fbpx
วิกิพีเดีย

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ หรือ 425 ตารางกิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 73 ของประเทศไทย

มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีลำคลองที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองฉวาง คลองลำพูน คลองกิ่งยาว คลองแคระ ภูเขาบางลูกเป็น เขาหินปูน จึงเกิดเป็นถ้ำที่สวยงามน่าพิศวง

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ

  • ฤดูฝนระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม
  • ฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน

พิกัดภูมิศาสตร์:8°52′23.70″N99°28′34.90″E /8.8732500°N 99.4763611°E /8.8732500; 99.4763611

บทความเกี่ยวกับอาคาร หรือ สถานที่สำคัญนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ทยานแห, งชาต, ใต, มเย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและ. xuthyanaehngchatiitrmeyn phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir xuthyanaehngchatiitrmeynmiphunthikhrxbkhlumthxngthi xaephxkaycndisth xaephxbannasar aela xaephxewiyngsra cnghwdsurasdrthani sphaphpaswnihyepnpadngdibchun misphaphpathixudmsmburn epnaehlngtnnalathar epnthixyuxasykhxngstwpananachnid aelamicudedntamthrrmchatithiswyngam echn hnapha tha natk tlxdcnmihlkthanthangdanprawtisastrkarsurbthiehluxxyu echn khay bngekxr xuomngkh mienuxthipraman 265 625 ir hrux 425 tarangkiolemtr idcdtngepnxuthyanaehngchatiemuxwnthi 31 thnwakhm ph s 2534 nbepnxuthyanaehngchatiladbthi 73 khxngpraethsithylksnaphumipraeths aekikhmisphaphphumipraethsepnethuxkekhaslbsbsxn epnaehlngkaenidkhxngtnnalathar milakhlxngthisakhyhlaysay echn khlxngchwang khlxnglaphun khlxngkingyaw khlxngaekhra phuekhabanglukepn ekhahinpun cungekidepnthathiswyngamnaphiswng lksnaphumixakas aekikhsphaphphumixakasaebngepn 2 vdukal khux vdufnrahwangeduxn phvsphakhm thnwakhm vdurxnrahwangeduxnmkrakhm eduxnemsayn phikdphumisastr 8 52 23 70 N 99 28 34 90 E 8 8732500 N 99 4763611 E 8 8732500 99 4763611 bthkhwamekiywkbxakhar hrux sthanthisakhyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xuthyanaehngchatiitrmeyn amp oldid 8317236, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม