fbpx
วิกิพีเดีย

หน่วยดาราศาสตร์

หน่วยดาราศาสตร์ (อังกฤษ:Astronomical Unit; ย่อในภาษาอังกฤษว่า AU หรือ au หรือ a.u. หรือ ua) คือ หน่วยของระยะทาง มีค่า (โดยประมาณ) เท่ากับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ค่าที่ยอมรับในปัจจุบัน เท่ากับ 149,597,870,691±30 เมตร (ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร หรือ 93 ล้านไมล์)

หน่วยดาราศาสตร์
เส้นสีเทาคือระยะทางของโลก–ดวงอาทิตย์ ที่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 1 หน่วยดาราศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดAstronomical system of units
(ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ)
เป็นหน่วยของความยาว
สัญลักษณ์au, ua หรือ AU
การแปลงหน่วย
1 au, ua หรือ AU ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
หน่วยเมตริก (ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ)1.495978707×1011 m
หน่วยอิมพีเรียล และสหรัฐ9.2956×107 ไมล์
หน่วยดาราศาสตร์4.8481×10−6 pc
1.5813×10−5 ly

สัญลักษณ์ "ua" ได้รับการเสนอจากสำนัก Bureau International des Poids et Mesures แห่งฝรั่งเศส แต่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษจะใช้อักษรตัวใหญ่มากกว่า ส่วนสหภาพดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union) เสนอให้ใช้ "au" ส่วนมาตรฐานนานาชาติ ISO 31-1 นั้นใช้ "AU"

ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงระยะทางพิจารณาจากหน่วยดาราศาสตร์ ทั้งนี้ระยะทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

วัตถุ ระยะทาง (AU) ขนาด คำอธิบายและหมายเหตุ อ้างอิง
โลก 0.0003 - เส้นรอบวงของโลก ณ เส้นศูนย์สูตร (ราว40075 กิโลเมตร หรือ24901 ไมล์) -
วินาทีแสง 0.002 - ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 วินาที -
ดวงจันทร์ 0.0026 ระยะทางเฉลี่ยจากโลก -
รัศมีดวงอาทิตย์ 0.005 - radius of the Sun (695500 km,432450 mi, ~110 times the radius of the Earth or 10 times the average radius of Jupiter) -
Lagrangian point 0.01 - The Lagrangian point L2 is about1500000 กิโลเมตร (930000 ไมล์) from Earth. Unmanned space missions, such as the James Webb Space Telescope, Planck and Gaia take advantage of this sun-shielded location.
นาทีแสง 0.12 - ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 นาที -
ดาวพุธ 0.39 average distance from the Sun -
ดาวศุกร์ 0.72 average distance from the Sun -
โลก 1.00 average distance of the Earth's orbit from the Sun (Sunlight travels for 8 minutes and 19 seconds before reaching the Earth.) -
ดาวอังคาร 1.52 average distance from the Sun -
ดาวซีรีส 2.77 average distance from the Sun. The only dwarf planet in the asteroid belt. -
ดาวพฤหัสบดี 5.20 average distance from the Sun -
ดาวบีเทลจุส 5.5 - star's mean diameter (It is a red supergiant with about1000 solar radii.) -
ชั่วโมงแสง 7.2 - ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 ชั่วโมง -
NML Cygni 7.67 - radius of one of the largest known stars -
ดาวเสาร์ 9.58 average distance from the Sun -
ดาวยูเรนัส (ดาวมฤตยู) 19.23 average distance from the Sun -
ดาวเนปจูน (ดาวสมุทร/ดาวเกตุ) 30.10 average distance from the Sun -
Kuiper belt 30 - begins at roughly that distance from the Sun
นิวฮอไรซันส์ 32.92 - spacecraft's distance from the Sun, ข้อมูลเมื่อ16 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 (2015 -07-16)[update]
ดาวพลูโต 39.3 average distance from the Sun (It varies by 9.6 AU due to the dwarf planet's elliptic orbit.) -
Scattered disc 45 - roughly begins at that distance from the Sun (it overlaps with the Kuiper belt.) -
Kuiper belt 50 ± 3 ends at that distance from the Sun -
Eris 67.8 - its semi-major axis -
90377 เซดนา 76 - closest distance from the Sun (perihelion) -
90377 เซดนา 87 - distance from the Sun ข้อมูลเมื่อ 2012[update] (It is an object of the scattered disc and takes11400 years to orbit the Sun.)
Termination shock 94 - distance from the Sun of boundary between solar winds/interstellar winds/interstellar medium -
Eris 96.4 - distance from the Sun ข้อมูลเมื่อ 2014[update] (Eris and its moon are currently the most distant known objects in the Solar System apart from long-period comets and space probes, and roughly three times as far as Pluto.)
Heliosheath 100 - the region of the heliosphere beyond the termination shock, where the solar wind is slowed down, more turbulent and compressed due to the interstellar medium -
วอยเอจเจอร์ 1 125 - ข้อมูลเมื่อ สิงหาคม 2013[update], the space probe is the furthest human-made object from the Sun. It is traveling at about 3.5 astronomical units per year.
Light-day 173 - distance light travels in one day -
90377 เซดนา 942 - farthest distance from the Sun (aphelion) -
Hills cloud 2000 ±1000 beginning of Hills cloud (It is the inner part of the Oort cloud and shaped like a disc or doughnut.) -
Hills cloud 20000 - end of the inner Oort cloud, beginning of outer Oort cloud, which is weakly bound to the Sun and believed to have a spherical shape -
ปีแสง 63241 - ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 ปี (365.25 วัน) -
เมฆออร์ต 75000 ±25000 distance of the outer limit of Oort cloud from the Sun (estimated, corresponds to 1.2 light-years) -
Parsec 206265 - one parsec (The parsec is defined in terms of the astronomical unit, is used to measure distances beyond the scope of the Solar System and is about 3.26 light-years.)
Hill/Roche sphere 230000 - maximum extent of the Sun's gravitational field, beyond this is true interstellar medium (~3.6 light-years)
ดาวพร็อกซิมาคนครึ่งม้า 268000 ± 126 distance to the nearest star to our Solar System -
ดาวซิริอุส (ดาวโจร) 544000 - distance to the brightest star seen in the Earth's night sky (~8.6 light-years) -
ดาวบีเทลจุส 40663000 - distance to the star in the constellation of Orion (~643 light-years) -
Galactic Centre 1700000000 - distance from the Sun to the center of the Milky Way -
Note: figures in this table are generally rounded, estimates, often rough estimates, and may considerably differ from other sources. Table also includes other units of length for comparison.
  1. , 21 June 2013
  2. Alan Stern; Colwell, Joshua E. (1997), , The Astrophysical Journal, 490 (2): 879–882, Bibcode:, doi:.
  3. ข้อมูลเมื่อ16 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 (2015 -07-16)[update]
  4. , Department of Mathematics, University of Pisa, Italy, สืบค้นเมื่อ5 May 2011
  5. Chris Peat, , Heavens-Above, สืบค้นเมื่อ25 January 2008
  6. , Where are the Voyagers – NASA Voyager 1
  7. ,
  8. Chebotarev, G.A. (1964), "Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun", Soviet Astronomy, 7 (5): 618–622, Bibcode:

หน่วยดาราศาสตร์
หน, วยดาราศาสตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, astronomical, unit, อในภาษาอ, งกฤษว, หร, หร, หร, หน, วยของระยะทาง, โดยประมาณ, เท, าก, บระยะห, างระหว, างโลกก, บดวงอาท, ตย, าท, ยอมร, บในป, จจ, เท, าก, เมตร, ประมาณ, านก, โลเมตร, หร, านไมล, เส, นส, เทาค, อระยะทางของ. hnwydarasastr phasaxun efadu aekikh hnwydarasastr xngkvs Astronomical Unit yxinphasaxngkvswa AU hrux au hrux a u hrux ua khux hnwykhxngrayathang mikha odypraman ethakbrayahangrahwangolkkbdwngxathity khathiyxmrbinpccubn ethakb 149 597 870 691 30 emtr praman 150 lankiolemtr hrux 93 laniml hnwydarasastresnsiethakhuxrayathangkhxngolk dwngxathity thimikhwamyawechliypraman 1 hnwydarasastrkhxmulthwiprabbkarwdAstronomical system of units yxmrbihichaekrabbexsix epnhnwykhxngkhwamyawsylksnau ua hrux AU karaeplnghnwy1 au ua hrux AU in mikhaethakb hnwyemtrik rabbhnwywdrahwangpraeths 1 495978 707 1011 m hnwyximphieriyl aelashrth 9 2956 107 iml hnwydarasastr 4 8481 10 6 pc 1 5813 10 5 ly sylksn ua idrbkaresnxcaksank Bureau International des Poids et Mesures aehngfrngess aetinshrthxemrikaaelapraethsxun thiichphasaxngkvscaichxksrtwihymakkwa swnshphaphdarasastrsakl International Astronomical Union esnxihich au swnmatrthannanachati ISO 31 1 nnich AU tarangepriybethiybrayathanghnwydarasastr aekikhtarangdanlangniaesdngthungrayathangphicarnacakhnwydarasastr thngnirayathangxacepliynaeplngidtlxdewla wtthu rayathang AU khnad khaxthibayaelahmayehtu xangxingolk 0 0003 esnrxbwngkhxngolk n esnsunysutr raw 40075 kiolemtr hrux 24901 iml winathiaesng 0 002 rayathangthiaesngedinthanginewla 1 winathi dwngcnthr 0 0026 rayathangechliycakolk rsmidwngxathity 0 005 radius of the Sun 695500 km 432450 mi 110 times the radius of the Earth or 10 times the average radius of Jupiter Lagrangian point 0 01 The Lagrangian point L2 is about 1500 000 kiolemtr 930000 iml from Earth Unmanned space missions such as the James Webb Space Telescope Planck and Gaia take advantage of this sun shielded location 1 nathiaesng 0 12 rayathangthiaesngedinthanginewla 1 nathi dawphuth 0 39 average distance from the Sun dawsukr 0 72 average distance from the Sun olk 1 00 average distance of the Earth s orbit from the Sun Sunlight travels for 8 minutes and 19 seconds before reaching the Earth dawxngkhar 1 52 average distance from the Sun dawsiris 2 77 average distance from the Sun The only dwarf planet in the asteroid belt dawphvhsbdi 5 20 average distance from the Sun dawbiethlcus 5 5 star s mean diameter It is a red supergiant with about 1000 solar radii chwomngaesng 7 2 rayathangthiaesngedinthanginewla 1 chwomng NML Cygni 7 67 radius of one of the largest known stars dawesar 9 58 average distance from the Sun dawyuerns dawmvtyu 19 23 average distance from the Sun dawenpcun dawsmuthr dawektu 30 10 average distance from the Sun Kuiper belt 30 begins at roughly that distance from the Sun 2 niwhxirsns 32 92 spacecraft s distance from the Sun khxmulemux 16 krkdakhm kh s 2015 2015 07 16 update 3 dawphluot 39 3 average distance from the Sun It varies by 9 6 AU due to the dwarf planet s elliptic orbit Scattered disc 45 roughly begins at that distance from the Sun it overlaps with the Kuiper belt Kuiper belt 50 3 ends at that distance from the Sun Eris 67 8 its semi major axis 90377 esdna 76 closest distance from the Sun perihelion 90377 esdna 87 distance from the Sun khxmulemux 2012 update It is an object of the scattered disc and takes 11400 years to orbit the Sun 4 Termination shock 94 distance from the Sun of boundary between solar winds interstellar winds interstellar medium Eris 96 4 distance from the Sun khxmulemux 2014 update Eris and its moon are currently the most distant known objects in the Solar System apart from long period comets and space probes and roughly three times as far as Pluto 5 Heliosheath 100 the region of the heliosphere beyond the termination shock where the solar wind is slowed down more turbulent and compressed due to the interstellar medium wxyexcecxr 1 125 khxmulemux singhakhm 2013 update the space probe is the furthest human made object from the Sun It is traveling at about 3 5 astronomical units per year 6 Light day 173 distance light travels in one day 90377 esdna 942 farthest distance from the Sun aphelion Hills cloud 2000 1000 beginning of Hills cloud It is the inner part of the Oort cloud and shaped like a disc or doughnut Hills cloud 20000 end of the inner Oort cloud beginning of outer Oort cloud which is weakly bound to the Sun and believed to have a spherical shape piaesng 63241 rayathangthiaesngedinthanginewla 1 pi 365 25 wn emkhxxrt 75000 25000 distance of the outer limit of Oort cloud from the Sun estimated corresponds to 1 2 light years Parsec 206265 one parsec The parsec is defined in terms of the astronomical unit is used to measure distances beyond the scope of the Solar System and is about 3 26 light years 7 Hill Roche sphere 230000 maximum extent of the Sun s gravitational field beyond this is true interstellar medium 3 6 light years 8 dawphrxksimakhnkhrungma 268000 126 distance to the nearest star to our Solar System dawsirixus dawocr 544000 distance to the brightest star seen in the Earth s night sky 8 6 light years dawbiethlcus 40663 000 distance to the star in the constellation of Orion 643 light years Galactic Centre 1700 000 000 distance from the Sun to the center of the Milky Way Note figures in this table are generally rounded estimates often rough estimates and may considerably differ from other sources Table also includes other units of length for comparison duephim aekikhpiaesng phareskxangxing aekikh http www esa int What are Lagrange points 21 June 2013 Alan Stern Colwell Joshua E 1997 Collisional Erosion in the Primordial Edgeworth Kuiper Belt and the Generation of the 30 50 AU Kuiper Gap The Astrophysical Journal 490 2 879 882 Bibcode 1997ApJ 490 879S doi 10 1086 304912 khxmulemux 16 krkdakhm kh s 2015 2015 07 16 update 1 AstDys 90377 Sedna Ephemerides Department of Mathematics University of Pisa Italy subkhnemux 5 May 2011 Chris Peat Spacecraft escaping the Solar System Heavens Above subkhnemux 25 January 2008 Voyager 1 Where are the Voyagers NASA Voyager 1 http www iau org Measuring the Universe The IAU and astronomical units Chebotarev G A 1964 Gravitational Spheres of the Major Planets Moon and Sun Soviet Astronomy 7 5 618 622 Bibcode 1964SvA 7 618Cekhathungcak https th wikipedia org w index php title hnwydarasastr amp oldid 9174103, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม