fbpx
วิกิพีเดีย

เขตบางเขน

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

บางเขน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเขตบางแค

เขตบางเขน
คำขวัญ:
บางเขนเมืองน่าอยู่ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐ
วัดพระศรีพิทักษ์ธรรม รวมน้ำใจ
รวมพลังปวงประชา
พิกัดภูมิศาสตร์:13°52′26″N100°35′47″E /13.87389°N 100.59639°E /13.87389; 100.59639
อักษรไทยเขตบางเขน
อักษรโรมันKhet Bang Khen
พื้นที่
• ทั้งหมด42.123 ตร.กม. (16.264 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด187,377 คน
• ความหนาแน่น4,448.33 คน/ตร.กม. (11,521.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220, 10230 (เฉพาะหมู่ที่ 8–10
แขวงท่าแร้ง)
รหัสภูมิศาสตร์1005
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

เขตบางเขนตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

เขตบางเขนเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนคร เดิมทิศตะวันตกของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีโดยใช้แนวคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได้โอนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของคลองนี้ (ได้แก่ ตำบลทุ่งสองห้องจากอำเภอปากเกร็ด และหมู่ที่ 1–3 ของตำบลลาดโตนดจากอำเภอเมืองนนทบุรี) มาอยู่ในท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว คลองประปาจึงกลายเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างทั้งสองจังหวัดแทนนับแต่นั้น

เนื่องจากอำเภอบางเขนมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ประกอบกับมีชุมนุมชน ย่านการค้า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในท้องที่ ใน พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลสายไหมตั้งเป็นตำบลออเงิน รวมพื้นที่บางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์และตำบลตลาดบางเขนตั้งเป็นตำบลคลองถนน และแบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลทุ่งสองห้องตั้งเป็นตำบลสีกัน และได้จัดตั้งสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ขึ้นในบางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์เมื่อ พ.ศ. 2499 (ภายหลังได้ขยายเขตครอบคลุมทั้งอำเภอ จนกระทั่งเทศบาลนครกรุงเทพได้โอนเอาตำบลลาดยาวเข้าไปอยู่ในท้องที่ใน พ.ศ. 2507)

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2514–2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กล่าวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยุบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางเขนจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตบางเขน แบ่งออกเป็น 8 แขวง

ต่อมาเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมทั้งท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต เพื่อสะดวกแก่การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศแบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรใน พ.ศ. 2532 และเมื่อ พ.ศ. 2540 ก็ได้แบ่งพื้นที่ทิศเหนือของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตสายไหม แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้รับพื้นที่บางส่วนของแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว มาอยู่ในการปกครอง โดยปัจจุบันมีฐานะเป็นหมู่ที่ 8–10 ของแขวงท่าแร้ง

เขตบางเขนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง โดยมีคลองกะเฉด คลองแพรเขียว และคลองไผ่เขียวเป็นเส้นแบ่งเขต ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2563)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2563)
แผนที่
2.
อนุสาวรีย์ Anusawari
18.406
89,719
4,874.44
8.
ท่าแร้ง Tha Raeng
23.717
97,658
4,117.64
ทั้งหมด
42.123
187,377
4,448.33

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือแขวงในเขตจตุจักร เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
เขตบางเขน
ปี (พ.ศ.) ประชากร การเพิ่มและการลด
2535 258,571 ไม่ทราบ
2536 241,611 -16,960
2537 251,199 +9,588
2538 256,759 +5,560
2539 263,401 +6,642
2540 162,765 แบ่งเขต
2541 165,357 +2,592
2542 168,060 +2,703
2543 170,089 +2,029
2544 173,558 +3,469
2545 175,190 +1,632
2546 178,864 +3,674
2547 177,062 -1,802
2548 178,986 +1,924
2549 181,390 +2,404
2550 182,335 +945
2551 183,836 +1,501
2552 185,901 +2,065
2553 188,164 +2,263
2554 188,252 +88
2555 189,737 +1,485
2556 190,544 +807
2557 190,659 +115
2558 190,483 -176
2559 190,828 +345
2560 190,681 -147
2561 191,323 +642
2562 189,000 -2,323
2563 187,377 -1,623
ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด

ทางน้ำ
  • คลองถนน
  • คลองบางบัวใช้สัญจร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษา

โรงเรียน

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานรับเลี้ยงเด็ก

  1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: . สืบค้น 4 มกราคม 2564.
  2. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย


เขตบางเขน
เขตบางเขน, เขตในกร, งเทพมหานคร, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน. ekhtbangekhn ekhtinkrungethphmhankhr praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bangekhn epnhnunginhasibekhtkhxngkrungethphmhankhr epnekhtthixyuxasyrxngrbkarkhyaytwkhxngemuxngthangthistawnxxk txnehnux khxngkrungethphmhankhr aelaepnekhtthimicanwnprachakrmakepnxndbthi 4 rxngcakekhtbangaekhekhtbangekhnekhtkhakhwy bangekhnemuxngnaxyu xnusawriyphithksrth wdphrasriphithksthrrm rwmnaic rwmphlngpwngprachaphikdphumisastr 13 52 26 N 100 35 47 E 13 87389 N 100 59639 E 13 87389 100 59639xksrithyekhtbangekhnxksrormnKhet Bang Khenphunthi thnghmd42 123 tr km 16 264 tr iml prachakr 2563 thnghmd187 377 1 khn khwamhnaaenn4 448 33 khn tr km 11 521 1 khn tr iml rhsiprsniy10220 10230 echphaahmuthi 8 10 aekhwngthaaerng rhsphumisastr1005thixyu sanknganelkhthi 14 hmuthi 3 thnnphhloythin aekhwngxnusawriy ekhtbangekhn krungethphmhankhr 10220ewbistwww wbr bangkok wbr go wbr th wbr bangkhenswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawtisastr 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 prachakr 5 karkhmnakhm 6 sthanthisakhy 7 sthanprakxbphyabal 8 sthabnkarsuksa 8 1 sthabnxudmsuksa 8 2 sthabnxachiwsuksa 8 3 orngeriyn 8 3 1 sngkdkrathrwngkarxudmsuksa withyasastr wicy aelanwtkrrm 8 3 2 sngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan 8 3 3 sngkdkrungethphmhankhr 8 3 4 sngkdsankngankhnakrrmkarsngesrimkarsuksaexkchn 8 4 sthanrbeliyngedk 9 xangxing 10 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhekhtbangekhntngxyubriewnfngtawnxxkkhxngaemnaecaphrayahruxfngphrankhr mixanaekhttidtxkbphunthikarpkkhrxngtang eriyngtamekhmnalika dngni thisehnux tidtxkbekhtsayihm mithnnphhloythin khlxnghnxngphkchi laphkchi khlxnghnxngcxk khlxnghnxngtaaekhng khlxnghnxngbwmn aelakhlxngxxepng bungphrayasuernthr epnesnaebngekht thistawnxxk tidtxkbekhtkhlxngsamwa mikhlxngphrayasuernthr hnxngihy aelakhlxngkhuchumehdepnesnaebngekht thisit tidtxkbekhtkhnnayaw ekhtbungkum aelaekhtladphraw mikhlxngcrekhbw hkkhud khlxnglachala khlxngtaerng khlxngokhkkhram khlxngsamkha aelakhlxnghlumiphepnesnaebngekht thistawntk tidtxkbekhtctuckr ekhthlksi aelaekhtdxnemuxng mikhlxngbangbwaelakhlxngthnnepnesnaebngekhtprawtisastr aekikhekhtbangekhnedimmithanaepn xaephxbangekhn cdtngkhunemux ph s 2440 khunxyukbcnghwdphrankhr edimthistawntkkhxngxaephxmixanaekhttidtxkbcnghwdnnthburiodyichaenwkhlxngeprmprachakrepnesnaebngekhtcnghwd cnkrathngineduxntulakhm ph s 2475 thangrachkaridoxnphunthisungtngxyuthangfaktawntkkhxngkhlxngni idaek tablthungsxnghxngcakxaephxpakekrd aelahmuthi 1 3 khxngtablladotndcakxaephxemuxngnnthburi maxyuinthxngthipkkhrxngkhxngxaephxbangekhn ephuxkhwamsadwkinkartrwctrakhxngecahnathiaelakhwamsadwkinkartidtxrachkarkhxngprachachninthxngthidngklaw khlxngprapacungklayepnaenwaebngekhtkarpkkhrxngrahwangthngsxngcnghwdaethnnbaetnn enuxngcakxaephxbangekhnmixanaekhtkwangkhwangmak prakxbkbmichumnumchn yankarkha aelaxutsahkrrmephimkhuninthxngthi in ph s 2490 krathrwngmhadithycungidaebngphunthithangthistawnxxkechiyngitkhxngtablsayihmtngepntablxxengin rwmphunthibangswnkhxngtablxnusawriyaelatabltladbangekhntngepntablkhlxngthnn aelaaebngphunthithangthisehnuxkhxngtablthungsxnghxngtngepntablsikn aelaidcdtngsukhaphibalxnusawriykhuninbangswnkhxngtablxnusawriyemux ph s 2499 phayhlngidkhyayekhtkhrxbkhlumthngxaephx cnkrathngethsbalnkhrkrungethphidoxnexatablladyawekhaipxyuinthxngthiin ph s 2507 txmainchwng ph s 2514 2515 mikarepliynaeplnglksnakarpkkhrxngphumiphakhipsukarpkkhrxngswnthxngthininekhtcnghwdphrankhraelacnghwdthnburi klawkhux rwmcnghwdthngsxngekhadwyknepncnghwdnkhrhlwngkrungethphthnburi aelaepliynepnkrungethphmhankhr yubkarpkkhrxngaebbethsbalaelasukhaphibal rwmthngaebnghnwykarpkkhrxngxxkepnekhtaelaaekhwngaethnxaephxaelatabl xaephxbangekhncungepliynthanaepn ekhtbangekhn aebngxxkepn 8 aekhwng txmaemuxmiprachakrhnaaennkhunenuxngcakkhwamecriythangesrsthkicaelasatharnupophkh rwmthngthxngthibangaehngxyuiklcaksanknganekht ephuxsadwkaekkarpkkhrxngaelakarxanwykhwamsadwkaekprachachn krathrwngmhadithycungmiprakasaebngphunthithangthistawntkaelathistawntkechiyngitkhxngekhtipcdtngepnekhtdxnemuxngaelaekhtctuckrin ph s 2532 aelaemux ph s 2540 kidaebngphunthithisehnuxkhxngekhtipcdtngepnekhtsayihm aetinewlaediywknkidrbphunthibangswnkhxngaekhwngcrekhbw ekhtladphraw maxyuinkarpkkhrxng odypccubnmithanaepnhmuthi 8 10 khxngaekhwngthaaerngkaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhekhtbangekhnaebngekhtkarpkkhrxngyxyxxkepn 2 aekhwng odymikhlxngkaechd khlxngaephrekhiyw aelakhlxngiphekhiywepnesnaebngekht idaek hmay elkh xksrithy xksrormn phunthi tr km canwnprachakr thnwakhm 2563 khwamhnaaennprachakr thnwakhm 2563 aephnthi2 xnusawriy Anusawari 18 406 89 719 4 874 44 8 thaaerng Tha Raeng 23 717 97 658 4 117 64thnghmd 42 123 187 377 4 448 33 hmayelkhthihayippccubnkhuxaekhwnginekhtctuckr ekhtsayihm ekhthlksi aelaekhtdxnemuxngprachakr aekikhsthitiprachakrtamthaebiynrasdr ekhtbangekhn 2 pi ph s prachakr karephimaelakarld2535 258 571 imthrab2536 241 611 16 9602537 251 199 9 5882538 256 759 5 5602539 263 401 6 6422540 162 765 aebngekht2541 165 357 2 5922542 168 060 2 7032543 170 089 2 0292544 173 558 3 4692545 175 190 1 6322546 178 864 3 6742547 177 062 1 8022548 178 986 1 9242549 181 390 2 4042550 182 335 9452551 183 836 1 5012552 185 901 2 0652553 188 164 2 2632554 188 252 882555 189 737 1 4852556 190 544 8072557 190 659 1152558 190 483 1762559 190 828 3452560 190 681 1472561 191 323 6422562 189 000 2 3232563 187 377 1 623karkhmnakhm aekikh thnnphhloythinaelathangwingrthiffabithiexs saysukhumwith inekhtbangekhn thangsayhlkthnnphhloythin thnnkaycnaphiesk thnnaecngwthna thnnramxinthra thnnpradisthmnuthrrm thnnwchrphl thnnsukhaphibal 5 km 11 thnnladplaekha thnnethphrks phhloythin rtnoksinthrsmophch thangphiesschlxngrch rthiffabithiexs saysukhumwith sthanikrmthharrabthi 11 sthaniwdphrasrimhathatu sthaniphhloythin 59 sthanisayhyud aelasthanisaphanihm rthiffasaysichmphu kalngkxsrang thangsayrxngaelathangldthanghlwngaephndinhmayelkh 3901 khukhnankaycnaphieskdannxk thanghlwngaephndinhmayelkh 3902 khukhnankaycnaphieskdanin thnnrab 11 sxyrwmmitrphthna sxyphhloythin 48 sayhyud sxyramxinthra 5 sukhaphibal 1 sxyramxinthra 8 rtnaram sxyramxinthra 14 mylaph sxyramxinthra 19 sukhaphibal 2 sxyramxinthra 23 sukhaphibal 4 sxyramxinthra 39 sukhaphibal 5 sxyramxinthra 34 xyueyn sxyramxinthra 65 thnxmmitr sxykhubxn 27 syamthrni thangnakhlxngthnn khlxngbangbwichsycrsthanthisakhy aekikh wdphrasrimhathatuwrmhawihar wdphrasrimhathatuwrmhawihar xnusawriyphithksrththrrmnuy esthiyrthrrmsthan tladyingecriy krmthharrabthi 11 rksaphraxngkh krmthanghlwngchnbth snammwyewthilumphinisthanprakxbphyabal aekikhorngphyabalesnthrleynenxrl orngphyabalsayhyud orngphyabalsngesrimsukhphaph sunyxnamythi 1 sthabnpxngknkhwbkhumorkhekhtemuxngsthabnkarsuksa aekikhsthabnxudmsuksa aekikh mhawithyalyrachphtphrankhr mhawithyalynxrthkrungethph withyaekhtsaphanihm mhawithyalyekriksthabnxachiwsuksa aekikh orngeriynithybriharthurkicaelaphnichykar orngeriynwibulybriharthurkic ramxinthra withyalyethkhonolyisyambriharthurkic withyalysyambnthitorngeriyn aekikh sngkdkrathrwngkarxudmsuksa withyasastr wicy aelanwtkrrm aekikh orngeriynmthymsathitwdphrasrimhathatu mhawithyalyrachphtphrankhrsngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan aekikh orngeriynrtnoksinthrsmophchbangekhnsngkdkrungethphmhankhr aekikh orngeriynithyniymsngekhraah orngeriynwditrrtnaram chunchuicrasdrxuthis orngeriynbankhlxngbw orngeriynbanbwml ecriyrasdrxuthis orngeriynprachaphibalsngkdsankngankhnakrrmkarsngesrimkarsuksaexkchn aekikh orngeriynkxngthphbkxupthmphephchrawuthwithya inphraxupthmph smedcphraecaphkhiniethx ecafaephchrrtnrachsuda siriosphaphnnwdi orngeriynpraomchwithyaramxinthra orngeriynpraomchwithyathan orngeriynxmatykul orngeriynniewsnwarinthr orngeriynphumiiphorcnphithya orngeriynthnsilp orngeriynexiymphanichwithya orngeriynxuthywithya orngeriynitrrtnaphirkssthanrbeliyngedk aekikh sunyedkkxneknthwdsiriphngsthrrmnimitxangxing aekikh sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy sthitiprachakraelaban canwnprachakraeykrayxayu xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th stat statnew upstat age php subkhn 4 mkrakhm 2564 sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy canwnprachakraelaban xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th xstat popyear html 2556 subkhn 3 emsayn 2556 aehlngkhxmulxun aekikhewbistsanknganekhtbangekhnaephnthiekhtbangekhn bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekhtbangekhn amp oldid 9468752, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม