fbpx
วิกิพีเดีย

อัครบิดรคีริลล์แห่งมอสโก

อัครบิดรคีริลล์ (รัสเซีย:Патриарх кирилл ชื่อจริง:วลาดีมีร์ มีไคโลวิช กันดาเยฟ รัสเซีย:Владимир Михайлович Гундяев) หรือที่ชาวออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยเรียกว่าพระอัครบิดรคีริลล์ เป็นประมุขสูงสุดของคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ ทั้งในประเทศรัสเซียและนอกประเทศ ได้ดำรงตำแหน่งอัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 โดยทรงได้รับการยอมรับจากอัครบิดรของคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ทุกองค์

คีริลล์
Кирилл
อัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวง
ดำรงตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้า อัครบิดรอะเลคเซย์ที่ 2 แห่งมอสโก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วลาดีมีร์ มีไคโลวิช กันดาเยฟ
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 (74 ปี)
เลนินกราด, รัสเซียโซเวียต, สหภาพโซเวียต
สัญชาติ รัสเซีย
ศาสนา คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
ลายมือชื่อ
เว็บไซต์

ก่อนที่ท่านจะทรงได้รับสมณศักดิ์เป็นอัครบิดร ท่านทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นมุขนายก อัครมุขนายก และมุขนายกมหานครแห่งสโมเลนสค์และคาลินินกราดตามลำดับ และในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1984 ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นมุขนายกมหานครอยู่นั้น ก็ได้เป็นประธานความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ต่างประเทศอีกด้วย และเป็นสมาชิกถาวรของสมัชชาศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1989

ในกิจการทางวัฒนธรรมและสังคมนั้น ทางคริสตจักรที่มีอัครบิตรคีริลล์เป็นประมุขได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน และยังได้รับการสนับสนุนในการขยายอำนาจของรัสเซียไปยังแหลมไครเมีย ทางตะวันออกของประเทศยูเครน

เนื้อหา

ครอบครัว

อัครบิดรคีริลล์เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 ที่เลนินกราด (ปัจจุบันคือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ประเทศรัสเซีย เป็นบุตรของมิเกล กันดาเยพ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1974 และไรยซา กันดาเยพ ครูซึ่งสอนอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีนามเดิมว่า วลาดีมีร์ มีไคโลวิช กันดาเยฟ ทรงมีพี่ชาย 1 คน คือหัวหน้าบาทหลวงชื่อ นิโคไล กันดาเยพ เป็นศาสตราจารย์ที่สถาบันเทววิทยาเลนินกราดและเป็นอธิการมหาวิหารพระเยซูทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรืองอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนปู่ของท่านก็เป็นบาทหลวงชื่อวาซิลี กันยาเยฟ ท่านเป็นนักโทษในคุกซอโลฟกี ซึ่งเป็นค่ายผู้ใช้แรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ๆ หนึ่งในทะเลขาว ท่านถูกคุมขังและถูกเนรเทศในช่วงทศวรรษ 1920, 1930 และ 1940 จากการกระทำอันไม่เหมาะสมของท่านในคริสตจักรและต่อสู้กับการปฏิรูปคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ซึ่งถูกจัดตั้งโดยพวกคอมมิวนิสต์

การศึกษา

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มิไคยโลวิชได้ทำงานสำรวจทางธรณีวิทยาเลนินกราดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ควบคู่กับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และจบการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1964 ซึ่งหลังจากที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วท่านได้เข้าศึกษาต่อที่เซมินารีเลนินกราดและศึกษาต่อที่สถาบันเทววิทยาเลนินกราด โดยท่านจบปริญญาเทววิทยาและได้เกียรตินิยมมาด้วยเมื่อปี ค.ศ. 1970

ท่านยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลาย ๆ สถานศึกษาด้วย เช่นปริญญาเอกเทววิทยากิตติมศักดิ์จากสถาบันเทววิทยาบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมื่อปี ค.ศ. 1987

รับศีลบวช

วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1969 มุขนายกมหานครนิโคดิม (โรตอฟ) แห่งเลนินกราดและนอฟกอรอดได้โปรดศีลบวชให้ โดยได้นามว่า "คีริลล์" และวันที่ 7 เมษายน ก็ได้โปรดศีลบวชเป็นพันธบริกรนักพรต และต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน เป็นนักพรตบาทหลวง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 1971 บาทหลวงคีริลล์ได้ทำหน้าที่สอนเทววิทยาหลักความเชื่อและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักเรียนที่โรงเรียนเทววิทยาเลนินกราด และในเวลาเดียวกัน ท่านก็ทำงานเป็นเลขานุการส่วนตัวของมุขนายกมหานครนิโคดิมและเป็นผู้ดูแลครูผู้สอนในนักเรียนเซมินารีชั้นปีที่หนึ่ง

อัครบิดรคิริลล์ เมื่อครั้งเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2001 และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

อัครบิดรคีริลล์เคยมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาแล้วในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนั้นส่งผลให้อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์ทอดอกซ์ (คริสตจักรแห่งกรุงมอสโกประจำประเทศไทย) และบาทหลวงโอเลก เชเรปานิน เป็นผู้แทนคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย ได้เดินทางไปแนะแนวทางจิตวิญญาณแก่หมู่ประชาชนชาวออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยที่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชาเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี ของการยืนหยัดการทำงานและการสวดอธิษฐานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประชาชนชาวไทยหันมายอมรับในนิกายออร์ทอดอกซ์

เจ้าวัด

บาทหลวงคีริลล์ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าอธิการอารามเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1971 และได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตอัครบิดรมอสโก ของทางคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในสภาคริสตจักรโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จนถึงปี ค.ศ. 1974 และตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1974 ท่านได้ทำหน้าที่เป็นอธิการบดีของวิทยสถานและเซมินารีเลนินกราดจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1984 และตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 1975 เขาได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจัดงานประเพณี

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 ที่ท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตอัครบิดรแห่งมอสโก ท่านก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์รัสเซียทั่วโลกตั้งแต่นั้นมา

หัวหน้าบาทหลวง

คีริลล์ครั้งประชุมเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธในอัมสเตอร์ดัมในปี ค.ศ. 1981
 • 14 มีนาคม ค.ศ. 1976 เจ้าอธิการคีริลล์ได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกแห่งไวบอร์ก และผู้แทนมุขมณฑลแห่งเลนินกราด
 • 2 กันยายน ค.ศ. 1977 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นอัครมุขนายก
 • ตั้งแต่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1984 เป็นอัครมุขนายกแห่งสโมเลนสก์และวยาซมา
 • ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นผู้บริหารของตำบลในเขตคาลินินกราด
 • ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 เป็นอัครมุขนายกแห่งสโมเลนสก์และคาลินินกราด
 • ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานแห่งฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอกคริสตจักร และได้เป็นสมาชิกถาวรของซินอดอันศักดิ์สิทธิ์
 • ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นมุขนายกมหานคร

ส่วนผู้มีอำนาจสูงสุดในคริสตจักรเรียงตำแหน่งของคีริลล์ดังนี้

 • ค.ศ. 1975 - 1982 – ประธานสภามุขมณฑลเลนินกราด
 • ค.ศ. 1975 - 1998 – สมาชิกคณะกรรมการกลาง และผู้บริหารของสภาคริสตจักรโลก
 • ค.ศ. 1976 - 1978 – รองอัครบิดรในยุโรปตะวันออก
 • ค.ศ. 1976 - 1984 – สมาชิกของซินอดอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสามัคคีของชาวคริสต์
 • ค.ศ. 1978 - 1984 – ผู้บริหารของรัฐโบราณในประเทศฟินแลนด์
 • ค.ศ. 1978 - 1988 – กรรมการจัดงานครบรอบสหัสวรรษของการรับศีลล้างบาปของเจ้าชายวลาดิมีร์ในประเทศรัสเซีย
 • ค.ศ. 1989 - 1996 – ผู้บริหารของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ในประเทศฮังการี
 • ค.ศ. 1990 – สมาชิกของคณะกรรมาธิการเตรียมความพร้อมสำหรับสภาท้องถิ่นของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์รัสเซีย
 • ค.ศ. 1990 – สมาชิกของคณะกรรมการขอความช่วยเหลือในการเอาชนะผลกระทบจากภัยพิบัติเชียร์โนบีล
 • ค.ศ. 1990 - 1991 – ผู้บริหารชั่วคราวของมุขมณฑลเฮกและเนเธอร์แลนด์
 • ค.ศ. 1990 - 1993 – ผู้บริหารชั่วคราวของมุขมณฑลคอร์ซุน
 • ค.ศ. 1990 - 1993 – ประธานคณะกรรมการสมัชชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟื้นฟูศาสนาและจริยธรรม

การศึกษาและการกุศล

 • ค.ศ. 1990 - 2000 – ประธานคณะกรรมการสมัชชาศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแก้ไขธรรมนูญของคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ ซึ่งกฎหมายนี้ถูกนำมาใช้โดยสภามุขนายกเมื่อปี ค.ศ. 2000
 • ค.ศ. 1994 - 2002 – สมาชิกของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการฟื้นฟูของคริสตจักรแห่งพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด
 • ค.ศ. 1994 - 1996 – สมาชิกของสภากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเข้าไปในรัสเซีย
 • ค.ศ. 1995 - 2000 – ประธานการประชุมทางศาสนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในการรักษาความสัมพันธ์และปัญหาของสังคมสมัยใหม่ทั้งหมด
 • ค.ศ. 1995 - 1999 – สมาชิกของคณะกรรมการจัดงานเหตุการณ์อนุสรณ์ครบ 50 ปี การสิ้นสุดมหาสงครามของผู้รักชาติ
 • ค.ศ. 1996 - 2000 – สมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลมูลนิธิครบรอบ 50 ปี แห่งชัยชนะในมหาสงครามของผู้รักชาติ
 • ค.ศ. 2006 - 2008 – ผู้นำของกลุ่มชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
 • ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 – ประธานสภาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอกโบสถ์ (ปัจจุบันสภาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมอยู่ภายใต้อัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวง)
 • ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2006 อัครบิดรคีริลล์ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เซนต์อะเลคซันดร์ เนฟสกี จากแกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาแห่งรัสเซีย

พิธีกร

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 อัครบิดรคีริลล์ได้เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ประจำสัปดาห์ "วจนะของชุมพาบาล" (รัสเซีย:Слово пастыря) ออกอากาศทางช่องหนึ่งอัสตานกินะและช่องหนึ่งรัสเซีย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
 1. . Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 10 May 2017. สืบค้นเมื่อ24 June 2017.
 2. Bennetts, Marc. . The Washington Times. สืบค้นเมื่อ30 November 2016. Mr. Putin, a former KGB officer, attends church services and portrays himself as a staunch defender of “Christian values.” In return, the Orthodox Church frequently issues public statements of support for Kremlin policies. Most recently, a church spokesman described Russia’s military campaign in Syria part of a “holy battle” against international terrorism.
 3. Baczynska, Gabriela; Heneghan, Tom (6 October 2016). . Reuters. Reuters. สืบค้นเมื่อ30 November 2016. The ROC's close ties to the state were on display early in the Ukraine crisis when Kirill and the Russian Foreign Ministry issued nearly identical statements, warning against a confrontation and speaking of the larger Russia's "brotherly" Ukraine. When Russia sent its troops to Crimea, one of the justifications it used was an alleged threat to parishes there linked to Kirill's Moscow Patriarchate. Kirill's full title is "Patriarch of Moscow and All Rus," a reference to a medieval state in Kiev to which modern Russia traces its roots.
 4. Mark Woods, "How the Russian Orthodox Church is backing Vladimir Putin's new world order"
 5. . Official Website of the Moscow Patriarchate. สืบค้นเมื่อ1 December 2012.
 6. . Official Website of the Department of External Church Relations. สืบค้นเมื่อ21 August 2012.
 7. . The Russian Orthodox Church. สืบค้นเมื่อ14 August 2017.
 8. . มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ14 August 2017.

อัครบิดรคีริลล์แห่งมอสโก
ครบ, ดรค, ลล, แห, งมอสโก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ครบ, ดรค, ลล, สเซ, Патриарх, кирилл, อจร, วลาด, ไคโลว, นดาเยฟ, สเซ, Владимир, Михайлович, Гундяев, หร, อท, ชาวออร, ทอดอกซ, ในประเทศไทยเร, ยกว, าพระอ, ครบ, ดรค, ลล, เป, นประม, ขส, งส, ดของคร, สตจ, กรร, สเซ, ยออร,. xkhrbidrkhirillaehngmxsok phasaxun efadu aekikh xkhrbidrkhirill rsesiy Patriarh kirill chuxcring wladimir miikholwich kndaeyf rsesiy Vladimir Mihajlovich Gundyaev hruxthichawxxrthxdxksinpraethsithyeriykwaphraxkhrbidrkhirill epnpramukhsungsudkhxngkhristckrrsesiyxxrthxdxks thnginpraethsrsesiyaelanxkpraeths iddarngtaaehnngxkhrbidraehngmxsokaelarsthngpwngtngaetwnthi 1 kumphaphnth kh s 2009 odythrngidrbkaryxmrbcakxkhrbidrkhxngkhristckrxisethirnxxrthxdxksthukxngkh 1 khirill Kirillxkhrbidraehngmxsokaelarsthngpwngdarngtaaehnng 1 kumphaphnth kh s 2009 pccubnkxnhna xkhrbidrxaelkhesythi 2 aehngmxsokkhxmulswnbukhkhlekid wladimir miikholwich kndaeyf 20 phvscikayn kh s 1946 74 pi elninkrad rsesiyosewiyt shphaphosewiytsychati rsesiysasna khristnikayxxrothdxkslaymuxchuxewbist http patriarchia ru kxnthithancathrngidrbsmnskdiepnxkhrbidr thanthrngekhydarngtaaehnngepnmukhnayk xkhrmukhnayk aelamukhnaykmhankhraehngsomelnskhaelakhalininkradtamladb aelainwnthi 26 thnwakhm kh s 1984 khnathidarngtaaehnngepnmukhnaykmhankhrxyunn kidepnprathankhwamsmphnthrahwangkhristckrxxrthxdxkstangpraethsxikdwy aelaepnsmachikthawrkhxngsmchchaskdisiththiemuxpi kh s 1989 inkickarthangwthnthrrmaelasngkhmnn thangkhristckrthimixkhrbitrkhirillepnpramukhidrwmmuxknxyangiklchidkbpraethsrsesiyphayitkarnakhxngprathanathibdiwladimir putin 2 aelayngidrbkarsnbsnuninkarkhyayxanackhxngrsesiyipyngaehlmikhremiy thangtawnxxkkhxngpraethsyuekhrn 3 4 enuxha 1 prawtichwngtn 1 1 khrxbkhrw 1 2 karsuksa 1 3 rbsilbwch 2 bathhlwng 2 1 ecawd 2 2 hwhnabathhlwng 2 3 karsuksaaelakarkusl 2 4 phithikr 3 xkhrbidraehngmxsok 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawtichwngtn aekikhkhrxbkhrw aekikh xkhrbidrkhirillekidemuxwnthi 20 phvscikayn kh s 1946 thielninkrad pccubnkhuxemuxngesntpietxrsebirk praethsrsesiy epnbutrkhxngmiekl kndaeyph sungesiychiwitemuxpi kh s 1974 aelairysa kndaeyph khrusungsxnxyuthipraethseyxrmni sungesiychiwitemuxpi kh s 1984 minamedimwa wladimir miikholwich kndaeyf thrngmiphichay 1 khn khuxhwhnabathhlwngchux niokhil kndaeyph epnsastracarythisthabnethwwithyaelninkradaelaepnxthikarmhawiharphraeysuthrngsaaedngphraxngkhxyangrungeruxngxnskdisiththi swnpukhxngthankepnbathhlwngchuxwasili knyaeyf thanepnnkothsinkhuksxolfki sungepnkhayphuichaerngngankhnadihythitngxyuklangekaa hnunginthaelkhaw thanthukkhumkhngaelathukenrethsinchwngthswrrs 1920 1930 aela 1940 cakkarkrathaxnimehmaasmkhxngthaninkhristckraelatxsukbkarptirupkhristckrrsesiyxxrthxdxkssungthukcdtngodyphwkkhxmmiwnist 5 6 karsuksa aekikh hlngcaksaerckarsuksaaelw miikhyolwichidthangansarwcthangthrniwithyaelninkradtngaetpi kh s 1962 khwbkhukbkareriyninradbchnmthymsuksa 5 aelacbkarsuksaemuxpi kh s 1964 sunghlngcakthithancbchnmthymsuksaaelwthanidekhasuksatxthiesminarielninkradaelasuksatxthisthabnethwwithyaelninkrad odythancbpriyyaethwwithyaaelaidekiyrtiniymmadwyemuxpi kh s 1970 6 thanyngidrbpriyyakittimskdicakhlay sthansuksadwy echnpriyyaexkethwwithyakittimskdicaksthabnethwwithyabudaepst praethshngkari emuxpi kh s 1987 7 rbsilbwch aekikh wnthi 3 emsayn kh s 1969 mukhnaykmhankhrniokhdim ortxf aehngelninkradaelanxfkxrxdidoprdsilbwchih odyidnamwa khirill aelawnthi 7 emsayn kidoprdsilbwchepnphnthbrikrnkphrt aelatxmawnthi 1 mithunayn epnnkphrtbathhlwng 5 tngaetpi kh s 1970 kh s 1971 bathhlwngkhirillidthahnathisxnethwwithyahlkkhwamechuxaelathahnathiepnphuchwyxthikarbdifaykickarnkeriynthiorngeriynethwwithyaelninkrad aelainewlaediywkn thankthanganepnelkhanukarswntwkhxngmukhnaykmhankhrniokhdimaelaepnphuduaelkhruphusxninnkeriynesminarichnpithihnung 5 bathhlwng aekikh xkhrbidrkhirill emuxkhrngeyuxnpraethsithyxyangepnthangkarinpi kh s 2001 aelaidekhaefasmedcphrayansngwr smedcphrasngkhrach ecriy suwth thon xkhrbidrkhirillekhymaeyuxnpraethsithyxyangepnthangkarmaaelwinpi kh s 2001 sungkareyuxnpraethsithyinkhrngnnsngphlihxasnwiharnkbuyniokhls thukepliynaeplngepntwaethnkhxngobsthrsesiyxxrthxdxks khristckraehngkrungmxsokpracapraethsithy aelabathhlwngoxelk echerpanin epnphuaethnkhristckrrsesiyxxrthxdxksinpraethsithy idedinthangipaenaaenwthangcitwiyyanaekhmuprachachnchawxxrthxdxksinpraethsithythipraethslawaelapraethskmphuchaepnewlayawnankwa 15 pi khxngkaryunhydkarthanganaelakarswdxthisthanephuxthicaepliynihprachachnchawithyhnmayxmrbinnikayxxrthxdxks 8 ecawd aekikh bathhlwngkhirillidrbkareluxnsmnskdiepnecaxthikarxaramemuxwnthi 12 knyayn kh s 1971 aelaidthahnathiepntwaethnkhxngekhtxkhrbidrmxsok khxngthangkhristckrrsesiyxxrthxdxksinsphakhristckrolkthikrungecniwa praethsswisesxraelnd cnthungpi kh s 1974 aelatngaetwnthi 26 thnwakhm kh s 1974 thanidthahnathiepnxthikarbdikhxngwithysthanaelaesminarielninkradcnthungwnthi 26 thnwakhm kh s 1984 aelatngaeteduxnthnwakhm kh s 1975 ekhaidepnsmachikkhxngkhnakrrmkarklang aelakhnakrrmkarcdnganpraephni 5 tngaetpi kh s 1971 thithanidthahnathiepntwaethnkhxngekhtxkhrbidraehngmxsok thankmiswnrwminkickrrmkhxngkhristckrxxrthxdxksrsesiythwolktngaetnnma 5 hwhnabathhlwng aekikh khirillkhrngprachumekiywkbxawuthniwekhliyraelakarpldxawuthinxmsetxrdminpi kh s 1981 14 minakhm kh s 1976 ecaxthikarkhirillidrbkarxphieskepnmukhnaykaehngiwbxrk aelaphuaethnmukhmnthlaehngelninkrad 2 knyayn kh s 1977 idrbkareluxnsmnskdiepnxkhrmukhnayk tngaet 26 thnwakhm kh s 1984 epnxkhrmukhnaykaehngsomelnskaelawyasma tngaetpi kh s 1986 epnphubriharkhxngtablinekhtkhalininkrad tngaetpi kh s 1988 epnxkhrmukhnaykaehngsomelnskaelakhalininkrad inwnthi 13 phvscikayn kh s 1989 idrbkaraetngtngepnprathanaehngfaykhwamsmphnthphaynxkkhristckr aelaidepnsmachikthawrkhxngsinxdxnskdisiththi inwnthi 25 kumphaphnth kh s 1991 idrbkareluxnsmnskdiepnmukhnaykmhankhr swnphumixanacsungsudinkhristckreriyngtaaehnngkhxngkhirilldngni kh s 1975 1982 prathansphamukhmnthlelninkrad kh s 1975 1998 smachikkhnakrrmkarklang aelaphubriharkhxngsphakhristckrolk kh s 1976 1978 rxngxkhrbidrinyuorptawnxxk kh s 1976 1984 smachikkhxngsinxdxnskdisiththiephuxkhwamsamkhkhikhxngchawkhrist kh s 1978 1984 phubriharkhxngrthobraninpraethsfinaelnd kh s 1978 1988 krrmkarcdngankhrbrxbshswrrskhxngkarrbsillangbapkhxngecachaywladimirinpraethsrsesiy kh s 1989 1996 phubriharkhxngkhristckrxxrthxdxksinpraethshngkari kh s 1990 smachikkhxngkhnakrrmathikaretriymkhwamphrxmsahrbsphathxngthinkhxngkhristckrxxrthxdxksrsesiy kh s 1990 smachikkhxngkhnakrrmkarkhxkhwamchwyehluxinkarexachnaphlkrathbcakphyphibtiechiyronbil kh s 1990 1991 phubriharchwkhrawkhxngmukhmnthlehkaelaenethxraelnd kh s 1990 1993 phubriharchwkhrawkhxngmukhmnthlkhxrsun kh s 1990 1993 prathankhnakrrmkarsmchchaskdisiththiephuxfunfusasnaaelacriythrrm 5 karsuksaaelakarkusl aekikh kh s 1990 2000 prathankhnakrrmkarsmchchaskdisiththisahrbkaraekikhthrrmnuykhxngkhristckrrsesiyxxrthxdxks sungkdhmaynithuknamaichodysphamukhnaykemuxpi kh s 2000 kh s 1994 2002 smachikkhxngkhnakrrmkarprachachnephuxkarfunfukhxngkhristckraehngphrakhristphraphuchwyihrxd kh s 1994 1996 smachikkhxngsphakrathrwngkartangpraethskhxngrsesiyinkarkahndnoybaytangpraethsaelaphunaekhaekhruxngdumaexlkxhxlaelayasubekhaipinrsesiy kh s 1995 2000 prathankarprachumthangsasnaephuxchiaecngraylaexiydekiywkbaenwkhidkhxngkhristckrrsesiyxxrthxdxksinkarrksakhwamsmphnthaelapyhakhxngsngkhmsmyihmthnghmd kh s 1995 1999 smachikkhxngkhnakrrmkarcdnganehtukarnxnusrnkhrb 50 pi karsinsudmhasngkhramkhxngphurkchati kh s 1996 2000 smachikkhxngkhnakrrmkarkakbduaelmulnithikhrbrxb 50 pi aehngchychnainmhasngkhramkhxngphurkchati kh s 2006 2008 phunakhxngklumchiaecngraylaexiydekiywkbkareriynkarsxnkhnphunthankhxngkhristckrrsesiyxxrthxdxksinskdisrikhwamepnmnusy siththiaelaesriphaph tngaetpi kh s 2008 prathansphaphuechiywchaydanesrsthkicaelacriythrrmfaykhwamsmphnthphaynxkobsth pccubnsphaphuechiywchaydanesrsthkicaelacriythrrmxyuphayitxkhrbidraehngmxsokaelarsthngpwng inwnthi 27 mkrakhm kh s 2006 xkhrbidrkhirillidrbekhruxngxisriyaphrnesntxaelkhsndr enfski cakaekrnddchechsmaeriy wladimirxfnaaehngrsesiy 5 phithikr aekikh tngaetpi kh s 1994 xkhrbidrkhirillidepnphudaeninraykarothrthsnkhxngkhristckrxxrthxdxkspracaspdah wcnakhxngchumphabal rsesiy Slovo pastyrya xxkxakasthangchxnghnungxstankinaaelachxnghnungrsesiy 5 xkhrbidraehngmxsok aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxangxing aekikh Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe Pew Research Center s Religion amp Public Life Project 10 May 2017 subkhnemux 24 June 2017 Bennetts Marc Vladimir Putin Patriarch Kirill alliance puts atheists at risk in Russia The Washington Times subkhnemux 30 November 2016 Mr Putin a former KGB officer attends church services and portrays himself as a staunch defender of Christian values In return the Orthodox Church frequently issues public statements of support for Kremlin policies Most recently a church spokesman described Russia s military campaign in Syria part of a holy battle against international terrorism Baczynska Gabriela Heneghan Tom 6 October 2016 How the Russian Orthodox Church answers Putin s prayers in Ukraine Reuters Reuters subkhnemux 30 November 2016 The ROC s close ties to the state were on display early in the Ukraine crisis when Kirill and the Russian Foreign Ministry issued nearly identical statements warning against a confrontation and speaking of the larger Russia s brotherly Ukraine When Russia sent its troops to Crimea one of the justifications it used was an alleged threat to parishes there linked to Kirill s Moscow Patriarchate Kirill s full title is Patriarch of Moscow and All Rus a reference to a medieval state in Kiev to which modern Russia traces its roots Mark Woods How the Russian Orthodox Church is backing Vladimir Putin s new world order Christian Today March 3 2016 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 Biografiya Svyatejshego Patriarha Moskovskogo i vseya Rusi Kirilla Official Website of the Moscow Patriarchate subkhnemux 1 December 2012 6 0 6 1 Patriarch Kirill of Moscow and All Russia Official Website of the Department of External Church Relations subkhnemux 21 August 2012 His Holiness the Patriarch The Russian Orthodox Church subkhnemux 14 August 2017 khwamepnmakhxngkarerimkxtngkhristckrxxrthxdxksinpraethsithy mulnithichawkhristsasnikchnxxrthxdxksinpraethsithy subkhnemux 14 August 2017 aehlngkhxmulxun aekikhchiwprawtiodyyxkhxngsmedcphraxykakhirillthi 1 aehngmxsokaelarsesiythngmwl His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia cakefsbukekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrbidrkhirillaehngmxsok amp oldid 9391705, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม