fbpx
วิกิพีเดีย

อัครทูตสวรรค์ราฟาเอล

ราฟาเอล หรืออิสรอฟีล (ฮีบรู:רָפָאֵל‎, Rāfāʾēl, "พระเจ้าเป็นผู้ทรงรักษา" "พระเจ้าทรงรักษา" "พระเจ้าได้โปรดรักษา", อาหรับ:اسرافيل‎‎, Isrāfīl) เป็นอัครทูตสวรรค์ตามความเชื่อในศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เชื่อกันว่าเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาโรค

ราฟาเอล
“นักบุญราฟาเอลอัครทูตสวรรค์” วาดโดย บาร์โตโลเม เอสเตบัน มูรีโย
อัครทูตสวรรค์
นิกายศาสนายูดาห์

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม
วันฉลอง29 กันยายน
สัญลักษณ์อัครทูตสวรรค์ถือขวดหรือไม้เท้า
องค์อุปถัมภ์เภสัชกร นางพยาบาล ผู้เดินทาง แพทย์ คนตาบอด

เนื้อหา

เรื่องราวของอัครทูตสวรรค์ราฟาเอลปรากฏครั้งแรกในหนังสือโทบิตซึ่งเป็นคัมภีร์อธิกธรรม ว่า โทบิตเป็นชาวอิสราเอลที่ถูกจับมาเป็นเชลยที่นครนีนะเวห์ โทบิตเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แต่แม้จะทำดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ช่วยฝังศพคนตาย แต่โทบิตกลับหมดสิ้นทรัพย์สินเงินทองแถมยังตาบอด พระเจ้ามอบหมายให้ทูตสวรรค์ราฟาเอลเป็นผู้ช่วยเหลือโทบียาห์บุตรชายโทบิตระหว่างเดินทางไปเอาเงินที่ฝากไว้กับเพื่อนต่างเมืองเมื่อ 20 ปีก่อน ตลอดการเดินทางท่านคุ้มครองโทบียาห์ให้พ้นจากอันตรายต่าง ๆ และหาภรรยาที่ดีให้ จนกลับมาหาโทบิตและมารดาได้สำเร็จ ท่านได้บอกวิธีรักษาดวงตาแก่โทบียาห์จนทำให้โทบิตหายจากการตาบอด คริสต์ศาสนิกชนบางนิกายจึงนับถือว่าราฟาเอลเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้เดินทางและแพทย์

อิสรอฟีล ในความเชื่อของศาสนาอิสลาม คือ มะลักตนหนึ่งในสิบตนที่สำคัญที่สุด มีหน้าที่เป่าแตรสองครั้ง การเป่าครั้งแรกเป็นการประกาศจุดจบของโลก สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นจะตกใจ และจะม้วยมรณะ เมื่อเป่าครั้งที่สองทุกชีวิตที่ได้ตายไปแล้วทั้งหมดในอดีตก็จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อไปชุมนุมที่อัลมะฮ์ชัร

  1. . อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎร์ธานี. เรียกข้อมูลวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2554
  2. . เขตมิสซังกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2554

อัครทูตสวรรค์ราฟาเอล
ครท, ตสวรรค, ราฟาเอล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ราฟาเอล, หร, ออ, สรอฟ, บร, rāfāʾēl, พระเจ, าเป, นผ, ทรงร, กษา, พระเจ, าทรงร, กษา, พระเจ, าได, โปรดร, กษา, อาหร, اسرافيل, isrāfīl, เป, นอ, ครท, ตสวรรค, ตามความเช, อในศาสนาย, ดาห, ศาสนาคร, สต, และศาสนาอ, สลาม, เช, อก,. xkhrthutswrrkhrafaexl phasaxun efadu aekikh rafaexl 1 hruxxisrxfil hibru ר פ א ל Rafaʾel phraecaepnphuthrngrksa phraecathrngrksa phraecaidoprdrksa xahrb اسرافيل Israfil epnxkhrthutswrrkhtamkhwamechuxinsasnayudah sasnakhrist aelasasnaxislam echuxknwaepnphuthahnathirksaorkhrafaexl nkbuyrafaexlxkhrthutswrrkh wadody barotolem exsetbn murioyxkhrthutswrrkhnikaysasnayudah sasnakhrist sasnaxislamwnchlxng29 knyaynsylksnxkhrthutswrrkhthuxkhwdhruximethaxngkhxupthmphephschkr nangphyabal phuedinthang aephthy khntabxd enuxha 1 sasnakhrist 2 sasnaxislam 3 xangxing 4 duephimsasnakhrist aekikheruxngrawkhxngxkhrthutswrrkhrafaexlpraktkhrngaerkinhnngsuxothbitsungepnkhmphirxthikthrrm wa othbitepnchawxisraexlthithukcbmaepnechlythinkhrninaewh othbitepnphuchxbthrrmechphaaphraphktrphraeca aetaemcathadichwyehluxephuxnrwmchati chwyfngsphkhntay aetothbitklbhmdsinthrphysinenginthxngaethmyngtabxd phraecamxbhmayihthutswrrkhrafaexlepnphuchwyehluxothbiyahbutrchayothbitrahwangedinthangipexaenginthifakiwkbephuxntangemuxngemux 20 pikxn tlxdkaredinthangthankhumkhrxngothbiyahihphncakxntraytang aelahaphrryathidiih cnklbmahaothbitaelamardaidsaerc thanidbxkwithirksadwngtaaekothbiyahcnthaihothbithaycakkartabxd khristsasnikchnbangnikaycungnbthuxwarafaexlepnnkbuyxngkhxupthmphphuedinthangaelaaephthy 2 sasnaxislam aekikhxisrxfil inkhwamechuxkhxngsasnaxislam khux malktnhnunginsibtnthisakhythisud mihnathiepaaetrsxngkhrng karepakhrngaerkepnkarprakascudcbkhxngolk singmichiwitthngsincatkic aelacamwymrna emuxepakhrngthisxngthukchiwitthiidtayipaelwthnghmdinxditkcathukthaihfunkhunchiphkhunmaxikkhrng ephuxipchumnumthixlmahchrxangxing aekikh prawtixkhrethwdarafaexl xasnwiharrafaexl surasdrthani eriykkhxmulwnthi 30 k y ph s 2554 bthkhwam xkhrethwda ekhtmissngkrungethph eriykkhxmulwnthi 30 k y ph s 2554 xisrxfil phumihnathiepaaetrsxngkhrng odyxabu xisrxfilduephim aekikhxkhrthutswrrkh mlaxikahekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrthutswrrkhrafaexl amp oldid 7378130, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม