fbpx
วิกิพีเดีย

เทศบาลนครขอนแก่น

บทความนี้ต้องการการจัดหน้า จัดหมวดหมู่ ใส่ลิงก์ภายใน หรือเก็บกวาดเนื้อหา ให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก พิจารณาใช้ป้ายข้อความอื่นเพื่อชี้ชัดข้อบกพร่อง
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ขอนแก่น (แก้ความกำกวม)

ขอนแก่น เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครนครราชสีมา และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 118,080 คน คิดเป็น 2,566.96 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขตทั้งหมด อยู่ในตำบลในเมือง

เทศบาลนครขอนแก่น
ภาพตัวเมืองขอนแก่นในมุมสูง

ตรา
เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ตั้งของเทศบาลนครขอนแก่น
แสดงแผนที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น (ประเทศไทย)
แสดงแผนที่ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:16°26′N102°50′E /16.433°N 102.833°E /16.433; 102.833พิกัดภูมิศาสตร์:16°26′N102°50′E /16.433°N 102.833°E /16.433; 102.833
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
การปกครอง
• นายกเทศมนตรีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
พื้นที่
• ทั้งหมด46.0 ตร.กม. (17.8 ตร.ไมล์)
ความสูง162 เมตร (531 ฟุต)
ประชากร
(2560)
• ทั้งหมด120,143 คน
• ความหนาแน่น2,600 คน/ตร.กม. (6,800 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03400102
สนามบินท่าอากาศยานขอนแก่น
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

เทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2478 นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2478 ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในขณะนั้นอยู่ทางทิศใต้ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2492 จึงได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานีอนามัยและสถานีดับเพลิงด้านตะวันออกของถนนกลางเมือง อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาจนถึง พ.ศ. 2508 เป็นเวลา 16 ปี ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2527 รวมเป็นเวลา 19 ปี ใน พ.ศ. 2527 จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันและได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2527 เป็นต้นมา

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครขอนแก่น (2504-2533)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.2
(97.2)
41.0
(105.8)
41.1
(106)
42.6
(108.7)
41.2
(106.2)
39.4
(102.9)
38.0
(100.4)
37.0
(98.6)
36.3
(97.3)
35.4
(95.7)
35.0
(95)
35.8
(96.4)
42.6
(108.7)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.3
(86.5)
32.7
(90.9)
35.2
(95.4)
36.4
(97.5)
34.5
(94.1)
33.2
(91.8)
32.7
(90.9)
32.0
(89.6)
31.6
(88.9)
31.4
(88.5)
30.7
(87.3)
29.7
(85.5)
32.53
(90.56)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.8
(73)
25.5
(77.9)
28.4
(83.1)
29.9
(85.8)
29.0
(84.2)
28.5
(83.3)
28.0
(82.4)
27.5
(81.5)
27.0
(80.6)
26.4
(79.5)
24.7
(76.5)
22.6
(72.7)
26.69
(80.05)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 16.2
(61.2)
19.3
(66.7)
22.3
(72.1)
24.5
(76.1)
24.8
(76.6)
24.8
(76.6)
24.4
(75.9)
24.2
(75.6)
23.7
(74.7)
22.5
(72.5)
19.6
(67.3)
16.4
(61.5)
21.89
(71.41)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 5.7
(42.3)
10.4
(50.7)
11.1
(52)
16.4
(61.5)
19.8
(67.6)
20.7
(69.3)
20.9
(69.6)
21.0
(69.8)
19.3
(66.7)
15.9
(60.6)
9.4
(48.9)
5.6
(42.1)
5.6
(42.1)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 4.4
(0.173)
14.7
(0.579)
34.7
(1.366)
66.4
(2.614)
173.6
(6.835)
179.5
(7.067)
165.8
(6.528)
196.0
(7.717)
246.1
(9.689)
107.3
(4.224)
55.8
(2.197)
3.3
(0.13)
1,247.6
(49.118)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย 1 2 4 7 14 15 16 18 18 10 2 1 108
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 279.0 248.6 251.1 252.0 238.7 180.0 182.9 164.3 171.0 232.5 255.0 266.6 2,721.7
แหล่งที่มา 1: NOAA (temperature data)
แหล่งที่มา 2: หอสังเกตการณ์ฮ่องกง
ประชากรเทศบาลนครขอนแก่น
ปีประชากร±%
2537 123,674
2540 133,182+7.7%
2543 129,290−2.9%
2546 132,750+2.7%
2549 120,957−8.9%
2552 116,157−4.0%
2555 110,686−4.7%
2558 119,537+8.0%
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประชากรในจังหวัดขอนแก่น มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คนในพื้นที่เป็นชาวพื้นเมืองเดิมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์คาบเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร์ มีร่องรอยทางโบราณคดีปรากฏ เช่น ชุมชนโบราณโนนนกทาบ้านนาดี ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ และที่โนนเมืองบ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพมีอายุอยู่ประมาณ 3,000 ปีเศษ ต่อมาในสมัย และสมัยลพบุรีได้พบโครงกระดูก และเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นไม่ทราบว่าเป็นเผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์ใดแน่นอน เพราะดินแดนที่ราบสูงกว้างใหญ่มีชนชาติโบราณเข้ามาอาศัยอยู่นานแล้วเช่นชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเดิมเคยอยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อนมีโบราณสถานศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่ทั่วไป จากนั้นจึงตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จำปาศักดิ์ ประชาชนลาวได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ราบสูงการอพยพของประชากรปรากฏชัดยิ่งขึ้น ในสมัยธนบุรี และต้นสมัยรัตนโกสินทร์

การอพยพของประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ในเขต จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นเส้นทางใหญ่ได้สามทางคือ อพยพมาจากแขวงหลวงพระบาง, แขวงเวียงจันทน์ และแขวงจำปาศักดิ์

นอกจากประชากรดั้งเดิมแล้ว ในเขตเมืองขอนแก่นยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนใหญ่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวต่างชาติอื่น ๆ ซึ่งย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดขอนแก่น

ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งสิ้น 82 ชุมชน แบ่งออกเป็น 4 เขต

ในปัจจุบันแนวโน้มของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนลดลง เนื่องจากการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยชิดเขตเทศบาลในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2549 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน เขตเมืองขอนแก่น (ในเขตเทศบาลนครรวมถึงพื้นที่ติดกับเขตเทศบาล ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลพระลับ) มีจำนวนประชากรจดทะเบียน รวมถึงประชากรแฝงรวมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและหนาแน่นประมาณ 450,000 คน โดยประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่น ๆ หลายทางได้แก่ ทางบก และทางอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางบก

ทางหลวงแผ่นดิน

ทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่

ทางรถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน โดยมีจุดจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ สถานีขอนแก่น

ระบบขนส่งมวลชน
 • รถโดยสารประจำทาง ขอนแก่นซิตี้บัส ท่าอากาศยานขอนแก่น - รอบเมือง -สถานีขนส่ง บขส.3 (อัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย)
 • รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM สายสีแดงเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) โดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) มีทั้งหมด 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานีและระดับดิน 10 สถานี รวมระยะทาง 22.8 กิโลเมตร กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานจัดสร้าง

ทางอากาศ

สถาบันอุดมศึกษา

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
 7. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 8. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์ขอนแก่น
 9. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 10. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

โรงเรียนในสังกัด

งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

 • งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 • งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน – เสียงแคน และถนน ข้าวเหนียว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 15 เมษายน ของทุกปี
 • งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
 • งานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี
 • งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม ของทุกปี
ภาพพาโนรามาเมืองขอนแก่น
 • ภาพเขตพาณิชยกรรมหลักในเทศบาลนครขอนแก่น

 • ภาพตัวเมืองขอนแก่น

 • ภาพตัวเมืองขอนแก่น

 • ภาพตัวเมืองขอนแก่น

 • ภาพตัวเมืองขอนแก่น

 1. ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. . National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ1 February 2013.
 3. . Hong Kong Observatory. สืบค้นเมื่อ29 March 2012.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
เทศบาลนครขอนแก่น
 • Khon Kaen คู่มือการท่องเที่ยวจากวิกิเดินทาง(อังกฤษ)

เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก, เทศบาลนครในจ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, องการการจ, ดหน, ดหมวดหม, ใส, งก, ภายใน, หร, อเก, บกวาดเน, อหา, ให, ณภาพด, ณสามารถปร, บปร, งแก, ไขบทความน, ได, และนำป, ายออก, จารณาใช, ายข, อความอ, นเพ, อช, ดข, อบกพร, องบทควา. ethsbalnkhrkhxnaekn ethsbalnkhrincnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxngbthkhwamniekiywkbethsbalnkhr sahrbkhwamhmayxun duthi khxnaekn aekkhwamkakwm khxnaekn epnethsbalnkhraehnghnung tngxyuinxaephxemuxngkhxnaekn cnghwdkhxnaekn epnekhtemuxngthimiprachakrmakepnxndb 3 khxngphakhtawnxxkechiyngehnux rxngcak ethsbalnkhrxudrthani aelaethsbalnkhrnkhrrachsima aelaihyepnxndbthi 11 khxngpraethsithy inpi ph s 2561 miprachakrxasyxyupraman 118 080 khn 1 khidepn 2 566 96 khn txtarangkiolemtr odyxanaekhtthnghmd xyuintablinemuxngethsbalnkhrkhxnaeknethsbalnkhrphaphtwemuxngkhxnaekninmumsungtraethsbalnkhrkhxnaeknthitngkhxngethsbalnkhrkhxnaeknaesdngaephnthicnghwdkhxnaeknethsbalnkhrkhxnaeknethsbalnkhrkhxnaekn praethsithy aesdngaephnthipraethsithyphikdphumisastr 16 26 N 102 50 E 16 433 N 102 833 E 16 433 102 833 phikdphumisastr 16 26 N 102 50 E 16 433 N 102 833 E 16 433 102 833cnghwdkhxnaeknxaephxemuxngkhxnaeknkarpkkhrxng naykethsmntrinaythiraskdi thikhayuphnthuphunthi thnghmd46 0 tr km 17 8 tr iml khwamsung162 emtr 531 fut prachakr 2560 1 thnghmd120 143 khn khwamhnaaenn2 600 khn tr km 6 800 khn tr iml rhs xpth 03400102snambinthaxakasyankhxnaeknthixyu sanknganelkhthi 1 thnnprachasaray tablinemuxng xaephxemuxngkhxnaekn cnghwdkhxnaekn 40000ewbistwww wbr kkmuni wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 phumixakas 3 prachakr 4 karkhnsng 4 1 thangbk 4 2 thangxakas 5 karsuksa 5 1 sthabnxudmsuksa 5 2 orngeriyninsngkd 6 wthnthrrm 7 phaph 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunprawti aekikhethsbalnkhrkhxnaekn edimidrbkarykthanaepnethsbalemuxng odyphrarachkvsdika karcdtngethsbalemuxngkhxnaekn miphlbngkhbich tngaetwnthi 20 singhakhm 2478 naykethsmntrikhnaerk khux phraesnarachphkdi ekhadarngtaaehnng emuxwnthi 22 mithunayn 2478 kxnidrbkarykthanaepnethsbalemuxngtamphrarachkvsdika 2 eduxn salaethsbalemuxngkhxnaekntngxyuinthidinrachphsduaeplngthitngsalaklangcnghwdkhxnaekn inkhnannxyuthangthisitdantawntkkhxngthnnklangemuxng tablinemuxng xaephxemuxngkhxnaekn trngkhamkbsthanitarwcphuthr xaephxemuxngkhxnaekninpccubn cnkrathngthungpi ph s 2492 cungidyaythithakaripxyuinthidinaeplngthitngsthanixnamyaelasthanidbephlingdantawnxxkkhxngthnnklangemuxng xyutrngkhamkborngeriynkhxnaeknwithyayn macnthung ph s 2508 epnewla 16 pi txmakrathrwngmhadithy ihsanknganethsbalemuxngkhxnaeknichxakharrwmkbxaephxemuxngkhxnaekn sungidyaymaxyu tngaetwnthi 8 kumphaphnth 2508 cnthungwnthi 21 tulakhm 2527 rwmepnewla 19 pi in ph s 2527 cungidyaysanknganmatngxyuinthipccubnaelaidepidthakartngaetwnthi 22 tulakhm 2527 epntnmaphumixakas aekikhkhxmulphumixakaskhxngethsbalnkhrkhxnaekn 2504 2533 eduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudthiekhybnthuk C F 36 2 97 2 41 0 105 8 41 1 106 42 6 108 7 41 2 106 2 39 4 102 9 38 0 100 4 37 0 98 6 36 3 97 3 35 4 95 7 35 0 95 35 8 96 4 42 6 108 7 xunhphumisungsudechliy C F 30 3 86 5 32 7 90 9 35 2 95 4 36 4 97 5 34 5 94 1 33 2 91 8 32 7 90 9 32 0 89 6 31 6 88 9 31 4 88 5 30 7 87 3 29 7 85 5 32 53 90 56 xunhphumiechliyaetlawn C F 22 8 73 25 5 77 9 28 4 83 1 29 9 85 8 29 0 84 2 28 5 83 3 28 0 82 4 27 5 81 5 27 0 80 6 26 4 79 5 24 7 76 5 22 6 72 7 26 69 80 05 xunhphumitasudechliy C F 16 2 61 2 19 3 66 7 22 3 72 1 24 5 76 1 24 8 76 6 24 8 76 6 24 4 75 9 24 2 75 6 23 7 74 7 22 5 72 5 19 6 67 3 16 4 61 5 21 89 71 41 xunhphumitasudthiekhybnthuk C F 5 7 42 3 10 4 50 7 11 1 52 16 4 61 5 19 8 67 6 20 7 69 3 20 9 69 6 21 0 69 8 19 3 66 7 15 9 60 6 9 4 48 9 5 6 42 1 5 6 42 1 hyadnafa mm niw 4 4 0 173 14 7 0 579 34 7 1 366 66 4 2 614 173 6 6 835 179 5 7 067 165 8 6 528 196 0 7 717 246 1 9 689 107 3 4 224 55 8 2 197 3 3 0 13 1 247 6 49 118 wnthimihyadnafaodyechliy 1 2 4 7 14 15 16 18 18 10 2 1 108canwnchwomngthimiaedd 279 0 248 6 251 1 252 0 238 7 180 0 182 9 164 3 171 0 232 5 255 0 266 6 2 721 7aehlngthima 1 NOAA temperature data 2 aehlngthima 2 hxsngektkarnhxngkng 3 prachakr aekikhprachakrethsbalnkhrkhxnaeknpiprachakr 2537123 674 2540133 182 7 7 2543129 290 2 9 2546132 750 2 7 2549120 957 8 9 2552116 157 4 0 2555110 686 4 7 2558119 537 8 0 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prachakrincnghwdkhxnaekn macakephaphnthuediywknepnswnihy khninphunthiepnchawphunemuxngediminsmykxnprawtisastrkhabekiywkbsmyprawtisastr mirxngrxythangobrankhdiprakt echn chumchnobranonnnkthabannadi tablkudthatu xaephxhnxngnakha aelathionnemuxngbannaophthi xaephxchumaephmixayuxyupraman 3 000 piess txmainsmy aelasmylphburiidphbokhrngkraduk aelaekhruxngmuxekhruxngichkhxngmnusyinyukhsmynnimthrabwaepnephaphnthuhruxchatiphnthuidaennxn ephraadinaednthirabsungkwangihymichnchatiobranekhamaxasyxyunanaelwechnchumchnbanechiyng cnghwdxudrthani epntn phunthicnghwdkhxnaeknedimekhyxyuinxanackarpkkhrxngkhxngkhxmmakxnmiobransthansasnsthankhxngsasnaphrahmnpraktxyuthwip caknncungtkxyuitxanackarpkkhrxngkhxngxanackrlanchangewiyngcnthn capaskdi prachachnlawidxphyphekhamatngthinthanindinaednthirabsungkarxphyphkhxngprachakrpraktchdyingkhun insmythnburi aelatnsmyrtnoksinthr karxphyphkhxngprachakrekhamatngthinthanbanemuxngxyuinekht cnghwdkhxnaekn aebngepnesnthangihyidsamthangkhux xphyphmacakaekhwnghlwngphrabang aekhwngewiyngcnthn aelaaekhwngcapaskdi 4 nxkcakprachakrdngedimaelw inekhtemuxngkhxnaeknyngmichawithyechuxsaycinepncanwnmak sungthuxepnchumchnihyaelamibthbathsakhytxkarphthnathangdanesrsthkicepnxyangmak rwmthungchawithyechuxsayewiydnam aelachawtangchatixun sungyayekhamatngthinthanincnghwdkhxnaekn chumchninekhtethsbalnkhrkhxnaeknmithngsin 82 chumchn aebngxxkepn 4 ekht inpccubnaenwonmkhxngcanwnprachakrinekhtethsbalnkhrkhxnaeknmicanwnldlng enuxngcakkarkhyaytwkhxngekhtthixyuxasychidekhtethsbalinrupaebbkhxnghmubancdsrrodyechphaaxyangyinginrahwangpi ph s 2546 2549 xyangirkdi inpccubn ekhtemuxngkhxnaekn inekhtethsbalnkhrrwmthungphunthitidkbekhtethsbal sungidaek ethsbalemuxngsila ethsbaltablbanepd ethsbaltablemuxngeka aelaethsbaltablphralb micanwnprachakrcdthaebiyn rwmthungprachakraefngrwmxasyxyuepncanwnmakaelahnaaennpraman 450 000 khn odypramankarkhnsng aekikhethsbalnkhrkhxnaeknmiesnthangkhmnakhmthiechuxmoyngkbemuxngxun hlaythangidaek thangbk aelathangxakas odymiraylaexiyd dngni thangbk aekikh thanghlwngaephndin thanghlwngaephndininekhtethsbalnkhrkhxnaekn idaek thanghlwngaephndinhmayelkh 2 thnnmitrphaph thanghlwngaephndinhmayelkh 12 thnnmaliwly thanghlwngaephndinhmayelkh 230 thnnwngaehwnrxbemuxngkhxnaekn thangrthif caksthanirthifkrungethphmirththrrmda rtherw rthdwn odymicudcxdrb sng phuodysarthi sthanikhxnaekn rabbkhnsngmwlchnrthodysarpracathang khxnaeknsitibs thaxakasyankhxnaekn rxbemuxng sthanikhnsng bkhs 3 xtrakhaodysar 15 bathtlxdsay rthiffarangeba Light Rail Transit praephth TRAM saysiaedngehnux it saray thaphra odybristh khxnaekn thransith sisetm cakd KKTS 5 mithnghmd 16 sthani epnokhrngsrangykradb 6 sthaniaelaradbdin 10 sthani rwmrayathang 22 8 kiolemtr kalngxyuinkhntxnkardaeninngancdsrangthangxakas aekikh thaxakasyankhxnaeknkarsuksa aekikhsthabnxudmsuksa aekikh mhawithyalykhxnaekn mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlxisan withyaekhtkhxnaekn mhawithyalymhamkutrachwithyaly withyaekhtxisan withyalykarsatharnsukhsirinthr cnghwdkhxnaekn mhawithyalyphakhtawnxxkechiyngehnux mhawithyalysripthum khxnaekn withyalybnthitexesiy sthabnkareriynruephuxpwngchn sunykhxnaekn sthabnkarcdkarpyyaphiwthn sthabnkarxachiwsuksaphakhtawnxxkechiyngehnux 3orngeriyninsngkd aekikh orngeriynethsbalwdklang orngeriynethsbalswnsnuk orngeriynethsbalkhumhnxngkhu orngeriynethsbalbansamehliym orngeriynethsbalbantum orngeriynethsbalbansrithan orngeriynethsbalbanhnxngihy orngeriynethsbalbanhnxngaewng orngeriynethsbalbanonnchy orngeriynethsbalbanonnthn orngeriynxnubalsathitethsbalnkhrkhxnaekn onnhnxngwd wthnthrrm aekikhnganpraephniaelanganethskalthxngthinthisakhy idaek nganpraephnithabuytkbatrinwnkhunpiihm odycacdkhuninwnthi 1 mkrakhm khxngthukpi nganpraephnisudyxdsngkrantxisanethskaldxkkhun esiyngaekhn aelathnn khawehniyw odycacdkhuninwnthi 5 15 emsayn khxngthukpi nganpraephniwnekhaphrrsa odycacdkhunrahwangwnekhaphrrsakhxngthukpi nganpraephnixxkphrrsa itprathipbucha phuththktyyu odycacdkhunrahwangwnxxkphrrsakhxngthukpi nganethskalihmnanachati praephniphukesiywaelangankachad cdkhuninwnthi 29 phvscikayn 10 thnwakhm khxngthukpiphaph aekikh phaphphaonramaemuxngkhxnaekn phaphekhtphanichykrrmhlkinethsbalnkhrkhxnaekn phaphtwemuxngkhxnaekn phaphtwemuxngkhxnaekn phaphtwemuxngkhxnaekn phaphtwemuxngkhxnaeknxangxing aekikh 1 0 1 1 rayngansthiticanwnprachakraelaban pracapi ph s 2560 rabbsthitithangkarthaebiyn krmkarpkkhrxng Climate Normals for Mae Hong Son National Oceanic and Atmospheric Administration subkhnemux 1 February 2013 Climatological Information for Khon Kaen Thailand Hong Kong Observatory subkhnemux 29 March 2012 http www tv5 co th service mod heritage nation oldcity khonkaen1 htm http www kkts co thaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ethsbalnkhrkhxnaekn Khon Kaen khumuxkarthxngethiywcakwikiedinthang xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ethsbalnkhrkhxnaekn amp oldid 9367385, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม