fbpx
วิกิพีเดีย

เพลงชาติ

เพลงชาติ (อังกฤษ:national anthem) หมายถึง บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อปลุกเร้าให้หวนระลึกถึงหรือสรรเสริญประวัติศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ หรือการต่อสู้ของชนในชาติ โดยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของชาตินั้น ๆ อย่างเป็นทางการ หรือความตกลงใจร่วมกันของประชาชนในชาติว่า เพลงดังกล่าวเป็นเพลงประจำชาติของตน

ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ มักมีการใช้ภาพประกอบเพลงที่แสดงถึงความฮึกเหิมและปลุกใจให้รักชาติ (ตัวอย่างในที่นี้ เป็นภาพยนตร์เพลงชาติสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487)

ในหนังสือ "เพลงชาติ" โดย สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึงความหมายของเพลงชาติไว้ 4 ประการ คือ

 1. เพลงชาติสามารถแสดงถึงความเป็นชาติของประชาชนในชาตินั้น ๆ ได้
 2. เพลงชาติสามารถแสดงถึงฐานะทางการเมืองว่า เป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่ขึ้นแก่ใคร
 3. เพลงชาติเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำชาติ
 4. เพลงชาติเป็นกลิ่นไอทางศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มชนชาตินั้น ๆ

เนื้อหา

เพลงชาติมีที่มาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. เพลงชาติเกิดจากเพลงที่ประชาชนนิยม: เพลงชาติประเภทนี้เกิดจากเพลงที่คนนิยมร้องทั่วไปไปในทุกโอกาส เป็นเพลงที่ประชาชนมีความศรัทธานิยมชมชอบ เช่น เพลงก็อดเซฟเดอะควีน (God Save The Queen) ของสหราชอาณาจักร เพลง ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ ของประเทศออสเตรีย เป็นต้น
 2. เพลงชาติเกิดจากความกดดันทางการเมือง : โดยเหตุที่เพลงเป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมทางการเมืองมาตลอด เพลงชาติประเภทนี้จึงเกิดขึ้นจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น เพลงลามาร์แซแยส (La Marseillaise) ของประเทศฝรั่งเศส เพลงชาติไทยของประเทศไทย ฯลฯ
 3. เพลงชาติที่เกิดขึ้นโดยลัทธิชาตินิยม : เพลงชาติประเภทนี้เริ่มเกิดขึ้นในยุคโรแมนติก โดยคีตกวีชาวรัสเซียชื่อ ไมเคิล อิแวนโนวิช กลินกา ได้ประพันธ์เพลงเกี่ยวกับการต่อสู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุปรากรเรื่อง "A Life for the Tsar" เพื่อปลุกเร้าให้ชาวรัสเซียเกิดความรักชาติ บทเพลงเหล่านี้ได้กระตุ้นให้กลุ่มคนต่าง ๆ เกิดความคิดชาตินิยมที่จะใช้เพลงชาติเป็นเครื่องหมายแบ่งแยกดินแดน ศาสนา เชื้อชาติ และผลประโยชน์ออกจากกัน แนวคิดดังกล่าวนี้ได้แผ่ขยายไปยังยังกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเกิดบทเพลงปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติขึ้นจำนวนมากจากคีตกวีต่าง ๆ ทั้งนี้ งานเพลงหลายชิ้นไม่ได้เป็นเพลงชาติโดยตรง แต่ก็กระตุ้นให้เกิดความคิดรักชาติตามลัทธิชาตินิยม และทำให้กลุ่มนักการปกครองทั้งหลายสนใจที่จะมีเพลงประจำชาติเฉพาะขึ้นมา
ก่อนการแข่งขันกีฬานานาชาติจะมีการบรรเลงเพลงชาติเสมอ โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้เข้าชมกีฬาจะยืนตรง เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ (ในภาพ เป็นการเคารพเพลงชาติ ในการแข่งรถที่ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva Raceway) ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ในกรณีของประเทศไทย จะมีการบรรเลงเพลงชาติเป็นสัญญาณเทียบเวลาและสัญญาณการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงในเวลา 18.00 น. เป็นประจำทุกวัน (ในภาพ เป็นการเชิญธงชาติประจำวันในเวลาเย็น ที่กองบังคับการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ)
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

เพลงชาติถูกนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยมักมีการนำไปบรรเลงในวันหยุดและเทศกาลสำคัญของชาติ และมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างใกล้ชิด ในการแข่งขันกีฬาอย่างเช่นกีฬาโอลิมปิกนั้น จะมีการบรรเลงเพลงชาติเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ชนะเลิศและได้รับเหรียญทองในพิธีมอบเหรียญรางวัล และยังใช้บรรเลงก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาด้วย ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวนี้เริ่มมีขึ้นในการแข่งขันเบสบอลในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับในประเทศอื่น ๆ การใช้เพลงชาตินั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับสถานะความเป็นรัฐชาติต่อประเทศนั้น ๆ ด้วย เช่น ในกรณีของไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) คณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่ได้ยอมรับว่าไต้หวันมีสถานะเป็นรัฐชาติที่มีเอกราชเป็นของตนเอง และต้องใช้ชื่อประเทศในแข่งขันกีฬาว่า "จีนไทเป" ไต้หวันจึงต้องใช้เพลงธงชาติ (จีนตัวย่อ:国旗歌; จีนตัวเต็ม:國旗歌; พินอิน: gúoqígē กั๋วฉีเกอ; ภาษาอังกฤษ: National Banner Song) เป็นเพลงสำหรับไต้หวันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เป็นต้น

ในบางประเทศก็มีการบรรเลงและขับร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียน เพื่อเป็นเครื่องฝึกหัดให้เด็กเกิดความคิดรักชาติ หลายประเทศก็มีความนิยมในการบรรเลงเพลงชาติก่อนการเล่นหรือแสดงมหรสพต่าง ๆ อันรวมถึงการฉายภาพยนตร์[ต้องการอ้างอิง] สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์หลายแห่งก็ใช้เพลงชาติเป็นเครื่องบอกสัญญาณการเปิดและปิดสถานีในแต่ละวัน[ต้องการอ้างอิง] กรณีดังกล่าวนี้สำหรับประเทศไทย จะนิยมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการเริ่มมหรสพหรือการฉายภาพยนตร์ และเป็นสัญญาณบอกการเปิดหรือปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ส่วนเพลงชาตินอกจากจะบรรเลงเพื่อการเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. แล้ว ยังใช้เป็นสัญญาณบอกการเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วย

โดยทั่วไปแล้ว เพลงชาติของเกือบทุกประเทศย่อมมีเนื้อร้องประกอบทำนองอยู่เสมอ ยกเว้นในบางประเทศที่ไม่มีการใช้เนื้อร้องฉบับราชการ เช่น บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สเปน ซานมาริโน เป็นต้น ในจำนวนของเพลงชาติที่มีเนื้อร้องประกอบนั้น มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งน้อยมากที่เป็นผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ดังนี้

สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึงเพลงประจำชาติไว้ในหนังสือ "เพลงชาติ" ของตนว่า

...ยังมีเพลงชาติอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่แสดงถึงความเป็นชาติทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเพลงประจำชาติ นิยมร้องในหมู่ประชาชนทั่วไปทุกโอกาส เป็นเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติโดยอาศัยบันไดเสียง สำเนียงเพลง ทำนอง กระสวนจังหวะที่ใช้ และความหมายของเพลง ทั้งนี้เพลงประจำชาติดังกล่าวไม่ได้เป็นเพลงชาติของทางราชการแต่อย่างใด เช่น เพลงบุหรงกาก๊ะของมาเลเซีย เพลงอารีดังของเกาหลี เพลงซากุระของญี่ปุ่น เพลงโอซูซานาของอเมริกา เป็นต้น

 1. สุกรี เจริญสุข. เพลงชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2532.
 2. ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1836
 3. .
 4. Yomiuri Shimbun . Published August 6, 2007
 5. เพลงชาติของไต้หวันมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า "จงหัวหมินกั๋วกั๋วเกอ" (จีนตัวย่อ:中华民国国歌; จีนตัวเต็ม:中華民國國歌; พินอิน: Zhōnghuá Míngúo gúogē) แปลว่า เพลงชาติสาธารณรัฐจีน เพลงนี้บางครั้งเรียกชื่อว่า "ซานหมินจูอี้" แปลว่า หลักลัทธิไตรราษฎร์ อันเป็นหลักการของซุนยัตเซ็น ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีน และผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง
 6. สามารถรับฟังตัวอย่างเสียงสัญญาณเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีการบันทึกไว้ได้ที่
 7. Associated Press . Written by Harold Heckle. Published June 26, 2007.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
เพลงชาติ
บทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

เพลงชาติ
เพลงชาต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, national, anthem, หมายถ, บทเพลงท, ประพ, นธ, เพ, อปล, กเร, าให, หวนระล, กถ, งหร, อสรรเสร, ญประว, ศาสตร, ชาต, ขนบธรรมเน, ยมประเพณ, ของชาต, หร, อการต, อส, ของชนในชาต, โดยได, บการยอมร, บจากร, ฐบาลของชาต, อย, างเป, นทางการ, หร,. ephlngchati phasaxun efadu aekikh ephlngchati xngkvs national anthem hmaythung bthephlngthipraphnthkhun ephuxplukeraihhwnralukthunghruxsrresriyprawtisastrchati khnbthrrmeniympraephnikhxngchati hruxkartxsukhxngchninchati odyidrbkaryxmrbcakrthbalkhxngchatinn xyangepnthangkar hruxkhwamtklngicrwmknkhxngprachachninchatiwa ephlngdngklawepnephlngpracachatikhxngtnelnmiediy phaphyntrhruxwidithsnprakxbephlngchati mkmikarichphaphprakxbephlngthiaesdngthungkhwamhukehimaelaplukicihrkchati twxyanginthini epnphaphyntrephlngchatishrthxemrika srangkhunemux ph s 2487 inhnngsux ephlngchati ody sukri ecriysukh idklawthungkhwamhmaykhxngephlngchatiiw 4 prakar khux ephlngchatisamarthaesdngthungkhwamepnchatikhxngprachachninchatinn id ephlngchatisamarthaesdngthungthanathangkaremuxngwa epnpraethsthimiexkrach imkhunaekikhr ephlngchatiepnsylksnhruxekhruxnghmaypracachati ephlngchatiepnklinixthangsilpwthnthrrmkhxngprachachninklumchnchatinn 1 enuxha 1 karekidkhxngephlngchati 2 karich 3 enuxrxng 4 ephlngpracachati 5 duephim 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunkarekidkhxngephlngchati aekikhephlngchatimithimaid 3 lksna dngni 1 ephlngchatiekidcakephlngthiprachachnniym ephlngchatipraephthniekidcakephlngthikhnniymrxngthwipipinthukoxkas epnephlngthiprachachnmikhwamsrththaniymchmchxb echn ephlngkxdesfedxakhwin God Save The Queen khxngshrachxanackr ephlng lndedxraebrekx lndxmchotremx khxngpraethsxxsetriy epntn ephlngchatiekidcakkhwamkddnthangkaremuxng odyehtuthiephlngepnekhruxngmuxprakxbkickrrmthangkaremuxngmatlxd ephlngchatipraephthnicungekidkhuncakkarptiwtiepliynaeplngthangkarpkkhrxngaelakarepliynaeplngthangwthnthrrm echn ephlnglamaraesaeys La Marseillaise khxngpraethsfrngess ephlngchatiithykhxngpraethsithy l ephlngchatithiekidkhunodylththichatiniym ephlngchatipraephthnierimekidkhuninyukhoraemntik odykhitkwichawrsesiychux imekhil xiaewnonwich klinka idpraphnthephlngekiywkbkartxsu odyechphaaxyangyingkhuxxuprakreruxng A Life for the Tsar 2 ephuxplukeraihchawrsesiyekidkhwamrkchati bthephlngehlaniidkratunihklumkhntang ekidkhwamkhidchatiniymthicaichephlngchatiepnekhruxnghmayaebngaeykdinaedn sasna echuxchati aelaphlpraoychnxxkcakkn aenwkhiddngklawniidaephkhyayipyngyngklumechuxchatitang xyangkwangkhwang aelaekidbthephlngplukeraihekidkhwamrkchatikhuncanwnmakcakkhitkwitang thngni nganephlnghlaychinimidepnephlngchatiodytrng aetkkratunihekidkhwamkhidrkchatitamlththichatiniym aelathaihklumnkkarpkkhrxngthnghlaysnicthicamiephlngpracachatiechphaakhunmakarich aekikh kxnkaraekhngkhnkilananachaticamikarbrrelngephlngchatiesmx odythrrmeniymptibti phuekhachmkilacayuntrng ephuxaesdngkhwamekharphtxephlngchati inphaph epnkarekharphephlngchati inkaraekhngrththithaelsabecniwa Lake Geneva Raceway praethsshrthxemrika inkrnikhxngpraethsithy camikarbrrelngephlngchatiepnsyyanethiybewlaaelasyyankarechiythngchatikhunsuyxdesainewla 8 00 n aelaechiythnglnginewla 18 00 n epnpracathukwn inphaph epnkarechiythngchatipracawninewlaeyn thikxngbngkhbkarkxngphlthi 1 rksaphraxngkh krungethph swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniid ephlngchatithuknaipichinbribthtang xyangkwangkhwang odymkmikarnaipbrrelnginwnhyudaelaethskalsakhykhxngchati aelamikhwamsmphnthkbkarcdkickrrmkilaxyangiklchid inkaraekhngkhnkilaxyangechnkilaoxlimpiknn camikarbrrelngephlngchatiepnekiyrtiaekphuthichnaelisaelaidrbehriyythxnginphithimxbehriyyrangwl aelayngichbrrelngkxnerimkaraekhngkhnkiladwy sungthrrmeniymdngklawnierimmikhuninkaraekhngkhnebsbxlinpraethsshrthxemrikachwngsngkhramolkkhrngthi 2 3 sahrbinpraethsxun karichephlngchatinnkhunxyukbkaryxmrbsthanakhwamepnrthchatitxpraethsnn dwy echn inkrnikhxngithwn satharnrthcin khnakrrmkaroxlimpiksaklimidyxmrbwaithwnmisthanaepnrthchatithimiexkrachepnkhxngtnexng aelatxngichchuxpraethsinaekhngkhnkilawa cinithep ithwncungtxngichephlngthngchati cintwyx 国旗歌 cintwetm 國旗歌 phinxin guoqige kwchiekx phasaxngkvs National Banner Song epnephlngsahrbithwninkaraekhngkhnkilaoxlimpik epntn 4 5 inbangpraethskmikarbrrelngaelakhbrxngephlngchatikxnekhaeriyn ephuxepnekhruxngfukhdihedkekidkhwamkhidrkchati hlaypraethskmikhwamniyminkarbrrelngephlngchatikxnkarelnhruxaesdngmhrsphtang xnrwmthungkarchayphaphyntr txngkarxangxing sthaniwithyuaelasthaniothrthsnhlayaehngkichephlngchatiepnekhruxngbxksyyankarepidaelapidsthaniinaetlawn txngkarxangxing krnidngklawnisahrbpraethsithy caniymbrrelngephlngsrresriyphrabarmikxnkarerimmhrsphhruxkarchayphaphyntr aelaepnsyyanbxkkarepidhruxpidsthaniwithyuaelaothrthsn swnephlngchatinxkcakcabrrelngephuxkarekharphthngchatiinewla 8 00 n aela 18 00 n aelw yngichepnsyyanbxkkarepidsthaniwithyukracayesiyngaehngpraethsithydwy 6 enuxrxng aekikhodythwipaelw ephlngchatikhxngekuxbthukpraethsyxmmienuxrxngprakxbthanxngxyuesmx ykewninbangpraethsthiimmikarichenuxrxngchbbrachkar echn bxseniyaelaehxresokwina sepn sanmarion epntn 7 incanwnkhxngephlngchatithimienuxrxngprakxbnn mixyucanwnhnungsungnxymakthiepnphlngankhxngnkekhiynrangwloneblsakhawrrnkrrm dngni ephlng chna khna mna phlngankhxngrphinthrnath thakur praphnthemux ph s 2454 rthbalxinediynamaichepnephlngchatiemux ph s 2493 bthpraphnthedimepnphasaebngkxl aetkhbrxnginthanaephlngchatidwyphasahindi ephlng xamar ochnar bngkla Amar Shonar Bangla phlnganxikchinhnungkhxngrphinthrnath thakur praphnthemux ph s 2449 rthbalbngkhlaethsnamaichepnephlngchatiemux ph s 2515 bthkwi ya wiexlsekxredthethlnedth Ja vi elsker dette landet ichaelw erarkaephndinni praphnthody biyxrsetiyren martinus biyxrsn inrahwangpi ph s 2402 aela ph s 2411 eriyberiyngthanxngephlngody rikhard nxrrakh aela mikarbrrelngkhrngaerkemuxwnthi 17 phvsphakhm ph s 2407ephlngpracachati aekikhsukri ecriysukh idklawthungephlngpracachatiiwinhnngsux ephlngchati khxngtnwa yngmiephlngchatixikpraephthhnungthithahnathiaesdngthungkhwamepnchatithangdansilpwthnthrrm epnephlngpracachati niymrxnginhmuprachachnthwipthukoxkas epnephlngthiaesdngthungexklksnpracachatiodyxasybnidesiyng saeniyngephlng thanxng kraswncnghwathiich aelakhwamhmaykhxngephlng thngniephlngpracachatidngklawimidepnephlngchatikhxngthangrachkaraetxyangid echn ephlngbuhrngkakakhxngmaelesiy ephlngxaridngkhxngekahli ephlngsakurakhxngyipun ephlngoxsusanakhxngxemrika epntn 1 duephim aekikhraychuxephlngchati ephlngsrresriyphrabarmixangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 sukri ecriysukh ephlngchati phimphkhrngthi 1 krungethphmhankhr eruxnaekwkarphimph 2532 praphnthkhunemux kh s 1836 Musical traditions in sports Yomiuri Shimbun Foul cried over Taiwan anthem at hoop tourney Published August 6 2007 ephlngchatikhxngithwnmichuxeriykinphasacinwa cnghwhminkwkwekx cintwyx 中华民国国歌 cintwetm 中華民國國歌 phinxin Zhōnghua Minguo guoge aeplwa ephlngchatisatharnrthcin ephlngnibangkhrngeriykchuxwa sanhmincuxi aeplwa hlklththiitrrasdr xnepnhlkkarkhxngsunytesn phukxtngsatharnrthcin aelaphukxtngphrrkhkkmintng samarthrbfngtwxyangesiyngsyyanepidsthaniwithyukracayesiyngaehngpraethsithythimikarbnthukiwidthi INTERVAL SIGNALS ONLINE Associated Press Spain s national anthem to get words Written by Harold Heckle Published June 26 2007 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ephlngchatiHimnuszok national anthems net ephlngchatiithy ody smskdi eciymthirskul khxmulephlngchatitangpraeths phasaithy bthkhwamekiywkbwthnthrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ephlngchati amp oldid 9173261, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม