fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอชุมแพ

ชุมแพ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น โดยนับว่าเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 อำเภอที่มีเศรษฐกิจเติบโตรองจากตัวเมืองขอนแก่น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง โดยแยกออกมาตั้งเป็นอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2486 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ปีเดียวกัน

อำเภอชุมแพ
คำขวัญ:
หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า
อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจ
ติดตาผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ
พิกัดภูมิศาสตร์:16°32′39″N102°5′59″E /16.54417°N 102.09972°E /16.54417; 102.09972
อักษรไทยอำเภอชุมแพ
อักษรโรมันAmphoe Chum Phae
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
• ทั้งหมด510.9 ตร.กม. (197.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
(2563)
• ทั้งหมด123,802 คน
• ความหนาแน่น242.32 คน/ตร.กม. (627.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40130,
40290 (เฉพาะตำบลโนนหัน นาหนองทุ่ม หนองเขียด และโนนสะอาด)
รหัสภูมิศาสตร์4005
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอชุมแพ หมู่ที่ 1
ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

อำเภอชุมแพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 82 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ลักษณะบ้านเรือนของชาวชุมแพ

ประมาณปี พ.ศ. 2400 พระครูหงส์ได้ชักชวนญาติพี่น้อง 8 ครอบครัวอพยพออกจากเมืองภูเวียง ครั้งสุดท้ายได้หยุดพักเกวียนที่บ้านกุดจอกน้อย แล้วแบ่งครอบครัวออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กุดแห่น้อย บ้านแห่ ส่วนกลุ่มที่นำโดยพระครูหงส์มีบุตร 3 คน คือ นายโฮม (ต้นตระกูลโฮมหงส์) นายโชค และนายหลอด (ต้นตระกูลหงส์ชุมแพ) ได้เดินทางต่อมาและเลือกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านร้าง มีวัดร้างและกุดแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก วัดร้างนี้มีธาตุและต้นโพธิ์จึงตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์ธาตุ พร้อมกับตั้งชื่อว่าบ้านกุดธาตุ กุดธาตุมีน้ำลึกมาก มีจระเข้ และป่าทึบทำให้จับปลาได้ยาก ประกอบกับรอบ ๆ กุดธาตุมีกอไผ่ขึ้นหนาแน่น ชาวบ้านจึงตัดไม้ไผ่มามัดเป็นแพใช้ยืนหว่านแหแล้วตีวงล้อมเข้าหากัน นานเข้าจึงเรียกว่า "กุดชุมแพ" และ "บ้านชุมแพ"

เดิมสุขาภิบาลชุมแพได้ตราประจำประกอบด้วยสัญญาลักษณ์เป็นเจดีย์ใบโพธิ์ และคลื่นฟองน้ำอยู่ภายในวงกลม ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพขึ้นอีก เปลี่ยนตราประจำสำนักงานเทศบาลตามที่กรมศิลปากรออกแบบให้ตราใหม่มีสัญลักษณ์เป็นวงกลม มีรูปเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีประทับอยู่บนแพ มือขวาถือลูกธนู มือซ้ายถือคันธนู มีนายทหารคนสนิท 2 นาย นั่งถือธงปลายหอกอยู่คนละข้าง (ประกาศเทศบาลตำบลชุมแพ วันที่ 23 มีนาคม 2530) สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทัพไปปราบฮ่อ ในเมืองพวน เมืองหัวพันทั้งห้าทั้งหกดังนี้ 1. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพฝ่ายใต้ยกกองทัพขึ้นไปทางเมืองหนองคาย 2. เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี) เป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือยกกองทัพขึ้นไปทางหลวงพระบาง โดยให้ยกทัพไปปราบฮ่อ เมื่อวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ. 2428 (ยงศิลป และโขมพัตร เรืองศุข 2540 : 180) จากประวัติการยกทัพครั้งนี้ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ยกกองทัพขึ้นไปทางเมืองพิชัย เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง เมืองหัวพันทั้งห้าทั้งหก ตลอดจนถึงเมืองสิบสองจุไทย แสดงว่าไม่ได้ยกกองทัพผ่านบ้านชุมแพเลย บ้านชุมแพตั้งอยู่บนทำเลที่อุดมสมบูรณ์ จงมีผู้อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ๆ แบ่งได้เป็น 2 คุ้มอู่ระหว่าง 3 วัด ได้แก่ วัดเหนือ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการประปา) วัดกลาง (วัดโพธิ์ธาตุ) และวัดใต้ (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ้านชุมแพ) ปีพุทธศักราช 2543 ในระหว่างที่ท้าวอุปชิต มิตตะปิด เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ได้เกิดเพลิงไหม้กอไผ่ริมหนองอีเลิงด้านใต้แล้วลุกลามไหม้บ้านนายคาน หงส์ชุมแพจนถึงด้านทิศเหนือ ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย จึงอพยพไปอยู่ตามที่นาของตนเอง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่บ้านหนองไผ (บ้านหนองไผ่ใต้) และบ้านโคกไม้งามในปัจจุบัน

ประมาณปี พ.ศ. 2470 เริ่มมีครอบครัวชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายในบริเวณถนนราษฎร์บำรุง ทิศเหนือของวัดโพธิ์ธาตุ การค้าได้ขยายตัวมากขึ้น ปี พ.ศ. 2485 กำนันเลี้ยง ดีบุญมี ได้บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนราษฎร์บำรุงให้ยาวขึ้นไปทางทิศเหนือ สร้างศูนย์ราชการและโรงเรียนชุมแพ นอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านเรือนแถวไม้ชั้นเดียวบริเวณตลาดเหนือและตลาดใต้ให้เช่าทำการค้า ต่อมา กำนันจาก 4 ตำบลของอำเภอภูเวียง ได้แก่ ตำบลชุมแพ ตำบลโนนหัน ตำบลขัวเรียง และตำบลสีสุก (ศรีสุข) ได้ร่วมมือกันยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยขอตั้งอำเภอชุมแพ พระยาสุนทรพิพิธ (ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น) ได้มาตรวจที่ ประกอบกับระยะนั้นอำเภอชนบทถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2486 กระทรวงมหาดไทยจึงอนุมัติให้ตั้ง อำเภอชุมแพ โดยยุบอำเภอชนบทไปเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่

การเสนอการจัดตั้งจังหวัดชุมแพ

ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดชุมแพ แยกออกจากจังหวัดขอนแก่น

ประชาชนในพื้นทียื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง (ปัจจุบันแยกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา

ก่อนหน้านี้ มึความพยายามผลักดันให้มีการก่อตั้งจังหวัดชุมแพ แต่เมื่อถึงขั้นตอนลงประชามติ พบว่ามีผู้ลงชื่อไม่ถึงจำนวน 5 หมื่นคน ทำให้ พรบ.จัดตั้งจังหวัดชุมแพตกไป ในเวลาต่อมาจึงได้มีความพยายามผลักดันให้อำเภอภูเวียงเป็นศูนย์กลางของจังหวัดใหม่อีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2555 นายสุชาย ศรีสุรพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ... ต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสาระสำคัญในการยกฐานเป็นจังหวัดชุมแพ ประกอบด้วย อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอชุมแพแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 12 ตำบล 148 หมู่บ้าน ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน ระยะทางจากอำเภอ (กม.) จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
จำนวนหมู่บ้าน
(ธันวาคม 2562)
ชุมแพ Chum Phae -
21,708
18
โนนหัน Non Han 14
6,712
10
หนองเขียด Nong Khiat 20
7,075
10
โนนสะอาด Non Sa-at 12
8,327
9
ขัวเรียง Khua Riang 16
9,124
12
หนองไผ่ Nong Phai 4
21,752
19
ไชยสอ Chai So 3
9,058
10
วังหินลาด Wang Hin Lat 14
8,959
12
นาเพียง Na Phiang 20
8,547
14
นาหนองทุ่ม Na Nong Thum 32
9,295
13
หนองเสาเล้า Nong Sao Lao 26
31,353
10
โนนอุดม Non Udom 18
6,808
11
ทั้งหมด
124,079
148

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชุมแพประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองชุมแพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชุมแพ บางส่วนของตำบลหนองไผ่ และบางส่วนของตำบลไชยสอ
 • เทศบาลตำบลโนนหัน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนหันและบางส่วนของตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนอุดมและบางส่วนของตำบลขัวเรียง
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองชุมแพ)
 • เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเสาเล้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาเพียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเพียงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนหัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองชุมแพ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนหัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนอุดม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขัวเรียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยสอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองชุมแพ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเขียดทั้งตำบล
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพิชญ์ พรหมนาท 3 ส.ค.2486 - 4 ก.ย.2489
2 นายสมัย เวชพันธุ์ 1 ม.ค.2490 - 10 เม.ย.2495
3 ร.ต.ท.มุข ประเสริฐวงษ์ 8 ส.ค.2495 - 3 มี.ค.2498
4 นายเติม สาสนะสิทธิ์ 8 มี.ค.2498 - 1 มิ.ย.2505
5 นายจอม แสงพันธุ์ 1 มิ.ย.2505 - 1 ก.ค.2507
6 นายเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดี 1 ก.ค.2507 - 23 ก.พ.2509
7 นายบุญธรรม ใจรักพันธุ์ 3 มิ.ย.2509 - 3 พ.ค.2512
8 นายศานิต คำหงษา 5 พ.ค.2512 - 28 พ.ค.2515
9 นายเล็ก ราฃมณี 28 พ.ค.2515 - 1 มิ.ย.2519
10 ร.ต.ถวัลย์ พิทักษ์วงค์ 1 มิ.ย.2519 - 30 พ.ย.2522
11 นายจำนูญ กาวิละ 1 ธ.ค.2522 - 31 พ.ค.2524
12 ร.ท.วินัย บุณยรัตผลิน 1 มิ.ย.2524 - 4 ต.ค.2527
13 ร.ต.ทรงศักดิ์ คุณอุดม 8 ต.ค.2527 - 19 เม.ย.2529
14 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 20 เม.ย.2529 - 2 ธ.ค.2531
15 นายบุญเลิศ เนินทอง 6 ธ.ค.2531 - 3 ธ.ค.2533
16 นายประจญ ชนะโรค 3 ธ.ค.2533 - 13 ต.ค.2539
17 นายสงคราม สุขสะอาด 14 ต.ค.2539 - 3 พ.ค.2541
18 นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ 4 พ.ค.2541 - 30 ก.ย.2546
19 นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ 6 ต.ค.2546 - 23 ต.ค.2550
20 นายสมชาย มีสิงห์ 24 ต.ค.2550 - 30 ก.ย.2552
21 นายปิยิน ตลับนาค 25 ม.ค. 2553 - 12 ม.ค 2557
22 นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ 13 ม.ค. 2557 - 6 พ.ย. 2558
23 นายพันธ์เทพ เสาโกศล 7 พ.ย. 2558 - 14 พ.ย. 2561
24 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ 15 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอชุมแพมีเนื้อที่ทั้งหมด 318,750 ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ทิศเหนือมีภูเขาสูงและที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศใต้ บริเวณทางทิศใต้มีลำน้ำเชิญเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างอำเภอชุมแพกับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ทางทิศเหนือบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง พื้นที่ทางทิศตะวันตกบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน รวมพื้นที่ป่าสงวนในเขตอำเภอชุมแพทั้งหมด 90,250 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอชุมแพ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30.13 องศาเซลเซียส
 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 845 มิลลิเมตร
 3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.48 องศาเซลเซียส

แม้ฤดูฝนจะมีระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แต่โดยทั่วไปจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงในราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกใหม่ในช่วงเดือนกันยายน เป็นเหตุให้การเพาะปลูกมักประสบปัญหาฝนแล้งอยู่เป็นประจำ

อาชีพหลักของชาวชุมแพคือการทำนาข้าว

อำเภอชุมแพมีทรัพยากรที่สำคัญทางธรรมชาติ ดังนี้ ดิน ลักษณะของดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวนแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอชุมแพคือ ลำน้ำเชิญ เป็นแม่น้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรในอำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียง ชาวอำเภอชุมแพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำเชิญที่บ้านดอนหัน ซึ่งเป็นเขื่อนที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวชุมแพด้านการเกษตรและสาธารณูปโภค ป่าไม้ อำเภอชุมแพมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลานที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม สัตว์ ประชากรในอำเภอนิยมเลี้ยงสุกร โค กระบือ ไว้บริโภคและจำหน่าย บางครอบครัวยังได้ยึดเป็นอาชีพหลัก

เมืองโบราณโนนเมือง

ภาชนะดินเผาที่ขุดค้นพบในบริเวณเมืองโบราณสมัยทวาราวดี

ตั้งอยู่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ โนนเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น เมืองชั้นในรูปทรงค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 420 เมตร เมืองชั้นนอกทรงยาวรี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 เมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 216 ไร่ เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ในปี พ.ศ. 2513 หน่วยศิลปากรที่ 7 ได้สำรวจพบเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ดำเนินการขุดตรวจ ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ (อายุประมาณ 2,500-2,000 ปี) ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ เครื่องใช้ กระดูกสัตว์ จำนวน 13 หลุม จึงได้ทำหลังคาคลุมไว้ เพื่อแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์สถานกลางแจ้ง ให้ผู้สนใจได้เข้าชม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแพ ไปทางชุมชนนาโพธิ์ (ผ่านโรงเรียนชุมชนชุมแพ) - บ้านโนนเมือง ประมาณ 5 กิโลเมตร หรือไปทางชุมชนพรานราษฎร์-บ้านโนนเมือง ประมาณ 5 กิโลเมตร (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4324-2129, 0-4333-7629 ได้รับงบประมาณปรับปรุงจากปี 2546-2549 ประมาณ 30 ล้านบาท

ผาพระนอน (พระปางไสยาสน์)

ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเวียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปสมัยทวาราวดีที่งดงาม สลักอยู่บนหน้าผายาวกว่า 3.75 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก และหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ นอนตะแคงพระเศียรหนุนแนบกับลำแขนขวา แขนซ้ายทอดไปตามลำพระองค์เป็นท่านอนแบบเก่าที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแพไปตามถนนมลิวรรณ (ชุมแพ - ขอนแก่น) แยกซ้ายบ้านโนนสะอาด-วัดผาพระนอนพัฒนาราม ประมาณ 6-7 กิโลเมตร (รถยนต์ถึง) เดินเท้าขึ้นเขาภูเวียงต่อระยะเดินเท้าประมาณ 2-3 กิโลเมตร ความสูงจากพื้นดินประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง บนผาพระนอนจะมองเห็นทิวทัศนียภาพเมืองชุมแพที่สวยงามมาก จะมีงานนมัสการในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการอุทยานบ้านซำผักหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม " อุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 72 ( เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543) มีเนื้อที่ประมาณ 350 กม.2 หรือประมาณ 218,750 ไร่ มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่งโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตก เป็นแหล่งต้นกำเนิด " ลำน้ำพอง " ที่ทำการอุทยานฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรับรองนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ และเป็นอุทยาน ฯ นำร่อง 1 ใน 8 แห่ง ทั่วประเทศไทย มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เรือนรับรอง ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องประชุมสัมมนา บริเวณจัดแคมป์ไฟ กางเต๊นท์นอน ที่สะดวกสบาย มีทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามประทับใจนักท่องเที่ยวอย่างดียิ่งห่างจากอำเภอชุมแพไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชุมแพ - เลย) เลี้ยวซ้ายมือที่หลักกิโลเมตร ที่ 112 อีก 5 กิโลเมตร ถึงที่ตั้งที่ทำการ ระยะทาง 35 กิโลเมตร (สนใจสั่งจองที่พักหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ โทรศัพท์ 0 - 4324 - 9050

ถ้ำปู่หลุบ

อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชุมแพ - เลย) ห่างจากอำเภอชุมแพประมาณ 35 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเป็นห้อง ๆ นับได้ 5 ห้อง มีเกล็ดแวววาว ระยิบระยับสวยงาม และมีน้ำขังอยู่ตลอดปี ด้านหน้าถ้ำมีศาลปู่หลุบเป็นที่เคารพสักการบูชาของผู้คนที่ผ่านไป - มา

วนอุทยานถ้ำผาพวง

อยู่ในเขตตำบลนาหนองทุ่ม จากอำเภอชุมแพไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชุมแพ - เลย) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าสู่ถ้ำอีกประมาณ 5 กิโลเมตร (เป็นทางดินและทางเดินป่า) เดิมเรียกว่า " ถ้ำร้อยพวง "เป็นถ้ำบนภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีเสาหินเกิดจากหินย้อยลงมาลักษณะเป็นพวง จากเพดานถ้ำดูสวยและแปลกตา ปากถ้ำอยู่สูงและทะลุออกไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ได้สวยงามยิ่ง

ผานกเค้า

เป็นภูเขาสูงตระหง่านอยู่ริมน้ำพองในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ อยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ ประมาณ 40 กิโลเมตร ตามถนนมลิวรรณ ลักษณะของผานกเค้าเป็นภูเขาหินสีดำ บางส่วนกะเทาะออกเป็นเนื้อหินสีส้ม มองเห็นลักษณะคล้ายนกเค้าที่กางปีกออกสองข้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของอำเภอชุมแพ

 • ขนมจีน

ขนมจีน ทำจากข้าวจ้าว กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลไชยสอ

 • ขนมจีนอบแห้ง

ขนมจีนอบแห้ง(สินค้าพื้นเมือง) กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลชุมแพ

 • ข้าวหลาม

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด เป็นการนำข้าวสารและส่วนประกอบการทำข้าวหลามมาผสมตามสูตรและขั้นตอน หวาน มัน อร่อย กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลหนองไผ่

 • ตะกร้าไม้ไผ่

แข็งแรง ทนทาน รูปทรงสวยงาม กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลนาเพียง

 • น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

น้ำฝรั่ง น้ำกระเจี๊ยบ ไวน์กระเจี๊ยบ ข้าวหมาก มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลนาหนองทุ่ม

 • ผลิตภัณฑ์จากกระบอกไม้ไผ่

ทำจากไม้ไผ่นำมาดัดแปลงเป็นแก้วน้ำ เหยือกน้ำ กระปุกออมสิน ที่เสียบปากกา แจกัน กาน้ำ กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลโนนสะอาด

 • ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(สินค้าพื้นเมือง) กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลโนนสะอาด

 • ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่,ต้นหมาก

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่,ต้นหมาก(สินค้าพื้นเมือง) กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลชุมแพ

 • ผ้าทอด้วยกี่กระตุก

มีหลายประเภท มีทั้ง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าลายยกดอก ฯลฯ มีความปราณีต สวยงาม กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลโนนหัน

 • ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายมาทอเป็นผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลชุมแพ

 • ผ้ามัดหมี่ธรรมชาติ

ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ, ผ้าพื้นย้อมสีธรรมชาติ, ผ้าลายสก๊อตย้อมสีธรรมชาติ กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลหนองเสาเล้า

 • สุ่มไก่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ไผ่จักสานทั้งหมด มีความแข็งแรง ใช้งานได้นาน กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแพ โดยเฉพาะตำบลวังหินลาด

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สถานศึกษา

" โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รวม 61 แห่ง " โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่ 25 จำนวน 6 แห่ง " บุคลากรทางการศึกษา ครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 - ครูโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 280 คน - ครูโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 220 คน - ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 170 คน " โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่ง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 " โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) " วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) " โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง คือ โรงเรียนโนนหันวิทยายน และ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สถานศึกษาที่สำคัญได้แก่

มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

 • โรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง จำนวน 1 แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 7 แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 10 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สำคัญ

 1. อ่างเก็บน้ำหัวภูชน ตั้งอยู่บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง
 2. อ่างเก็บน้ำภูนกยูง ตั้งอยู่บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด
 3. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน.2)
 4. เขื่อนทดน้ำเชิญ กรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ ห่างจากอำเภอชุมแพ ประมาณ 8 กิโลเมตร
 5. สวนสาธารณะหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ
 6. สวนสาธารณะโสกน้ำใส ใจกลางเมืองชุมแพ
 7. สวนสาธารณะหนองอีเลิง
 8. สวนสุขภาพหนองใส
 9. สวนสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองไผ่
 10. สวนสาธารณะหนองคะเน
 11. สวนสาธารณะโนนแหลมทอง
 • พุทธสมาคมเผยแผ่คุณธรรม"เต็กก่า"จีแชเกาะ
 • ศาลเจ้าจอมชุมแพ (ปึงเถ้ากง)
 • มูลนิธิชุมแพการกุศล"เต็กก่า"จีฮั่วเกาะ
 • ชมรมศิษย์อรหันต์จี้กง (กู้ภัยจี้กง)
 • ศาลเจ้าปึงเถ้ากง โนนหัน
 • ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ (หน่าจาซัวตั๊ว) โคกสูง
 • ศาลเจ้าโพธิธรรมคุณธรรมสถาน (อิมเต็กตึ้ง)
 • ศาลเจ้าภาวนาพุทธโพธิธรรมสถาน (ไต่เสี่ยฮุกตึ้ง)
 • คริสตจักรชุมแพ (หนองใส)
 • คริสตจักรร่มเกล้าชุมแพ

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดธาตุ (บ้านแห่) ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์มหายานนิกาย

 1. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (41 ง): 2423. 3 สิงหาคม 2486.Check date values in: |date= (help)
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


บทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของประเทศไทยนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประเทศไทย

อำเภอชุมแพ
อำเภอช, มแพ, อำเภอในจ, งหว, ดขอนแก, ประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, มแพ, เป, นอำเภอหน, งของจ, งหว, ดขอนแก, โดยน, บว, าเป, นพ, นท, ใน, อำเภอท, เศรษฐก, จเต, บโตรองจากต, วเม, องขอนแก, เด, มเป, นส, วนหน, งของอำเภอภ, เว, ยง, โดยแยกออกมาต, งเป, นอำเภอตามประกาศกระท. xaephxchumaeph xaephxincnghwdkhxnaekn praethsithy phasaxun efadu aekikh chumaeph epnxaephxhnungkhxngcnghwdkhxnaekn odynbwaepnphunthi 1 in 4 xaephxthimiesrsthkicetibotrxngcaktwemuxngkhxnaekn edimepnswnhnungkhxngxaephxphuewiyng odyaeykxxkmatngepnxaephxtamprakaskrathrwngmhadithylngwnthi 20 krkdakhm 2486 1 odyihmiphltngaetwnthi 3 singhakhm piediywknxaephxchumaephxaephxkhakhwy hlkemuxngekachumaeph aelphaphranxnlakha xarythrrmonnemuxng luxeluxngesrsthkic tidtaphankekha ekhachmthaphaphwngbwngsrwngpuhlubphikdphumisastr 16 32 39 N 102 5 59 E 16 54417 N 102 09972 E 16 54417 102 09972xksrithyxaephxchumaephxksrormnAmphoe Chum Phaecnghwdkhxnaeknphunthi thnghmd510 9 tr km 197 3 tr iml prachakr 2563 thnghmd123 802 khn khwamhnaaenn242 32 khn tr km 627 6 khn tr iml rhsiprsniy 40130 40290 echphaatablonnhn nahnxngthum hnxngekhiyd aelaonnsaxad rhsphumisastr4005thitngthiwakarthiwakarxaephxchumaeph hmuthi 1 thnnmliwrrn tablchumaeph xaephxchumaeph cnghwdkhxnaekn 40130swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawti 2 1 karesnxkarcdtngcnghwdchumaeph 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 thaeniybraynamnayxaephxchumaeph 5 phumisastr 5 1 lksnaphumipraeths 5 2 lksnaphumixakas 6 thrphyakr 7 sthanthithxngethiyw 7 1 emuxngobranonnemuxng 7 2 phaphranxn phrapangisyasn 7 3 xuthyanaehngchatiphuphaman 7 3 1 thapuhlub 7 3 2 wnxuthyanthaphaphwng 7 3 3 phankekha 8 sinkhahruxphlitphnthkhxngprachachn 9 karsuksa 9 1 sthansuksa 10 sthanphyabal 10 1 sthanthithxngethiywxun thisakhy 11 sthanthirachkaraelahnwyngansakhy 12 salecaaelasthanthrrminphunthi 13 wdrastrinxaephxchumaeph 13 1 wdrastrmhanikay 13 2 wdrastrthrrmyutiknikay 13 3 wdrastrmhayannikay 14 xangxing 15 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhxaephxchumaephtngxyuthangthistawntkkhxngcnghwd xyuhangcaktwcnghwdkhxnaeknpraman 82 kiolemtr aelaxyuhangcakkrungethphmhankhrpraman 520 kiolemtr mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbxaephxphuphaman xaephxphukradung cnghwdely xaephxsichmphu aelaxaephxewiyngeka thistawnxxk tidtxkbxaephxphuewiyngaelaxaephxhnxngerux thisit tidtxkbxaephxbanaethn xaephxphuekhiyw aelaxaephxkhxnsar cnghwdchyphumi thistawntk tidtxkbxaephxkhxnsar cnghwdchyphumi aelaxaephxphuphamanprawti aekikh lksnabaneruxnkhxngchawchumaeph pramanpi ph s 2400 phrakhruhngsidchkchwnyatiphinxng 8 khrxbkhrwxphyphxxkcakemuxngphuewiyng khrngsudthayidhyudphkekwiynthibankudcxknxy aelwaebngkhrxbkhrwxxkepn 2 klum klumaerkeluxktngthinthanxyuiklkudaehnxy banaeh swnklumthinaodyphrakhruhngsmibutr 3 khn khux nayohm tntrakulohmhngs nayochkh aelanayhlxd tntrakulhngschumaeph idedinthangtxmaaelaeluxkthitngthinthanxyubanrang miwdrangaelakudaehnghnungxyuthangthistawntk wdrangnimithatuaelatnophthicungtngchuxwa wdophthithatu phrxmkbtngchuxwabankudthatu kudthatuminalukmak micraekh aelapathubthaihcbplaidyak prakxbkbrxb kudthatumikxiphkhunhnaaenn chawbancungtdimiphmamdepnaephichyunhwanaehaelwtiwnglxmekhahakn nanekhacungeriykwa kudchumaeph aela banchumaeph edimsukhaphibalchumaephidtrapracaprakxbdwysyyalksnepnecdiyibophthi aelakhlunfxngnaxyuphayinwngklm txmaidmiphrarachkvsdikacdtngethsbaltablchumaephkhunxik epliyntrapracasanknganethsbaltamthikrmsilpakrxxkaebbihtraihmmisylksnepnwngklm mirupecaphrayasurskdimntriprathbxyubnaeph muxkhwathuxlukthnu muxsaythuxkhnthnu minaythharkhnsnith 2 nay nngthuxthngplayhxkxyukhnlakhang prakasethsbaltablchumaeph wnthi 23 minakhm 2530 smyrchkalthi 5 thrngphrakrunaoprdekla ihcdthphipprabhx inemuxngphwn emuxnghwphnthnghathnghkdngni 1 phraecanxngyaethx krmhmunprackssilpakhmepnaemthphfayitykkxngthphkhunipthangemuxnghnxngkhay 2 ecahmuniwywrnath ecaphrayasurskdimntri epnaemthphfayehnuxykkxngthphkhunipthanghlwngphrabang odyihykthphipprabhx emuxwnxngkhar aerm 11 kha eduxn 11 ph s 2428 yngsilp aelaokhmphtr eruxngsukh 2540 180 cakprawtikarykthphkhrngni ecaphrayasurskdimntriidykkxngthphkhunipthangemuxngphichy emuxngnan emuxnghlwngphrabang emuxnghwphnthnghathnghk tlxdcnthungemuxngsibsxngcuithy aesdngwaimidykkxngthphphanbanchumaephely banchumaephtngxyubnthaelthixudmsmburn cngmiphuxphyphekhamaxyumakkhun aebngidepn 2 khumxurahwang 3 wd idaek wdehnux pccubnepnthithakarprapa wdklang wdophthithatu aelawdit pccubnepnorngeriynbanchumaeph piphuththskrach 2543 inrahwangthithawxupchit mittapid epnphuihybankhnthi 2 idekidephlingihmkxiphrimhnxngxielingdanitaelwluklamihmbannaykhan hngschumaephcnthungdanthisehnux chawbanimmithixyuxasy cungxphyphipxyutamthinakhxngtnexng tngepnhmubanihmbanhnxngiph banhnxngiphit aelabanokhkimngaminpccubn pramanpi ph s 2470 erimmikhrxbkhrwchawcinxphyphekhamakhakhayinbriewnthnnrasdrbarung thisehnuxkhxngwdophthithatu karkhaidkhyaytwmakkhun pi ph s 2485 kanneliyng dibuymi idbricakhthidinephuxtdthnnrasdrbarungihyawkhunipthangthisehnux srangsunyrachkaraelaorngeriynchumaeph nxkcakniyngidsrangbaneruxnaethwimchnediywbriewntladehnuxaelatladitihechathakarkha txma kanncak 4 tablkhxngxaephxphuewiyng idaek tablchumaeph tablonnhn tablkhweriyng aelatablsisuk srisukh idrwmmuxknyunkharxngtxkrathrwngmhadithykhxtngxaephxchumaeph phrayasunthrphiphith pldkrathrwngmhadithykhnann idmatrwcthi prakxbkbrayannxaephxchnbththukifihm emuxwnthi 3 singhakhm ph s 2486 krathrwngmhadithycungxnumtiihtng xaephxchumaeph odyyubxaephxchnbthipepntablhnungkhxngxaephxbaniph karesnxkarcdtngcnghwdchumaeph aekikh phaphphunthiokhrngkarcdtngcnghwdchumaeph aeykxxkcakcnghwdkhxnaekn prachachninphunthiyunkhakhxtxkhnakrrmkarkareluxktngemuxpi ph s 2546 ihmikaresnxrangphrarachbyyticdtngcnghwdphuewiyng tamhlkeknththikahnd ephuxaeyk xaephxphuewiyng pccubnaeykepn 2 xaephx khux xaephxphuewiyng aelaxaephxewiyngeka xaephxchumaeph xaephxsichmphu xaephxhnxngerux xaephxphuphaman aelaxaephxhnxngnakha rwmknkhunepn cnghwdphuewiyng odymiphuekhachuxesnxrangcanwnpraman 70 000 khn sungekincanwn 5 hmunkhn tamthikdhmaykahnd sngphlihrangphrarachbyytichbbnisamarthnaekhasukarphicarnakhxngsphaphuaethnrasdrid aetpccubnyngimidrbkarphicarna kxnhnani mukhwamphyayamphlkdnihmikarkxtngcnghwdchumaeph aetemuxthungkhntxnlngprachamti phbwamiphulngchuximthungcanwn 5 hmunkhn thaih phrb cdtngcnghwdchumaephtkip 2 inewlatxmacungidmikhwamphyayamphlkdnihxaephxphuewiyngepnsunyklangkhxngcnghwdihmxikkhrng 3 4 inpi ph s 2555 naysuchay srisurphl smachiksphaphuaethnrasdr cnghwdkhxnaekn idesnxrangphrarachbyyticdtngcnghwdchumaeph ph s txsphaphuaethnrasdrxikkhrnghnung odymisarasakhyinkarykthanepncnghwdchumaeph prakxbdwy xaephxchumaeph xaephxphuewiyng xaephxewiyngeka xaephxsichmphu xaephxhnxngnakha xaephxphuphaman cnghwdkhxnaekn aela xaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi 5 karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxchumaephaebngekhtkarpkkhrxngyxyepn 12 tabl 148 hmuban idaek xksrithy xksrormn rayathangcakxaephx km canwnprachakr thnwakhm 2562 canwnhmuban thnwakhm 2562 chumaeph Chum Phae 21 708 18onnhn Non Han 14 6 712 10hnxngekhiyd Nong Khiat 20 7 075 10onnsaxad Non Sa at 12 8 327 9khweriyng Khua Riang 16 9 124 12hnxngiph Nong Phai 4 21 752 19ichysx Chai So 3 9 058 10wnghinlad Wang Hin Lat 14 8 959 12naephiyng Na Phiang 20 8 547 14nahnxngthum Na Nong Thum 32 9 295 13hnxngesaela Nong Sao Lao 26 31 353 10onnxudm Non Udom 18 6 808 11thnghmd 124 079 148karpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxchumaephprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 15 aehng idaek ethsbalemuxngchumaeph khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablchumaeph bangswnkhxngtablhnxngiph aelabangswnkhxngtablichysx ethsbaltablonnhn khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablonnhnaelabangswnkhxngtablonnsaxad ethsbaltablokhksungsmphnth khrxbkhlumphunthibangswnkhxngtablonnxudmaelabangswnkhxngtablkhweriyng 6 ethsbaltablhnxngiph khrxbkhlumphunthitablhnxngiph echphaanxkekhtethsbalemuxngchumaeph ethsbaltablhnxngesaela khrxbkhlumphunthitablhnxngesaelathngtabl ethsbaltablnaephiyng khrxbkhlumphunthitablnaephiyngthngtabl ethsbaltablonnsaxad khrxbkhlumphunthitablonnsaxad echphaanxkekhtethsbaltablonnhn xngkhkarbriharswntablchumaeph khrxbkhlumphunthitablchumaeph echphaanxkekhtethsbalemuxngchumaeph xngkhkarbriharswntablonnhn khrxbkhlumphunthitablonnhn echphaanxkekhtethsbaltablonnhn xngkhkarbriharswntablnahnxngthum khrxbkhlumphunthitablnahnxngthumthngtabl xngkhkarbriharswntablonnxudm khrxbkhlumphunthitablonnxudm echphaanxkekhtethsbaltablokhksungsmphnth xngkhkarbriharswntablkhweriyng khrxbkhlumphunthitablkhweriyng echphaanxkekhtethsbaltablokhksungsmphnth xngkhkarbriharswntablichysx khrxbkhlumphunthitablichysx echphaanxkekhtethsbalemuxngchumaeph xngkhkarbriharswntablwnghinlad khrxbkhlumphunthitablwnghinladthngtabl xngkhkarbriharswntablhnxngekhiyd khrxbkhlumphunthitablhnxngekhiydthngtablthaeniybraynamnayxaephxchumaeph aekikhladb raynam rayaewladarngtaaehnng1 nayphichy phrhmnath 3 s kh 2486 4 k y 24892 naysmy ewchphnthu 1 m kh 2490 10 em y 24953 r t th mukh praesrithwngs 8 s kh 2495 3 mi kh 24984 nayetim sasnasiththi 8 mi kh 2498 1 mi y 25055 naycxm aesngphnthu 1 mi y 2505 1 k kh 25076 nayeprmskdi wiechiyrphkdi 1 k kh 2507 23 k ph 25097 naybuythrrm icrkphnthu 3 mi y 2509 3 ph kh 25128 naysanit khahngsa 5 ph kh 2512 28 ph kh 25159 nayelk rakhmni 28 ph kh 2515 1 mi y 251910 r t thwly phithkswngkh 1 mi y 2519 30 ph y 252211 naycanuy kawila 1 th kh 2522 31 ph kh 252412 r th winy bunyrtphlin 1 mi y 2524 4 t kh 252713 r t thrngskdi khunxudm 8 t kh 2527 19 em y 252914 nayeksmskdi aesnophchn 20 em y 2529 2 th kh 253115 naybuyelis eninthxng 6 th kh 2531 3 th kh 253316 naypracy chnaorkh 3 th kh 2533 13 t kh 253917 naysngkhram sukhsaxad 14 t kh 2539 3 ph kh 254118 naysilp chunnirndr 4 ph kh 2541 30 k y 254619 naywiraphl suphrrnichymaty 6 t kh 2546 23 t kh 255020 naysmchay misingh 24 t kh 2550 30 k y 255221 naypiyin tlbnakh 25 m kh 2553 12 m kh 255722 nayxathity nphkhunwngs 13 m kh 2557 6 ph y 255823 nayphnthethph esaoksl 7 ph y 2558 14 ph y 256124 nangsuphawdi srisukhwthn 15 ph y 2561 pccubnphumisastr aekikhlksnaphumipraeths aekikh xaephxchumaephmienuxthithnghmd 318 750 ir phunthiodythwipepnphunthirabsung thisehnuxmiphuekhasungaelathirabsungladexiyngipthangthisit briewnthangthisitmilanaechiyepnesnknxanaekhtrahwangxaephxchumaephkbxaephxphuekhiyw cnghwdchyphumi phunthithangthisehnuxbangswnxyuinekhtxuthyanaehngchatiphuewiyng phunthithangthistawntkbangswnxyuinekhtpasngwnaehngchatidnglan rwmphunthipasngwninekhtxaephxchumaephthnghmd 90 250 ir lksnaphumixakas aekikh lksnaphumixakaskhxngxaephxchumaeph aebngxxkepn 3 vdu khux vdurxn erimtngaeteduxnkumphaphnththungeduxnemsayn xunhphumiechliypraman 30 13 xngsaeslesiys vdufn erimtngaeteduxnphvsphakhmthungeduxntulakhm primannafnwdid 845 milliemtr vduhnaw erimtngaeteduxnphvscikaynthungeduxnmkrakhm xunhphumiechliypraman 23 48 xngsaeslesiys aemvdufncamirayaewla 6 eduxndngklaw aetodythwipcamisphawafnthingchwnginraweduxnmithunaynthungeduxnkrkdakhm aelacatkihminchwngeduxnknyayn epnehtuihkarephaaplukmkprasbpyhafnaelngxyuepnpracathrphyakr aekikh xachiphhlkkhxngchawchumaephkhuxkarthanakhaw xaephxchumaephmithrphyakrthisakhythangthrrmchati dngni din lksnakhxngdinepndinrwn ehmaaaekkarephaapluk prachakrswnihymixachiphthana thair thaswnaehlngna aehlngnathisakhykhxngxaephxchumaephkhux lanaechiy epnaemnathisakhythihlxeliyngprachakrinxaephxchumaephaelaxaephxiklekhiyng chawxaephxchumaephidrbphramhakrunathikhuncakphrabathsmedcphraecaxyuhw oprdekla ihmikarsrangekhuxnknlanaechiythibandxnhn sungepnekhuxnthiexuxpraoychnihchawchumaephdankarekstraelasatharnupophkh paim xaephxchumaephmiphunthibangswnxyuinekhtpasngwnaehngchatidnglanthiihpraoychnaekprachachnthixyuiklekhiyngthngthangtrngaelathangxxm stw prachakrinxaephxniymeliyngsukr okh krabux iwbriophkhaelacahnay bangkhrxbkhrwyngidyudepnxachiphhlksthanthithxngethiyw aekikhemuxngobranonnemuxng aekikh phachnadinephathikhudkhnphbinbriewnemuxngobransmythwarawdi tngxyubanonnemuxng hmuthi 4 tablchumaeph onnemuxngepnemuxngobranthimikhunakhndinlxmrxb 2 chn emuxngchninrupthrngkhxnkhangklm mikhnadesnphasunyklangpraman 420 emtr emuxngchnnxkthrngyawri mikhnadesnphasunyklang 600 emtr hruxmienuxthipraman 216 ir epnemuxngobransmythwarwdi phuththstwrrsthi 12 16 inpi ph s 2513 hnwysilpakrthi 7 idsarwcphbepnkhrngaerk txmaiddaeninkarkhudtrwc khudkhnphbokhrngkradukmnusy xayupraman 2 500 2 000 pi phachnadinepha ekhruxngpradb ekhruxngich kradukstw canwn 13 hlum cungidthahlngkhakhlumiw ephuxaesdnginlksnaphiphithphnthsthanklangaecng ihphusnicidekhachm xyuhangcakthiwakarxaephxchumaeph ipthangchumchnnaophthi phanorngeriynchumchnchumaeph banonnemuxng praman 5 kiolemtr hruxipthangchumchnphranrasdr banonnemuxng praman 5 kiolemtr sxbthamkhxmulephimetimthi sanknganobrankhdiaelaphiphithphnthsthanaehngchatithi 7 khxnaekn othrsphth 0 4324 2129 0 4333 7629 idrbngbpramanprbprungcakpi 2546 2549 praman 30 lanbath phaphranxn phrapangisyasn aekikh tngxyubnyxdekhaphuewiyng banonnsaxad hmuthi 8 tablhnxngiph epnphraphuththruppangisyasnsilpsmythwarawdithingdngam slkxyubnhnaphayawkwa 3 75 emtr hnphraesiyripthangthistawntk aelahnphraphktripthangthisit nxntaaekhngphraesiyrhnunaenbkblaaekhnkhwa aekhnsaythxdiptamlaphraxngkhepnthanxnaebbekathiidrbxiththiphlmacakxinediy xyuhangcakthiwakarxaephxchumaephiptamthnnmliwrrn chumaeph khxnaekn aeyksaybanonnsaxad wdphaphranxnphthnaram praman 6 7 kiolemtr rthyntthung edinethakhunekhaphuewiyngtxrayaedinethapraman 2 3 kiolemtr khwamsungcakphundinpraman 450 emtr ichewlaedinethapraman 1 5 2 chwomng bnphaphranxncamxngehnthiwthsniyphaphemuxngchumaephthiswyngammak camingannmskarinwntrussngkrantthukpi xuthyanaehngchatiphuphaman aekikh xuthyanaehngchatiphuphaman tngxyuthi thithakarxuthyanbansaphkhnam hmuthi 12 tablnahnxngthum xuthyanaehngchatiphuphamanmixanaekhtkhrxbkhlumphunthibangswnkhxngcnghwdkhxnaekn aelacnghwdely epnxuthyanaehngchatiladbthi 72 emuxwnthi 8 thnwakhm 2543 mienuxthipraman 350 km 2 hruxpraman 218 750 ir micudednthangthrrmchatihlayaehngodyechphaathaaelanatk epnaehlngtnkaenid lanaphxng thithakarxuthyan idrbkarprbprungaelaphthnasingxanwykhwamsadwkrbrxngnkthxngethiywechingxnurksinxuthyanaehngchati aelaepnxuthyan narxng 1 in 8 aehng thwpraethsithy misunybrikarnkthxngethiyw eruxnrbrxng hxngna hxngsukha hxngprachumsmmna briewncdaekhmpif kangetnthnxn thisadwksbay mithiwthsnsthanthithxngethiywthiswyngamprathbicnkthxngethiywxyangdiyinghangcakxaephxchumaephipthanghlwngaephndinhmayelkh 201 chumaeph ely eliywsaymuxthihlkkiolemtr thi 112 xik 5 kiolemtr thungthitngthithakar rayathang 35 kiolemtr snicsngcxngthiphkhruxkhxmulephimetimidthithithakarxuthyan othrsphth 0 4324 9050 thapuhlub aekikh xyutidthanghlwngaephndinhmayelkh 201 chumaeph ely hangcakxaephxchumaephpraman 35 kiolemtr phayinthamihinngxkhinyxyepnhxng nbid 5 hxng miekldaewwwaw rayibraybswyngam aelaminakhngxyutlxdpi danhnathamisalpuhlubepnthiekharphskkarbuchakhxngphukhnthiphanip ma wnxuthyanthaphaphwng aekikh xyuinekhttablnahnxngthum cakxaephxchumaephiptamthanghlwngaephndinhmayelkh 201 chumaeph ely praman 30 kiolemtr mithangaeykkhwamuxekhasuthaxikpraman 5 kiolemtr epnthangdinaelathangedinpa edimeriykwa tharxyphwng epnthabnphuekhathimikhnadihy phayinthamiesahinekidcakhinyxylngmalksnaepnphwng cakephdanthaduswyaelaaeplkta pakthaxyusungaelathaluxxkipbnyxdekhasamarthmxngehnthsniyphaphrxb idswyngamying phankekha aekikh epnphuekhasungtrahnganxyurimnaphxnginekhtxuthyanaehngchatiphuphaman xaephxchumaeph xyuhangcakxaephxchumaeph praman 40 kiolemtr tamthnnmliwrrn lksnakhxngphankekhaepnphuekhahinsida bangswnkaethaaxxkepnenuxhinsism mxngehnlksnakhlaynkekhathikangpikxxksxngkhangthuxepnsylksnthisakhyprakarhnungkhxngxaephxchumaephsinkhahruxphlitphnthkhxngprachachn aekikhkhnmcin khnmcin thacakkhawcaw kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablichysx khnmcinxbaehng khnmcinxbaehng sinkhaphunemuxng kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablchumaeph khawhlam phlitphnthkhawhlam rschatixrxy saxad thukhlkxnamy imissarknbud epnkarnakhawsaraelaswnprakxbkarthakhawhlammaphsmtamsutraelakhntxn hwan mn xrxy kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablhnxngiph takraimiph aekhngaerng thnthan rupthrngswyngam kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablnaephiyng naphlimphrxmdum nafrng nakraeciyb iwnkraeciyb khawhmak mamwngdxng mamwngaechxim kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablnahnxngthum phlitphnthcakkrabxkimiph thacakimiphnamaddaeplngepnaekwna ehyuxkna krapukxxmsin thiesiybpakka aeckn kana kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablonnsaxad phlitphnthcakimiph phlitphnthcakimiph sinkhaphunemuxng kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablonnsaxad phlitphnthcakimiph tnhmak phlitphnthcakimiph tnhmak sinkhaphunemuxng kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablchumaeph phathxdwykikratuk mihlaypraephth mithng phaihm phafay phasin phakhawma phakhid phalayykdxk l mikhwampranit swyngam kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablonnhn phafaysithrrmchati phlitphnthcakfaymathxepnphafaysithrrmchati kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablchumaeph phamdhmithrrmchati phamdhmiyxmsithrrmchati phaphunyxmsithrrmchati phalayskxtyxmsithrrmchati kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablhnxngesaela sumik epnphlitphnththiichimiphcksanthnghmd mikhwamaekhngaerng ichnganidnan kracayxyuinphunthixaephxchumaeph odyechphaatablwnghinladkarsuksa aekikh trapracamhawithyalyrachphtchyphumi sthansuksa aekikh orngeriyninsngkdsanknganekhtphunthikarsuksaprathmsuksakhxnaekn ekht 5 rwm 61 aehng orngeriynmthymsuksainsngkdsanknganekhtphunthikarsuksamthymekhtthi 25 canwn 6 aehng bukhlakrthangkarsuksa khrusngkd sanknganekhtphunthikarsuksaprathmsuksakhxnaekn ekht 5 khruorngeriynprathmsuksa canwn 280 khn khruorngeriynkhyayoxkas canwn 220 khn khruorngeriynexkchn canwn 170 khn orngeriyninsngkdsankngankhnakrrmkarsngesrimkarsuksaexkchn krathrwngsuksathikar canwn 12 aehng epidsxnradbkxnprathmsuksa thungradbprathmsuksapithi 6 orngeriyninsngkdethsbalemuxngchumaeph 1 aehng khux orngeriynethsbal 1 sanknganslakkinaebngrthbalxupthmph withyalyinsngkdsankngankhnakrrmkarxachiwsuksa canwn 1 aehng khux withyalyethkhnikhchumaeph epidsxnradbprakasniybtrwichachiph pwch thungradbprakasniybtrwichachiphchnsung pws orngeriyninsngkdxngkhkarbriharswncnghwdkhxnaekn 2 aehng khux orngeriynonnhnwithyayn aela orngeriynmthymhnxngekhiyd sthansuksathisakhyidaek mhawithyalymhamkutrachwithyaly withyaekhtsrilanchang sunykarsuksachumaeph withyalychumaephbriharthurkicethkhonolyi withyalyethkhnikhchumaeph orngeriynchumaephsuksa orngeriynchumaephphithyakhm orngeriynchumaephwithyayn orngeriyncturmitrwithyakhar orngeriynkhweriyngsuksa orngeriynhnxngesaelawithyakhar orngeriynonnhnwithyayn sngkd xbc orngeriynmthymhnxngekhiyd sngkd xbc karsuksanxkorngeriyn orngeriynchumchnchumaeph orngeriynchumaephchnupthmph orngeriynhnxngkhamwithyakhar orngeriynchumchnhnxngkhaen orngeriynchumchnonnhnwnkhru orngeriynhnxngmwngprachanukul orngeriynhnxngkungphithyakhm orngeriynbanokhksung orngeriynbannahnxngthum orngeriynbanwngyaw orngeriynbanthatu orngeriynbanaehprachanuekhraah orngeriynbanchumaeph orngeriynhnxngiphphithyakhm orngeriynxnubalchumaeph orngeriynchumaephwithya orngeriynxnubalbanrkeriyn orngeriynxnubalnthphnthu 2 orngeriynrkeriynphithya orngeriynetkkadrunthrrm orngeriynxnubalrasdrxanwysilp orngeriynxnubaleduxnchay orngeriynxnubalxinthr orngeriynexiymxinthrsthanphyabal aekikhmikarihbrikardansatharnsukh odymisthanbrikardngni orngphyabal khnad 400 etiyng canwn 1 aehng sankngansatharnsukhxaephx canwn 1 aehng orngphyabalsngesrimsukhphaphtabl canwn 7 aehng sthanixnamypracatabl canwn 10 aehngsthanthithxngethiywxun thisakhy aekikh xangekbnahwphuchn tngxyubankhampxm hmuthi 4 tablkhweriyng xangekbnaphunkyung tngxyubannadi hmuthi 9 tablwnghinlad kxngphnthharrabthi 2 krmthharrabthi 8 khay r 8 phn 2 ekhuxnthdnaechiy krmchlprathan tngxyuthibandxnhn hmuthi 9 tablchumaeph hangcakxaephxchumaeph praman 8 kiolemtr swnsatharnahnaxakharsanknganethsbalemuxngchumaeph swnsatharnaosknais icklangemuxngchumaeph swnsatharnahnxngxieling swnsukhphaphhnxngis swnsukhphaph ethsbaltablhnxngiph swnsatharnahnxngkhaen swnsatharnaonnaehlmthxngsthanthirachkaraelahnwyngansakhy aekikhsalcnghwdchumaeph sanknganxykarcnghwdchumaeph orngphyabalchumaeph sankngansatharnsukhxaephxchumaeph thiwakarxaephxchumaeph ethsbalemuxngchumaeph sankngansrrphakrphunthi sakhachumaeph sankngansrrphsamitphunthikhxnaekn sakhachumaeph sanknganthidincnghwdkhxnaekn sakhachumaeph sthanitarwcphuthrchumaeph sthanitarwcthanghlwng kxngphnthharrabthi 2 krmthharrabthi 8 khaymhaskdiphlesph sthanikhnsngphuodysarchumaeph b kh s chumaeph rthelk sthanikhnsngphuodysarchumaeph b kh s chumaeph rthihy aehngthi 1 sthanikhnsngphuodysarchumaeph b kh s chumaeph aehngihmthi 2 kalngdaeninkar thithakariprsniychumaeph rhsiprsniy 40130 thithakariprsniyonnhn rhsiprsniy 40290 echphaatablonnhn onnsaxad hnxngekhiyd nahnxngthum sanknganekhtphunthikarsuksaprathmsuksakhxnaekn ekht 5 karprapaphumiphakh sakhachumaeph sankngankariffaswnphumiphakhxaephxchumaeph kariffaswnphumiphakhchumaeph sthaniekhruxngchwyedinxakaschumaeph t hnxngekhiyd x chumaeph okhrngkarchlprathan lanaechiy sthanikhwbkhumifpacnghwdkhxnaekn sanknganwicykitwithya aemlng sanknganxuthyanaehngchatiphuphaman sunywicykhawchumaeph sankngankhnsngcnghwdkhxnaekn sakhachumaeph aekhwngthanghlwngkhxnaeknthi 2 chumaeph hmwdthanghlwngchumaephthi 1 hnxngiph hmwdthanghlwngchumaephthi 2 onnhn sankpxngknaelabrrethasatharnphy dbephling 1 hlngthiwakarxaephxchumaeph sankpxngknaelabrrethasatharnphy dbephling 2 khangorngeriynchumaephsuksa salecaaelasthanthrrminphunthi aekikhphuththsmakhmephyaephkhunthrrm etkka ciaechekaa salecacxmchumaeph pungethakng mulnithichumaephkarkusl etkka cihwekaa chmrmsisyxrhntcikng kuphycikng salecapungethakng onnhn salecanacasaithcux hnacaswtw okhksung salecaophthithrrmkhunthrrmsthan ximetktung salecaphawnaphuththophthithrrmsthan itesiyhuktung khristckrchumaeph hnxngis khristckrrmeklachumaephwdrastrinxaephxchumaeph aekikhwdrastrmhanikay aekikh wdthatu banaeh t chumaeph x chumaeph c khxnaekn wdrasi tablkhweriyng wdsraaekw tablkhweriyng wdhnswang tablkhweriyng wdxryyawas tablkhweriyng wddaweruxng bandxnhn tablchumaeph wdthatu banaeh tablchumaeph wdnaophthi tablchumaeph wdbuybalpradisth banhwhnxng tablchumaeph wdphthnaram tablchumaeph wdophthithatu banchumaeph tablchumaeph wdswanghnxngbw tablchumaeph wdchypradisth baniphkudhin tablichysx wdonnsaxad tablichysx wdbriburn tablichysx wdbanthaedux tablichysx wdswanghnxngsngkh tablichysx wdswangxinthraeplng banhnxngis tablichysx wdsamkhkhiphthnaram tablichysx wdoksumpharam tablnaephiyng wdokhkhyxn tablnaephiyng wdbungnaephiyng tablnaephiyng wdpahinlad tablnaephiyng wdphnmiphr tablnaephiyng wdxisan tablnaephiyng wdokwsinthuwnaram tablnahnxngthum wdbanhwyxiepaa tablnahnxngthum wdxisanrasdrbarung tablnahnxngthum wdxudmrastrpradisth tablnahnxngthum wdonnburus tablonnsaxad wdonnsaray tablonnsaxad wdbungswang tablonnsaxad wdpaonnlan tablonnsaxad wdsraaekw tablonnsaxad wdswangsribuyeruxng tablonnsaxad wdaecngswang tablonnhn wditrrngkh tablonnhn wdpahnxngmwng tablonnhn wdophthisri tablonnhn wdxmphwn tablonnhn wdxudmwithyaram tablonnhn wdtham tablonnxudm wdonnsung tablonnxudm wdonnaehophthichy tablonnxudm wdsraphng tablonnxudm wdhintng tablonnxudm wdonnsila tablwnghinlad wdswangonnkhun tablwnghinlad wdaesngcnthr tablwnghinlad wdklang tablhnxngekhiyd wdmingmngkhl tablhnxngekhiyd wdsrichmphu tablhnxngekhiyd wdsribuyeruxng tablhnxngekhiyd wdsilalaocd tablhnxngekhiyd wdihmsamkhkhi tablhnxngekhiyd wdklangswang tablhnxngiph wdnaram tablhnxngiph wdonnlan tablhnxngiph wdburpha tablhnxngiph wdophthikxng banhnxngkham tablhnxngiph wdswangonnngam tablhnxngiph wdswangwngbng tablhnxngiph wdpraduthxng tablhnxngesaela wdphngsawas tablhnxngesaela wdsriokslwnaram tablhnxngesaela wdsamkhkhichy tablhnxngesaelawdrastrthrrmyutiknikay aekikh wdaecngswangnxk tablonnsaxad wdonnkhun tablkhweriyng wdswangxarmn tablkhweriyng wdpabanaeh tablchumaeph wdpanahnxngthum tablnahnxngthum wdpahnxngmwng tablonnhn wdnadi tablwnghinlad wdprasiththiiphsal tablhnxngiph wdpahnxngsala tablhnxngesaela wdpaonnrng tablhnxngekhiyd wdpaonnxudm tablokhksung wdpaihmnakha tablhnxngiph wdpasuththiichyaram tablichysx wdpaonnlan tablonnsaxad wdpaokhkmwngbuyyaram tablkhweriyngwdrastrmhayannikay aekikh phuththsmakhmephyaephkhunthrrm etkka ciaechekaa tablchumaephxangxing aekikh prakassanknaykrthmntri eruxng tngxaephxchumaephaelayubxaephxchnbth cnghwdkhxnaekn PDF rachkiccanuebksa 60 41 ng 2423 3 singhakhm 2486 Check date values in date help http www ichumphae com description aspx q sec 76075851 http www oknation net blog panuwat838084 2010 05 07 entry 1 http webboard mthai com 5 2005 12 13 176255 html pdfuntng c chumaeph hwng ekiyrtisurnnth khrxngemuxng 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngsukhaphibalokhksungsmphnth xaephxchumaeph cnghwdkhxnaeknaehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalemuxngchumaeph ewbistethsbaltablokhksungsmphnth ewbistethsbaltablnaephiyng ewbistethsbaltablonnhn ewbistethsbaltablhnxngiph ewbistethsbaltablonnsaxad ewbistethsbaltablhnxngesaela ewbistxngkhkarbriharswntablchumaeph ewbistxngkhkarbriharswntablonnhn ewbistxngkhkarbriharswntablkhweriyng ewbistxngkhkarbriharswntablnahnxngthum ewbistxngkhkarbriharswntablwnghinlad ewbistxngkhkarbriharswntablhnxngekhiyd ewbistxngkhkarbriharswntablichysx ewbistxngkhkarbriharswntablonnxudm ewbistsngkhmxxnilnchumaeph Chumphae Social Network ewbistsnthna phudkhuythukeruxngkhxngchawchumaeph ixilkhchumaeph sngkhmxxnilnephuxkhnchumaeph bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxchumaeph amp oldid 9338763, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม