fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอภูเวียง

ภูเวียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ท้องที่อาณาเขตเดิมของอำเภอภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอในปัจจุบัน คือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอเวียงเก่า อำเภอภูผาม่าน อำเภอหนองนาคำ และบางส่วนของอำเภอหนองเรือซึ่งได้แบ่งแยกเขตการปกครองออกเรื่อยมา

อำเภอภูเวียง
คำขวัญ:
ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง
พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์
ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย
พิกัดภูมิศาสตร์:16°39′16″N102°22′37″E /16.65444°N 102.37694°E /16.65444; 102.37694
อักษรไทยอำเภอภูเวียง
อักษรโรมันAmphoe Phu Wiang
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
• ทั้งหมด621.6 ตร.กม. (240.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด71,940 คน
• ความหนาแน่น115.73 คน/ตร.กม. (299.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40150
รหัสภูมิศาสตร์4016
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอภูเวียง หมู่ที่ 3 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

อำเภอภูเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูเวียงเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณกาล โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อแรกตั้ง จังหวัดขอนแก่น มีเพียง 3 เมืองเท่านั้น คือ เมืองชนบท เมืองภูเวียง และเมืองขอนแก่น โดยที่เมืองภูเวียงเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก คนทั้งหลายมักจะเรียกเมืองภูเวียงว่าเป็น “หัวเมืองเอกฝ่ายตะวันตก”

ตามประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค ของอำเภอภูเวียง ปรากฏว่าเมืองประมาณ พ.ศ. 2300 มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อสิงห์ ภายลังได้รับแต่งตั้งเป็น “กวนทิพย์มนตรี” ได้เข้าไปล่าเนื้อในเขาภูเวียง กวนทิพย์มนตรีเดิมอยู่บ้านข่าเชียงพิณ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นในวงภูเวียงเป็นทีราบน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เป็นทำเลที่เหมาะสมแก่การทำมาหากิน จึงชักชวนพี่น้องเข้าไปตั้งหลักฐานบ้านเรือนครั้งแรก อพยพไปประมาณ 10 ครอบครัว ไปตั้งบ้านบริเวณบริเวณด่านช้างชุม เพราะที่ตรงนั้นมีโขลงช้างป่ามารวมกันมาก คือ บ้านเมืองเก่าในปัจจุบัน

ขณะนั้นพื้นแผ่นดินภูเวียงขึ้นกับประเทศลาว ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชของประเทศไทย เมื่อกวนทิพย์มนตรีไปตั้งบ้านเรือน ณ ดังกล่าวและต่อมามีประชาชนเมืองยโสธร นครจำปาศักดิ์ และนครเวียงจันทน์ เข้าไปอยู่จำนวนมาก บ้านเมืองก็ขยายออกไปหลายหมู่บ้าน ทางเจ้าเมืองเวียงจันทร์ได้แต่ตั้งให้กวนทิพย์มนตรีเป็นเจ้าเมืองภูเวียง ส่งผ้าขาวเป็นเครื่องบรรณาการแก่เมืองเวียงจันทน์

ต่อมากวนทิพย์มนตรีถึงแก่กรรม จึงตั้งท้าวศรีสุธอน้องชาย เป็นเจ้าเมืองแทน ในระหว่างนั้น พระวอพระตาเป็นกบฎต่อเมืองผู้ครองนครเวียงจันทน์ และได้หลบตัวมาอยู่ในเมืองโกมุทไสย์ (จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน) ต่อมาเจ้านครเวียงจันทน์สั่งให้ทหารจับพระวอพระตา เมื่อพระวอพระตารู้ตัวจึงหลบหนีไปอยู่ดอนมดแดงแขวงเมืองอุบลราชธานี เจ้านครเวียงจันทร์สั่งให้แม่ทัพคุมทหาร ติดตามไปจับพระวอพระตาประหารชีวิต ความทราบถึงพระเจ้าตากสินทราบพิโรธ เห็นเจ้านครเวียงจันทร์ดูหมิ่นพระเดชานุภาพ และรุกล้ำแดนไทย จึงส่งให้เจ้าพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) สองพี่น้องยกทัพไปปราบเจ้านครเวียงจันทน์ ปรากฏว่าพระยาจักรีตีนครเวียงจันทน์แตก และเข้ายึดเมืองนครเวียงจันทน์ และหลวงพระบางไว้ได้ ต่อมาท้าวศรีสุธอเจ้าเมืองภูเวียง ซึ่งอยู่ในความปกครองของเจ้าผู้ปกครองนครเวียงจันทร์ไหวตัวทัน จึงยอมอ่อนน้อมต่อพระยาจักรี และพระยาจักรีจึงสั่งให้ท้าวศรีสุธอกลับไปเป็นเจ้าเมืองภูเวียงดังเดิม และให้ขึ้นกับเจ้าเมืองหนองคายซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ท้าวศรีสุธอถึงแก่กรรม ทางราชการได้แต่งตั้งเจ้าเมืองต่อจากท้าวศรีสุธอต่อมาอีก 2 คน เมื่อท้าวสุธอที่ 3 ถึงแก่กรรม พระศรีธงชัยเป็นเจ้าเมืองแทนเมื่องพระศรีธงชัยถึงแก่กรรม ข้าหลวงจันทร์มาซึ่งส่งมาจากหนองคายเป็นเจ้าเมืองแทน แล้วจึงยุบภูเวียงเป็นอำเภอ ขึ้นตรงต่อจังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2369

 • วันที่ 29 มีนาคม 2467 ยุบตำบลโนนคอม ไปรวมกับท้องที่ตำบลโนนหัน
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2469 ยุบตำบลหนองขาม และตำบลเมืองเก่า และตั้ง เรียกรวมว่า ตำบลในเมือง
 • วันที่ 28 มกราคม 2484 ตั้งตำบลนาหว้า แยกออกจากตำบลหว้าทอง
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2486 แยกตำบลชุมแพ ตำบลโนนหัน ตำบลศรีสุข และตำบลขัวเรียง อำเภอภูเวียง มาตั้งเป็น อำเภอชุมแพ
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2494 ตั้งตำบลกุดขอนแก่น แยกออกจากตำบลโนนทอง และตำบลนาหว้า
 • วันที่ 15 กันยายน 2496 ตั้งตำบลกุดกว้าง แยกออกจากตำบลโนนทัน
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเรือ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านเรือ
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2501 ตั้งตำบลนาชุมแสง แยกออกจากตำบลบ้านเรือ
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2503 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอภูเวียง (1,2,3)
  • (1) โอนพื้นที่หมู่ 6 บ้านหัวฝาย (ในขณะนั้น) ของตำบลโนนทัน ไปตั้งเป็นหมู่ 11 ของตำบลนาชุมแสง
  • (2) โอนพื้นที่หมู่ 13 บ้านถ้ำแข้ (ในขณะนั้น) ของตำบลโนนทอง ไปตั้งเป็นหมู่ 12 ของตำบลนาชุมแสง
  • (3) โอนพื้นที่หมู่ 15 ของตำบลหว้าทอง ไปตั้งเป็นหมู่ 22 ของตำบลบ้านเรือ
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2503 โอนพื้นที่ตำบลโนนทัน ตำบลโนนทอง และตำบลกุดกว้าง ของอำเภอภูเวียง ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองเรือ อำเภอเมืองขอนแก่น
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2512 ตั้งตำบลกุดธาตุ แยกออกจากตำบลบ้านโคก และตั้งตำบลเขาน้อย แยกออกจากตำบลในเมือง
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลหนองกุงธนสาร แยกออกจากตำบลบ้านเรือ
 • วันที่ 26 กันยายน 2515 ตั้งตำบลขนวน แยกออกจากตำบลบ้านโคก
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2518 ตั้งตำบลหนองกุงเซิน แยกออกจากตำบลนาหว้า และตำบลกุดขอนแก่น
 • วันที่ 19 กันยายน 2521 ตั้งตำบลทุ่งชมพู แยกออกจากตำบลหว้าทอง
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลสงเปือย แยกออกจากตำบลนาชุมแสง
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2530 ตั้งตำบลเมืองเก่าพัฒนา แยกออกจากตำบลเขาน้อย
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลดินดำ แยกออกจากตำบลหว้าทอง และทำให้ตำบลหว้าทอง เหลือเขตการปกครองเพียง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านหว้าทอง และหมู่ 2 บ้านพระบาท จึงให้โอนหมู่บ้านของตำบลทุ่งชมพูมาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหว้าทอง จำนวน 5 หมู่บ้าน (1,2,3,4,5)
  • (1) โอนพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยบง (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งชมพู ไปตั้งเป็นหมู่ 3 ของตำบลหว้าทอง
  • (2) โอนพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกกลาง (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งชมพู ไปตั้งเป็นหมู่ 4 ของตำบลหว้าทอง
  • (3) โอนพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองผักแว่น (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งชมพู ไปตั้งเป็นหมู่ 5 ของตำบลหว้าทอง
  • (4) โอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านโป่งสัง (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งชมพู ไปตั้งเป็นหมู่ 6 ของตำบลหว้าทอง
  • (5) โอนพื้นที่หมู่ 11 บ้านกุดหิน (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งชมพู ไปตั้งเป็นหมู่ 7 ของตำบลหว้าทอง
  • (6) และให้โอนหมู่บ้านของตำบลหว้าทองมาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลทุ่งชมพู จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยโอนพื้นที่หมู่ 9 บ้านพระบาทโนนคูณ (ในขณะนั้น) ของตำบลหว้าทอง ไปตั้งเป็นหมู่ 8 ของตำบลทุ่งชมพู
 • วันที่ 16 กันยายน 2533 โอนพื้นที่หมู่ 5 บ้านหินร่อง และหมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ (ในขณะนั้น) ของตำบลในเมือง ไปขึ้นกับตำบลเมืองเก่าพัฒนา
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2536 ตั้งตำบลภูเวียง แยกออกจากตำบลบ้านเรือ
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลกุดธาตุ ตำบลบ้านโคก และตำบลขนวน ของอำเภอภูเวียง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองนาคำ ขึ้นกับอำเภอภูเวียง
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 เปลี่ยนแปลงชื่อสุขาภิบาลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง เป็น สุขาภิบาลภูเวียง
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลภูเวียง เป็น เทศบาลตำบลภูเวียง ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 แยกพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา และตำบลเขาน้อย ของอำเภอภูเวียง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงเก่า ขึ้นกับอำเภอภูเวียง
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง และกิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง เป็น อำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียงเก่า
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดภูเวียง แยกออกจากจังหวัดขอนแก่น

ประชาชนในพื้นที่ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง (ปัจจุบันแยกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา

ก่อนหน้านี้ มึความพยายามผลักดันให้มีการก่อตั้งจังหวัดชุมแพ แต่เมื่อถึงขั้นตอนลงประชามติ พบว่ามีผู้ลงชื่อไม่ถึงจำนวน 5 หมื่นคน ทำให้ พรบ.จัดตั้งจังหวัดชุมแพตกไป ในเวลาต่อมาจึงได้มีความพยายามผลักดันให้อำเภอภูเวียงเป็นศูนย์กลางของจังหวัดใหม่อีกครั้ง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอภูเวียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ภูเวียง (Phu Wiang) 8

หมู่บ้าน

2. หนองกุงธนสาร (Nong Kung Thanasan) 16

หมู่บ้าน

3. บ้านเรือ (Ban Rua) 9

หมู่บ้าน

4. สงเปือย (Song Puai) 11

หมู่บ้าน

5. หนองกุงเซิน (Nong Kung Soen) 9

หมู่บ้าน

6. หว้าทอง (Wa Thong) 8

หมู่บ้าน

7. กุดขอนแก่น (Kut Khon Kaen) 15

หมู่บ้าน

8. ทุ่งชมพู (Thung Chomphu) 8

หมู่บ้าน

9. นาชุมแสง (Na Chum Saeng) 12

หมู่บ้าน

10. ดินดำ (Din Dam) 7

หมู่บ้าน

11. นาหว้า (Na Wa) 11

หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอภูเวียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลภูเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหว้าทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมแสงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงเซินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสงเปือยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งชมพูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินดำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเวียง (นอกเขตเทศบาลตำบลภูเวียง)

โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอ

 • มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพานิชยการ
 • ประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง (ประจำอำเภอ)
  • โรงเรียนชุมชนอนุบาลภูเวียง (ประจำอำเภอ)
  • โรงเรียนภูเวียงศึกษา
 • อนุบาล
  • โรงเรียนอนุบาลศรีวิสุทธ์
  • โรงเรียนอนุบาลนัทพร
  • โรงเรียนอนุบาลโรศวิมลศึกษา
  • โรงเรียนอนุบาลศริวิโรศศึกษา
  • โรงเรียนอนุบาลศิริเนตร (หนองหญ้าป้อง)

ที่ตั้งอยู่นอกตัวอำเภอ

 • โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น
 • โรงเรียนบ้านค้อ
 • โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
 • โรงเรียนบ้านเลิงแสง
 • โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
 • โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
 • โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
 • โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู
 • โรงเรียนบ้านหนองพลวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
 • โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
 • โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 • โนนอุดมสะอาดวิทยา
 • โรงเรียนบ้านคำใหญ่
 • โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
 • โรงเรียนบ้านโนนกระเดา
 • โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
 • โรงเรียนโสกห้างศึกษา
 • โรงเรียนห้วยชันวิทยา
 • โรงเรียนบ้านโคกสง่า
 • โรงเรียนบ้านเรือ
 • โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา
 • โรงเรียนตรคามวิทยาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านสงเปือย
 • โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
 • โรงเรียนบ้านโคกไร่
 • โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
 • โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
 • โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
 • โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
 • โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
 • โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
 • โรงเรียนบ้านหัน
 • โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
 • โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านห้วยบง
 • โรงเรียนบ้านพระบาท
 • โรงเรียนบ้านหว้าทอง

วัดราษฎร์ในอำเภอภูเวียง

วัดราษฎร์มหานิกาย

 • วัดโนนศิลา ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดป่าสุขิตาราม ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดโพธิ์งาม ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดสว่างเลิงแสง ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดสามัคคี ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดสำราญ ตำบลกุดขอนแก่น
 • วัดท่าเดื่อ ตำบลดินดำ
 • วัดบูรพา ตำบลดินดำ
 • วัดทองประสิทธิ์ ตำบลทุ่งชมพู
 • วัดธานี ตำบลทุ่งชมพู
 • วัดโพนทองดอนไข ตำบลทุ่งชมพู
 • วัดสว่างอรุณ ตำบลนาชุมแสง
 • วัดศิริมงคล ตำบลนาหว้า
 • วัดสว่างวิทยาราม ตำบลนาหว้า
 • วัดวารินทร์ ตำบลบ้านเรือ
 • วัดศรีชมชื่น ตำบลบ้านเรือ
 • วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านเรือ
 • วัดสระแก้ว ตำบลภูเวียง
 • วัดโพธิ์ชัย ตำบลภูเวียง
 • วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ตำบลภูเวียง
 • วัดสว่างแสงจันทร์ ตำบลภูเวียง
 • วัดสันติวนาราม ตำบลภูเวียง
 • วัดชัยมงคล ตำบลสงเปือย
 • วัดชัยมงคล ตำบลสงเปือย
 • วัดโพธิ์กลาง ตำบลสงเปือย
 • วัดสงเปลือย (ศรีมงคล) ตำบลสงเปือย
 • วัดทามเรืองศรี ตำบลหนองกุงเซิน
 • วัดแท่นศิลา ตำบลหนองกุงเซิน
 • วัดศรีสะอาด ตำบลหนองกุงเซิน
 • วัดสว่างหนองกุง ตำบลหนองกุงเซิน
 • วัดโสภารัตนาราม ตำบลหนองกุงเซิน
 • วัดแก้วสว่าง ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดโนนสวรรค์ ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดทวีวัฒนาราม ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดโพธิ์สว่าง ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดศิริรัตนาวาส ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดศิริวิทยาราม ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดสว่างโนนรัง ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดพระบาทโพธาราม ตำบลหว้าทอง
 • วัดศิลา ตำบลหว้าทอง
 • วัดอัมพวัน ตำบลหว้าทอง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดสวรรค์คงคา ตำบลดินดำ
 • วัดสุทธิธรรมวนาราม ตำบลดินดำ
 • วัดศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งชมพู
 • วัดอาคเนย์ ตำบลทุ่งชมพู
 • วัดโพธิการาม ตำบลนาชุมแสง
 • วัดศรีชุมแสง ตำบลนาชุมแสง
 • วัดศรีสะอาด ตำบลนาชุมแสง
 • วัดศรีราษฏร์บำรุง ตำบลนาหว้า
 • วัดบ้านดอนหัน (ศรีภูเวียง) ตำบลภูเวียง
 • วัดใหม่สุขสันต์ ตำบลภูเวียง
 • วัดบริบูรณ์วราราม ตำบลสงเปือย
 • วัดสันติการาม ตำบลสงเปือย
 • วัดเกษมสำราญ ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดป่าสิริสมบัติ ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดป่าโพธิญาณ ตำบลหนองกุงธนสาร
 • วัดป่าบ้านโป่งสังข์ ตำบลหว้าทอง
 • วัดป่าวิเวการาม ตำบลหว้าทอง

ทางหลวงแผ่นดิน

ทางหลวงหมายเลข 2038 ขนาด 4 ช่องจราจร เป็นทางหลวงที่มีจุดเริ่มต้นจากถนนหมายเลข12 บริเวณอำเภอหนองเรือ ผ่านอำเภอภูเวียง สิ้นทุดที่อำเภอเวียงเก่า

ทางหลวงหมายเลข 2133 เป็นทางหลวงที่มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข228 บริเวณอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) ผ่านอำเภอหนองนาคำ มาสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข2038 บริเวณตัวเมืองอำเภอภูเวียง

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงหมายเลข ขก.2005 เป็นทางหลวงชนบทที่ใช้สัญจรระหว่างอำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพโดยมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12(ถนนมะลิวัลย์)บริเวณเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพสิ้นสุดที่ถนน2038 เทศบาลตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียง

 • โรงพยาบาลภูเวียง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง
 • ที่ว่าการอำเภอภูเวียง
 • สถานีตำรวจภูธรภูเวียง
 • เทศบาลตำบลภูเวียง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง
 • ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอภูเวียง (รหัสไปรษณีย์ 40150)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง
 • การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง
 • สำนักงานการเกษตรภูเวียง
 • สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเวียง
 • สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอภูเวียง
 1. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (41 ง): 2423. 3 สิงหาคม 2486.Check date values in: |date= (help)
 2. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 43 (0 ก): 223–224. 13 มิถุนายน 2469.Check date values in: |date= (help)
 3. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 41 (0 ก): 359. 29 มีนาคม 2467.Check date values in: |date= (help)
 4. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 3852–3853. 28 ตุลาคม 2484.Check date values in: |date= (help)
 5. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (58 ง): 3270–3272. 15 กันยายน 2496.Check date values in: |date= (help)
 6. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 77 (12 ง): 280–284. 9 กุมภาพันธ์ 2503.Check date values in: |date= (help)
 7. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 77 (94 ก): 916–918. 15 พฤศจิกายน 2503.Check date values in: |date= (help)
 8. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 114. 28 มกราคม 2484.Check date values in: |date= (help)
 9. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (52 ง): 3320–3322. 14 สิงหาคม 2494.Check date values in: |date= (help)
 10. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 52-53. 3 สิงหาคม 2499.Check date values in: |date= (help)
 11. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (109 ง): 3084–3117. 23 ธันวาคม 2501.Check date values in: |date= (help)
 12. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (67 ง): 2270–2276. 22 กรกฎาคม 2512.Check date values in: |date= (help)
 13. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (94 ง): 3009–3019. 13 ตุลาคม 2513.Check date values in: |date= (help)
 14. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (142 ง): 2439–2445. 26 กันยายน 2515.Check date values in: |date= (help)
 15. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (170 ง): 2083–2093. 26 สิงหาคม 2518.Check date values in: |date= (help)
 16. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (98 ง): 3095–3103. 19 กันยายน 2521.Check date values in: |date= (help)
 17. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (127 ง): 2790–2797. 19 สิงหาคม 2523.Check date values in: |date= (help)
 18. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (168 ง): 5968–5987. 25 สิงหาคม 2530.Check date values in: |date= (help)
 19. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 65-91. 31 สิงหาคม 2531.Check date values in: |date= (help)
 20. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (174 ง): (ฉบับพิเศษ) 31-36. 16 กันยายน 2533.Check date values in: |date= (help)
 21. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (201 ง): (ฉบับพิเศษ) 22-26. 3 ธันวาคม 2536.Check date values in: |date= (help)
 22. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 27. 26 พฤษภาคม 2537.Check date values in: |date= (help)
 23. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (10 ง): 5. 4 กุมภาพันธ์ 2542.Check date values in: |date= (help)
 24. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.Check date values in: |date= (help)
 25. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (49 ง): 5. 16 พฤษภาคม 2549.Check date values in: |date= (help)
 26. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.Check date values in: |date= (help)


บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอภูเวียง
อำเภอภ, เว, ยง, อำเภอในจ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เว, ยง, เป, นอำเภอหน, งของจ, งหว, ดขอนแก, องท, อาณาเขตเด, มของ, ครอบคล, มพ, นท, อำเภอในป, จจ, อำเภอช, มแพ, อำเภอส, ชมพ, อำเภอเว, ยงเก, อำเภอภ, ผาม, าน, อำเภอหนองนาคำ, และบางส, วนของอำเภอห. xaephxphuewiyng xaephxincnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh phuewiyng epnxaephxhnungkhxngcnghwdkhxnaekn thxngthixanaekhtedimkhxngxaephxphuewiyng khrxbkhlumphunthi 6 xaephxinpccubn khux xaephxchumaeph 2 xaephxsichmphu xaephxewiyngeka 3 xaephxphuphaman 4 xaephxhnxngnakha aelabangswnkhxngxaephxhnxngerux 5 6 7 8 sungidaebngaeykekhtkarpkkhrxngxxkeruxymaxaephxphuewiyngxaephxkhakhwy phuewiyngemuxngeka salecacxmpakchxng phthyasxngosphin ekaakudhinhadswrrkh srththamnhlwngputhir chmwithithinkhwayithy 1 phikdphumisastr 16 39 16 N 102 22 37 E 16 65444 N 102 37694 E 16 65444 102 37694xksrithyxaephxphuewiyngxksrormnAmphoe Phu Wiangcnghwdkhxnaeknphunthi thnghmd621 6 tr km 240 0 tr iml prachakr 2563 thnghmd71 940 khn khwamhnaaenn115 73 khn tr km 299 7 khn tr iml rhsiprsniy 40150rhsphumisastr4016thitngthiwakarthiwakarxaephxphuewiyng hmuthi 3 thnnphuewiyng kudchim tablphuewiyng xaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn 40150swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawti 3 karcdtngepncnghwd 4 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 4 2 karpkkhrxngswnthxngthin 5 karsuksa 5 1 orngeriyn withyaly mhawithyaly 6 thnakhar 7 wdrasdr 7 1 wdrasdrmhanikay 7 2 wdrasdrthrrmyutiknikay 8 sthanphyabal 9 khmnakhm 9 1 thanghlwngaephndin 9 2 thanghlwngchnbth 10 sthanthirachkaraelahnwyngansakhy 11 aehlngthxngethiyw 12 xangxing 13 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhxaephxphuewiyngtngxyuthangthistawntkechiyngehnuxkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbxaephxhnxngnakha aelaxaephxonnsng cnghwdhnxngbwlaphu thistawnxxk tidtxkbxaephxxublrtnaelaxaephxhnxngerux thisit tidtxkbxaephxhnxngeruxaelaxaephxchumaeph thistawntk tidtxkbxaephxewiyngekaprawti aekikh phuewiyngepnemuxngekamaaetobrankal odycaehnidwaemuxaerktng cnghwdkhxnaekn miephiyng 3 emuxngethann khux emuxngchnbth emuxngphuewiyng aelaemuxngkhxnaekn odythiemuxngphuewiyngepnemuxngthixyuthangdanthistawntk khnthnghlaymkcaeriykemuxngphuewiyngwaepn hwemuxngexkfaytawntk tamprawtimhadithyswnphumiphakh khxngxaephxphuewiyng praktwaemuxngpraman ph s 2300 miphranpakhnhnungchuxsingh phaylngidrbaetngtngepn kwnthiphymntri idekhaiplaenuxinekhaphuewiyng kwnthiphymntriedimxyubankhaechiyngphin xaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi idehninwngphuewiyngepnthirabnathaxudmsmburnepnthaelthiehmaasmaekkarthamahakin cungchkchwnphinxngekhaiptnghlkthanbaneruxnkhrngaerk xphyphippraman 10 khrxbkhrw iptngbanbriewnbriewndanchangchum ephraathitrngnnmiokhlngchangpamarwmknmak khux banemuxngekainpccubn khnannphunaephndinphuewiyngkhunkbpraethslaw sungtrngkbrchsmyphraecataksinmharachkhxngpraethsithy emuxkwnthiphymntriiptngbaneruxn n dngklawaelatxmamiprachachnemuxngyosthr nkhrcapaskdi aelankhrewiyngcnthn ekhaipxyucanwnmak banemuxngkkhyayxxkiphlayhmuban thangecaemuxngewiyngcnthridaettngihkwnthiphymntriepnecaemuxngphuewiyng sngphakhawepnekhruxngbrrnakaraekemuxngewiyngcnthn txmakwnthiphymntrithungaekkrrm cungtngthawsrisuthxnxngchay epnecaemuxngaethn inrahwangnn phrawxphrataepnkbdtxemuxngphukhrxngnkhrewiyngcnthn aelaidhlbtwmaxyuinemuxngokmuthisy cnghwdhnxngbwlaphuinpccubn txmaecankhrewiyngcnthnsngihthharcbphrawxphrata emuxphrawxphratarutwcunghlbhniipxyudxnmdaedngaekhwngemuxngxublrachthani ecankhrewiyngcnthrsngihaemthphkhumthhar tidtamipcbphrawxphratapraharchiwit khwamthrabthungphraecataksinthrabphiorth ehnecankhrewiyngcnthrduhminphraedchanuphaph aelaruklaaednithy cungsngihecaphrayackri phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach aelaecaphrayasursih smedcphrabwrrachecamhasursinghnath sxngphinxngykthphipprabecankhrewiyngcnthn praktwaphrayackritinkhrewiyngcnthnaetk aelaekhayudemuxngnkhrewiyngcnthn aelahlwngphrabangiwid txmathawsrisuthxecaemuxngphuewiyng sungxyuinkhwampkkhrxngkhxngecaphupkkhrxngnkhrewiyngcnthrihwtwthn cungyxmxxnnxmtxphrayackri aelaphrayackricungsngihthawsrisuthxklbipepnecaemuxngphuewiyngdngedim aelaihkhunkbecaemuxnghnxngkhaysungepnemuxngihy thawsrisuthxthungaekkrrm thangrachkaridaetngtngecaemuxngtxcakthawsrisuthxtxmaxik 2 khn emuxthawsuthxthi 3 thungaekkrrm phrasrithngchyepnecaemuxngaethnemuxngphrasrithngchythungaekkrrm khahlwngcnthrmasungsngmacakhnxngkhayepnecaemuxngaethn aelwcungyubphuewiyngepnxaephx khuntrngtxcnghwdkhxnaekn emuxpramanpi ph s 2369 wnthi 29 minakhm 2467 yubtablonnkhxm iprwmkbthxngthitablonnhn 4 wnthi 13 mithunayn 2469 yubtablhnxngkham aelatablemuxngeka aelatng eriykrwmwa tablinemuxng 3 wnthi 28 mkrakhm 2484 tngtablnahwa aeykxxkcaktablhwathxng 9 wnthi 8 singhakhm 2486 aeyktablchumaeph tablonnhn tablsrisukh aelatablkhweriyng xaephxphuewiyng matngepn xaephxchumaeph 2 wnthi 14 singhakhm 2494 tngtablkudkhxnaekn aeykxxkcaktablonnthxng aelatablnahwa 10 wnthi 15 knyayn 2496 tngtablkudkwang aeykxxkcaktablonnthn 6 wnthi 3 singhakhm 2499 cdtngsukhaphibalbanerux inthxngthibangswnkhxngtablbanerux 11 wnthi 23 thnwakhm 2501 tngtablnachumaesng aeykxxkcaktablbanerux 12 wnthi 9 kumphaphnth 2503 epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyng 1 2 3 7 1 oxnphunthihmu 6 banhwfay inkhnann khxngtablonnthn iptngepnhmu 11 khxngtablnachumaesng 2 oxnphunthihmu 13 banthaaekh inkhnann khxngtablonnthxng iptngepnhmu 12 khxngtablnachumaesng 3 oxnphunthihmu 15 khxngtablhwathxng iptngepnhmu 22 khxngtablbanerux wnthi 15 phvscikayn 2503 oxnphunthitablonnthn tablonnthxng aelatablkudkwang khxngxaephxphuewiyng ipkhunkbkingxaephxhnxngerux xaephxemuxngkhxnaekn 8 wnthi 22 krkdakhm 2512 tngtablkudthatu aeykxxkcaktablbanokhk aelatngtablekhanxy aeykxxkcaktablinemuxng 13 wnthi 13 tulakhm 2513 tngtablhnxngkungthnsar aeykxxkcaktablbanerux 14 wnthi 26 knyayn 2515 tngtablkhnwn aeykxxkcaktablbanokhk 15 wnthi 26 singhakhm 2518 tngtablhnxngkungesin aeykxxkcaktablnahwa aelatablkudkhxnaekn 16 wnthi 19 knyayn 2521 tngtablthungchmphu aeykxxkcaktablhwathxng 17 wnthi 19 singhakhm 2523 tngtablsngepuxy aeykxxkcaktablnachumaesng 18 wnthi 25 singhakhm 2530 tngtablemuxngekaphthna aeykxxkcaktablekhanxy 19 wnthi 31 singhakhm 2531 tngtabldinda aeykxxkcaktablhwathxng aelathaihtablhwathxng ehluxekhtkarpkkhrxngephiyng 2 hmuban khux hmu 1 banhwathxng aelahmu 2 banphrabath cungihoxnhmubankhxngtablthungchmphumaxyuinekhtkarpkkhrxngkhxngtablhwathxng canwn 5 hmuban 1 2 3 4 5 20 1 oxnphunthihmu 10 banhwybng inkhnann khxngtablthungchmphu iptngepnhmu 3 khxngtablhwathxng 2 oxnphunthihmu 9 banokhkklang inkhnann khxngtablthungchmphu iptngepnhmu 4 khxngtablhwathxng 3 oxnphunthihmu 8 banhnxngphkaewn inkhnann khxngtablthungchmphu iptngepnhmu 5 khxngtablhwathxng 4 oxnphunthihmu 7 banopngsng inkhnann khxngtablthungchmphu iptngepnhmu 6 khxngtablhwathxng 5 oxnphunthihmu 11 bankudhin inkhnann khxngtablthungchmphu iptngepnhmu 7 khxngtablhwathxng 6 aelaihoxnhmubankhxngtablhwathxngmaxyuinekhtkarpkkhrxngkhxngtablthungchmphu canwn 1 hmuban odyoxnphunthihmu 9 banphrabathonnkhun inkhnann khxngtablhwathxng iptngepnhmu 8 khxngtablthungchmphu wnthi 16 knyayn 2533 oxnphunthihmu 5 banhinrxng aelahmu 6 banonnswrrkh inkhnann khxngtablinemuxng ipkhunkbtablemuxngekaphthna 21 wnthi 3 thnwakhm 2536 tngtablphuewiyng aeykxxkcaktablbanerux 22 wnthi 26 phvsphakhm 2537 aeykphunthitablkudthatu tablbanokhk aelatablkhnwn khxngxaephxphuewiyng matngepn kingxaephxhnxngnakha khunkbxaephxphuewiyng 23 wnthi 4 kumphaphnth 2542 epliynaeplngchuxsukhaphibalbanerux xaephxphuewiyng epn sukhaphibalphuewiyng 24 wnthi 25 phvsphakhm 2542 ykthanacaksukhaphibalphuewiyng epn ethsbaltablphuewiyng 25 dwyphlkhxngkdhmay wnthi 16 phvsphakhm 2549 aeykphunthitablinemuxng tablemuxngekaphthna aelatablekhanxy khxngxaephxphuewiyng matngepn kingxaephxewiyngeka khunkbxaephxphuewiyng 26 wnthi 8 knyayn 2550 ykthanacakkingxaephxhnxngnakha xaephxphuewiyng aelakingxaephxewiyngeka xaephxphuewiyng epn xaephxhnxngnakha aelaxaephxewiyngeka 27 karcdtngepncnghwd aekikh phaphphunthiokhrngkarcdtngcnghwdphuewiyng aeykxxkcakcnghwdkhxnaekn prachachninphunthiyunkhakhxtxkhnakrrmkarkareluxktngemuxpi ph s 2546 ihmikaresnxrangphrarachbyyticdtngcnghwdphuewiyng tamhlkeknththikahnd ephuxaeyk xaephxphuewiyng pccubnaeykepn 2 xaephx khux xaephxphuewiyng aelaxaephxewiyngeka xaephxchumaeph xaephxsichmphu xaephxhnxngerux xaephxphuphaman aelaxaephxhnxngnakha rwmknkhunepn cnghwdphuewiyng odymiphuekhachuxesnxrangcanwnpraman 70 000 khn sungekincanwn 5 hmunkhn tamthikdhmaykahnd sngphlihrangphrarachbyytichbbnisamarthnaekhasukarphicarnakhxngsphaphuaethnrasdrid aetpccubnyngimidrbkarphicarna kxnhnani mukhwamphyayamphlkdnihmikarkxtngcnghwdchumaeph aetemuxthungkhntxnlngprachamti phbwamiphulngchuximthungcanwn 5 hmunkhn thaih phrb cdtngcnghwdchumaephtkip 28 inewlatxmacungidmikhwamphyayamphlkdnihxaephxphuewiyngepnsunyklangkhxngcnghwdihmxikkhrng 29 30 karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxphuewiyngaebngphunthikarpkkhrxngxxkepn 11 tabl 114 hmuban idaek 1 phuewiyng Phu Wiang 8 hmuban2 hnxngkungthnsar Nong Kung Thanasan 16 hmuban3 banerux Ban Rua 9 hmuban4 sngepuxy Song Puai 11 hmuban5 hnxngkungesin Nong Kung Soen 9 hmuban6 hwathxng Wa Thong 8 hmuban7 kudkhxnaekn Kut Khon Kaen 15 hmuban8 thungchmphu Thung Chomphu 8 hmuban9 nachumaesng Na Chum Saeng 12 hmuban10 dinda Din Dam 7 hmuban11 nahwa Na Wa 11 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxphuewiyngprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 12 aehng idaek ethsbaltablphuewiyng khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablphuewiyng xngkhkarbriharswntablbanerux khrxbkhlumphunthitablbaneruxthngtabl xngkhkarbriharswntablhwathxng khrxbkhlumphunthitablhwathxngthngtabl xngkhkarbriharswntablkudkhxnaekn khrxbkhlumphunthitablkudkhxnaeknthngtabl xngkhkarbriharswntablnachumaesng khrxbkhlumphunthitablnachumaesngthngtabl xngkhkarbriharswntablnahwa khrxbkhlumphunthitablnahwathngtabl xngkhkarbriharswntablhnxngkungthnsar khrxbkhlumphunthitablhnxngkungthnsarthngtabl xngkhkarbriharswntablhnxngkungesin khrxbkhlumphunthitablhnxngkungesinthngtabl xngkhkarbriharswntablsngepuxy khrxbkhlumphunthitablsngepuxythngtabl xngkhkarbriharswntablthungchmphu khrxbkhlumphunthitablthungchmphuthngtabl xngkhkarbriharswntabldinda khrxbkhlumphunthitabldindathngtabl xngkhkarbriharswntablphuewiyng khrxbkhlumphunthitablphuewiyng nxkekhtethsbaltablphuewiyng karsuksa aekikhorngeriyn withyaly mhawithyaly aekikh thitngxyuintwxaephx mhawithyaly withyaly withyalyethkhonolyiphuewiyngphanichykarorngeriynmthymsuksa orngeriynphuewiyngwithyakhm khnadihyphiess orngeriynkudkhxnaeknwithyakhm orngeriynewiyngnkhrwithyakhmprathmsuksa orngeriynbannakanehluxng pracaxaephx orngeriynchumchnxnubalphuewiyng pracaxaephx orngeriynphuewiyngsuksaxnubal orngeriynxnubalsriwisuthth orngeriynxnubalnthphr orngeriynxnubalorswimlsuksa orngeriynxnubalsriwiorssuksa orngeriynxnubalsirientr hnxnghyapxng thitngxyunxktwxaephx orngeriynbankudkhxnaekn orngeriynbanikhrnun orngeriynbankhx orngeriynbanonnsaray orngeriynbanelingaesng orngeriynhnxngophnnahmx orngeriyncturkhamrngsrrkh orngeriynbannaaephngkhururthsamkhkhi orngeriynbankuddukwithya orngeriyndindawngchywithya orngeriynbanhnxngthumonnswrrkh orngeriynbankudaekhnprachasrrkh orngeriynbanokhksngepuxydxnduwithya orngeriynbanthungchmphu orngeriynbanhnxngphlwng orngeriynbanhwykhihnudxnephimwithya orngeriynbankudnais orngeriynbannachumaesng orngeriynbanhnxngyangaelnhnxngthum orngeriynbanhnxnglumphukbungaesng orngeriynbanhwfay onnxudmsaxadwithya orngeriynbankhaihy orngeriynnahwanaecriy orngeriynbanonnkraeda orngeriynonnsmburnprachasrrkh orngeriynoskhangsuksa orngeriynhwychnwithya orngeriynbanokhksnga orngeriynbanerux orngeriynswnklwyhwychnwithyakhar orngeriynbanophnephkphithya orngeriyntrkhamwithyasrrkh orngeriynbansngepuxy orngeriynbanxangsila orngeriynbanokhkir orngeriynbanthaaekh orngeriynhnxngkungesinhnxngonphthna orngeriynhnxngkraaehlngkraedawithya orngeriynonnsilaonnmwngwithya orngeriynbanhnxngkungthnsarosphn orngeriynbanokhkshkrnethphrksa orngeriynbanwngkhxnaedng orngeriynbanhn orngeriynbanokhkklangwithya orngeriynhnxngphkaewnopngsngkhwithya orngeriynbanhwybng orngeriynbanphrabath orngeriynbanhwathxngthnakhar aekikhthnakharkrungsrixyuthya sakhaphuewiyng thnakharkrungithy sakhaphuewiyng thnakharxxmsin sakhaphuewiyng thnakharephuxkarekstraelashkrnkarekstr th k s sakhaphuewiyngwdrasdr aekikhwdrasdrinxaephxphuewiyng wdrasdrmhanikay aekikh wdonnsila tablkudkhxnaekn wdpasukhitaram tablkudkhxnaekn wdophthingam tablkudkhxnaekn wdswangelingaesng tablkudkhxnaekn wdsamkhkhi tablkudkhxnaekn wdsaray tablkudkhxnaekn wdthaedux tabldinda wdburpha tabldinda wdthxngprasiththi tablthungchmphu wdthani tablthungchmphu wdophnthxngdxnikh tablthungchmphu wdswangxrun tablnachumaesng wdsirimngkhl tablnahwa wdswangwithyaram tablnahwa wdwarinthr tablbanerux wdsrichmchun tablbanerux wdsribuyeruxng tablbanerux wdsraaekw tablphuewiyng wdophthichy tablphuewiyng wdmingemuxngphthnaram tablphuewiyng wdswangaesngcnthr tablphuewiyng wdsntiwnaram tablphuewiyng wdchymngkhl tablsngepuxy wdchymngkhl tablsngepuxy wdophthiklang tablsngepuxy wdsngepluxy srimngkhl tablsngepuxy wdthameruxngsri tablhnxngkungesin wdaethnsila tablhnxngkungesin wdsrisaxad tablhnxngkungesin wdswanghnxngkung tablhnxngkungesin wdosphartnaram tablhnxngkungesin wdaekwswang tablhnxngkungthnsar wdonnswrrkh tablhnxngkungthnsar wdthwiwthnaram tablhnxngkungthnsar wdophthiswang tablhnxngkungthnsar wdsirirtnawas tablhnxngkungthnsar wdsiriwithyaram tablhnxngkungthnsar wdswangonnrng tablhnxngkungthnsar wdswangxarmn tablhnxngkungthnsar wdhnxngkungthnsar tablhnxngkungthnsar wdphrabathophtharam tablhwathxng wdsila tablhwathxng wdxmphwn tablhwathxngwdrasdrthrrmyutiknikay aekikh wdswrrkhkhngkha tabldinda wdsuththithrrmwnaram tabldinda wdsilaxasn tablthungchmphu wdxakheny tablthungchmphu wdophthikaram tablnachumaesng wdsrichumaesng tablnachumaesng wdsrisaxad tablnachumaesng wdsrirastrbarung tablnahwa wdbandxnhn sriphuewiyng tablphuewiyng wdihmsukhsnt tablphuewiyng wdbriburnwraram tablsngepuxy wdsntikaram tablsngepuxy wdeksmsaray tablhnxngkungthnsar wdpasirismbti tablhnxngkungthnsar wdpaophthiyan tablhnxngkungthnsar wdpabanopngsngkh tablhwathxng wdpawiewkaram tablhwathxngsthanphyabal aekikhorngphyabalphuewiyng orngphyabalphuewiyng epnorngphyabalchumchnthwip khnad 106 etiyng orngphyabalsngesrimsukhphaphtabl 10 aehng khlinikthntkrrm 3 aehng khlinikaephthythwip 5 aehngkhmnakhm aekikhthanghlwngaephndin aekikh 2038 thanghlwnghmayelkh 2038 khnad 4 chxngcracr epnthanghlwngthimicuderimtncakthnnhmayelkh12 briewnxaephxhnxngerux phanxaephxphuewiyng sinthudthixaephxewiyngeka 2133 thanghlwnghmayelkh 2133 epnthanghlwngthimicuderimtncakthanghlwnghmayelkh228 briewnxaephxsribuyeruxng cnghwdhnxngbwlaphu phanxaephxhnxngnakha masinsudthithanghlwnghmayelkh2038 briewntwemuxngxaephxphuewiyng thanghlwngchnbth aekikh khk 2005 thanghlwnghmayelkh khk 2005 epnthanghlwngchnbththiichsycrrahwangxaephxphuewiyngaelaxaephxchumaephodymicuderimtncakthanghlwngaephndinhmayelkh12 thnnmaliwly briewnethsbaltablokhksungsmphnth xaephxchumaephsinsudthithnn2038 ethsbaltablphuewiyngxaephxphuewiyngsthanthirachkaraelahnwyngansakhy aekikhorngphyabalphuewiyng sankngansatharnsukhxaephxphuewiyng thiwakarxaephxphuewiyng sthanitarwcphuthrphuewiyng ethsbaltablphuewiyng sthanikhnsngphuodysarxaephxphuewiyng thithakariprsniyxaephxphuewiyng rhsiprsniy 40150 kariffaswnphumiphakhxaephxphuewiyng karprapaswnphumiphakhxaephxphuewiyng sankngankarekstrphuewiyng sankpxngknaelabrrethasatharnphyphuewiyng sanknganshkrnkarekstrxaephxphuewiyngaehlngthxngethiyw aekikhxuthyanaehngchatiphuewiyng phiphithphnthidonesarphuewiyng phiphithphnthsthanaehngchatiwdmingemuxngphthnaram wdpakittiyanusrn salecacxmpakchxngphuewiyng phthya 2 ekaakudhin hadswrrkh hmubanxnurkskhwayithy wdaekwckrphrrdisirisuththawasxangxing aekikh ewbistsanknganphthnachumchnxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn 2 0 2 1 prakassanknaykrthmntri eruxng tngxaephxchumaephaelayubxaephxchnbth cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 60 41 ng 2423 3 singhakhm 2486 Check date values in date help 3 0 3 1 prakaskrathrwngsuksathikar eruxng karichphrarachbyytiprathmsuksa ph s 2464 sahrbtablinthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn kingxakasxanwy xaephxthaxuethn cnghwdnkhrphnm aelaxaephxmichy cnghwdhnxngkhay sungmikarepliynaeplng PDF rachkiccanuebksa 43 0 k 223 224 13 mithunayn 2469 Check date values in date help 4 0 4 1 prakaskrathrwngsuksathikar eruxng karichphrarachbyytiprathmsuksa phuththskrach 2464 intablonnkhxm xaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn sungyubiprwmkhuntablonnhn PDF rachkiccanuebksa 41 0 k 359 29 minakhm 2467 Check date values in date help krathuthamthi 1 2484 khxngnayosphn suphthira phuaethnrasdrcnghwdkhxnaekn eruxng karyayxaephxphuewiyng PDF rachkiccanuebksa 58 0 ng 3852 3853 28 tulakhm 2484 Check date values in date help 6 0 6 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 70 58 ng 3270 3272 15 knyayn 2496 Check date values in date help 7 0 7 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 77 12 ng 280 284 9 kumphaphnth 2503 Check date values in date help 8 0 8 1 phrarachkvsdikaepliynaeplngekhtxaephxphuewiyng aelakingxaephxhnxngerux xaephxemuxngkhxnaekn cnghwdkhxnaekn ph s 2503 PDF rachkiccanuebksa 77 94 k 916 918 15 phvscikayn 2503 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablincnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 58 0 ng 114 28 mkrakhm 2484 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngtablkudkhxnaekn inthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 52 52 ng 3320 3322 14 singhakhm 2494 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngsukhaphibalbanerux xaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 73 60 ng chbbphiess 52 53 3 singhakhm 2499 Check date values in date help 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxyangtlad aelaxaephxshskhnth cnghwdkalsiththu xaephxkhanuwrlksnburi cnghwdkaaephngephchr xaephxnaphxng xaephxemuxngkhxnaekn xaephxphl xaephxbaniph aelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn xaephxbwihy xaephxphimay aelaxaephxckrachcnghwdnkhrrachsima xaephxbrrphtphisy cnghwdnkhrswrrkh xaephxkrasng cnghwdburirmy xaephxsrimhaophthi aelaxaephxkbinthrburi ccnghwdpracinburi kbxaephxtaphanhin aelaxaephxbangmulnak cnghwdphicitr PDF rachkiccanuebksa 75 109 ng 3084 3117 23 thnwakhm 2501 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyngaelaxaephxbaniph cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 86 67 ng 2270 2276 22 krkdakhm 2512 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphlaelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 87 94 ng 3009 3019 13 tulakhm 2513 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttabl inthxngthixaephxnaphxng aelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 89 142 ng 2439 2445 26 knyayn 2515 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxemuxngkhxnaekn xaephxnaphxng aelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 92 170 ng 2083 2093 26 singhakhm 2518 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxnaphxng kingxaephxxublrtn xaephxnaphxng kingxaephxepuxynxy xaephxbaniph aelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 95 98 ng 3095 3103 19 knyayn 2521 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyng xaephxkranwn aelakingxaephxphrayun xaephxemuxngkhxnaekn cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 97 127 ng 2790 2797 19 singhakhm 2523 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxemuxngkhxnaekn hnxngsxnghxng banfang mycakhiri aelaxaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 104 168 ng 5968 5987 25 singhakhm 2530 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxhnxngsxnghxng xaephxxublrtn xaephxphuewiyng xaephxphrayun xaephxchnbth aelaxaephxphl cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 105 143 ng chbbphiess 65 91 31 singhakhm 2531 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 107 174 ng chbbphiess 31 36 16 knyayn 2533 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelakahndekhttablinthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 110 201 ng chbbphiess 22 26 3 thnwakhm 2536 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng aebngekhtthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn tngepnkingxaephxhnxngnakha PDF rachkiccanuebksa 111 42 ng 27 26 phvsphakhm 2537 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynchux sukhaphibalbanerux epn sukhaphibalphuewiyng xaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 116 10 ng 5 4 kumphaphnth 2542 Check date values in date help phrarachbyytiepliynaeplngthanakhxngsukhaphibalepnethsbal ph s 2542 PDF rachkiccanuebksa 116 9 k 1 4 24 kumphaphnth 2542 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng aebngekhtthxngthixaephxphuewiyng cnghwdkhxnaekn tngepnkingxaephxewiyngeka PDF rachkiccanuebksa 123 49 ng 5 16 phvsphakhm 2549 Check date values in date help phrarachkvsdikatngxaephxkhxngchy aelaxaephxehlaesuxokk ph s 2550 PDF rachkiccanuebksa 124 46 k 14 21 24 singhakhm 2550 Check date values in date help http www ichumphae com description aspx q sec 76075851 http www oknation net blog panuwat838084 2010 05 07 entry 1 http webboard mthai com 5 2005 12 13 176255 htmlaehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbaltablphuewiyng 2 bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxphuewiyng amp oldid 9386943, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม