fbpx
วิกิพีเดีย

อันดับมหาเศรษฐีโลก

อันดับมหาเศรษฐีโลก (อังกฤษ:The World's Billionaires) เป็นอันดับของมหาเศรษฐีทีร่ำรวยที่สุดในโลก มีการจัดอันดับเป็นประจำทุกปีโดยนิตยสารธุรกิจอเมริกันฟอบส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยประเมินความมั่งคั่งจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิวัดจากสินทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหักลบด้วยหนี้สินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่นับรวมพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์และผู้นำเผด็จการ

ในปี ค.ศ. 2018 มีผู้มีสินทรัพย์เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2,208 คน โดยเป็นมหาเศรษฐีใหม่จากสหรัฐอเมริกาและจีนถึง 259 คน ในจำนวนเศรษฐีทั้งหมดเป็นสตรี 256 คนและเป็นคนอายุต่ำกว่า 40 ปี 63 คน สินทรัพย์เฉลี่ยในปีนี้อยู่ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ และหากนับรวมกันทั้งหมดจะสูงถึง 9.1 ล้านล้านดอลลาร์

เนื้อหา

เครื่องหมาย

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย
ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

พ.ศ. 2563

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 113
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 98 64 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน และครอบครัว 76 71 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
4 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 67.5 89 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 59 75 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 55.1 84 สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7 ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 54.7 35 สหรัฐ เฟซบุ๊ก
8 วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 54.6 71 สหรัฐ วอลมาร์ต
9 วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน 54.4 70 สหรัฐ วอลมาร์ต
10 เอส. ร็อบสัน วอลตัน 54.1 77 สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2562

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 131 55 สหรัฐ แอมะซอน
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 96.5 63 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 82.5 88 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 76 70 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 64 79 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
6 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 62.7 82 สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 62.5 74 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8 ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 62.3 34 สหรัฐ เฟซบุ๊ก
9 บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 55.5 77 สหรัฐ Bloomberg L.P.
10 เพจ, แลร์รีแลร์รี เพจ 50.8 45 สหรัฐ แอลฟาเบต อิงก์

พ.ศ. 2561

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 112 54 สหรัฐ แอมะซอน
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 90 62 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 84 87 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 72 69 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5 ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 71 33 สหรัฐ เฟซบุ๊ก
6 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 70 81 สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 67.1 78 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
8 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 60 82 สหรัฐ Koch Industries
8 โคค, เดวิดเดวิด โคค 60 77 สหรัฐ Koch Industries
10 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 58.5 73 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน

พ.ศ. 2560

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 86.0 61 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 75.6 86 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3 เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 72.8 53 สหรัฐ แอมะซอน
4 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 71.3 80 สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
5 ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 56.0 32 สหรัฐ เฟซบุ๊ก
6 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 54.5 77 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
7 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 52.2 72 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 48.3 81 สหรัฐ Koch Industries
8 โคค, เดวิดเดวิด โคค 48.3 76 สหรัฐ Koch Industries
10 บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 47.5 75 สหรัฐ Bloomberg L.P.

พ.ศ. 2559

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 75.0 60 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 67.0 79 สเปน อินดิเตกซ์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 60.8 85 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 50.0 76 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
5 เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 45.2 52 สหรัฐ แอมะซอน
6 ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 44.6 31 สหรัฐ เฟซบุ๊ก
7 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 43.6 71 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8 บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 40.0 74 สหรัฐ Bloomberg L.P.
9 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 39.6 80 สหรัฐ Koch Industries
9 โคค, เดวิดเดวิด โคค 39.6 75 สหรัฐ Koch Industries

พ.ศ. 2558

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 79.2 59 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 77.1 75 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 72.7 84 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 64.5 78 สเปน อินดิเตกซ์
5 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 54.3 70 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 42.9 79 สหรัฐ Koch Industries
6 โคค, เดวิดเดวิด โคค 42.9 74 สหรัฐ Koch Industries
8 วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน 41.7 66 สหรัฐ วอลมาร์ต
9 วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 40.6 66 สหรัฐ วอลมาร์ต
10 เบต็องกูร์, ลีลียานลีลียาน เบต็องกูร์ 40.1 92 ฝรั่งเศส ลอรีอัล

พ.ศ. 2557

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 76.0 58 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 72.0 74 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 64.0 77 สเปน อินดิเตกซ์
4 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 58.2 83 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 48.0 70 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 40.0 78 สหรัฐ Koch Industries
6 โคค, เดวิดเดวิด โคค 40.0 73 สหรัฐ Koch Industries
8 แอเดิลเซิน, เชลดอนเชลดอน แอเดิลเซิน 38.0 80 สหรัฐ Las Vegas Sands
9 วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน และครอบครัว 36.7 65 สหรัฐ วอลมาร์ต
10 วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 34.7 65 สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2556

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 73.0 73 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 67.0 57 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 57.0 76 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
4 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 53.5 82 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 43.0 68 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6 โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 34.0 77 สหรัฐ Koch Industries
6 โคค, เดวิดเดวิด โคค 34.0 72 สหรัฐ Koch Industries
8 ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 31.0 84 ฮ่องกง Cheung Kong Holdings
9 เบต็องกูร์, ลีลียานลีลียาน เบต็องกูร์ และครอบครัว 30.0 90 ฝรั่งเศส ลอรีอัล
10 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 29.0 63 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช

พ.ศ. 2555

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 69.0 72 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 61.0 56 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 44.0 81 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 41.0 63 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 37.5 75 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
6 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 36.0 67 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
7 บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 30.0 55 บราซิล EBX Group
8 สเตฟาน แพร์สัน 26.0 64 สวีเดน เอชแอนด์เอ็ม
9 ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 25.5 83 ฮ่องกง Cheung Kong Holdings
10 อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 25.4 92 เยอรมนี Aldi

พ.ศ. 2554

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 74.0 71 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 56.0 55 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 50.0 80 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 41.0 62 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 39.5 66 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 31.1 60 อินเดีย Arcelor Mittal
7 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 31.0 74 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
8 บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 30.0 53 บราซิล EBX Group
9 อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 27.0 54 อินเดีย Reliance Industries
10 วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน และครอบครัว 26.5 62 สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2553

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 53.5 70 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 53.0 54 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 47.0 79 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4 อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 29.0 53 อินเดีย Reliance Industries
5 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 28.7 60 อินเดีย Arcelor Mittal
6 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 28.0 66 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
7 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 27.5 61 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8 บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 27.0 53 บราซิล EBX Group
9 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 25.0 74 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
10 อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 23.5 90 เยอรมนี Aldi Süd

พ.ศ. 2552

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 40.0 53 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 37.0 78 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 35.0 69 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 22.5 64 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
5 คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 22.0 83 สวีเดน อิเกีย
6 อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 21.5 89 เยอรมนี Aldi Süd
7 อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 19.5 52 อินเดีย Reliance Industries
8 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 19.3 58 อินเดีย Arcelor Mittal
9 อัลเบร็ชท์, เทโอเทโอ อัลเบร็ชท์ 18.8 87 เยอรมนี Aldi Nord, Trader Joe's
10 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 18.3 73 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป

พ.ศ. 2551

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 62.0 77 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
2 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 60.0 68 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 58.0 52 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
4 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 45.0 57 อินเดีย Arcelor Mittal
5 อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 43.0 51 อินเดีย Reliance Industries
6 อัมบานี, อนิลอนิล อัมบานี 42.0 48 อินเดีย Anil Dhirubhai Ambani Group
7 คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 31.0 81 สวีเดน อิเกีย
8 Pal Singh, KushalKushal Pal Singh 30.0 76 อินเดีย DLF Group
9 Deripaska, OlegOleg Deripaska 28.0 40 รัสเซีย Rusal
10 อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 27.0 88 เยอรมนี Aldi Süd

พ.ศ. 2550

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 56.0 51 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 52.0 76 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 49.0 67 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4 คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 33.0 80 สวีเดน IKEA
5 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 32.0 56 อินเดีย Arcelor Mittal
6 แอเดิลเซิน, เชลดอนเชลดอน แอเดิลเซิน 26.5 73 สหรัฐ Las Vegas Sands
7 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 26.0 58 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8 ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 24.0 71 สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
9 ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 23.0 78 ฮ่องกง Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa
10 เดวิด ทอมสัน 22.0 49 แคนาดา Thomson Corporation

พ.ศ. 2549

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 52.0 50 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 42.0 75 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 30.0 66 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4 คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 28.0 79 สวีเดน อิเกีย
5 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 23.5 55 อินเดีย Mittal Steel Company
6 อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 22.0 53 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
7 อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 21.5 57 ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8 บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 20.0 49 ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
9 ทอมสัน, เคนเนธเคนเนธ ทอมสัน 19.6 82 แคนาดา Thomson Corporation
10 ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 18.8 77 ฮ่องกง Cheung Kong Group, Hutchison Whampoa

พ.ศ. 2548

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 46.5 49 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 44.0 74 สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3 มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 25.0 54 อินเดีย Mittal Steel Company
4 เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 23.8 65 เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
5 บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 23.7 49 ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
6 คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 23.0 79 สวีเดน อิเกีย
7 อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 21.0 52 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
8 อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 18.5 85 เยอรมนี Aldi Süd
9 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 18.4 60 สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
10 วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน 18.3 61 สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2547

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 46.6 48 สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 42.9 73 อันดับมหาเศรษฐีโลก
นด, บมหาเศรษฐ, โลก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, world, billionaires, เป, นอ, นด, บของมหาเศรษฐ, ำรวยท, ดในโลก, การจ, ดอ, นด, บเป, นประจำท, กป, โดยน, ตยสารธ, รก, จอเมร, นฟอบส, งแต, 1987, โดยประเม, นความม, งค, งจากม, ลค, าทร, พย, นส, ทธ, ดจากส, นทร, พย, ได, บการ. xndbmhaesrsthiolk phasaxun efadu aekikh xndbmhaesrsthiolk xngkvs The World s Billionaires epnxndbkhxngmhaesrsthithirarwythisudinolk mikarcdxndbepnpracathukpiodynitysarthurkicxemriknfxbstngaetpi kh s 1987 1 odypraeminkhwammngkhngcakmulkhathrphysinsuththiwdcaksinthrphythiidrbkarcdthaebiynhklbdwyhnisininskuldxllarshrth odyimnbrwmphramhakstriyaelaphrarachwngsaelaphunaephdckar 2 inpi kh s 2018 miphumisinthrphyekin 1 phnlandxllarthung 2 208 khn odyepnmhaesrsthiihmcakshrthxemrikaaelacinthung 259 khn incanwnesrsthithnghmdepnstri 256 khnaelaepnkhnxayutakwa 40 pi 63 khn 3 sinthrphyechliyinpinixyuthi 4 1 phnlandxllar aelahaknbrwmknthnghmdcasungthung 9 1 lanlandxllar 4 5 6 enuxha 1 xndb 10 mhaesrsthiolkinaetlapi 1 1 ekhruxnghmay 1 2 ph s 2563 1 3 ph s 2562 1 4 ph s 2561 1 5 ph s 2560 1 6 ph s 2559 1 7 ph s 2558 1 8 ph s 2557 1 9 ph s 2556 1 10 ph s 2555 1 11 ph s 2554 1 12 ph s 2553 1 13 ph s 2552 1 14 ph s 2551 1 15 ph s 2550 1 16 ph s 2549 1 17 ph s 2548 1 18 ph s 2547 1 19 ph s 2546 1 20 ph s 2545 1 21 ph s 2544 1 22 ph s 2543 2 duephim 3 xangxingxndb 10 mhaesrsthiolkinaetlapi aekikhekhruxnghmay aekikh sylksn ekhruxnghmay immikhwamepliynaeplngemuxethiybkbpikxnhna sungkhunemuxethiybkbpikxnhna ldlngemuxethiybkbpikxnhnaph s 2563 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 113 2 ekts bil bil ekts 98 64 shrth imokhrsxfth3 xaron aebrnar aebrnar xaron aelakhrxbkhrw 76 71 frngess aexlwiexmexch4 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 67 5 89 shrth ebirkechiyraehthaewy5 exllisn larriy larriy exllisn 59 75 shrth xxraekhilkhxrpxerchn6 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 55 1 84 sepn xindietks sara7 skekhxrebirk mark mark skekhxrebirk 54 7 35 shrth efsbuk8 wxltn cim cim wxltn 54 6 71 shrth wxlmart9 wxltn xlis xlis wxltn 54 4 70 shrth wxlmart10 exs rxbsn wxltn 54 1 77 shrth wxlmartph s 2562 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 eboss ecff ecff eboss 131 55 shrth aexmasxn2 ekts bil bil ekts 96 5 63 shrth imokhrsxfth3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 82 5 88 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xaron aebrnar aebrnar xaron 76 70 frngess aexlwiexmexch5 exslim karols karols exslim 64 79 emksiok America Movil Grupo Carso6 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 62 7 82 sepn xindietks sara7 exllisn larriy larriy exllisn 62 5 74 shrth xxraekhilkhxrpxerchn8 skekhxrebirk mark mark skekhxrebirk 62 3 34 shrth efsbuk9 blumebxrk imekhil imekhil blumebxrk 55 5 77 shrth Bloomberg L P 10 ephc aelrri aelrri ephc 50 8 45 shrth aexlfaebt xingkph s 2561 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 eboss ecff ecff eboss 112 54 shrth aexmasxn2 ekts bil bil ekts 90 62 shrth imokhrsxfth3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 84 87 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xaron aebrnar aebrnar xaron 72 69 frngess aexlwiexmexch5 skekhxrebirk mark mark skekhxrebirk 71 33 shrth efsbuk6 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 70 81 sepn xindietks sara7 exslim karols karols exslim 67 1 78 emksiok America Movil Grupo Carso8 okhkh chals chals okhkh 60 82 shrth Koch Industries8 okhkh edwid edwid okhkh 60 77 shrth Koch Industries10 exllisn larriy larriy exllisn 58 5 73 shrth xxraekhilkhxrpxerchnph s 2560 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 86 0 61 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 75 6 86 shrth ebirkechiyraehthaewy3 eboss ecff ecff eboss 72 8 53 shrth aexmasxn4 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 71 3 80 sepn xindietks sara5 skekhxrebirk mark mark skekhxrebirk 56 0 32 shrth efsbuk6 exslim karols karols exslim 54 5 77 emksiok America Movil Grupo Carso7 exllisn larriy larriy exllisn 52 2 72 shrth xxraekhilkhxrpxerchn8 okhkh chals chals okhkh 48 3 81 shrth Koch Industries8 okhkh edwid edwid okhkh 48 3 76 shrth Koch Industries10 blumebxrk imekhil imekhil blumebxrk 47 5 75 shrth Bloomberg L P ph s 2559 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 75 0 60 shrth imokhrsxfth2 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 67 0 79 sepn xindietks3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 60 8 85 shrth ebirkechiyraehthaewy4 exslim karols karols exslim 50 0 76 emksiok America Movil Grupo Carso5 eboss ecff ecff eboss 45 2 52 shrth aexmasxn6 skekhxrebirk mark mark skekhxrebirk 44 6 31 shrth efsbuk7 exllisn larriy larriy exllisn 43 6 71 shrth xxraekhilkhxrpxerchn8 blumebxrk imekhil imekhil blumebxrk 40 0 74 shrth Bloomberg L P 9 okhkh chals chals okhkh 39 6 80 shrth Koch Industries9 okhkh edwid edwid okhkh 39 6 75 shrth Koch Industriesph s 2558 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 79 2 59 shrth imokhrsxfth2 exslim karols karols exslim 77 1 75 emksiok America Movil Grupo Carso3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 72 7 84 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 64 5 78 sepn xindietks5 exllisn larriy larriy exllisn 54 3 70 shrth xxraekhilkhxrpxerchn6 okhkh chals chals okhkh 42 9 79 shrth Koch Industries6 okhkh edwid edwid okhkh 42 9 74 shrth Koch Industries8 wxltn khristi khristi wxltn 41 7 66 shrth wxlmart9 wxltn cim cim wxltn 40 6 66 shrth wxlmart10 ebtxngkur liliyan liliyan ebtxngkur 40 1 92 frngess lxrixlph s 2557 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 76 0 58 shrth imokhrsxfth2 exslim karols karols exslim aelakhrxbkhrw 72 0 74 emksiok America Movil Grupo Carso3 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 64 0 77 sepn xindietks4 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 58 2 83 shrth ebirkechiyraehthaewy5 exllisn larriy larriy exllisn 48 0 70 shrth xxraekhilkhxrpxerchn6 okhkh chals chals okhkh 40 0 78 shrth Koch Industries6 okhkh edwid edwid okhkh 40 0 73 shrth Koch Industries8 aexedilesin echldxn echldxn aexedilesin 38 0 80 shrth Las Vegas Sands9 wxltn khristi khristi wxltn aelakhrxbkhrw 36 7 65 shrth wxlmart10 wxltn cim cim wxltn 34 7 65 shrth wxlmartph s 2556 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 exslim karols karols exslim aelakhrxbkhrw 73 0 73 emksiok America Movil Grupo Carso2 ekts bil bil ekts 67 0 57 shrth imokhrsxfth3 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 57 0 76 sepn xindietkskrup4 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 53 5 82 shrth ebirkechiyraehthaewy5 exllisn larriy larriy exllisn 43 0 68 shrth xxraekhilkhxrpxerchn6 okhkh chals chals okhkh 34 0 77 shrth Koch Industries6 okhkh edwid edwid okhkh 34 0 72 shrth Koch Industries8 kaesng ehly ehly kaesng 31 0 84 hxngkng Cheung Kong Holdings9 ebtxngkur liliyan liliyan ebtxngkur aelakhrxbkhrw 30 0 90 frngess lxrixl10 xaron aebrnar aebrnar xaron 29 0 63 frngess aexlwiexmexchph s 2555 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 exslim karols karols exslim aelakhrxbkhrw 69 0 72 emksiok America Movil Grupo Carso2 ekts bil bil ekts 61 0 56 shrth imokhrsxfth3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 44 0 81 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xaron aebrnar aebrnar xaron 41 0 63 frngess aexlwiexmexch5 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 37 5 75 sepn xindietkskrup6 exllisn larriy larriy exllisn 36 0 67 shrth xxraekhilkhxrpxerchn7 batista ixki ixki batista 30 0 55 brasil EBX Group8 setfan aephrsn 26 0 64 swiedn exchaexndexm9 kaesng ehly ehly kaesng 25 5 83 hxngkng Cheung Kong Holdings10 xlebrchth kharl kharl xlebrchth 25 4 92 eyxrmni Aldiph s 2554 aekikh dubthkhwamhlkthi xndbmhaesrsthiolkkhxngfxbs ph s 2554 xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 exslim karols karols exslim aelakhrxbkhrw 74 0 71 emksiok America Movil Grupo Carso2 ekts bil bil ekts 56 0 55 shrth imokhrsxfth3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 50 0 80 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xaron aebrnar aebrnar xaron 41 0 62 frngess aexlwiexmexch5 exllisn larriy larriy exllisn 39 5 66 shrth xxraekhilkhxrpxerchn6 mittl lksmi lksmi mittl 31 1 60 xinediy Arcelor Mittal7 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 31 0 74 sepn xindietkskrup8 batista ixki ixki batista 30 0 53 brasil EBX Group9 xmbani muekch muekch xmbani 27 0 54 xinediy Reliance Industries10 wxltn khristi khristi wxltn aelakhrxbkhrw 26 5 62 shrth wxlmartph s 2553 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 exslim karols karols exslim aelakhrxbkhrw 53 5 70 emksiok America Movil Grupo Carso2 ekts bil bil ekts 53 0 54 shrth imokhrsxfth3 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 47 0 79 shrth ebirkechiyraehthaewy4 xmbani muekch muekch xmbani 29 0 53 xinediy Reliance Industries5 mittl lksmi lksmi mittl 28 7 60 xinediy Arcelor Mittal6 exllisn larriy larriy exllisn 28 0 66 shrth xxraekhilkhxrpxerchn7 xaron aebrnar aebrnar xaron 27 5 61 frngess aexlwiexmexch8 batista ixki ixki batista 27 0 53 brasil EBX Group9 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 25 0 74 sepn xindietkskrup10 xlebrchth kharl kharl xlebrchth 23 5 90 eyxrmni Aldi Sudph s 2552 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 40 0 53 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 37 0 78 shrth ebirkechiyraehthaewy3 exslim karols karols exslim 35 0 69 emksiok America Movil Grupo Carso4 exllisn larriy larriy exllisn 22 5 64 shrth xxraekhilkhxrpxerchn5 khmprd xingwar xingwar khmprd 22 0 83 swiedn xiekiy6 xlebrchth kharl kharl xlebrchth 21 5 89 eyxrmni Aldi Sud7 xmbani muekch muekch xmbani 19 5 52 xinediy Reliance Industries8 mittl lksmi lksmi mittl 19 3 58 xinediy Arcelor Mittal9 xlebrchth ethox ethox xlebrchth 18 8 87 eyxrmni Aldi Nord Trader Joe s10 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 18 3 73 sepn xindietkskrupph s 2551 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 62 0 77 shrth ebirkechiyraehthaewy2 exslim karols karols exslim 60 0 68 emksiok America Movil Grupo Carso3 ekts bil bil ekts 58 0 52 shrth imokhrsxfth4 mittl lksmi lksmi mittl 45 0 57 xinediy Arcelor Mittal5 xmbani muekch muekch xmbani 43 0 51 xinediy Reliance Industries6 xmbani xnil xnil xmbani 42 0 48 xinediy Anil Dhirubhai Ambani Group7 khmprd xingwar xingwar khmprd 31 0 81 swiedn xiekiy8 Pal Singh Kushal Kushal Pal Singh 30 0 76 xinediy DLF Group9 Deripaska Oleg Oleg Deripaska 28 0 40 rsesiy Rusal10 xlebrchth kharl kharl xlebrchth 27 0 88 eyxrmni Aldi Sudph s 2550 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 56 0 51 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 52 0 76 shrth ebirkechiyraehthaewy3 exslim karols karols exslim 49 0 67 emksiok America Movil Grupo Carso4 khmprd xingwar xingwar khmprd 33 0 80 swiedn IKEA5 mittl lksmi lksmi mittl 32 0 56 xinediy Arcelor Mittal6 aexedilesin echldxn echldxn aexedilesin 26 5 73 shrth Las Vegas Sands7 xaron aebrnar aebrnar xaron 26 0 58 frngess aexlwiexmexch8 xxretka xamnsiox xamnsiox xxretka 24 0 71 sepn xindietkskrup9 kaesng ehly ehly kaesng 23 0 78 hxngkng Cheung Kong Holdings Hutchison Whampoa10 edwid thxmsn 22 0 49 aekhnada Thomson Corporationph s 2549 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 52 0 50 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 42 0 75 shrth ebirkechiyraehthaewy3 exslim karols karols exslim 30 0 66 emksiok America Movil Grupo Carso4 khmprd xingwar xingwar khmprd 28 0 79 swiedn xiekiy5 mittl lksmi lksmi mittl 23 5 55 xinediy Mittal Steel Company6 xleln phxl phxl xleln 22 0 53 shrth imokhrsxfth7 xaron aebrnar aebrnar xaron 21 5 57 frngess aexlwiexmexch8 bin thalal xl walid xl walid bin thalal 20 0 49 saxudixaraebiy Kingdom Holding Company9 thxmsn ekhnenth ekhnenth thxmsn 19 6 82 aekhnada Thomson Corporation10 kaesng ehly ehly kaesng 18 8 77 hxngkng Cheung Kong Group Hutchison Whampoaph s 2548 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 46 5 49 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 44 0 74 shrth ebirkechiyraehthaewy3 mittl lksmi lksmi mittl 25 0 54 xinediy Mittal Steel Company4 exslim karols karols exslim 23 8 65 emksiok America Movil Grupo Carso5 bin thalal xl walid xl walid bin thalal 23 7 49 saxudixaraebiy Kingdom Holding Company6 khmprd xingwar xingwar khmprd 23 0 79 swiedn xiekiy7 xleln phxl phxl xleln 21 0 52 shrth imokhrsxfth8 xlebrchth kharl kharl xlebrchth 18 5 85 eyxrmni Aldi Sud9 exllisn larriy larriy exllisn 18 4 60 shrth xxraekhilkhxrpxerchn10 wxltn exs rxbsn exs rxbsn wxltn 18 3 61 shrth wxlmartph s 2547 aekikh xndbthi chux mulkhathrphysinsuththi phnlandxllarshrth xayu sychati aehlngthimakhxngkhwammngkhng1 ekts bil bil ekts 46 6 48 shrth imokhrsxfth2 bfeftt wxrern wxrern bfeftt 42 9 73 img, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม