fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครตรัง

บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ตรัง (แก้ความกำกวม)

ตรัง เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตรัง มีพื้นที่ 14.77 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตตำบลทับเที่ยง ซึ่งอาจเรียกตัวเมืองตรังได้อีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองทับเที่ยง" มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 59,894 คน

เทศบาลนครตรัง
ภาพมุมสูงของเทศบาลนครตรัง

ตรา
สมญา:
เมืองทับเที่ยง
เทศบาลนครตรัง
ที่ตั้งของเทศบาลนครตรัง
แสดงแผนที่จังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตรัง (ประเทศไทย)
แสดงแผนที่ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:7°33′27″N99°36′37″E /7.55750°N 99.61028°E /7.55750; 99.61028พิกัดภูมิศาสตร์:7°33′27″N99°36′37″E /7.55750°N 99.61028°E /7.55750; 99.61028
จังหวัดตรัง
อำเภอเมืองตรัง
การปกครอง
• นายกเทศมนตรีสัญญา ศรีวิเชียร
พื้นที่
• ทั้งหมด14.77 ตร.กม. (5.70 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2560)
• ทั้งหมด59,894 คน
• ความหนาแน่น4,055.11 คน/ตร.กม. (10,502.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.9299
สนามบินท่าอากาศยานตรัง
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครตรัง 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

เทศบาลนครตรัง เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลเมืองตรังได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 สุขาภิบาลเมืองตรังได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งได้เปิดดำเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการสุขาภิบาลเมืองตรังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองตรัง ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2484 เทศบาลได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วดำเนินการเรื่อยมา

จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังเจริญขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม จึงได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2521 และได้ทำพิธีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 และได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครตรัง
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 35.6
(96.1)
37.6
(99.7)
38.6
(101.5)
39.2
(102.6)
38.4
(101.1)
35.6
(96.1)
35.2
(95.4)
34.9
(94.8)
34.8
(94.6)
35.6
(96.1)
34.6
(94.3)
34.7
(94.5)
39.2
(102.6)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.9
(89.4)
34.0
(93.2)
35.2
(95.4)
35.2
(95.4)
33.0
(91.4)
32.1
(89.8)
31.6
(88.9)
31.5
(88.7)
31.2
(88.2)
31.4
(88.5)
30.8
(87.4)
30.7
(87.3)
32.38
(90.29)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 26.5
(79.7)
27.5
(81.5)
28.4
(83.1)
28.6
(83.5)
27.6
(81.7)
27.3
(81.1)
26.9
(80.4)
26.9
(80.4)
26.5
(79.7)
26.4
(79.5)
26.1
(79)
26.2
(79.2)
27.08
(80.74)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 21.2
(70.2)
21.2
(70.2)
22.0
(71.6)
23.1
(73.6)
23.5
(74.3)
23.3
(73.9)
23.0
(73.4)
23.1
(73.6)
23.0
(73.4)
22.9
(73.2)
22.7
(72.9)
22.3
(72.1)
22.61
(72.7)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 15.9
(60.6)
15.0
(59)
17.0
(62.6)
18.7
(65.7)
19.2
(66.6)
20.2
(68.4)
19.0
(66.2)
19.5
(67.1)
20.0
(68)
20.2
(68.4)
19.0
(66.2)
17.4
(63.3)
15
(59)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 46
(1.81)
21
(0.83)
49
(1.93)
118
(4.65)
249
(9.8)
221
(8.7)
273
(10.75)
266
(10.47)
352
(13.86)
279
(10.98)
208
(8.19)
106
(4.17)
2,188
(86.14)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 3 2 4 10 17 15 16 17 19 19 15 9 146
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)

ถนนสายหลักที่ผ่านตัวเมืองตรัง คือ ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดกระบี่ผ่านจังหวัดตรังต่อไปยังจังหวัดพัทลุง

เมืองตรังมีสถานีรถไฟตรังในเส้นทางรถไฟสายอันดามัน ซึ่งเป็นทางแยกจากสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และมีปลายทางที่สถานีรถไฟกันตัง

นอกจากนี้ ยังมีท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ในตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร มี 3 สายการบินให้บริการคือ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์

  1. ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
  2. ผู้จัดการออนไลน์
  3. . National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ8 February 2013.
บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตร, เทศบาลนครในจ, งหว, ดตร, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บเทศบาลนคร, สำหร, บความหมายอ, ตร, แก, ความกำกวม, ตร, เป, นเทศบาลนครแห, งหน, งในอำเภอเม, องตร, งหว, ดตร, เป, นองค, กรปกครองส, วนท, องถ, นท, งศาลากลางจ, งหว, ดตร, นท, ตารางก. ethsbalnkhrtrng ethsbalnkhrincnghwdtrng praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbethsbalnkhr sahrbkhwamhmayxun duthi trng aekkhwamkakwm trng epnethsbalnkhraehnghnunginxaephxemuxngtrng cnghwdtrng epnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthitngsalaklangcnghwdtrng miphunthi 14 77 tarangkiolemtr khrxbkhlumekhttablthbethiyng sungxaceriyktwemuxngtrngidxikchuxhnungwa emuxngthbethiyng 2 miprachakrinpi ph s 2560 canwn 59 894 khn 1 ethsbalnkhrtrngethsbalnkhrphaphmumsungkhxngethsbalnkhrtrngtrasmya emuxngthbethiyngethsbalnkhrtrngthitngkhxngethsbalnkhrtrngaesdngaephnthicnghwdtrngethsbalnkhrtrngethsbalnkhrtrng praethsithy aesdngaephnthipraethsithyphikdphumisastr 7 33 27 N 99 36 37 E 7 55750 N 99 61028 E 7 55750 99 61028 phikdphumisastr 7 33 27 N 99 36 37 E 7 55750 N 99 61028 E 7 55750 99 61028cnghwdtrngxaephxemuxngtrngkarpkkhrxng naykethsmntrisyya sriwiechiyrphunthi thnghmd14 77 tr km 5 70 tr iml prachakr 2560 1 thnghmd59 894 khn khwamhnaaenn4 055 11 khn tr km 10 502 7 khn tr iml rhs xpth 9299snambinthaxakasyantrngthanghlwngthixyu sankngansanknganethsbalnkhrtrng 103 thnnwiesskul tablthbethiyng xaephxemuxngtrng cnghwdtrng 92000ewbistwww wbr trangcity wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 phumixakas 3 karkhnsng 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhethsbalnkhrtrng edimepnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthininrupaebbsukhaphibal sungsukhaphibalemuxngtrngidthukcdtngkhuninpi ph s 2474 smyrchkalthi 7 txmaemuxmiphrarachbyytiraebiybethsbal ph s 2476 sukhaphibalemuxngtrngidrbkarykthanamaepnethsbalemuxngtrng emuxwnthi 10 thnwakhm ph s 2476 tamphrarachkvsdikacdtngethsbalemuxngtrng sungprakasichinrachkiccanuebksa lngwnthi 10 thnwakhm ph s 2478 sungidepiddaeninkarkhrngaerkodyichthithakarsukhaphibalemuxngtrngedimepnsanknganethsbalemuxngtrng tngxyuthnnwiesskul tablthbethiyng xaephxemuxngtrng cnghwdtrng miphunthirbphidchxb thngsin 6 86 tarangkiolemtr aelainpi ph s 2484 ethsbalidthakarkxsrangxakharsanknganethsbalemuxngtrngkhunmaihminthiedim odysrangepnxakharimchnediywaelwdaeninkareruxyma caknninpi ph s 2511 ethsbalidmikarkhyayxanaekhtethsbalxxkipxik 7 91 tarangkiolemtr emuxwnthi 24 knyayn ph s 2511 rwmepnphunthirbphidchxbthngsin 14 77 tarangkiolemtr hlngcaknnmaethsbalnkhrtrngecriykhuntlxdewla prakxbkbxakharsanknganethsbaledimsphaphkhbaekhbaelathrudothrm cungidthakarkxsrangsanknganethsbalkhunihm kxsrangesrcemuxwnthi 5 emsayn ph s 2521 aelaidthaphithiepiddaeninkarmatngaetwnthi 12 mkrakhm ph s 2522 aelaidrbkarprakasihepnethsbalnkhrtrng sungprakasinrachkiccanuebksachbbkvsdika elm 116 txnthi 110 k emuxwnthi 10 phvscikayn ph s 2542 aelamiphlichbngkhbtngaetwnthi 11 phvscikayn ph s 2542phumixakas aekikhkhxmulphumixakaskhxngethsbalnkhrtrngeduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudthiekhybnthuk C F 35 6 96 1 37 6 99 7 38 6 101 5 39 2 102 6 38 4 101 1 35 6 96 1 35 2 95 4 34 9 94 8 34 8 94 6 35 6 96 1 34 6 94 3 34 7 94 5 39 2 102 6 xunhphumisungsudechliy C F 31 9 89 4 34 0 93 2 35 2 95 4 35 2 95 4 33 0 91 4 32 1 89 8 31 6 88 9 31 5 88 7 31 2 88 2 31 4 88 5 30 8 87 4 30 7 87 3 32 38 90 29 xunhphumiechliyaetlawn C F 26 5 79 7 27 5 81 5 28 4 83 1 28 6 83 5 27 6 81 7 27 3 81 1 26 9 80 4 26 9 80 4 26 5 79 7 26 4 79 5 26 1 79 26 2 79 2 27 08 80 74 xunhphumitasudechliy C F 21 2 70 2 21 2 70 2 22 0 71 6 23 1 73 6 23 5 74 3 23 3 73 9 23 0 73 4 23 1 73 6 23 0 73 4 22 9 73 2 22 7 72 9 22 3 72 1 22 61 72 7 xunhphumitasudthiekhybnthuk C F 15 9 60 6 15 0 59 17 0 62 6 18 7 65 7 19 2 66 6 20 2 68 4 19 0 66 2 19 5 67 1 20 0 68 20 2 68 4 19 0 66 2 17 4 63 3 15 59 hyadnafa mm niw 46 1 81 21 0 83 49 1 93 118 4 65 249 9 8 221 8 7 273 10 75 266 10 47 352 13 86 279 10 98 208 8 19 106 4 17 2 188 86 14 wnthimihyadnafaodyechliy 1 0 mm 3 2 4 10 17 15 16 17 19 19 15 9 146aehlngthima NOAA 1961 1990 3 karkhnsng aekikhthnnsayhlkthiphantwemuxngtrng khux thnnephchreksm thanghlwngaephndinhmayelkh 4 sungepnesnthangechuxmcakcnghwdkrabiphancnghwdtrngtxipyngcnghwdphthlung emuxngtrngmisthanirthiftrnginesnthangrthifsayxndamn sungepnthangaeykcaksthanirthifchumthangthungsng aelamiplaythangthisthanirthifkntng nxkcakni yngmithaxakasyantrng tngxyuintablokhkhlx xaephxemuxngtrng sunghangcaktwemuxngipthangitpraman 7 kiolemtr mi 3 saykarbinihbrikarkhux ithyaexrexechiy ithyilxxnaexr aelankaexrxangxing aekikh 1 0 1 1 rayngansthiticanwnprachakraelaban pracapi ph s 2560 thxngthinethsbalnkhrtrng rabbsthitithangkarthaebiyn krmkarpkkhrxng thbethiyng elaeruxngemuxngrxypi txnthi 1 canng srinkhr phucdkarxxniln Climate Normals for Trang National Oceanic and Atmospheric Administration subkhnemux 8 February 2013 aehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalnkhrtrng bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhrtrng amp oldid 9396235, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม