fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครภูเก็ต

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ภูเก็ต (แก้ความกำกวม)

ภูเก็ต เป็นเทศบาลนครที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต
ภาพถ่ายมุมสูงนครภูเก็ต

ตรา
คำขวัญ:
สร้างนครภูเก็ต ให้เป็นนครแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลนครภูเก็ต
ที่ตั้งของเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงแผนที่จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต (ประเทศไทย)
แสดงแผนที่ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:7°53′17″N98°23′51″E /7.88806°N 98.39750°E /7.88806; 98.39750พิกัดภูมิศาสตร์:7°53′17″N98°23′51″E /7.88806°N 98.39750°E /7.88806; 98.39750
จังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต
การปกครอง
• นายกเทศมนตรีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
พื้นที่
• ทั้งหมด12 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2562)
• ทั้งหมด79,308 คน
• ความหนาแน่น6,609 คน/ตร.กม. (17,120 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.8399
สนามบินท่าอากาศยานภูเก็ต
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตึกแถวแบบจีน-โปรตุเกสในภูเก็ต ตลอดช่วงถนนเยาวราช
ตึกแถวแบบจีน-โปรตุเกสในภูเก็ต ตลอดช่วงถนนเยาวราช

เนื้อหา

เทศบาลนครภูเก็ต เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2478 เรียกว่า "เทศบาลเมืองภูเก็ต" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 12 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,500 ไร่ มีเขตการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือ มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร และตำบลตลาดใหญ่ มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครภูเก็ต (2504–2533)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 35.5
(95.9)
36.2
(97.2)
37.5
(99.5)
36.8
(98.2)
36.0
(96.8)
35.0
(95)
34.0
(93.2)
34.5
(94.1)
33.3
(91.9)
33.9
(93)
33.4
(92.1)
33.5
(92.3)
37.5
(99.5)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.8
(89.2)
32.9
(91.2)
33.5
(92.3)
33.4
(92.1)
32.0
(89.6)
31.6
(88.9)
31.2
(88.2)
31.2
(88.2)
30.7
(87.3)
30.9
(87.6)
31.0
(87.8)
31.2
(88.2)
31.8
(89.2)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 27.9
(82.2)
28.7
(83.7)
29.3
(84.7)
29.5
(85.1)
28.4
(83.1)
28.3
(82.9)
27.8
(82)
27.9
(82.2)
27.3
(81.1)
27.4
(81.3)
27.5
(81.5)
27.6
(81.7)
28.1
(82.6)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 23.3
(73.9)
23.7
(74.7)
24.3
(75.7)
24.8
(76.6)
24.5
(76.1)
24.5
(76.1)
24.2
(75.6)
24.4
(75.9)
23.9
(75)
23.8
(74.8)
23.8
(74.8)
23.7
(74.7)
24.1
(75.4)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 17.8
(64)
17.1
(62.8)
18.5
(65.3)
21.1
(70)
20.7
(69.3)
20.5
(68.9)
21.0
(69.8)
20.7
(69.3)
21.2
(70.2)
21.0
(69.8)
19.8
(67.6)
17.2
(63)
17.1
(62.8)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 29.8
(1.173)
20.9
(0.823)
49.1
(1.933)
121.9
(4.799)
319.4
(12.575)
268.9
(10.587)
290.5
(11.437)
272.6
(10.732)
399.0
(15.709)
309.6
(12.189)
175.7
(6.917)
59.4
(2.339)
2,316.8
(91.213)
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย 4 3 5 11 21 19 19 19 23 22 16 8 170
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 286.2 271.5 282.3 247.9 188.5 139.5 172.6 174.1 143.2 179.8 197.1 244.3 2,527.0
แหล่งที่มา 1: Thai Meteorological Department, Hong Kong Observatory
แหล่งที่มา 2: NOAA (sun, extremes)

จำนวนประชากรและบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีบ้านทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 23,394 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 75,536 คน (รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยด้วย) แบ่งเป็น ชาย 34,760 คน หญิง 40,776 คน ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 6,294 คน/ตารางกิโลเมตร และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี 2546 - 2547 ร้อยละ 1.81

ลักษณะโดยทั่วไปของประชากร

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4 นอกนั้นนับถือศาสนาฮินดู และอื่น ๆ อีกร้อยละ 1

จำนวนสถาบันทางศาสนา มีดังนี้ คือ วัด จำนวน 6 แห่ง มัสยิด จำนวน 2 แห่ง และโบสถ์ จำนวน 3 แห่ง

การศึกษา

เทศบาลนครภูเก็ต มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 7 โรงเรียน

การสาธารณสุข

เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมีศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตอีก 3 ศูนย์ คือ

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนถลาง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ถนนอนุภาษภูเก็ตการ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนกระ หลังสถานีดับเพลิงเมืองภูเก็ต

ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ปัจจุบันชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีทั้งหมด 22 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนหลังหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
 2. ชุมชนหลังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 3. ชุมชนโกมารภัจจ์
 4. ชุมชน 131
 5. ชุมชน 40 ห้อง
 6. ชุมชนต้นโพธิ์
 7. ชุมชนกอไผ่
 8. ชุมชนแสนสุข
 9. ชุมชนร่วมน้ำใจ
 10. ชุมชนสะพานร่วม 1
 11. ชุมชนสะพานร่วม 2
 12. ชุมชนถนนหลวงพ่อ
 13. ชุมชนสุทัศน์ ซอย 2
 14. ชุมชนขุมน้ำนรหัช
 15. ชุมชนอ่าวเกใน
 16. ชุมชนสามัคคีสามกอง
 17. ชุมชนซีเต็กข่า
 18. ซี่เต็กค้า 1
 19. ซี่เต็กค้า 2
 20. ซี่เต็กค้า 3
 21. ชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
 22. ชุมชนย่ายเมืองเก่าภูเก็ตธนาคารชาร์เตอร์

เมืองพี่น้องและเมืองแฝด

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองแฝด กับ:

ที่ เมืองพี่น้อง ประเทศ
1 เปกันบารู อินโดนีเซีย
2 นิส ฝรั่งเศส

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีกินผัก ประเพณีผ้อต่อ และประเพณีไหว้เทวดาที่มีประวัติมายาวนาน

งานประเพณีกินผัก ตรงกับวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี งานเทศกาลกินผักเป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2368 จนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล 9 วัน 9 คืนนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง จนในปัจจุบันงานประเพณีกินผัก นับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี

งานผ้อต่อ เป็นประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน โดยในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือเดือน 9 ของไทย จะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษด้วยเครื่องเซ่นต่างๆ และมีขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้ด้วยขนมรูปเต่าจึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่

ประเพณีไหว้เทวดา (ป้ายที้ก้ง) เป็นการบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์ เพื่อให้เทวดาปกป้องคุ้มครองมนุษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุข มักจัดขึ้นในช่วงวันตรุษจีน หรือในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 เป็นอีกประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตยึดมั่นปฏิบัติตลอดมา

 1. . Thai Meteorological Department. สืบค้นเมื่อ2010-04-20.
 2. . Hong Kong Observatory. สืบค้นเมื่อ2011-11-13.
 3. . National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ13 September 2012.
 4. (ภาษาฝรั่งเศส). Ville de Nice. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2012-10-29. สืบค้นเมื่อ2013-06-24.

เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครภ, เก, เทศบาลนครในจ, งหว, ดภ, เก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำ. ethsbalnkhrphuekt ethsbalnkhrincnghwdphuekt praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamniekiywkbethsbalnkhr sahrbkhwamhmayxun duthi phuekt aekkhwamkakwm phuekt epnethsbalnkhrthikhrxbkhlumphunthi 2 tabl khux tabltladehnuxaelatabltladihy inekhtxaephxemuxngphuekt cnghwdphuektethsbalnkhrphuektethsbalnkhrphaphthaymumsungnkhrphuekttrakhakhwy srangnkhrphuekt ihepnnkhraehngkhwamsukhaelanaxyuxyangyngyunethsbalnkhrphuektthitngkhxngethsbalnkhrphuektaesdngaephnthicnghwdphuektethsbalnkhrphuektethsbalnkhrphuekt praethsithy aesdngaephnthipraethsithyphikdphumisastr 7 53 17 N 98 23 51 E 7 88806 N 98 39750 E 7 88806 98 39750 phikdphumisastr 7 53 17 N 98 23 51 E 7 88806 N 98 39750 E 7 88806 98 39750cnghwdphuektxaephxemuxngphuektkarpkkhrxng naykethsmntrinangsawsmic suwrrnsuphphnaphunthi thnghmd12 tr km 5 tr iml prachakr 2562 thnghmd79 308 khn khwamhnaaenn6 609 khn tr km 17 120 khn tr iml rhs xpth 8399snambinthaxakasyanphuektthanghlwngthixyu sankngansanknganethsbalnkhrphuekt thnnnrisr tabltladihy xaephxemuxngphuekt cnghwdphuekt 83000ewbistwww wbr phuketcity wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithytukaethwaebbcin oprtueksinphuekt tlxdchwngthnneyawrach tukaethwaebbcin oprtueksinphuekt tlxdchwngthnneyawrach phiphithphnthphuektithyhw enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 phumixakas 4 prachakr 4 1 lksnaodythwipkhxngprachakr 4 1 1 sasna 4 2 karsuksa 4 3 karsatharnsukh 4 4 chumchninekhtethsbalnkhrphuekt 5 karkhmnakhm 5 1 emuxngphinxngaelaemuxngaefd 6 praephni 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunprawti aekikhethsbalnkhrphuekt edimmithanaepnsukhaphibalemuxngphuekt idrbkarykthanaepn ethsbalemuxngphuekt odyphrarachkvsdika karcdtngethsbalemuxngphuekt cnghwdphuekt ph s 2478 eriykwa ethsbalemuxngphuekt emuxwnthi 10 thnwakhm ph s 2478 aelaidepliynaeplngthanaepnethsbalnkhrphuekt emuxwnthi 13 kumphaphnth ph s 2547 miphunthi 12 tarangkiolemtr miphunthirbphidchxb 2 tabl khux tabltladehnuxaelatabltladihy emuxwnthi 3 minakhm ph s 2558 idmiprakaskrathrwngmhadithyepliynaeplngekhtethsbalnkhrphuekt 1 thitngaelaxanaekht aekikhethsbalnkhrphuekt miphunthirbphidchxbrwm 12 tarangkiolemtr hrux 19 500 ir miekhtkarpkkhrxng 2 tabl khux tabltladehnux miphunthi 4 tarangkiolemtr aelatabltladihy miphunthi 8 tarangkiolemtr mithitngaelaxanaekht dngni thisehnux tidtxkb tablrsda xaephxemuxngphuekt cnghwdphuekt thistawnxxk tidchaythael thisitaelathistawntk tidtxkb tablwichit xaephxemuxngphuekt cnghwdphuektphumixakas aekikhkhxmulphumixakaskhxngethsbalnkhrphuekt 2504 2533 eduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudthiekhybnthuk C F 35 5 95 9 36 2 97 2 37 5 99 5 36 8 98 2 36 0 96 8 35 0 95 34 0 93 2 34 5 94 1 33 3 91 9 33 9 93 33 4 92 1 33 5 92 3 37 5 99 5 xunhphumisungsudechliy C F 31 8 89 2 32 9 91 2 33 5 92 3 33 4 92 1 32 0 89 6 31 6 88 9 31 2 88 2 31 2 88 2 30 7 87 3 30 9 87 6 31 0 87 8 31 2 88 2 31 8 89 2 xunhphumiechliyaetlawn C F 27 9 82 2 28 7 83 7 29 3 84 7 29 5 85 1 28 4 83 1 28 3 82 9 27 8 82 27 9 82 2 27 3 81 1 27 4 81 3 27 5 81 5 27 6 81 7 28 1 82 6 xunhphumitasudechliy C F 23 3 73 9 23 7 74 7 24 3 75 7 24 8 76 6 24 5 76 1 24 5 76 1 24 2 75 6 24 4 75 9 23 9 75 23 8 74 8 23 8 74 8 23 7 74 7 24 1 75 4 xunhphumitasudthiekhybnthuk C F 17 8 64 17 1 62 8 18 5 65 3 21 1 70 20 7 69 3 20 5 68 9 21 0 69 8 20 7 69 3 21 2 70 2 21 0 69 8 19 8 67 6 17 2 63 17 1 62 8 hyadnafa mm niw 29 8 1 173 20 9 0 823 49 1 1 933 121 9 4 799 319 4 12 575 268 9 10 587 290 5 11 437 272 6 10 732 399 0 15 709 309 6 12 189 175 7 6 917 59 4 2 339 2 316 8 91 213 wnthimifntkodyechliy 4 3 5 11 21 19 19 19 23 22 16 8 170canwnchwomngthimiaedd 286 2 271 5 282 3 247 9 188 5 139 5 172 6 174 1 143 2 179 8 197 1 244 3 2 527 0aehlngthima 1 Thai Meteorological Department 2 Hong Kong Observatory 3 aehlngthima 2 NOAA sun extremes 4 prachakr aekikhcanwnprachakraelabaneruxninekhtethsbalnkhrphuekt mibanthnghmdinekhtphunthirbphidchxb 23 394 hlngkhaeruxn miprachakrthnghmd 75 536 khn rwmthngbukhkhlthiimidsychatiithydwy aebngepn chay 34 760 khn hying 40 776 khn khwamhnaaennkhxngprachakrxyuthi 6 294 khn tarangkiolemtr aelaxtrakarephimkhunkhxngprachakr tngaetpi 2546 2547 rxyla 1 81 lksnaodythwipkhxngprachakr aekikh sasna aekikh prachachnswnihy nbthuxsasnaphuthth rxyla 75 nbthuxsasnaxislam rxyla 20 nbthuxsasnakhrist rxyla 4 nxknnnbthuxsasnahindu aelaxun xikrxyla 1 canwnsthabnthangsasna midngni khux wd canwn 6 aehng msyid canwn 2 aehng aelaobsth canwn 3 aehng karsuksa aekikh ethsbalnkhrphuekt misunyphthnaedkelk canwn 4 suny orngeriynsngkdethsbalnkhrphuekt thng 7 orngeriyn karsatharnsukh aekikh ethsbalnkhrphuekt miorngphyabalexkchn canwn 1 aehng khux orngphyabalkrungethphphuekt miorngphyabalkhxngrth canwn 2 aehng khux orngphyabalwchiraphuekt orngphyabal xngkhkarbriharswncnghwdphuekt aelamisunybrikarsatharnsukh sungxyuinkhwamrbphidchxbkhxngethsbalnkhrphuektxik 3 suny khux sunybrikarsatharnsukh 1 ethsbalnkhrphuekt tngxyuthibriewnthnnthlang sunybrikarsatharnsukh 2 ethsbalnkhrphuekt tngxyuthibriewnekhtchumchnorngkhastw thnnxnuphasphuektkar sunybrikarsatharnsukh 3 ethsbalnkhrphuekt tngxyuthibriewnthnnkra hlngsthanidbephlingemuxngphuektchumchninekhtethsbalnkhrphuekt aekikh pccubnchumchnyxyinekhtethsbalnkhrphuekt mithnghmd 22 chumchn dngni chumchnhlnghxprachumethsbalnkhrphuekt chumchnhlngsalaklangcnghwdphuekt chumchnokmarphcc chumchn 131 chumchn 40 hxng chumchntnophthi chumchnkxiph chumchnaesnsukh chumchnrwmnaic chumchnsaphanrwm 1 chumchnsaphanrwm 2 chumchnthnnhlwngphx chumchnsuthsn sxy 2 chumchnkhumnanrhch chumchnxawekin chumchnsamkhkhisamkxng chumchnsietkkha sietkkha 1 sietkkha 2 sietkkha 3 chumchnyanemuxngekacnghwdphuekt chumchnyayemuxngekaphuektthnakharcharetxrkarkhmnakhm aekikhthaxakasyannanachatiphuekt thnnipyngemuxngaelacnghwdxun emuxngphinxngaelaemuxngaefd aekikh ethsbalnkhrphuektepnemuxngaefd kb thi emuxngphinxng praeths1 epknbaru xinodniesiy2 nis frngess 5 praephni aekikhpraephnithxngthinthisakhy idaek praephnikinphk praephniphxtx aelapraephniihwethwdathimiprawtimayawnan nganpraephnikinphk trngkbwnkhun 1 9 kha eduxn 9 khxngcin sungxyuinchwngeduxnknyayn tulakhm khxngthukpi nganethskalkinphkepnnganpraephni sungchawcinthiekhamaxasyinphuektyudthuxptibtimachanan tngaet ph s 2368 cnthungthukwnni ephuxepnkarthuxsilptibtithrrm chararangkayaelaciticihbrisuththi aelainchwngethskal 9 wn 9 khunni camiphithikrrmtang makmay xathi phithixyechiyphra phithiluyif phithisaedaaekhraah phithisngphra epntn nganethskalninbepnnganthiidrbkhwamsnicaelaeluxmissrththa thngchawithyaelachawtangpraethsmakthisudnganhnung cninpccubnnganpraephnikinphk nbepnswnhnungkhxngkarsngesrimkarthxngethiyw ephraacaminkthxngethiywthngchawithyaelachawtangpraethsekhamathxngethiywephimkhunthukpi nganphxtx epnpraephnikhxngchawphuektthimiechuxsaycin odyinchwngeduxn 7 khxngcin hruxeduxn 9 khxngithy camiphithiihwbrrphburusdwyekhruxngesntang aelamikhnmchnidhnungthadwyaepng epnrupetakhnadihybangelkbang thasiaedng sungkhncinechuxwaetaepnstwthimixayuyun dngnnkarihwdwykhnmrupetacungepnkartxxayuihtnexngaelathuxepnkuslthiyingihy praephniihwethwda paythikng epnkarbuchaethphecabnswrrkh ephuxihethwdapkpxngkhumkhrxngmnusyihxyueynepnsukh mkcdkhuninchwngwntruscin hruxinwnkhun 9 kha eduxn 1 epnxikpraephnithichawithyechuxsaycininphuektyudmnptibtitlxdmaxangxing aekikh http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2558 E 088 1 PDF 30 year Average 1961 1990 PHUKET Thai Meteorological Department subkhnemux 2010 04 20 Climatological Normals of Phuket Hong Kong Observatory subkhnemux 2011 11 13 PHUKET INTL AIRPORT 1961 1990 National Oceanic and Atmospheric Administration subkhnemux 13 September 2012 Villes jumelees avec la Ville de Nice phasafrngess Ville de Nice khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2012 10 29 subkhnemux 2013 06 24 aehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalnkhrphuekt ewbistcnghwdphuektekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhrphuekt amp oldid 9550004, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม