30 praethsxxsetreliy txnklang UTC 10 praethsxxsetreliy thangtawnxxk praethspapwniwkini praethsimokhrniesiyUTC 11 praethswanuxatu hmuekaaosolmxn praethsimokhrniesiyUTC 12 praethsniwsiaelnd praethskhiribas praethstuwalu praethsfici praethsnaxuru hmuekaamaraechllUTC 13 rthexkrachsamw praethstxngnga praethskhiribasUTC 14 otekela praethskhiribas twxyangewlakhxngthitang inolk thaewlasaklechingphikdmikha 10 00 lxsaexneclis shrthxemrika UTC 8 ewlathxngthin 2 00 niwyxrk shrthxemrika UTC 5 ewlathxngthin 5 00 lxndxn shrachxanackr UTC ewlathxngthin 10 00 krungethph praethsithy UTC 7 ewlathxngthin 17 00 otekiyw praethsyipun UTC 9 ewlathxngthin 19 00 xyangirktam inchwngvdurxn inbangphunthikhxngolk odyechphaainphunthithixyuhangcakesnsunysutr chwngewlacakwnxathitysudthaykhxngeduxnminakhm cnthungwnxathitysudthaykhxngeduxntulakhm ewlathxngthin caichewlaxxmaesngaethn sungodythwipmikhaaetktangcakewlapkti 1 chwomngaehlngkhxmulxun aekikhWhat is Universal Time kxngthpheruxshrth bthkhwamniekiywkb pi eduxn wn stwrrs hruxchwngewlatang thikalngrxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimetimkhxmulinswnniiddkhk bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ewlasaklechingphikd amp oldid 9476812, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม