fbpx
วิกิพีเดีย

สุเมธ องอาจ

บทความนี้ต้องการการจัดหน้า จัดหมวดหมู่ ใส่ลิงก์ภายใน หรือเก็บกวาดเนื้อหา ให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก พิจารณาใช้ป้ายข้อความอื่นเพื่อชี้ชัดข้อบกพร่อง
บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

สุเมธ องอาจ ชื่อเล่นเมธ ศิลปินและนักแสดงชาวไทย (เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2512) จบปริญญาตรีด้านคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เริ่มเข้าวงการบันเทิงเป็นนักพากย์ภาพยนตร์การ์ตูนของดีสนีย์ ในขณะที่ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิงในสายงานครีเอทีฟตำแหน่งอาร์ไดเรคเตอร์แผนกโปรโมชั่นของบ.แกรมมี่เอนเตอร์เทนเม้นท์ เป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในนาม สุเมธแอนด์เดอะปั๋ง และเป็นเพื่อนสนิทกับ ปั๋ง ประกาศิต โบสุวรรณ ต่อมามีผลงานด้านการเล่นดนตรีและการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต่างๆอีกมากมายจนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

สุเมธ องอาจ
เกิด4 ตุลาคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
สุเมธ องอาจ
ส่วนสูง1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว)
อาชีพนักแสดง,นักร้อง
ปีที่แสดง(2540-ปัจจุบัน)
ผลงานเด่นภาพยนตร์ มหาอุตม์
(2546)
ภาพยนตร์ โหมโรง
(2547)
ภาพยนตร์ The Incredibles พาทย์เสียง
(2547)
ภาพยนตร์ ก้านกล้วย
(2549)
ภาพยนตร์ โกยเถอะโยม
(2549)
ภาพยนตร์ สายลับจับบ้านเล็ก
(2550)
(ผลงานภาพยนตร์)
ละคร บางรักซอย 9
(2547)
(ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ละคร นกออก
(2548)
(ช่อง 7)
ละคร สะใภ้ลูกทุ่ง
(2551)
(ช่อง 3)
ละคร เจ้าเวหา
(2559)
(ช่อง 3)
ละคร สายโลหิต
(2560)
(ช่อง 7)
ละคร เส้นสนกลรัก
(2561)
(ช่อง 3)
สังกัดจีนี่ เรคคอร์ด,จีเอ็มเอ็มแกรมมี่

เนื้อหา

มิวสิควีดีโอ

(คณะกรรมการ)

(คณะกรรมการ)

บทความเกี่ยวกับดารา นักแสดงนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สุเมธ องอาจ
เมธ, องอาจ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, องการการจ, ดหน, ดหมวดหม, ใส, งก, ภายใน, หร, อเก, บกวาดเน, อหา, ให, ณภาพด, ณสามารถปร, บปร, งแก, ไขบทความน, ได, และนำป, ายออก, จารณาใช, ายข, อความอ, นเพ, อช, ดข, อบกพร, องบทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จ. suemth xngxac phasaxun efadu aekikh bthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxngbthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk suemth xngxac chuxeln 1 emth silpinaelankaesdngchawithy ekidemuxwnthi 4 tulakhm ph s 2512 2 cbpriyyatridankhnasilpkrrmsastrsakhaxxkaebbniethssilp mhawithyalyrachphdswndusit erimekhawngkarbnethingepnnkphakyphaphyntrkartunkhxngdisniy inkhnathithanganebuxnghlngwngkarbnethinginsayngankhriexthiftaaehnngxariderkhetxraephnkopromchnkhxngb aekrmmiexnetxrethnemnth epnsilpinnkrxngthimichuxesiynginnam suemthaexndedxapng 3 aelaepnephuxnsnithkb png prakasit obsuwrrn txmamiphlngandankarelndntriaelakaraesdngphaphyntraelalakhrothrthsntangxikmakmaycnepnthiruckinpccubn 4 suemth xngxacekid4 tulakhm ph s 2512 51 pi suemth xngxacswnsung1 70 emtr 5 fut 7 niw xachiphnkaesdng nkrxngpithiaesdng 2540 pccubn phlnganednphaphyntr mhaxutm 2546 phaphyntr ohmorng 2547 phaphyntr The Incredibles phathyesiyng 2547 phaphyntr kanklwy 2549 phaphyntr okyethxaoym 2549 phaphyntr saylbcbbanelk 2550 phlnganphaphyntr lakhr bangrksxy 9 2547 chxng omedirninnthiwi lakhr nkxxk 2548 chxng 7 lakhr saiphlukthung 2551 chxng 3 lakhr ecaewha 2559 chxng 3 lakhr sayolhit 2560 chxng 7 lakhr esnsnklrk 2561 chxng 3 sngkdcini erkhkhxrd ciexmexmaekrmmi enuxha 1 phlnganlakhr 1 1 miwsikhwidiox 2 phlnganphaphyntr 3 phlnganphithikraelakhnakrrmkarrbechiy 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunphlnganlakhr aekikh 2547 lakhr bangrksxy 9 chxng omedirninnthiwi 2548 lakhr nkxxk chxng 7 2549 lakhr bannimirk chxngomedirninnthiwi 2549 lakhr epntx chxng 3 2550 lakhr rktxngsxm chxng 5 2553 lakhr saiphlukthung chxng 3 2553 lakhr sutresnha chxng 3 2553 lakhr esn suxrksuxwiyyan chxng 5 2553 lakhr eluxmphraylayrk chxng 3 2553 lakhr mntrkmhankhr chxng 7 2554 lakhr wngskhaehla edxasiris chxng omedirninnthiwi 2554 lakhr lukimkhxngphx chxng 3 2554 lakhr thasrk chxng 3 2555 lakhr panangesux 2 chxng 7 2555 lakhr tmyalasing chxng 3 2555 lakhr rksudplayfa chxng 3 2555 lakhr sil 5 khnklathaxthrrm chxng 5 2556 lakhr suphaphburuslukphuchay chxng 7 2557 lakhr aehmmca chxng 7 exchdi 2557 lakhr lukimlayrk chxng 3 2558 lakhr thangedinaehngrk chxng 3 2558 lakhr singh eluxdmngkr chxng 3 2558 lakhr I Wanna Be Sup Tar wnhnungcaepnsuptar chxng ciexmexm 25 2559 lakhr saylbrkpwn chxng 3 2559 lakhr aemkhxngaephndin chxng 3 2559 lakhr ixsiyu phyabalphiess ekhsphiswng chxngciexmexm 25 2559 lakhr ephiyngchaykhnniimichphuwiess chxng 3 2559 lakhr rhsprisna Code Hunter chxng 7 2559 lakhr prathiprkaehngic chxng 3 2559 lakhr bllngkhngs chxng 7 2559 lakhr ecaewha chxng 3 2560 lakhr bllngkdxkim chxng 3 2561 lakhr esnsnklrk chxng 3 2561 lakhr sayolhit chxng 7 2561 lakhr kxngphn rklnfa chxng 7 2562 lakhr Love Beyond Frontier xubtirkkhamkhxbfa chxngciexmexm 25 2562 lakhr sarwtrihy chxng 7 2562 lakhr ephlngrkephlngpun chxng 7 2562 lakhr phrayphikhat chxng 7 2562 lakhr prisnalakhamewla chxngthruofryu 2562 lakhr yxdrknkrb chxng 7 2563 lakhr thaelaepr chxng xmrinthrthiwi 2563 lakhr rxyelhmarya chxng 3 2563 lakhr esiyday aexphphiekhchn xaychixi iQiyi 2564 lakhr aeknaekw chxng 3miwsikhwidiox aekikh aephic ihm ecriypuraphlnganphaphyntr aekikhphaphyntr mhaxutm 2546 phaphyntr ohmorng 2547 phaphyntr okyethxaoym 2549 phaphyntr saylbcbbanelk 2550 phaphyntr saiphbrux xx 2551 phlnganphithikraelakhnakrrmkarrbechiy aekikhraykar esiynoxeka raykar raebidethidething run 3 raykar suemthaexndedxapng raykar edxastar khnfakhwadaw khnakrrmkar raykar thru xakhaedmi aefnethechiy khnakrrmkar raykar The Mask Singer hnakaknkrxng sisnthi 1 raykar The Mask Singer hnakaknkrxng sisnthi 2 raykar partiwithyasastr txn xorkha says parti raykar edxawxysithyaelnd sisnthi 1 raykar The Mask Line Thai raykar The Mask Singer hnakaknkrxng sisnthi 3 5 xangxing aekikh suemth xngxac raylaexiydkarepnsilpinkhxnesirt prawtisuemth xngxac yxnrxyxditsilpinsisnxwxrdhnaihm suemth xngxac silpinaehngchati suemthplumkraaesertting The Mark Singeraehlngkhxmulxun aekikhphlnganephlngsuemth xngxac suemth xngxac thixinstaaekrm bthkhwamekiywkbdara nkaesdngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title suemth xngxac amp oldid 9473069, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม