fbpx
วิกิพีเดีย

ประเทศอันดอร์รา

บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

อันดอร์รา (กาตาลา: Andorra) หรือ ราชรัฐอันดอร์รา (กาตาลา: Principat d'Andorra) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ในเทือกเขาพิเรนีสทางตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศสและสเปน เดิมเคยเป็นประเทศอยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบันอันดอร์รานับเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และยังเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีที่ต่ำมากด้วย

ราชรัฐอันดอร์รา

Principat d'Andorra(กาตาลา)
คำขวัญ: Virtus Unita Fortior
(ละติน: "พลังที่รวมเป็นหนึ่งแข็งแรงกว่า")
เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
อันดอร์ราลาเวยา
ภาษาราชการภาษากาตาลา
การปกครองราชาธิปไตยโดยกึ่งเลือกตั้งแบบรัฐสภาเดี่ยวโดยคู่
ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย
แอมานุแอล มาครง
• ประธานสภาฝ่ายบริหาร
ซาเวียร์ เอสพอต ซาโมรา
เอกราช
• สถาปนา
พ.ศ. 1278
พื้นที่
• รวม
468 ตารางกิโลเมตร (181 ตารางไมล์) (180)
น้อยมาก
ประชากร
• พ.ศ. 2560 ประมาณ
77,281 (202)
• สำมะโนประชากร 2547
69,150
152 ต่อตารางกิโลเมตร (393.7 ต่อตารางไมล์) (69)
HDI(2559) 0.858
ข้อผิดพลาด: ค่า HDI ไม่ถูกต้อง · 32nd
สกุลเงินยูโร (€) (EUR)
เขตเวลาUTC+1 (CET)
• ฤดูร้อน (DST)
UTC+2 (CEST)
รหัสโทรศัพท์376
โดเมนบนสุด.ad

เนื้อหา

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์อันดอร์รา

นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดินแดนที่เป็นราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมต่าง ๆ อาทิ Franks, Visigoths และอาหรับ ในสมัยของกษัตริย์ Charlemagne ของฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่ 9 ได้มีการจัดตั้ง เขตปกครองในเทือกเขาพีรีนิส ซึ่งรวมเขตอันดอร์ราขึ้นภายใต้ชื่อ Marca Hispanica ต่อมาเชื่อกันว่ากษัตริย์ Charlemagne ยอมให้อันดอร์รามีอิสรภาพโดยเอกสารชื่อ Carta de Fundacio d'Andorra แต่หลังจากกษัตริย์ Charlemagne สิ้นพระชนม์ อันดอร์รากลับตกไปอยู่ใต้อำนาจของ Count of Urgell ซึ่งต่อมาได้ยินยอมยกดินแดนให้ Bishop of Urgell ในปีค.ศ. 1113 ซึ่งได้สืบทอดสิทธิและเป็นเจ้าของเหนือดินแดนนี้เรื่อยมาในนามของ Church of Urgell ในปี ค.ศ. 1159 มีการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่าง Church of Urgell กับ Count of Foix จนถึงปี ค.ศ. 1278 จึงได้มีการลงนามระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix (Roger Bernard) ในสนธิสัญญา Pariatges อันมีผลให้ราชรัฐอันดอร์ราเป็นดินแดนที่มีสถานะเป็นราชรัฐร่วม (coprincipality) ระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix โดย Bishop of Urgell ได้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และ Count of Foix มีอำนาจด้านการเมือง การศาล และการทหาร ต่อมา Count of Foix ได้สมรสกับ Viscount of Bearn รัชทายาทแห่งแคว้น Navarre ผู้นำฝรั่งเศสจึงได้สืบทอดการปกครองดังกล่าวจนถึงสมัยของ Henry IV ซึ่งดำรงตำแหน่ง Count of Foix ที่ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ดังนั้น อันดอร์ราจึงกลายเป็นราชรัฐร่วมระหว่าง Church of Urgell ของสเปนกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1419 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันแก่ Council of the Land ในการจัดตั้ง General Council หรือรัฐสภาของราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันระหว่างปี ค.ศ. 1866-68 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ประกาศ Nova Reforma (New Reform) เป็นแนวทางในการจัดระบบการเมืองและการบริหารในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และเริ่มยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1981 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ออกกฤษฎีกาจัดตั้ง ระบบการปกครองราชรัฐอันดอร์ราใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1993 ได้มีการลงประชามติให้ราชรัฐอันดอร์รามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญปกครองฉบับแรก (ซึ่งฝรั่งเศสและสเปนได้ยกร่างร่วมกัน) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร แบ่งแยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน และยังคงมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell แห่งสเปน ดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

รัฐธรรมนูญราชรัฐอันดอร์รา ปี ค.ศ. 1993 กำหนดให้ราชรัฐอันดอร์ราปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) คือพระราชาคณะ (Bishop) แห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยประมุขทั้งสองเป็นประมุขในทางสัญลักษณ์เท่านั้น โดยมีผู้แทนของตนอยู่ในราชรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Vegeur ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 9 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 28 คน และไม่เกิน 42 คน ปัจจุบันมี 28 คน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี ฝ่ายตุลาการ ใช้ระบบกฎหมายอิงตามแบบสเปนและฝรั่งเศส โดยอำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการโดย Battlles (Magistrates) ทั้งนี้ ศาลมี 3 ระดับ คือ Tribunal of Judges (Tribunal de Batlles) , Tribunal of the Courts (Tribunal de Corts) และ Supreme Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia) เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 เขต (parish หรือ parraquia/parroquies) คือ Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Sant Julia de Loria และ Escaldes-Engordany

แผนที่เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของอันดอร์รา

อันดอร์ราประกอบด้วยเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (กาตาลา: parròquia) 7 เขต ได้แก่

ตั้งอยู่บนเทือกเขา Pyrenees ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทางทิศเหนือ) และสเปน (ทางทิศใต้) ที่ระดับความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร

เนื่องจากประเทศอันดอร์ราไม่มีสกุลเงินใช้เป็นของตนเอง โดยก่อนหน้านี้ใช้เงินสกุลฟรังก์ฝรั่งเศสและเปเซตาสเปน ในปัจจุบันใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลัก รายได้ GDP ต่อหัว ประมาณ 16,600 ดอลลาร์สหรัฐ และมี GDP โดยรวมประมาณ 1,065,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประมาณ 15,000,000 คนต่อปี

สภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจ ราชรัฐอันดอร์ราเป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว (ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 11.6 ล้านคนและทำรายได้เป็นสัดส่วน 80% ของ GDP) การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมมีไม่มาก

ภาคการผลิตที่สำคัญ คือ บุหรี่ ซิการ์ เครื่องเรือน การที่อันดอร์ร่ามีพื้นที่แพาะปลูกเพียงร้อบละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ (แกะ) การทำป่าไม้และปลูกยาสูบได้รับความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ

ราชรัฐอันดอร์รามีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก อาทิ น้ำแร่ ป่าไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว และสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากพอเป็นสินค้าออกสำคัญ

ในด้านการค้าระหว่างประเทศ (ปี 2551) สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์ ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และไฟฟ้า ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส

ราชรัฐอันดอร์ราลงนามในความตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1990 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้มีการก่อตั้งสหภาพศุลกากรสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการ แต่ยังรักษาระบบการค้าสำหรับสินค้าเกษตรกับประเทศที่สามไว้ตามเดิม

ดัชนีทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ (2551) ได้แก่ - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (PPP) 2.77 พันล้าน USD - รายได้ประชาชาติต่อหัว 38,800 USD - การเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5 % - อัตราเงินเฟ้อ 3.2 %

จำนวนประชากรทั้งประเทศ มีโดยประมาณ 70,000 คน ประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆ คือ อันดอร์ราน สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอื่นๆ โดยมีอัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่ 0.8% และอายุเฉลี่ยของประชากร85ปี

ภาษา ภาษาราชการ คือ กาตาลา (Catalan) แต่มีการใช้ภาษาสเปนและฝรั่งเศสอย่างแพร่หลาย

ศาสนา ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 92% และ โปรเตสแตนท์ 0.5 %

สกุลเงิน ไม่มีสกุลเงินของตนเอง แต่ใช้เงินยูโรเป็นหลัก

ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญราชรัฐอันดอร์รา ปี ค.ศ. 1993 กำหนดให้ราชรัฐอันดอร์ราปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) คือพระราชาคณะ (Bishop) แห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยประมุขทั้งสองเป็นประมุขในทางสัญลักษณ์เท่านั้น โดยมีผู้แทนของตนอยู่ในราชรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Vegeur ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 9 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 28 คน และไม่เกิน 42 คน ปัจจุบันมี 28 คน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี ฝ่ายตุลาการ ใช้ระบบกฎหมายอิงตามแบบสเปนและฝรั่งเศส โดยอำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการโดย Battlles (Magistrates) ทั้งนี้ ศาลมี 3 ระดับ คือ Tribunal of Judges (Tribunal de Batlles), Tribunal of the Courts (Tribunal de Corts) และ Supreme Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia) เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 เขต (parish หรือ parraquia/parroquies) คือ Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Sant Julia de Loria และ Escaldes-Engordany

ประมุขร่วมสาธุคุณ Joan Enric Vives Sicilia กับ นาย Nicolas Sarkozy ผู้แทนประมุข หรือ Vegeur ของฝ่ายสเปน คือนาย Nemesi Marquès Oste และของฝ่ายฝรั่งเศส คือนาย Christian Frémont

นายกรัฐมนตรี นายจูเม บาร์ตูเมอู กาซานี (Jaume Bartumeu Cassany) (ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2552)

รมว. กต. นายฆาเบียร์ เอสปอต มิโร (Xavier Espot Miro)

ชาวแอนดอร์รัน (Andorran) มีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากที่สุดในโลก คือ 83.5 ปี (ข้อมูลปี 2550)

ความสัมพันธ์ทางการทูต

ราชรัฐอันดอร์ราและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดของสเปน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราอีกตำแหน่งหนึ่ง

ความสัมพันธ์ทางการค้า (พ.ศ. 2552)

ในภาพรวมไทยกับอันดอร์รายังมีความสัมพันธ์ทางการค้าไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการค้ารวม 3.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.44 ล้าน USD นำเข้า 3.42 ล้าน USD ไทยขาดดุล 2.99 ล้าน USD

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รองเท้าและชิ้นส่วน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน สัตว์น้ำสดแช่เย็น/แช่แข็ง สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ตลาดราชรัฐอันดอร์ราเป็นตลาดขนาดเล็ก ซึ่งภาครัฐและเอกชนของไทยยังขาดข้อมูลด้านการตลาด

การท่องเที่ยว

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
  1. . ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ10 September 2017.
  2. ก่อนปี พ.ศ. 2542: ฟรังก์ฝรั่งเศสและเปเซตาสเปน ส่วนดีเนอร์อันดอร์รา (มี 100 ซองตีม) จำนวนน้อยถูกผลิตขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2525
  3. .catร่วมกับดินแดนที่พูดภาษากาตาลา
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ประเทศอันดอร์รา
  • จากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ
  • (อังกฤษ)

ประเทศอันดอร์รา
ประเทศอ, นดอร, รา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, นดอร, รา, บทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, ยง, ณภาพ, หร, อการสะกด, ณสามารถช, วยพ, ฒนาบทความได, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, ง. praethsxndxrra phasaxun efadu aekikh epliynthangcak xndxrra bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidbthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir xndxrra katala Andorra hrux rachrthxndxrra katala Principat d Andorra epnpraethsthiimmithangxxksuthael miphunthikhnadelk xyuinthangtawntkechiyngitkhxngthwipyuorp xyuinethuxkekhaphiernisthangtawnxxk mixanaekhttidkbpraethsfrngessaelasepn edimekhyepnpraethsxyuoddediyw pccubnxndxrranbepnpraethsthimngkhngpraethshnung odymirayidhlkcakkarthxngethiyw aelayngepnpraethsthimikarekbphasithitamakdwyrachrthxndxrra Principat d Andorra katala thngchati traaephndinkhakhwy Virtus Unita Fortior latin phlngthirwmepnhnungaekhngaerngkwa ephlngchati xlkrngkarlamy katala charelxmayphuyingihy source source emuxnghlwng aela ihysudxndxrralaewyaphasarachkarphasakatalakarpkkhrxngrachathipityodykungeluxktngaebbrthsphaediywodykhu fayphrarachakhnachuxn xnrik bibs sisieliy fayfrngessaexmanuaexl makhrng prathansphafaybriharsaewiyr exsphxt saomraexkrach sthapnaph s 1278phunthi rwm468 tarangkiolemtr 181 tarangiml 180 aehlngna nxymakprachakr ph s 2560 praman77 281 1 202 samaonprachakr 254769 150 khwamhnaaenn152 txtarangkiolemtr 393 7 txtarangiml 69 HDI 2559 0 858 khxphidphlad kha HDI imthuktxng 32ndskulenginyuor 2 EUR ekhtewlaUTC 1 CET vdurxn DST UTC 2 CEST rhsothrsphth376odemnbnsud ad 3 enuxha 1 prawtisastr 2 karemuxng 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 phumisastr 5 esrsthkic 6 prachakr 7 thwip 8 khwamsmphnthrahwangithykbrachrthxndxrra 8 1 khwamsmphnththangkarthut 8 2 khwamsmphnththangkarkha ph s 2552 8 3 karthxngethiyw 9 xangxing 10 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhdubthkhwamhlkthi prawtisastrxndxrra nbtngaetsmykxnprawtisastr dinaednthiepnrachrthxndxrrainpccubnidrbxiththiphlcakxarythrrmtang xathi Franks Visigoths aelaxahrb insmykhxngkstriy Charlemagne khxngfrngess inplaystwrrsthi 9 idmikarcdtng ekhtpkkhrxnginethuxkekhaphirinis sungrwmekhtxndxrrakhunphayitchux Marca Hispanica txmaechuxknwakstriy Charlemagne yxmihxndxrramixisrphaphodyexksarchux Carta de Fundacio d Andorra aethlngcakkstriy Charlemagne sinphrachnm xndxrraklbtkipxyuitxanackhxng Count of Urgell sungtxmaidyinyxmykdinaednih Bishop of Urgell inpikh s 1113 sungidsubthxdsiththiaelaepnecakhxngehnuxdinaednnieruxymainnamkhxng Church of Urgell inpi kh s 1159 mikarsurbaeyngchingdinaednrahwang Church of Urgell kb Count of Foix cnthungpi kh s 1278 cungidmikarlngnamrahwang Church of Urgell aela Count of Foix Roger Bernard insnthisyya Pariatges xnmiphlihrachrthxndxrraepndinaednthimisthanaepnrachrthrwm coprincipality rahwang Church of Urgell aela Count of Foix ody Bishop of Urgell idxanacxthipityehnuxdinaedn aela Count of Foix mixanacdankaremuxng karsal aelakarthhar txma Count of Foix idsmrskb Viscount of Bearn rchthayathaehngaekhwn Navarre phunafrngesscungidsubthxdkarpkkhrxngdngklawcnthungsmykhxng Henry IV sungdarngtaaehnng Count of Foix thikhunkhrxngrachyepnkstriyaehngfrngess dngnn xndxrracungklayepnrachrthrwmrahwang Church of Urgell khxngsepnkbfrngessinpi kh s 1419 Church of Urgell aelafrngessidihstyabnaek Council of the Land inkarcdtng General Council hruxrthsphakhxngrachrthxndxrrainpccubnrahwangpi kh s 1866 68 Church of Urgell aelafrngessidprakas Nova Reforma New Reform epnaenwthanginkarcdrabbkaremuxngaelakarbriharinchwngtnstwrrsthi 20 aelaerimyukhkhxngkarkhyaytwthangesrsthkic wnthi 15 mkrakhm kh s 1981 Church of Urgell aelafrngessidxxkkvsdikacdtng rabbkarpkkhrxngrachrthxndxrraihm txmaemuxwnthi 14 minakhm kh s 1993 idmikarlngprachamtiihrachrthxndxrramikarpkkhrxngrabxbprachathipity aelamirththrrmnuypkkhrxngchbbaerk sungfrngessaelasepnidykrangrwmkn sungprakasichemuxwnthi 4 phvsphakhm kh s 1993 rththrrmnuydngklawkahndihxanacxthipitymacakprachachn odykareluxktngsmachikphuaethnrasdr aebngaeykxanacbriharaelaxanacnitibyytixxkcakkn aelayngkhngmxbxanacihprathanathibdifrngessaela Bishop of Urgell aehngsepn darngtaaehnngpramukhrwmknkaremuxng aekikhrththrrmnuyrachrthxndxrra pi kh s 1993 kahndihrachrthxndxrrapkkhrxng dwyrabxbprachathipityaebbrthsphaediyw odymipramukhrwm Parliamentary Co Principality khuxphrarachakhna Bishop aehngemuxng Urgell khxngsepn aelaprathanathibdifrngess odypramukhthngsxngepnpramukhinthangsylksnethann odymiphuaethnkhxngtnxyuinrachrthxndxrra sungepntaaehnngthieriykwa Vegeur faybrihar prakxbdwy naykrthmntri sungepnhwhnarthbalaelakhnarthmntri 9 khn faynitibyyti prakxbdwysmachikcanwnimtakwa 28 khn aelaimekin 42 khn pccubnmi 28 khn aelamirayaewladarngtaaehnng 4 pi faytulakar ichrabbkdhmayxingtamaebbsepnaelafrngess odyxanacfaytulakardaeninkarody Battlles Magistrates thngni salmi 3 radb khux Tribunal of Judges Tribunal de Batlles Tribunal of the Courts Tribunal de Corts aela Supreme Court of Justice Tribunal Superior de Justicia ekhtkarpkkhrxng aebngepn 7 ekht parish hrux parraquia parroquies khux Andorra la Vella Canillo Encamp Ordino La Massana Sant Julia de Loria aela Escaldes Engordanykaraebngekhtkarpkkhrxng aekikh aephnthiekhtkarpkkhrxngswnthxngthinkhxngxndxrra xndxrraprakxbdwyekhtkarpkkhrxngswnthxngthin katala parroquia 7 ekht idaek kanilyu snchulixadalxrixa lamasana xngkm xndxrralaewya xsklds xngkurdy xurdinuphumisastr aekikhtngxyubnethuxkekha Pyrenees rahwangpraethsfrngess thangthisehnux aelasepn thangthisit thiradbkhwamsungrahwang 838 2 946 emtresrsthkic aekikhenuxngcakpraethsxndxrraimmiskulenginichepnkhxngtnexng odykxnhnaniichenginskulfrngkfrngessaelaepestasepn inpccubnichskulenginyuorepnhlk rayid GDP txhw praman 16 600 dxllarshrth aelami GDP odyrwmpraman 1 065 000 000 dxllarshrth odymirayidhlkmacakkarthxngethiyw pccubnminkthxngethiywedinthangipeyuxnpraman 15 000 000 khntxpi sphawathwipthangesrsthkic rachrthxndxrraepnrthplxdphasi mirayidhlkmacakkarthxngethiyw sungminkthxngethiywpramanpila 11 6 lankhnaelatharayidepnsdswn 80 khxng GDP karthnakhar tax haven aeladanxsngharimthrphy rayidcakphakhxutsahkrrmmiimmak phakhkarphlitthisakhy khux buhri sikar ekhruxngeruxn karthixndxrramiphunthiaephaaplukephiyngrxbla 2 khxngphunthithnghmdthaihphakhekstrkrrm sungswnihyepnkareliyngpsustw aeka karthapaimaelaplukyasubidrbkhwamsakhynxylngeruxy rachrthxndxrramithrphyakrthrrmchatiimmaknk xathi naaer paim aerehlk takw aelasamarthphlitiffaphlngnaidmakphxepnsinkhaxxksakhy indankarkharahwangpraeths pi 2551 sinkhasngxxkthisakhy xupkrnsuxsar ekhruxngesiyng phlitphnthyasub efxrniecxr tladsngxxkthisakhy sepn frngess sinkhanaekhathisakhy sinkhaxupophkhbriophkh xahar aelaiffa tladnaekhathisakhy sepn frngess rachrthxndxrralngnaminkhwamtklngthangkarkhakbshphaphyuorpemuxwnthi 23 mithunayn kh s 1990 miphlbngkhbichtngaetwnthi 1 krkdakhm kh s 1991 epntnma sungsngphlihmikarkxtngshphaphsulkakrsahrbsinkhaxutsahkrrm thaihmikarykewnphasisulkakrsahrbsinkhabangraykar aetyngrksarabbkarkhasahrbsinkhaekstrkbpraethsthisamiwtamedim dchnithangesrsthkic thisakhy 2551 idaek phlitphnthmwlrwmphayinpraeths GDP PPP 2 77 phnlan USD rayidprachachatitxhw 38 800 USD karetibotthangesrsthkic 3 5 xtraenginefx 3 2 prachakr aekikhcanwnprachakrthngpraeths miodypraman 70 000 khn prakxbdwyechuxchatitang khux xndxrran sepn oprtueks frngess aelaxun odymixtrakaretibotkhxngprachakrxyuthi 0 8 aelaxayuechliykhxngprachakr85pithwip aekikhphasa phasarachkar khux katala Catalan aetmikarichphasasepnaelafrngessxyangaephrhlay sasna sasnakhrist nikayormnkhathxlik 92 aela opretsaetnth 0 5 skulengin immiskulenginkhxngtnexng aetichenginyuorepnhlk rabbkaremuxng rththrrmnuyrachrthxndxrra pi kh s 1993 kahndihrachrthxndxrrapkkhrxng dwyrabxbprachathipityaebbrthsphaediyw odymipramukhrwm Parliamentary Co Principality khuxphrarachakhna Bishop aehngemuxng Urgell khxngsepn aelaprathanathibdifrngess odypramukhthngsxngepnpramukhinthangsylksnethann odymiphuaethnkhxngtnxyuinrachrthxndxrra sungepntaaehnngthieriykwa Vegeur faybrihar prakxbdwy naykrthmntri sungepnhwhnarthbalaelakhnarthmntri 9 khn faynitibyyti prakxbdwysmachikcanwnimtakwa 28 khn aelaimekin 42 khn pccubnmi 28 khn aelamirayaewladarngtaaehnng 4 pi faytulakar ichrabbkdhmayxingtamaebbsepnaelafrngess odyxanacfaytulakardaeninkarody Battlles Magistrates thngni salmi 3 radb khux Tribunal of Judges Tribunal de Batlles Tribunal of the Courts Tribunal de Corts aela Supreme Court of Justice Tribunal Superior de Justicia ekhtkarpkkhrxng aebngepn 7 ekht parish hrux parraquia parroquies khux Andorra la Vella Canillo Encamp Ordino La Massana Sant Julia de Loria aela Escaldes Engordany pramukhrwmsathukhun Joan Enric Vives Sicilia kb nay Nicolas Sarkozy phuaethnpramukh hrux Vegeur khxngfaysepn khuxnay Nemesi Marques Oste aelakhxngfayfrngess khuxnay Christian Fremont naykrthmntri naycuem bartuemxu kasani Jaume Bartumeu Cassany tngaet 5 mithunayn 2552 rmw kt naykhaebiyr exspxt mior Xavier Espot Miro chawaexndxrrn Andorran mixayuechliyyunyawmakthisudinolk khux 83 5 pi khxmulpi 2550 khwamsmphnthrahwangithykbrachrthxndxrra aekikhkhwamsmphnththangkarthut aekikh rachrthxndxrraaelaithysthapnakhwamsmphnththangkarthutrahwangknemuxwnthi 28 emsayn ph s 2543 odyfayithyidaetngtngihexkxkhrrachthut n krungmadridkhxngsepn darngtaaehnngexkxkhrrachthutithypracarachrthxndxrraxiktaaehnnghnung khwamsmphnththangkarkha ph s 2552 aekikh inphaphrwmithykbxndxrrayngmikhwamsmphnththangkarkhaimmaknk odymimulkhakarkharwm 3 86 lan USD ithysngxxk 0 44 lan USD naekha 3 42 lan USD ithykhaddul 2 99 lan USD sinkhasngxxkthisakhykhxngithy idaek rxngethaaelachinswn xaharthaelkrapxngaelaaeprrup phlitphnthphlastik aephngwngcriffa rthynt xupkrnaelaswnprakxb xymniaelaekhruxngpradb esuxphasaercrup sinkhanaekhathisakhykhxngithy idaek phlitphntholha enuxstwsahrbkarbriophkh ekhruxngichaelaekhruxngtkaetngphayinbaneruxn stwnasdaecheyn aechaekhng singphimph phlitphnthsingthx aephngwngcriffa ekhruxngkhxmphiwetxraelaswnprakxb pyhaaelaxupsrrkhthangkarkha tladrachrthxndxrraepntladkhnadelk sungphakhrthaelaexkchnkhxngithyyngkhadkhxmuldankartlad karthxngethiyw aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxangxing aekikh karpraeminprachakrolk ph s 2560 ESA UN org custom data acquired via website United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division subkhnemux 10 September 2017 kxnpi ph s 2542 frngkfrngessaelaepestasepn swndienxrxndxrra mi 100 sxngtim canwnnxythukphlitkhunhlngcakpi ph s 2525 catrwmkbdinaednthiphudphasakatalaaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb praethsxndxrraGovern d Andorra ewbistthangkarkhxngrthbal phasakatala praethsxndxrra cakewbistkrathrwngtangpraeths khxmulcak CIA The World Factbook xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title praethsxndxrra amp oldid 9527861, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม