fbpx
วิกิพีเดีย

อัครบิดรดีมีทรี (ยาเรมา)

อัครบิดรดีมีทรี (ยูเครน:Димитрій; อังกฤษ:Dymytriy) นามเดิม วลาดีมีร์ วาซีเลียวิช ยาเรมา (ยูเครน:Володимир Васильович Ярема; ; 9 ธันวาคม ค.ศ. 1915 – 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000) เป็นอัครบิดรองค์ที่สองแห่งเคียฟและยูเครนทั้งปวง รวมถึงคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ (UAOC) โดยสืบทอดตำแหน่งต่อจากอัครบิดรมสตีสลัฟ (สครีปนิค) ตั้งแต่ ค.ศ. 1993 ถึง ค.ศ. 2000 อัครมุขนายกเมโฟดี (คูเดรียคอฟ) จึงสืบทอดตำแหน่งต่อ ท่านเป็นคนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้ที่ได้ศึกษาศิลปะและดนตรีในช่วงอายุยังน้อย ทั้งยังเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการเมืองที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การแห่งนักชาตินิยมยูเครนในคริสต์ทศวรรษ 1930

อัครบิดรดีมีทรี (ยาเรมา)
อัครบิดรดีมีทรี (ยาเรมา)
เกิด9 ธันวาคม ค.ศ. 1915(1915-12-09)
ฮลัดโน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
เสียชีวิต25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 (84 ปี)
เคียฟ ประเทศยูเครน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านต้องตกเป็นเชลยศึกในประเทศเยอรมนี บวชเป็นดีกันเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1947 และเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมของปีเดียวกัน ส่วนในปี ค.ศ. 1947–89 ท่านได้เป็นสมาชิกองค์หนึ่งของเคลอจีแห่งเขตอัครบิดรมอสโก ในปี ค.ศ. 1989 ท่านและสมาชิกท่านอื่น ๆ ของเคลอจีได้ออกจากเขตอัครบิดรมอสโก และประกาศขึ้นกับคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ภายใต้อัครมุขนายกมสตีสลัฟ (สครีปนิค) ซึ่งขณะนั้นเป็นประมุขคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ในสหรัฐและแคนาดา

ปี ค.ศ. 1990 สหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย บาทหลวงดีมีทรี ยาเรมา ได้ริเริ่มและเข้าร่วมในการประชุมทางศาสนาแห่งยูเครนทั้งปวงของคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ ที่จัดขึ้นในเคียฟเมื่อปี ค.ศ. 1990 ซึ่งได้เลือกตั้งอัครมุขนายกมสตีสลัฟ (สครีปนิค) เป็นอัครบิดรองค์แรกของประเทศยูเครน ครั้นในปี ค.ศ. 1993 ท่านได้ปฏิญาณตนเป็นอารามิก และจากนั้นบวชเป็นมุขนายกแห่งเปเรยาสลอฟสกีและซีเชฟสกี ในสภาคริสตจักรที่สองนี้ ท่านได้รับเลือกเป็นอัครบิดรแห่งเคียฟและรัสยูเครนทั้งปวง ปลายปี ค.ศ. 1998 อัครบิดรดีมีทรีในวัยชรา มีสุขภาพอ่อนแอลง กำหนดว่าอนาคตของคริสตจักรจะมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งเพื่อชาวพลัดถิ่นยูเครน ซึ่งได้ประคับประคองคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ในช่วงเกือบ 70 ปี จากการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศยูเครน

ทางเลือกของอัครบิดรดีมีทรีทำในพินัยกรรมสุดท้ายของท่าน เพื่อขอให้ลำดับชั้นคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์ตกลงที่จะอนุญาตให้คริสตจักรยูเครเนียนออร์ทอดอกซ์แห่งสหรัฐอเมริกาวางแนวทาง – ซึ่งหากดำเนินการ จะทำให้เป็นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองคริสตจักร – เป็นการเคลื่อนไหวที่คำนวณได้เพื่อช่วยคริสตจักรยูเครเนียนออโทเซฟาลัสออร์ทอดอกซ์จากการรุกล้ำของคริสตจักรยูเครเนียนออร์ทอดอกซ์ - เขตอัครบิดรเคียฟ และคริสตจักรยูเครเนียนออร์ทอดอกซ์ (เขตอัครบิดรมอสโก)

ก่อนหน้า อัครบิดรดีมีทรี (ยาเรมา) ถัดไป
อัครบิดรมสตีสลัฟ (สครีปนิค) อัครบิดรแห่งเคียฟและยูเครนทั้งปวง
(UAOC)

(ค.ศ. 1993–2000)
อัครมุขนายกเมโฟดี (คูเดรียคอฟ)


บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

อัครบิดรดีมีทรี (ยาเรมา)
ครบ, ดรด, ทร, ยาเรมา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ครบ, ดรด, ทร, เครน, Димитрій, งกฤษ, dymytriy, นามเด, วลาด, วาซ, เล, ยว, ยาเรมา, เครน, Володимир, Васильович, Ярема, นวาคม, 1915, มภาพ, นธ, 2000, เป, นอ, ครบ, ดรองค, สองแห, งเค, ยฟและย, เครนท, งปวง, รวมถ, งคร, สตจ, ก. xkhrbidrdimithri yaerma phasaxun efadu aekikh xkhrbidrdimithri yuekhrn Dimitrij xngkvs Dymytriy namedim wladimir wasieliywich yaerma yuekhrn Volodimir Vasilovich Yarema 9 thnwakhm kh s 1915 25 kumphaphnth kh s 2000 epnxkhrbidrxngkhthisxngaehngekhiyfaelayuekhrnthngpwng rwmthungkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxks UAOC odysubthxdtaaehnngtxcakxkhrbidrmstislf skhripnikh tngaet kh s 1993 thung kh s 2000 xkhrmukhnaykemofdi khuedriykhxf cungsubthxdtaaehnngtx thanepnkhnyukhfunfusilpwithyaphuthiidsuksasilpaaeladntriinchwngxayuyngnxy thngyngepnphunathimicitsanukthangkaremuxngthiphthnaaelw sungepnsmachikkhxngxngkhkaraehngnkchatiniymyuekhrninkhristthswrrs 1930xkhrbidrdimithri yaerma xkhrbidrdimithri yaerma ekid9 thnwakhm kh s 1915 1915 12 09 hldon ckrwrrdixxsetriy hngkariesiychiwit25 kumphaphnth kh s 2000 84 pi ekhiyf praethsyuekhrn inchwngsngkhramolkkhrngthisxngthantxngtkepnechlysukinpraethseyxrmni bwchepndiknemuxwnthi 3 singhakhm kh s 1947 aelaepnbathhlwngemuxwnthi 10 singhakhmkhxngpiediywkn swninpi kh s 1947 89 thanidepnsmachikxngkhhnungkhxngekhlxciaehngekhtxkhrbidrmxsok inpi kh s 1989 thanaelasmachikthanxun khxngekhlxciidxxkcakekhtxkhrbidrmxsok aelaprakaskhunkbkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxksphayitxkhrmukhnaykmstislf skhripnikh sungkhnannepnpramukhkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxksinshrthaelaaekhnada pi kh s 1990 shphaphosewiytidlmslay bathhlwngdimithri yaerma idrierimaelaekharwminkarprachumthangsasnaaehngyuekhrnthngpwngkhxngkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxks thicdkhuninekhiyfemuxpi kh s 1990 sungideluxktngxkhrmukhnaykmstislf skhripnikh epnxkhrbidrxngkhaerkkhxngpraethsyuekhrn khrninpi kh s 1993 thanidptiyantnepnxaramik aelacaknnbwchepnmukhnaykaehngeperyaslxfskiaelasiechfski insphakhristckrthisxngni thanidrbeluxkepnxkhrbidraehngekhiyfaelarsyuekhrnthngpwng playpi kh s 1998 xkhrbidrdimithriinwychra misukhphaphxxnaexlng kahndwaxnakhtkhxngkhristckrcamnkhngaekhngaerngxikkhrngephuxchawphldthinyuekhrn sungidprakhbprakhxngkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxksinchwngekuxb 70 pi cakkarpkkhrxngodylththikhxmmiwnistinpraethsyuekhrn thangeluxkkhxngxkhrbidrdimithrithainphinykrrmsudthaykhxngthan ephuxkhxihladbchnkhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxkstklngthicaxnuyatihkhristckryuekhreniynxxrthxdxksaehngshrthxemrikawangaenwthang sunghakdaeninkar cathaihepnhnungidxyangmiprasiththiphaphthngsxngkhristckr epnkarekhluxnihwthikhanwnidephuxchwykhristckryuekhreniynxxothesfalsxxrthxdxkscakkarruklakhxngkhristckryuekhreniynxxrthxdxks ekhtxkhrbidrekhiyf aelakhristckryuekhreniynxxrthxdxks ekhtxkhrbidrmxsok kxnhna xkhrbidrdimithri yaerma thdipxkhrbidrmstislf skhripnikh xkhrbidraehngekhiyfaelayuekhrnthngpwng UAOC kh s 1993 2000 xkhrmukhnaykemofdi khuedriykhxf xangxing aekikhReligious Information Service of Ukraine bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrbidrdimithri yaerma amp oldid 7767259, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม