fbpx
วิกิพีเดีย

เทือกเขาพิรินี

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

เทือกเขาพิรินี (อังกฤษ:Pyrenees; กาตาลา: Pirineus; ฝรั่งเศส: Pyrénées; สเปน: Pirineos; บาสก์: Pirinioak) เป็นทิวเขาในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน เทือกเขานี้ยังแบ่งคาบสมุทรไอบีเรียออกจากฝรั่งเศสและมีความยาวประมาณ 430 กิโลเมตร (267 ไมล์) จากมหาสมุทรแอตแลนติก (อ่าวบิสเคย์) จนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (แหลมแกร็วส์)

เทือกเขาพิรินีตอนกลาง

ส่วนใหญ่แล้ว ยอดเขาหลัก ๆ จะเป็นแนวพรมแดนฝรั่งเศส-สเปน ซึ่งมีอันดอร์ราแทรกอยู่ตรงกลาง ข้อยกเว้นหลักของกฎนี้คือ บัลดารันที่เป็นของสเปน แต่ตั้งอยู่ทางลาดเขาด้านเหนือของทิวเขา ส่วนข้อผิดปกติอื่น ๆ ได้แก่ ซาร์ดัญญา และดินแดนส่วนแยกของสเปนที่ชื่อยิบิอา

ในทางการปกครอง เทือกเขาพิรินีเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด (département) ของฝรั่งเศส จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกดังต่อไปนี้ จังหวัดปีเรเน-ออรีย็องตาล จังหวัดโอด จังหวัดอาเรียฌ จังหวัดโอต-การอน จังหวัดโอต-ปีเรเน และจังหวัดปีเรเน-อัตล็องติก (สองจังหวัดหลังยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพิรินีอีกด้วย)

เทือกเขาพิรินียังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด (provincia) ของสเปน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกดังต่อไปนี้ จังหวัดฌิโรนา จังหวัดบาร์เซโลนา จังหวัดแยย์ดา จังหวัดอูเอสกา จังหวัดซาราโกซา จังหวัดนาวาร์ และจังหวัดกิปุซโกอา

พื้นที่ทั้งหมดของราชรัฐอิสระอันดอร์ราตั้งอยู่ในเทือกเขาพิรินี

ส่วนในทางกายภาพ เทือกเขานี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนตะวันตกหรือแอตแลนติก และส่วนตะวันออก

ยอดเขาอาเนโต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาพิรินี

พิรินีตอนกลางขยายไปทางทิศตะวันออก จากช่องเขาซอมพอร์ต (Somport) ผ่านบัลดารัน และครอบคลุมยอดเขาที่สูงที่สุดของทิวเขานี้ไว้ คือ

ในส่วนพิรินีตะวันตกนั้น ความสูงเฉลี่ยของทิวเขาจะค่อย ๆ ลดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จนกระทั่งรวมเข้ากับภูเขาบาสก์ (Basque mountains) ใกล้อ่าวบิสเคย์ และในพิรินีตะวันออก นอกจากจุดที่แตกออกไปเพียงแห่งเดียวทางด้านตะวันออกสุดของปีเรเนอารีเยฌวซ (Pyrénées Ariégeoises) แล้ว ระดับความสูงเฉลี่ยจะยังคงที่เสมอกันอย่างน่าประหลาด จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ลาดเอียงลงไปกะทันหันในส่วนของแนวเขาที่เรียกว่าอาลแบร์ (Albères)

พิกัดภูมิศาสตร์:42°40′N1°00′E /42.667°N 1.000°E /42.667; 1.000

บทความเกี่ยวกับธรณีวิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

เทือกเขาพิรินี
เท, อกเขาพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, เท, อกเขาพ, เรน, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบ. ethuxkekhaphirini phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ethuxkekhaphiernis bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir ethuxkekhaphirini xngkvs Pyrenees katala Pirineus frngess Pyrenees sepn Pirineos bask Pirinioak epnthiwekhainyuorptawntkechiyngitthiepnphrmaednthrrmchatirahwangpraethsfrngesskbpraethssepn ethuxkekhaniyngaebngkhabsmuthrixbieriyxxkcakfrngessaelamikhwamyawpraman 430 kiolemtr 267 iml cakmhasmuthraextaelntik xawbisekhy cnthungthaelemdietxrereniyn aehlmaekrws ethuxkekhaphirinitxnklang yxdekhabukaetinekhtsngwnthrrmchatienxuwieyy swnihyaelw yxdekhahlk caepnaenwphrmaednfrngess sepn sungmixndxrraaethrkxyutrngklang khxykewnhlkkhxngkdnikhux bldarnthiepnkhxngsepn aettngxyuthangladekhadanehnuxkhxngthiwekha swnkhxphidpktixun idaek sardyya aeladinaednswnaeykkhxngsepnthichuxyibixaphumisastr aekikhinthangkarpkkhrxng ethuxkekhaphiriniepnswnhnungkhxngcnghwd departement khxngfrngess cakthistawnxxkipthistawntkdngtxipni cnghwdpieren xxriyxngtal cnghwdoxd cnghwdxaeriych cnghwdoxt karxn cnghwdoxt pieren aelacnghwdpieren xtlxngtik sxngcnghwdhlngyngepnthitngkhxngxuthyanaehngchatiphirinixikdwy ethuxkekhaphiriniyngepnswnhnungkhxngcnghwd provincia khxngsepn cakthistawnxxkipthistawntkdngtxipni cnghwdchiorna cnghwdbaresolna cnghwdaeyyda cnghwdxuexska cnghwdsaraoksa cnghwdnawar aelacnghwdkipusokxa phunthithnghmdkhxngrachrthxisraxndxrratngxyuinethuxkekhaphirini swninthangkayphaph ethuxkekhaniaebngxxkepnsamswn idaek swnklang swntawntkhruxaextaelntik aelaswntawnxxk yxdekhaxaenot epnyxdekhathisungthisudinethuxkekhaphirini phirinitxnklangkhyayipthangthistawnxxk cakchxngekhasxmphxrt Somport phanbldarn aelakhrxbkhlumyxdekhathisungthisudkhxngthiwekhaniiw khux yxdekhaxaenot Aneto hruxyxdekhaentu Nethou sung 3 404 emtr 11 168 fut insnekhamalaedta yxdekhaopests Mont Posets sung 3 375 emtr 11 072 fut yxdekhamngaeprduw Mont Perdu hruxmxneteprdiod Monte Perdido sung 3 355 emtr 11 007 fut inswnphirinitawntknn khwamsungechliykhxngthiwekhacakhxy ldlngcakthistawnxxkipyngthistawntk cnkrathngrwmekhakbphuekhabask Basque mountains iklxawbisekhy aelainphirinitawnxxk nxkcakcudthiaetkxxkipephiyngaehngediywthangdantawnxxksudkhxngpierenxarieychws Pyrenees Ariegeoises aelw radbkhwamsungechliycayngkhngthiesmxknxyangnaprahlad cnkrathngthungcudhnungthiladexiynglngipkathnhninswnkhxngaenwekhathieriykwaxalaebr Alberes phikdphumisastr 42 40 N 1 00 E 42 667 N 1 000 E 42 667 1 000 bthkhwamekiywkbthrniwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethuxkekhaphirini amp oldid 9333668, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม