fbpx
วิกิพีเดีย

เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีชมพู

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีชมพู (อังกฤษ:Infanta Margarita Teresa in a Pink Dress) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดยดิเอโก เบลัซเกซจิตรกรคนสำคัญชาวสเปนของสมัยบาโรก ที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปราโดในมาดริดในประเทศสเปน

เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีชมพู
ศิลปินดิเอโก เบลัซเกซ
ปีค.ศ. 1660
ประเภทจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ
สถานที่พิพิธภัณฑ์ปราโด, มาดริด

ภาพ “เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีชมพู” ที่เชื่อกันว่าเขียนโดยดิเอโก เบลัซเกซในปี ค.ศ. 1660 เป็นภาพเหมือนของเจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาแห่งสเปน ซึ่งเป็นผู้เดียวกับที่ปรากฏในภาพ “นางสนองพระโอษฐ์” (Las Meninas) ที่เขียนในปี ค.ศ. 1656 และภาพ “เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีน้ำเงิน” ที่เขียนในปี ค.ศ. 1659

โดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่าภาพนี้เป็นภาพเขียนภาพสุดท้ายของเบลัซเกซ ที่ฉลองพระองค์เขียนโดยเบลัซเกซเองและพระเศียรที่ยังเขียนไม่เสร็จเมื่อเบลัซเกซมาเสียชีวิตลงเสียก่อน ตอนล่างของม่านมาเขียนโดยลูกศิษย์ชื่อ Juan Bautista del Mazo แต่จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้เชื่อกันว่าภาพทั้งหมดอาจจะเขียนโดยมาโซ

หัวเรื่องของภาพเป็นภาพเหมือนของบุคคลในราชสำนักสเปนที่เบลัซเกซมักจะเขียน ในบั้นปลายของชีวิตเบลัซเกซใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนภาพเหมือนของมาร์การิตา เทเรซาเพื่อส่งไปยังราชสำนักออสเตรียไปถวายสมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นพระปิตุลา และ คู่หมั้น ภาพ “เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีน้ำเงิน” ยังคงอยู่ที่เวียนนาเช่นเดียวกับภาพเหมือนอีกสองภาพของพระองค์ที่เขียนเมื่อปี ค.ศ. 1652 และ ค.ศ. 1653 เมื่อพระชนมายุหนึ่งและสองพรรษาในฉลองพระองค์สีเงิน และ สีชมพู ภาพเขียนลอกเลียนของภาพหลังอยู่ที่พระราชวังลิเรียในมาดริด แต่เขียนโดยจิตรกรผู้อื่น

ภาพนี้เดิมเชื่อกันว่าเป็นภาพของมาเรีย เทเรซาแห่งสเปน พระราชธิดาในพระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งสเปน และพระอัครมเหสีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสมาจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ต่อมาจากการค้นคว้าก็พบว่าอันที่จริงแล้วเป็นภาพของเจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาแห่งสเปนพระราชธิดาในพระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งสเปนกับพระมเหสีองค์ที่สองมาเรียนนาแห่งออสเตรีย

  1. L. Cirlot (ed.), Museo del Prado II, Col. «Museos del Mundo», Tomo 7, Espasa, 2007. ISBN 978-84-674-3810-9, pág. 43
  • Museo del Prado. Pintura española de los siglos XVI y XVII. Enrique Lafuente Ferrari. Aguilar S.A. 1964

เจ้าหญิงมาร์การิตา เทเรซาในชุดสีชมพู
เจ, าหญ, งมาร, การ, ตา, เทเรซาในช, ดส, ชมพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, งกฤษ, infanta, margarita, teresa, pink, dress, เป, นภาพเข, ยนส, ำม, นท, เข, ยนโดยด, เอโก, เบล, ซเกซจ, ตร. ecahyingmarkarita ethersainchudsichmphu phasaxun efadu aekikh bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha ecahyingmarkarita ethersainchudsichmphu xngkvs Infanta Margarita Teresa in a Pink Dress epnphaphekhiynsinamnthiekhiynodydiexok eblsekscitrkrkhnsakhychawsepnkhxngsmybaork thipccubntngaesdngxyuthiphiphithphnthpraodinmadridinpraethssepnecahyingmarkarita ethersainchudsichmphusilpindiexok eblsekspikh s 1660praephthcitrkrrmsinamnbnphaibsthanthiphiphithphnthpraod madrid phaph ecahyingmarkarita ethersainchudsichmphu thiechuxknwaekhiynodydiexok eblseksinpi kh s 1660 epnphaphehmuxnkhxngecahyingmarkarita ethersaaehngsepn sungepnphuediywkbthipraktinphaph nangsnxngphraoxsth Las Meninas thiekhiyninpi kh s 1656 aelaphaph ecahyingmarkarita ethersainchudsinaengin thiekhiyninpi kh s 1659 odythwipaelwechuxknwaphaphniepnphaphekhiynphaphsudthaykhxngeblseks thichlxngphraxngkhekhiynodyeblseksexngaelaphraesiyrthiyngekhiynimesrcemuxeblseksmaesiychiwitlngesiykxn txnlangkhxngmanmaekhiynodyluksisychux Juan Bautista del Mazo 1 aetcakkarsuksaemuximnanmaniechuxknwaphaphthnghmdxaccaekhiynodymaos hweruxngkhxngphaphepnphaphehmuxnkhxngbukhkhlinrachsanksepnthieblseksmkcaekhiyn inbnplaykhxngchiwiteblseksichewlaswnihyinkarekhiynphaphehmuxnkhxngmarkarita ethersaephuxsngipyngrachsankxxsetriyipthwaysmedcphrackrphrrdilioxophldthi 1 aehngormnxnskdisiththiphuepnphrapitula aela khuhmn phaph ecahyingmarkarita ethersainchudsinaengin yngkhngxyuthiewiynnaechnediywkbphaphehmuxnxiksxngphaphkhxngphraxngkhthiekhiynemuxpi kh s 1652 aela kh s 1653 emuxphrachnmayuhnungaelasxngphrrsainchlxngphraxngkhsiengin aela sichmphu phaphekhiynlxkeliynkhxngphaphhlngxyuthiphrarachwnglieriyinmadrid aetekhiynodycitrkrphuxun phaphniedimechuxknwaepnphaphkhxngmaeriy ethersaaehngsepn phrarachthidainphraecafilipthi 4 aehngsepn aelaphraxkhrmehsiinphraecahluysthi 14 aehngfrngessmacnkrathngkhriststwrrsthi 19 aettxmacakkarkhnkhwakphbwaxnthicringaelwepnphaphkhxngecahyingmarkarita ethersaaehngsepnphrarachthidainphraecafilipthi 4 aehngsepnkbphramehsixngkhthisxngmaeriynnaaehngxxsetriyxangxing aekikh L Cirlot ed Museo del Prado II Col Museos del Mundo Tomo 7 Espasa 2007 ISBN 978 84 674 3810 9 pag 43 Museo del Prado Pintura espanola de los siglos XVI y XVII Enrique Lafuente Ferrari Aguilar S A 1964duephim aekikhdiexok eblseks silpabaork phaphehmuxnekhathungcak https th wikipedia org w index php title ecahyingmarkarita ethersainchudsichmphu amp oldid 7579953, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม