fbpx
วิกิพีเดีย

อัครทูตสวรรค์มีคาเอล

อัครทูตสวรรค์มีคาเอล (กรีก:Αρχάγγελος Μιχαήλ) หรือ มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ (อังกฤษ:Michael the archangel) เป็นอัครทูตสวรรค์องค์หนึ่งตามความเชื่อในศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เชื่อกันว่าท่านเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระเป็นเจ้า ในหนังสือดาเนียล จดหมายของนักบุญยูดา และหนังสือวิวรณ์กล่าวว่าท่านเป็นผู้นำกองทัพพระเจ้าต่อสู้กับทัพของซาตานตอนที่ซาตานก่อกบฏ หนังสือดาเนียลระบุว่ามีคาเอลเป็นเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้า ซึ่งปรากฏในนิมิตของดาเนียลผู้เผยพระวจนะว่าได้เข้าไปช่วยกาเบรียลต่อสู้กับทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์จักรวรรดิเปอร์เซียที่มีนามว่าโดเบียล นอกจากนี้คัมภีร์ยังระบุว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์วงศ์วานอิสราเอลและเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้ปกป้องลูกหลานประชาชนของดาเนียล

มีคาเอล
ภาพมีคาเอลในสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์
อัครทูตสวรรค์
นิกายออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
สัญลักษณ์ทูตสวรรค์เหยียบมังกร
ทูตสวรรค์ถือคันธง
ทูตสวรรค์หิ้วคันชั่งและถือดาบ
องค์อุปถัมภ์ผู้พิทักษ์แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ผู้พิทักษ์แห่งนครวาติกัน
ผู้ปกปักษ์ชนชาวยิว

ในภาษาฮีบรู คำว่า มีคาเอล (Michael) แปลว่า "ผู้เหมือนพระเจ้า" (mi ผู้ใด, ke คือ/เป็น, El-พระเจ้า) ซึ่งมาจากสำนวนคำถามในคัมภีร์ทาลมุดที่ว่า “ผู้ใดจะเหมือนพระเจ้า?” (ตัวคำถามสื่อคำตอบในทางปฏิเสธว่าไม่มี) เพื่อที่จะบอกว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเจ้า มีคาเอลจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตนต่อพระเจ้า

ชาวโรมันคาทอลิก แองกลิคัน และลูเทอแรน เรียกท่านว่า”นักบุญมีคาเอลอัครทูตสวรรค์” หรือเรียกง่าย ๆ ว่านักบุญมีคาเอล ชาวออร์ทอดอกซ์เรียกท่านว่า “ทักสิอาร์คอัครทูตสวรรค์มีคาเอล” หรืออัครทูตสวรรค์มีคาเอลกลุ่มพยานพระยะโฮวา เซเวนเดย์แอดเวนทิสต์ และนิกายใหม่ ๆ บางนิกายในคริสต์ศาสนามองว่ามีคาเอลคือ “พระคริสต์มีคาเอล” ซึ่งหมายถึงพระคริสต์ในสภาพก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนว่ามีคาเอลที่จริงก็คืออาดัมตามหนังสือปฐมกาลนั่นเองที่ไปเกิดบนสวรรค์ และว่ามีคาเอลคือผู้ช่วยพระเยโฮวาห์ (ซึ่งอ้างว่าคือพระเยซูตอนอยู่บนสวรรค์) สร้างโลกตามการชี้นำของพระเจ้า

เนื้อหา

พันธสัญญาใหม่

มีคาเอลปราบซาตาน ภาพในกรุงโรม

หนังสือวิวรณ์ (12:7) ได้อธิบายสงครามบนสวรรค์ ที่มีคาเอลนั้นมีกำลังเหนือกว่าและสามารถเอาชนะซาตาน

สงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกร มังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วย แต่มันพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไป

หลังสงครามบนสวรรค์สิ้นสุดลง ซาตานถูกขับไล่ลงไปยังแผ่นดินโลกพร้อมกับเหล่าเทวดาตกสวรรค์ ซึ่งที่แผ่นดินโลกนั้นเอง ซาตานก็ยังพยายามชักจูงเหล่ามนุษย์ให้หลงผิด แต่ในจดหมายของนักบุญยูดา (1:9) มีคาเอลได้ถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษในฐานะ "อัครทูตสวรรค์" เมื่อเผชิญหน้ากับซาตาน

เมื่อโต้เถียงกับปีศาจเรื่องศพของโมเสส อัครทูตสวรรค์มีคาเอล ยังไม่กล้าพูดดูหมิ่นปีศาจ ท่านเพียงแต่พูดว่า "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวโทษเจ้าเถิด"

คำว่า "อัครทูตสวรรค์" ยังปรากฏในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 (4:16 ) ว่า:

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ตามพระบัญชา เมื่อมีเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้า

นอกจากนี้ อัครทูตสวรรค์ผู้ป่าวประกาศเรื่องการมาครั้งที่สองของพระคริสต์ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ แต่เชื่อกันว่าอาจเป็นมีคาเอล

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่ามีคาเอลเป็นผู้นำกองทัพสวรรค์ต่อสู้กับพวกลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้า จนขับไล่พวกซาตานลงสู่นรกได้สำเร็จ พระเจ้าจึงแต่งตั้งท่านเป็นอัศวินแห่งกองทัพสวรรค์ ชาวคาทอลิกได้ยกย่องท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์คริสตจักรโรมันคาทอลิก

ชาวมุสลิมเรียกอัครทูตสวรรค์มีคาเอลว่ามีกาอีล ถือว่าเป็นมะลักองค์หนึ่ง ทำหน้าที่ควบคุมระบบสุริยะ และนำปัจจัยยังชีพ (ริชกี) มาให้แก่บรรดามัคลูกทั้งหลาย

เชิงอรรถ
 1. พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์, หน้า 2428
 2. , พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน
 3. Daniel 10:13
 4. Revelation 12:7
 5. ,
 6. Studies in Revelation by Hampton J. Keathley, 3rd, J. Hampton Keathley III 1997 ISBN 0-7375-0008-5 page 209
 7. . CTRforChristCon.org. สืบค้นเมื่อ2010-07-21.
 8. Millet, Robert L. (1998), , LiahonaUnknown parameter |month= ignored (help)
 9. พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์, หน้า 2448
 10. Revelation 12-22 by John MacArthur 2000 ISBN 0-8024-0774-9 pages 13-14
 11. The encyclopedia of angels by Rosemary Guiley 2004 ISBN 0-8160-5023-6 page 49
 12. พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์, หน้า 2344
 13. . Internationalstandardbible.com. 2007-07-06. สืบค้นเมื่อ2012-12-27.
 14. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ บทความ:อัครเทวดา
บรรณานุกรม
 • พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014. 2495 หน้า. ISBN 978-616-361-361-5
บทความเกี่ยวกับศาสนานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ศาสนา

อัครทูตสวรรค์มีคาเอล
ครท, ตสวรรค, คาเอล, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กร, Αρχάγγελος, Μιχαήλ, หร, คาเอลห, วหน, าท, ตสวรรค, งกฤษ, michael, archangel, เป, นอ, ครท, ตสวรรค, องค, หน, งตามความเช, อในศาสนาย, ดาห, ศาสนาคร, สต, และศาสนาอ, สลาม, เช, อก, นว, าท, านเป, นผ, ญชาการกองท, พของพระเป, น. xkhrthutswrrkhmikhaexl phasaxun efadu aekikh xkhrthutswrrkhmikhaexl 1 krik Arxaggelos Mixahl hrux mikhaexlhwhnathutswrrkh 2 xngkvs Michael the archangel epnxkhrthutswrrkhxngkhhnungtamkhwamechuxinsasnayudah sasnakhrist aelasasnaxislam echuxknwathanepnphubychakarkxngthphkhxngphraepneca inhnngsuxdaeniyl 3 cdhmaykhxngnkbuyyuda 4 aelahnngsuxwiwrnklawwathanepnphunakxngthphphraecatxsukbthphkhxngsatantxnthisatankxkbt 5 hnngsuxdaeniylrabuwamikhaexlepnecaphuphithkschnhwhna 3 sungpraktinnimitkhxngdaeniylphuephyphrawcnawaidekhaipchwykaebriyltxsukbthutswrrkhphuphithksckrwrrdiepxresiythiminamwaodebiyl nxkcaknikhmphiryngrabuwathanepnxngkhxupthmphwngswanxisraexlaelaecaphuphithkschnhwhnaphupkpxnglukhlanprachachnkhxngdaeniyl 6 mikhaexlphaphmikhaexlinsmyckrwrrdiibaesnithnxkhrthutswrrkhnikayxxrthxdxks ormnkhathxlik aexngklikhnsylksnthutswrrkhehyiybmngkr thutswrrkhthuxkhnthng thutswrrkhhiwkhnchngaelathuxdabxngkhxupthmphphuphithksaehngkhristckrormnkhathxlik phuphithksaehngnkhrwatikn phupkpkschnchawyiw inphasahibru khawa mikhaexl Michael aeplwa phuehmuxnphraeca mi phuid ke khux epn El phraeca sungmacaksanwnkhathaminkhmphirthalmudthiwa phuidcaehmuxnphraeca twkhathamsuxkhatxbinthangptiesthwaimmi ephuxthicabxkwaimmiphuidesmxehmuxnphraeca mikhaexlcungthuxepnsylksnkhxngkhwamthxmtntxphraeca 7 chawormnkhathxlik aexngklikhn aelaluethxaern eriykthanwa nkbuymikhaexlxkhrthutswrrkh hruxeriykngay wankbuymikhaexl chawxxrthxdxkseriykthanwa thksixarkhxkhrthutswrrkhmikhaexl hruxxkhrthutswrrkhmikhaexl 8 klumphyanphrayaohwa esewnedyaexdewnthist aelanikayihm bangnikayinkhristsasnamxngwamikhaexlkhux phrakhristmikhaexl sunghmaythungphrakhristinsphaphkxnthicamaekidepnmnusy 9 10 11 sasnckrkhxngphraeysukhristaehngwisuththichnyukhsudthaysxnwamikhaexlthicringkkhuxxadmtamhnngsuxpthmkalnnexngthiipekidbnswrrkh 12 aelawamikhaexlkhuxphuchwyphraeyohwah sungxangwakhuxphraeysutxnxyubnswrrkh srangolktamkarchinakhxngphraeca 13 enuxha 1 carukinphrakhmphir 1 1 phnthsyyaihm 2 sasnakhrist 3 sasnaxislam 4 xangxingcarukinphrakhmphir aekikhphnthsyyaihm aekikh mikhaexlprabsatan phaphinkrungorm hnngsuxwiwrn 12 7 idxthibaysngkhrambnswrrkh thimikhaexlnnmikalngehnuxkwaaelasamarthexachnasatan 14 15 sngkhramekidkhuninswrrkh mikhaexlkbehlathutswrrkhkhxngekhatxsukbmngkr mngkrphrxmkbbriwarkhxngmnktxsudwy aetmnphayaephaelaimmithiphankinswrrkhxiktxip hlngsngkhrambnswrrkhsinsudlng satanthukkhbillngipyngaephndinolkphrxmkbehlaethwdatkswrrkh sungthiaephndinolknnexng satankyngphyayamchkcungehlamnusyihhlngphid aetincdhmaykhxngnkbuyyuda 1 9 mikhaexlidthukklawthungepnphiessinthana xkhrthutswrrkh emuxephchiyhnakbsatan 1 16 emuxotethiyngkbpisaceruxngsphkhxngomess xkhrthutswrrkhmikhaexl yngimklaphudduhminpisac thanephiyngaetphudwa khxxngkhphraphuepnecathrngklawothsecaethid khawa xkhrthutswrrkh yngpraktincdhmaykhxngnkbuyepaolthungchawethsaolnika chbbthi 1 4 16 wa 17 ephraaxngkhphraphuepnecacaesdclngmacakswrrkhtamphrabycha emuxmiesiynghwhnathutswrrkhaelaesiyngaetrkhxngphraeca nxkcakni xkhrthutswrrkhphupawprakaseruxngkarmakhrngthisxngkhxngphrakhristimidthukrabuchuxiw 16 aetechuxknwaxacepnmikhaexl 18 sasnakhrist aekikhkhmphiribebilklawwamikhaexlepnphunakxngthphswrrkhtxsukbphwklusiefxrsungepnthutswrrkhthikbttxphraeca cnkhbilphwksatanlngsunrkidsaerc phraecacungaetngtngthanepnxswinaehngkxngthphswrrkh chawkhathxlikidykyxngthanepnnkbuyxngkhxupthmphkhristckrormnkhathxlik 19 sasnaxislam aekikhchawmuslimeriykxkhrthutswrrkhmikhaexlwamikaxil thuxwaepnmalkxngkhhnung thahnathikhwbkhumrabbsuriya aelanapccyyngchiph richki maihaekbrrdamkhlukthnghlay 20 xangxing aekikhechingxrrth 1 0 1 1 phrakhmphirkhathxlik chbbsmburn hna 2428 yuda 1 9 phrakhristthrrmkhmphirithy chbbmatrthan 3 0 3 1 Daniel 10 13 Jude 1 9 Revelation 12 7 Daniel 10 21 12 1 Studies in Revelation by Hampton J Keathley 3rd J Hampton Keathley III 1997 ISBN 0 7375 0008 5 page 209 1 CTRforChristCon org CTRforChristCon org subkhnemux 2010 07 21 http www ctrforchristcon org christ michael asp http www truthorfables com Is Michael Christ htm http lightson net michael htm http lds org scriptures dc testament dc 27 11 lang eng 10 Millet Robert L 1998 The Man Adam Liahona Unknown parameter month ignored help phrakhmphirkhathxlik chbbsmburn hna 2448 Revelation 12 22 by John MacArthur 2000 ISBN 0 8024 0774 9 pages 13 14 16 0 16 1 The encyclopedia of angels by Rosemary Guiley 2004 ISBN 0 8160 5023 6 page 49 phrakhmphirkhathxlik chbbsmburn hna 2344 John A Lees Michael in James Orr editor The International Standard Bible Encyclopedia Eerdmans 1939 Internationalstandardbible com 2007 07 06 subkhnemux 2012 12 27 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux bthkhwam xkhrethwda malaxikah brrdabawkhxngxllxh phustysux brrnanukrmphrakhmphirkhathxlik chbbsmburn krungethph khnakrrmkarkhathxlikephuxkhristsasnthrrm aephnkphrakhmphir 2014 2495 hna ISBN 978 616 361 361 5 bthkhwamekiywkbsasnaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy sasnaekhathungcak https th wikipedia org w index php title xkhrthutswrrkhmikhaexl amp oldid 7181772, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม