fbpx
วิกิพีเดีย

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ:Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

วิถีการจัดเส้นทางผ่านส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ต

เนื้อหา

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำได้หลากหลาย อาทิ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (email), สนทนา (chat), อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข่าวสาร, การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์, การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่าง ๆ ออนไลน์, การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (video conference), โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอับโหลดข้อมูล หรืออื่น ๆ

แนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคม(Social Network) ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือทำได้ง่ายขึ้นมาก

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราหลายๆด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและพาณิชย์ ด้านการบันเทิง

-ด้านการศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสนับสนุนการศึกษา เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งการบ้าน นัดหมาย อธิบารายละเอียด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณาจารย์กับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีระบบการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการเรียนที่สะดวกสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ อีกทั้งสามารถลดค่าเล่าเรียนลงไปได้อย่างมาก และทั้งนี้อินเทอร์เน็ตนั้นยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีข้อมูลที่ครอบคลุมมีทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

-ด้านธุรกิจและพาณิชย์ การใช้อินเทอร์เน็ตกับงานธุรกิจณิชย์นั้นช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก นับว่าเป็นตลาดที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพในการติดต่อซื้อสินค้าและบริการ เพราะคนเราสมัยนี้นิยมความสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกก็ตามก็สามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อเลือกสินค้าหรือหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งปรึกษาก็ได้ฉับไว

-ด้านการบันเทิง อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแหล่งความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนับการนั่งดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือหรือบทความต่างๆ ซึ่งสามารถจะดูหรือใช้งานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ อินเทอร์เน็ตต่อด้านบันเทิงนั้นถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สามารถค้นคว้าวารสารทั้งหนังสือพิมพ์ ข่าวสาร นิยาย วรรณกรรมและอื่นๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งสามารถฟังวิทยุออนไลน์ ดูรายการโทรทัศน์รวมทั้งภาพยนตร์ทั้งเก่าและใหม่มาดูได้อีกด้วย

ในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลกับงานทุกสาขาอาชีพรวมทั้งงานสื่อสารมวลชนด้วย สำหรับงานสื่อสารมวลชนเป็นงานที่ต้องเน้นความรวดเร็วเป็นหลักให้ทันกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพราะข่าวสารนั้นมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา มิใช่มีประโยชน์เพียงแค่นี้ อีกทั้งยังยังสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาสินค้า การค้าขาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

การสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในจำนวนมากได้เป็นเวลาอันรวดเร็วและใช้ต้นทุนต่ำ และอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชนตามความต้องการดังกล่าว


ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยประมาณ 2.095 พันล้านคน หรือ 30.2 % ของประชากรทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2554) โดยเมื่อเปรียบเทียบในทวีปต่าง ๆ พบว่าทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ เอเชีย โดยคิดเป็น 44.0 % ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด และประเทศที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือประเทศจีน คิดเป็นจำนวน 384 ล้านคน

หากเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับจำนวนประชากรรวม พบว่าทวีปอเมริกาเหนือมีสัดส่วนผู้ใช้ต่อประชากรสูงที่สุดคือ 78.3 % รองลงมาได้แก่ ทวีปออสเตรเลีย 60.1 % และ ทวีปยุโรป คิดเป็น 58.3 % ตามลำดับ

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร"

การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30 คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 จากจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 59.97 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.99 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 28.2 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 10.96 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.2

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิท

ปัจจุบัน (สิงหาคม 2558) ประเทศไทยมีความกว้างช่องสัญญาณ (Internet bandwidth) ภายในประเทศ 2,768.895 Gbps และระหว่างประเทศ 1,954 Gbps

  1. /ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


อินเทอร์เน็ต
นเทอร, เน, ระบบเคร, อข, ายคอมพ, วเตอร, วไป, สามารถเช, อมต, อได, วโลก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, internet, หมายถ, เคร, อข, ายคอมพ, วเตอร, ขนาดใหญ, การเช, อมต, อระหว, างเคร, อข, ายหลาย, เคร, อข, ายท, วโลก, โดยใช, ภาษาท, ใช, อสารก, นระหว, างคอมพ, วเตอร, เร, ยก. xinethxrent rabbekhruxkhaykhxmphiwetxrthwip samarthechuxmtxidthwolk phasaxun efadu aekikh xinethxrent xngkvs Internet hmaythung ekhruxkhaykhxmphiwetxrthimikhnadihy mikarechuxmtxrahwangekhruxkhayhlay ekhruxkhaythwolk odyichphasathiichsuxsarknrahwangkhxmphiwetxrthieriykwa ophrothkhxl protocol phuichekhruxkhaynisamarthsuxsarthungknidinhlay thang xathi xieml ewbbxrd aelasamarthsubkhnkhxmulaelakhawsartang rwmthngkhdlxkaefmkhxmulaelaopraekrmmaichidwithikarcdesnthangphanswnhnungkhxngxinethxrent enuxha 1 thima 2 karprayuktichnganxinethxrent 3 khwamsakhykhxngxinethxrent 4 khwamsakhykhxngxinethxrentkbngansuxsarmwlchn 5 canwnphuichxinethxrentthwolk 6 xinethxrentinpraethsithy 6 1 canwnphuichxinethxrentinpraethsithy 6 2 xinethxrentaebndwith 7 duephim 8 hnwynganithythiekiywkhxng 9 xangxing 10 aehlngkhxmulxunthimaxinethxrentekidkhuninpi kh s 1969 ph s 2512 cakkarekidekhruxkhay ARPANET Advanced Research Projects Agency NETwork sungepnekhruxkhaysanknganokhrngkarwicychnsungkhxngkrathrwngklaohm praethsshrthxemrika odymiwtthuprasngkhhlkkhxngkarsrangekhruxkhaykhux ephuxihkhxmphiwetxrsamarthechuxmtx aelamiptismphnthknid ekhruxkhay ARPANET thuxepnekhruxkhayerimaerk sungtxmaidphthnaihepnekhruxkhay xinethxrentinpccubnkarprayuktichnganxinethxrentkarprayuktichxinethxrentinpccubnthaidhlakhlay xathi iprsniyxielkthrxniks hrux xieml email snthna chat xanhruxaesdngkhwamkhidehninewbbxrd kartidtamkhawsar karsubkhnkhxmul karkhnhakhxmul karchm hruxsuxsinkhaxxniln kardawohld ekm ephlng iflkhxmul l kartidtamkhxmul phaphyntr raykarbnethingtang xxniln karelnekmkhxmphiwetxrxxniln kareriynruxxniln e learning karprachumthangiklphanxinethxrent video conference othrsphthphanxinethxrent VoIP karxbohldkhxmul hruxxun aenwonmlasudkhxngkarichxinethxrentkhuxkarichxinethxrentepnaehlngphbpasngsrrkhephuxsrangekhruxkhaysngkhm Social Network sungphbwapccubnewbistthiekiywkhxngkbkickrrmdngklawkalngidrbkhwamniymxyangaephrhlayechn efsbuk iln thwitetxr ihiff aelakaricherimmikaraephrkhyayekhaipsukarichxinethxrentphanothrsphthmuxthux Mobile Internet makkhun enuxngcakethkhonolyipccubnsnbsnunihkarekhathungekhruxkhayphanothrsphthmuxthuxthaidngaykhunmakkhwamsakhykhxngxinethxrentinpccubnxinethxrentnnmikhwamsakhytxchiwitpracawnkhxngkhnerahlaydan thngdankarsuksa danthurkicaelaphanichy dankarbnething dankarsuksa karichxinethxrentephuxkarsnbsnunkarsuksa epnkarichxinethxrentinkartidtxsuxsarephuxkarsngkarban ndhmay xthibaraylaexiyd rwmthngaelkepliynkhwamkhidehnkhxngkhnacarykbnkeriyn aelankeriynkbnkeriyndwykn nxkcakniyngmirabbkareriynkarsxndwyrabbxxniln kareriynxxnilnkhxnkhangepnthiniymmakinpccubn ephraaepnkareriynthisadwksamartheriynidinewlathitxngkar xikthngsamarthldkhaelaeriynlngipidxyangmak aelathngnixinethxrentnnyngsamarthichepnaehlngkhnkhwahakhxmulesmuxnepnhxngsmudkhnadihyphrxmthngmikhxmulthikhrxbkhlummithngphaph esiyng aelaphaphekhluxnihw danthurkicaelaphanichy karichxinethxrentkbnganthurkicnichynnchwyihsamarthtdsinicsuxkhaysinkhaaelabrikaridxyangrwderwaelasadwk nbwaepntladthikwangkhwangaelamiprasiththiphaphinkartidtxsuxsinkhaaelabrikar ephraakhnerasmyniniymkhwamsadwksbayaelarwderwthnic imwacaxyuthiidbnolkktamksamarthepidewbistephuxeluxksinkhahruxhakhxmulphlitphnth hruxaemkrathngpruksakidchbiw dankarbnething xinethxrentthuxwaepnaehlngkhwambnethinginxikrupaebbhnungehmuxnbkarnngduothrthsn duphaphyntr xanhnngsuxhruxbthkhwamtang sungsamarthcaduhruxichnganthiihnemuxihrkidtamtxngkar xinethxrenttxdanbnethingnnthuxwaepnthiphkphxnhyxnic samarthkhnkhwawarsarthnghnngsuxphimph khawsar niyay wrrnkrrmaelaxunphanrabbekhruxkhayxinethxrent xikthngsamarthfngwithyuxxniln duraykarothrthsnrwmthngphaphyntrthngekaaelaihmmaduidxikdwykhwamsakhykhxngxinethxrentkbngansuxsarmwlchninpccubnnixinethxrentmixiththiphlkbnganthuksakhaxachiphrwmthngngansuxsarmwlchndwy sahrbngansuxsarmwlchnepnnganthitxngennkhwamrwderwepnhlkihthnkbsthankarnbanemuxnginpccubn ephraakhawsarnnmikarxpedtxyutlxdewla miichmipraoychnephiyngaekhni xikthngyngyngsamarthichinkartidtxsuxsar karokhsnasinkha karkhakhay rwmthngkarprachasmphnth karsuxsarodyichxinethxrentinpccubnnnthuxwaepnkarsuxsarthiirphrmaedn mikarekhathungklumepahmayidincanwnmakidepnewlaxnrwderwaelaichtnthunta aelaxinethxrentthuxwaepnsuxthisamarthtxbsnxngtxkhwamtxngkarkhxngsuxmwlchntamkhwamtxngkardngklawcanwnphuichxinethxrentthwolkpccubn canwnphuichxinethxrentthwolkodypraman 2 095 phnlankhn hrux 30 2 khxngprachakrthwolk khxmul n eduxn minakhm 2554 odyemuxepriybethiybinthwiptang phbwathwipthimiphuichxinethxrentmakthisudkhux exechiy odykhidepn 44 0 khxngphuichxinethxrentthnghmd aelapraethsthimiprachakrphuichxinethxrentmakthisudkhuxpraethscin khidepncanwn 384 lankhn hakepriybethiybcanwnphuichxinethxrentkbcanwnprachakrrwm phbwathwipxemrikaehnuxmisdswnphuichtxprachakrsungthisudkhux 78 3 rxnglngmaidaek thwipxxsetreliy 60 1 aela thwipyuorp khidepn 58 3 tamladbxinethxrentinpraethsithyxinethxrentinpraethsithyerimkhunemuxpi ph s 2530 odykarechuxmtxminikhxmphiwetxrkhxngmhawithyalysngkhlankhrinthr aelasthabnethkhonolyiaehngexechiy AIT ipyngmhawithyalyemlebirn praethsxxsetreliy aetinkhrngnnyngepnkar echuxmtxodyphansayothrsphth sungsamarthsngkhxmulidchaaelaimepnkarthawr cnkrathnginpi ph s 2535 sunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati NECTEC idechuxmtxkhxmphiwetxrkbmhawithyaly 6 aehng idaek culalngkrnmhawithyaly sthabnethkhonolyiaehngexechiy AIT mhawithyalysngkhlankhrinthr sunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati NECTEC mhawithyalythrrmsastr aelamhawithyalyekstrsastr ekhadwykneriykwa ekhruxkhayithysar karihbrikarxinethxrentinpraethsithyiderimtnkhunepnkhrngaerkemux eduxn minakhm ph s 2538 odykhwamrwmmuxkhxngrthwisahkic 3 aehng khux karsuxsaraehngpraethsithy xngkhkarothrsphthaehngpraethsithy aelasankngansngesrimwithyasastraelaethkhonolyiaehngchati swthch odyihbrikarinnam bristhxinethxrent praethsithy Internet Thailand epnphuihbrikarxinethxrentechingphanichyrayaerkkhxngpraethsithy 1 canwnphuichxinethxrentinpraethsithy canwnphuichxinethxrentinpraethsithymikarepliynaeplngdngni pi 2534 30 khn pi 2535 200 khn pi 2536 8 000 khn pi 2537 23 000 khn khxmullasudkhxngsankngansthitiaehngchati pi 2551 cakcanwnprachakrxayu 6 pikhunippraman 59 97 lankhn phbwa miphuichkhxmphiwetxr 16 99 lankhn khidepn rxyla 28 2 aelamiphuichxinethxrent 10 96 lankhn khidepnrxyla 18 2 2 xinethxrentaebndwith pccubn singhakhm 2558 praethsithymikhwamkwangchxngsyyan Internet bandwidth phayinpraeths 2 768 895 Gbps aelarahwangpraeths 1 954 Gbps 3 duephimprawtixinethxrent raychuxpraethseriyngtamcanwnphuichxinethxrent raychuxpraethseriyngtamxndbkhwamerwinkarechuxmtxxinethxrentodyechliy 4 5 hnwynganithythiekiywkhxngsunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati bristh thi exch nikh cakdxangxing http www manager co th Telecom ViewNews aspx NewsID 9500000067518 sankngansthitiaehngchati sunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati 1 khxmulsthitithiekiywkhxngkbxinethxrent odysunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati http www akamai com stateoftheinternet http www netindex com khwamhmayxinethxrent hnngsuxprawtixinethxrentinpraethsithy sthitikarichxinethxrentthwolkaehlngkhxmulxunsthitixinethxrentinpraethsithy karsarwcklumphuichxinethxrentinpraethsithy Internet User Profile Survey phlkarsarwcphuichxinethxrentpi 2551 odysankngansthitiaehngchati xinethxrentxieml Usenet ewildiwdewb emsesnecxr File sharingekhathungcak https th wikipedia org w index php title xinethxrent amp oldid 9240706, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม