fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอทุ่งยางแดง

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

ทุ่งยางแดง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

อำเภอทุ่งยางแดง
คำขวัญ:
ทุ่งทองกว้างไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถิ่นพิเทน พี่เณรเชื้อสายเก่า ขุนเขาช้างคลาน อุทยานนางผมหอม
พิกัดภูมิศาสตร์:6°37′3″N101°25′33″E /6.61750°N 101.42583°E /6.61750; 101.42583
อักษรไทยอำเภอทุ่งยางแดง
อักษรโรมันAmphoe Thung Yang Daeng
จังหวัดปัตตานี
พื้นที่
• ทั้งหมด114.97 ตร.กม. (44.39 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด24,966 คน
• ความหนาแน่น217.15 คน/ตร.กม. (562.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์94140
รหัสภูมิศาสตร์9406
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

อำเภอทุ่งยางแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

อำเภอทุ่งยางแดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมายอ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอทุ่งยางแดง ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537

การปกครองส่วนภูมิภาค

การปกครองของอำเภอทุ่งยางแดงมี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตะโละแมะนา (Talo Mae Na) 4 หมู่บ้าน
2. พิเทน (Phithen) 7 หมู่บ้าน
3. น้ำดำ (Nam Dam) 4 หมู่บ้าน
4. ปากู (Paku) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอทุ่งยางแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโละแมะนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิเทนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำดำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากูทั้งตำบล

อำเภอทุ่งยางแดงมีประชากรทั้งหมด 22,794 คน (พ.ศ. 2557) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูและไทยมุสลิมร้อยละ 97.67 และชาวไทยพุทธร้อยละ 2.33 มีมัสยิดทั้งหมด 29 แห่ง และสำนักสงฆ์เพียงแห่งเดียว ในปี พ.ศ. 2554 มีราษฎรไทยพุทธอาศัยอยู่ 324 คน ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมมาช้านาน อย่างสงบอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยปี แต่ปัจจุบันชุมชนพุทธเหล่านี้กลายเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งเสี่ยงต่อการถูกลอบสังหารหรือทำร้าย ด้วยเหตุนี้พวกเขาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและดำรงอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

กลุ่มชาวไทยพุทธจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้และไทยตากใบ ส่วนชาวมุสลิมจะใช้ภาษาไทยพิเทนหรือใช้ภาษามลายูปัตตานี ซึ่งภาษาหลังนี้จะใช้เป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารระหว่างศาสนิกชนทั้งสองกลุ่ม แต่กลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยพิเทนนั้นถือเป็นภาษาถิ่นเฉพาะ เชื่อว่าตนมีบรรพบุรุษอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ตามมุขปาฐะนั้นว่าบรรพบุรุษได้เดินทางลงมาทางใต้เพื่อตามหาช้างสำคัญของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งผู้นำในการติดตามช้างสำคัญนั่นคือพี่เณร (หรือโต๊ะหยัง) แต่การติดตามช้างสำคัญนั้นไม่สำเร็จ ด้วยเกรงกลัวพระราชอาญาจึงหลบลี้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่า อันเป็นที่มาของชื่อตำบลพิเทนซึ่งเพี้ยนมาจากชื่อของพี่เณรนั้นเอง ลูกหลานที่สืบสันดานลงมาก็แต่งงานกับคนท้องถิ่นและเข้ารับอิสลาม ซึ่งภาษาไทยพิเทนนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือเป็นภาษาไทยภาคกลางปนถิ่นใต้ มีการใช้คำราชาศัพท์ แต่เรียงคำต่างจากภาษาไทยภาคกลางและใต้ และยืมคำมลายูมากถึงร้อยละ 97 ดังนั้นผู้ที่จะพูดภาษานี้ได้ต้องเข้าใจทั้งภาษาไทยและมลายูปัตตานี แต่ปัจจุบันนี้ภาษาดังกล่าวใกล้สูญหายและไม่เป็นที่นิยมใช้ เพราะชนนิยมใช้ภาษามลายูปัตตานีมากกว่า ขณะที่ภาษาไทยถิ่นใต้และไทยตากใบก็มีแนวโน้มที่ผู้ใช้จะลดจำนวนลงเช่นกัน

ในอดีตชาวพิเทนจะมีกิจกรรมรำลึกถึงพี่เณรที่สุสาน โดยจะมีงานจอระทาให้ชาวพิเทนจุดเทียนเป็นกะทา (รูปโดม) แห่จากบ้านไปยังสุสานพี่เณรในยามกลางคืนเพื่อทำบุญให้ รวมทั้งมีการเข้าทรงและการละเล่นต่าง ๆ เช่น สิละหรือมโนราห์ และมีการตัดกิ่งไผ่ยาวสามเมตรและผูกอาหารคาวหวาน ผู้ชนะในการแข่งสิละจะใช้กริชตัดไม้ไผ่ดังกล่าว เด็ก ๆ ที่ล้อมวงชมก็จะเข้าไปแย่งอาหารกันอย่างสนุกสนาน แต่ปัจจุบันมิได้จัดพิธีดังกล่าวแล้ว

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 13 แห่ง, สถาบันปอเนาะ 11 แห่ง และตาดีกา 27 แห่ง

 1. . สาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 2. . สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 3. . ประชาไท. 1 เมษายน 2558. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. . อิศรา. 22 เมษายน 2553. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. . อิศรา. 7 มีนาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. . MGR Online. 28 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. . องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 8. ประพนธ์ เรืองณรงค์. บุหงาปัตตานี คติชนมุสลิมชายแดนภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2554, หน้า 203-207
 9. บาราย (7 มิถุนายน 2552). . ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. . ไทยตำบลดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 11. เจริญ สุวรรณรัตน์. . ฐานข้อมูลวิจัยชายแดนใต้. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
 12. สุภา วัชรสุขุม. . ฐานข้อมูลวิจัยชายแดนใต้. สืบค้นเมื่อ 31 มิถุนายน 2560.Check date values in: |accessdate= (help)
บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอทุ่งยางแดง
อำเภอท, งยางแดง, อำเภอในจ, งหว, ดป, ตตาน, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำส. xaephxthungyangaedng xaephxincnghwdpttani praethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir thungyangaedng epnxaephxhnungincnghwdpttanixaephxthungyangaedngxaephxkhakhwy thungthxngkwangikl phruihyaehlngpla phasathinphiethn phienrechuxsayeka khunekhachangkhlan xuthyannangphmhxmphikdphumisastr 6 37 3 N 101 25 33 E 6 61750 N 101 42583 E 6 61750 101 42583xksrithyxaephxthungyangaedngxksrormnAmphoe Thung Yang Daengcnghwdpttaniphunthi thnghmd114 97 tr km 44 39 tr iml prachakr 2563 thnghmd24 966 khn khwamhnaaenn217 15 khn tr km 562 4 khn tr iml rhsiprsniy 94140rhsphumisastr9406thitngthiwakarthiwakarxaephxthungyangaedng hmuthi 1 tabltaolaaemana xaephxthungyangaedng cnghwdpttani 94140swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawti 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 prachakr 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhxaephxthungyangaedngtngxyuthangthisitkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbxaephxmayxaelaxaephxsayburi thistawnxxk tidtxkbxaephxsayburiaelaxaephxkaphx thisit tidtxkbxaephxramn cnghwdyala aelaxaephxyarng thistawntk tidtxkbxaephxyarngaelaxaephxmayxprawti aekikhxaephxthungyangaedngedimepnswnhnungkhxngxaephxmayx txmaidykthanaepn kingxaephxthungyangaedng inwnthi 26 phvsphakhm ph s 2520 txmamiphrarachkvsdikaykthanaepn xaephxthungyangaedng inwnthi 3 mithunayn ph s 2537 tamprakasrachkiccanuebksa elmthi 111 txnthi 21 lngwnthi 3 mithunayn ph s 2537karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh karpkkhrxngkhxngxaephxthungyangaedngmi 4 tabl 23 hmuban idaek 1 taolaaemana Talo Mae Na 4 hmuban2 phiethn Phithen 7 hmuban3 nada Nam Dam 4 hmuban4 paku Paku 7 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxthungyangaedngprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 4 aehng idaek xngkhkarbriharswntabltaolaaemana khrxbkhlumphunthitabltaolaaemanathngtabl xngkhkarbriharswntablphiethn khrxbkhlumphunthitablphiethnthngtabl xngkhkarbriharswntablnada khrxbkhlumphunthitablnadathngtabl xngkhkarbriharswntablpaku khrxbkhlumphunthitablpakuthngtablprachakr aekikhxaephxthungyangaedngmiprachakrthnghmd 22 794 khn ph s 2557 prachakrswnihyepnchawithyechuxsaymlayuaelaithymuslimrxyla 97 67 aelachawithyphuththrxyla 2 33 mimsyidthnghmd 29 aehng aelasanksngkhephiyngaehngediyw 1 inpi ph s 2554 mirasdrithyphuththxasyxyu 324 khn 2 sungxasyxyurwmkbchawmuslimmachanan 3 xyangsngbxyangnxyimtakwarxypi 4 aetpccubnchumchnphuththehlaniklayepnchumchnthixyuinphunthisiaedngsungesiyngtxkarthuklxbsngharhruxtharay 5 dwyehtuniphwkekharwmkickrrmephuxesrimsrangkhwamekhaicaeladarngxyurwmknphayitsngkhmphhuwthnthrrm 6 klumchawithyphuththcaichphasaithythinitaelaithytakib swnchawmuslimcaichphasaithyphiethnhruxichphasamlayupttani sungphasahlngnicaichepnphasaklangsahrbsuxsarrahwangsasnikchnthngsxngklum 6 aetklumphuichphasaithyphiethnnnthuxepnphasathinechphaa echuxwatnmibrrphburusxphyphmacakkrungsrixyuthya 7 8 9 tammukhpathannwabrrphburusidedinthanglngmathangitephuxtamhachangsakhykhxngsmedcphranaraynmharach sungphunainkartidtamchangsakhynnkhuxphienr hruxotahyng aetkartidtamchangsakhynnimsaerc dwyekrngklwphrarachxayacunghlbliiptngthinthanxyuinpa xnepnthimakhxngchuxtablphiethnsungephiynmacakchuxkhxngphienrnnexng 7 9 10 lukhlanthisubsndanlngmakaetngngankbkhnthxngthinaelaekharbxislam 8 sungphasaithyphiethnnncamilksnaphiesskhuxepnphasaithyphakhklangpnthinit mikarichkharachasphth 7 8 9 aeteriyngkhatangcakphasaithyphakhklangaelait 11 aelayumkhamlayumakthungrxyla 97 12 dngnnphuthicaphudphasaniidtxngekhaicthngphasaithyaelamlayupttani 9 aetpccubnniphasadngklawiklsuyhayaelaimepnthiniymich ephraachnniymichphasamlayupttanimakkwa 7 khnathiphasaithythinitaelaithytakibkmiaenwonmthiphuichcaldcanwnlngechnkn inxditchawphiethncamikickrrmralukthungphienrthisusan odycamingancxrathaihchawphiethncudethiynepnkatha rupodm aehcakbanipyngsusanphienrinyamklangkhunephuxthabuyih rwmthngmikarekhathrngaelakarlaelntang echn silahruxmonrah aelamikartdkingiphyawsamemtraelaphukxaharkhawhwan phuchnainkaraekhngsilacaichkrichtdimiphdngklaw edk thilxmwngchmkcaekhaipaeyngxaharknxyangsnuksnan aetpccubnmiidcdphithidngklawaelw 7 9 dankarsuksa miorngeriyninsngkdekhtphunthikarsuksathnghmd 13 aehng sthabnpxenaa 11 aehng aelatadika 27 aehng 1 xangxing aekikh 1 0 1 1 khxmulthwip satharnsukhxaephxthungyangaedng subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help canwnprachakraeyktamkarnbthuxsasna sanknganphraphuththsasnacnghwdpttani subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help orngeriynnkkhawchayaednit yxnxditbanotachud yxnrxyomedlthungyangaedng prachaith 1 emsayn 2558 subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate date help sasnaphuthth kb sasnaxislam thichawphuththaelamuslimkhwreriynrusungknaelakn 1 xisra 22 emsayn 2553 subkhnemux 9 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help ecaaekhruxkhaykhnphuththchayaednit cbcnghwaekhluxnihwpraednepraabang xisra 7 minakhm 2560 subkhnemux 29 mithunayn 2560 Check date values in accessdate date help 6 0 6 1 xaephxthungyangaedngcdokhrngkarkickrrmphhuwthnthrrm srangkhwamekhaicinphunthi 3 ccht MGR Online 28 thnwakhm 2559 subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate date help 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 prawtikhwamepnma xngkhkarbriharswntablphiethn subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help 8 0 8 1 8 2 praphnth eruxngnrngkh buhngapttani khtichnmuslimchayaednphakhit phimphkhrngthi 2 krungethph sthaphrbukhs 2554 hna 203 207 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 baray 7 mithunayn 2552 tananbanphiethn ithyrthxxniln subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate date help khxmultablphiethn xaephxthungyangaedng pttani ithytabldxtkhxm subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help ecriy suwrrnrtn karsuksakhaaelakhwamhmayinphasaithythinittablphiethn kingxaephxthungyangaedng cnghwdpttani thankhxmulwicychayaednit subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help supha wchrsukhum khayumphasamlayuthxngthinpttaniinphasaithythin 3 cnghwdchayaednphakhit thankhxmulwicychayaednit subkhnemux 31 mithunayn 2560 Check date values in accessdate help aehlngkhxmulxun aekikhphikdphumisastr 6 38 28 N 101 27 02 E 6 64124 N 101 45050 E 6 64124 101 45050 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng xaephxthungyangaedng aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiy bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxthungyangaedng amp oldid 9471698, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม