fbpx
วิกิพีเดีย

เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
บทความนี้เกี่ยวกับเกมที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วิดีโอเกม

เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (อังกฤษ:Personal computer game) หรือ เกมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ:Computer game) หรือ เกมพีซี (อังกฤษ:PC game) หมายถึงเกมที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มากกว่าเครื่องเกมคอนโซลหรือเครื่องเกมอาร์เขต เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีการพัฒนาจากรูปแบบการเล่นและกราฟิกที่เรียบง่าย ก่อนที่จะมีรูปแบบสลับซับซ้อนดังเช่นในปัจจุบัน

เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกผลิตขึ้นมาโดยผู้พัฒนาเกมหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการร่วมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน (อย่างเช่น ผู้ออกแบบเกม) และออกจำหน่ายด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลที่สาม จากนั้น ผู้ผลิตเกมก็อาจจะมีการเผยแพร่เกมผ่านทางสื่อ อย่างเช่น ดีวีดี ซีดี เปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมักจะต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีลักษณะเฉพาะในการเล่น อย่างเช่น ระบบประมวลผลทางกราฟิก หรือการต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถึงแม้ว่าระบบดังกล่าวอาจไม่จำเป็นสำหรับการเล่นในบางเกมก็เป็นได้

เมื่อปี พ.ศ. 2561 ตลาดเกมพีซีทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 2.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

เนื้อหา

บทความเกี่ยวกับวิดีโอเกม หรือ เกมคอมพิวเตอร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:วิดีโอเกม

เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เกมคอมพ, วเตอร, วนบ, คคล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, เกมคอมพ, วเตอร, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจ. ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhl phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ekmkhxmphiwetxr bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamniekiywkbekmthielnbnekhruxngkhxmphiwetxrswnbukhkhl sahrbkhwamhmayxun duthi widioxekm ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhl xngkvs Personal computer game hrux ekmkhxmphiwetxr xngkvs Computer game hrux ekmphisi xngkvs PC game hmaythungekmthielnbnekhruxngkhxmphiwetxrswnbukhkhl makkwaekhruxngekmkhxnoslhruxekhruxngekmxarekht ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhlmikarphthnacakrupaebbkarelnaelakrafikthieriybngay kxnthicamirupaebbslbsbsxndngechninpccubn ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhlthukphlitkhunmaodyphuphthnaekmhnungkhnhruxmakkwa sungswnihymkcaepnkarrwmtwknkhxngphuechiywchayhlaydan xyangechn phuxxkaebbekm aelaxxkcahnaydwytnexng hruxphanbukhkhlthisam caknn phuphlitekmkxaccamikarephyaephrekmphanthangsux xyangechn diwidi sidi epidoxkasihdawnohldthangxinethxrent ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhlmkcatxngkarhardaewrthimilksnaechphaainkareln xyangechn rabbpramwlphlthangkrafik hruxkartxxinethxrent epntn thungaemwarabbdngklawxacimcaepnsahrbkarelninbangekmkepnid emuxpi ph s 2561 tladekmphisithwolkmimulkhapraman 2 77 hmunlanehriyyshrth 1 enuxha 1 prawtisastr 2 duephim 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhdubthkhwamhlkthi prawtisastrkhxngwidioxekmduephim aekikh widioxekmekmtu ekmkhxnosl ekmsuksa ekhruxngelnekmphkpha raychuxekmkhxmphiwetxrswnbukhkhl ekmmuxthux aebnghnacx widioxekm xangxing aekikh https www businesswire com news home 20191107005499 en Global PC Games Market Analysis 2015 2019 Forecastingaehlngkhxmulxun aekikhphiphithphnthekmkhxmphiwetxrinkrungebxrlin bthkhwamekiywkbwidioxekm hrux ekmkhxmphiwetxrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy widioxekmekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekmkhxmphiwetxrswnbukhkhl amp oldid 8890190, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม