fbpx
วิกิพีเดีย

สำลี สังวาลย์

สำลี สังวาลย์ หรือ ไมเคิล สำลี เป็นอดีตนักมายากลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมถึงเป็นศิษย์เอกของเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์ (ฟิลิป)

สำลี สังวาลย์
เกิดกาซิม (কাসিম)
ประเทศไทย
ถิ่นพำนักอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นสำลี ไพบูลย์พันธ์
ไมเคิล สำลี
ชาติพันธุ์บังกลาเทศ
การศึกษาสูงสุดโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
อาชีพนักมายากล
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสวรรณศิริ สังวาลย์
บุตรอติวัณณ์ สังวาลย์ (ลูกชาย)
ลดาวัลย์ สังวาลย์ (ลูกสาว)
บิดามารดาเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์ (พ่อบุญธรรม)

เนื้อหา

สำลี สังวาลย์ มีชื่อเดิมคือ "กาซิม" (เบงกอล:কাসিম) บิดาของเขาเป็นชาวบังกลาเทศ ซึ่งสำลีเกิดที่ประเทศไทย แล้วเขาได้รับการพามาเลี้ยงดูโดยเฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์ (หรือที่รู้จักในชื่อ ฟิลิป) ซึ่งเป็นนักมายากลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมถึงเป็นอาจารย์สอนมายากลให้แก่สำลี โดยเขาได้เริ่มเล่นมายากลตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากนั้น เฉลิมสวรรค์ได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือในแบบไมเคิล แจ็กสัน และได้ออกรายการโทรทัศน์สี่ทุ่มสแควร์ เป็นรายการแรก

สำลีเคยเป็นนักศึกษาที่โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ต่อมา เมื่อสำลีอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เขาก็ได้พบกับ วรรณศิริ ชื่อเล่น ยีนส์ และสำลีได้เลือกใช้ชีวิตอยู่กับเธอผู้เป็นภรรยาคนนี้ โดยใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนร่วมกันราว 3–4 ปี

พ.ศ. 2552 สำลีได้ทำการบวชที่วัดกลาง เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยได้รับฉายาว่า อนาลโย ส่วนในปี พ.ศ. 2556 สำลีได้ออกรายการโทรทัศน์ และบอกเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตในช่วงที่ผ่านมา

สำลี สังวาลย์ มีภรรยาชื่อ วรรณศิริ สังวาลย์ และมีลูกด้วยกัน 2 คน ซึ่งได้แก่ ลูกชายชื่อ อติวัณณ์ ชื่อเล่น ข้าวกล้อง และลูกสาวชื่อ ลดาวัลย์ ชื่อเล่น ข้าวสวย

ทั้งนี้ สำลีไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเขาเปิดเผยว่า ได้รับคำสอนนี้มาจากเฉลิมสวรรค์

บทความเกี่ยวกับมายากลนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สำลี สังวาลย์
สำล, งวาลย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หร, ไมเค, สำล, เป, นอด, ตน, กมายากลท, อเส, ยงของประเทศไทย, รวมถ, งเป, นศ, ษย, เอกของเฉล, มสวรรค, ไพบ, ลย, นธ, เก, ดกาซ, ประเทศไทยถ, นพำน, กอำเภอกบ, นทร, งหว, ดปราจ, นบ, ญชาต, ไทยช, ออ, นสำล, ไพบ, ลย, นธ, ไมเค, สำล, ชาต, นธ, ง. sali sngwaly phasaxun efadu aekikh sali sngwaly hrux imekhil sali 1 epnxditnkmayaklthimichuxesiyngkhxngpraethsithy 2 rwmthungepnsisyexkkhxngechlimswrrkh iphbulyphnth filip 3 sali sngwalyekidkasim ক স ম praethsithythinphankxaephxkbinthrburi cnghwdpracinburisychatiithychuxxunsali iphbulyphnth imekhil salichatiphnthubngklaethskarsuksasungsudorngeriyncnthrhunbaephyxachiphnkmayaklsasnaphuththkhusmrswrrnsiri sngwalybutrxtiwnn sngwaly lukchay ldawly sngwaly luksaw bidamardaechlimswrrkh iphbulyphnth phxbuythrrm enuxha 1 prawti 2 chiwitswntw 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikhsali sngwaly michuxedimkhux kasim ebngkxl ক স ম bidakhxngekhaepnchawbngklaeths sungsaliekidthipraethsithy aelwekhaidrbkarphamaeliyngduodyechlimswrrkh iphbulyphnth hruxthiruckinchux filip sungepnnkmayaklthimichuxesiyngkhxngpraethsithy rwmthungepnxacarysxnmayaklihaeksali odyekhaiderimelnmayakltngaetxayu 8 khwb caknn echlimswrrkhidepidoxkasihekhaidaesdngfimuxinaebbimekhil aecksn aelaidxxkraykarothrthsnsithumsaekhwr epnraykaraerk 4 saliekhyepnnksuksathiorngeriyncnthrhunbaephy txma emuxsalixyuinchwnghweliywhwtx ekhakidphbkb wrrnsiri chuxeln yins aelasaliideluxkichchiwitxyukbethxphuepnphrryakhnni odyichchiwitaebberrxnrwmknraw 3 4 pi 5 ph s 2552 saliidthakarbwchthiwdklang emuxngeka xaephxkbinthrburi cnghwdpracinburi xyuchwngrayaewlahnung odyidrbchayawa xnaloy 6 swninpi ph s 2556 saliidxxkraykarothrthsn aelabxkelathungeruxngrawkhxngchiwitinchwngthiphanma 7 chiwitswntw aekikhsali sngwaly miphrryachux wrrnsiri sngwaly aelamilukdwykn 2 khn 1 sungidaek lukchaychux xtiwnn chuxeln khawklxng aelaluksawchux ldawly chuxeln khawswy 5 8 thngni saliimepnphuekiywkhxngkbyaesphtid sungekhaepidephywa idrbkhasxnnimacakechlimswrrkh 9 10 xangxing aekikh 1 0 1 1 lxbwangephlingban sali xditnkmayaklchuxdng khawithyrthxxniln sali sngwaly xditmayakldng natakhlx ephychiwittkxb cakkhndngsukhnerrxn imekhilsali xditmayakledk xangecxphieprt mtichnxxniln epnmakkwamayainklkhxng sali 5 0 5 1 epidicsalixditmayaklchiwitcringeskimid INN News nkmayakldng sali labwch 31 ph kh ni Wat Isan com sali xditmayakledk tkxb wxnkhxoxkasthanganeliyngluk khawsd thiwiikd raykar rkexy sali xditphuchwynkmayakl chuxdng khnafilip yxmthingkhwamodngdng ephuxrk ephy aemcalabakcntwtay aetkhrxbkhrwtxngxyurxd in rkexy sali cak nkmayakl chuxdng sukhn errxn irngantha thiwiikd khndngnngekhliyr sali cak nkmayakl chuxdng sukhn errxn irnganthaaehlngkhxmulxun aekikhsali sngwaly thiefsbuk bthkhwamekiywkbmayaklniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title sali sngwaly amp oldid 8785840, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม